Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğu Anadolu Fay Zonu 550 km uzunluğunda,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğu Anadolu Fay Zonu 550 km uzunluğunda,"— Sunum transkripti:

1 Doğu Anadolu Fay Zonu 550 km uzunluğunda,
yaklaşık olarak KD-GB yönünde uzanımlı, sol yanal atımlı faylardan oluşan transform fay niteliğindedir, Anadolu ile Arap levhaları arasında sınırı oluşturur.

2 DAFZ, Ölü Deniz Fayı ile birleşirken, güneybatıya doğru Kıbrıs’a kadar uzanır.

3 DAFZ, Karlıova’da KAFZ ile bir üçlü kavşak oluşturacak şekilde başlar, güneybatıya doğru Bingöl’e kadar uzanır.

4

5 DAFZ boyunca Çek-ayır havzaları
Hazar gölü Gölbaşı havzası,

6

7

8 DAFZ’nun Kahramanmaras güneybatısına olan devamı yine sol yönlü DAF’lar tarafından temsil edilir.
Bunlar Karatas, Osmaniye ve Yumurtalık fay zonlarıdır.

9 DAFZ, KAFZ ve ÖDFZ ile üçlü kavşak oluşturur
DAFZ, KAFZ ve ÖDFZ ile üçlü kavşak oluşturur. DAFZ’nun sol yönlü hareketi, Anadolu levhasının batıya kaçışını sağlamaktadır.

10 Doğu Anadolu Fay Zonunun Yaşı
Doğu Anadolu fayının yaşı ile ilgili olarak da çeşitli görüşler vardır. Değişik araştırıcılara göre fayın faaliyete başlama yaşı Geç Miyosen – Erken Pleistosen arası olarak ileri sürülmüştür. •Geç Miyosen-Erken Pliyosen (5 My) •Geç Pliyosen-Erken Pleistosen (1.8 my önce) •3 my civarında Malatya-Ovacık fay zonunun terk edilmesiyle aktif olmuştur. Geç Pliyosen-Erken Pleistosen (1.8 my önce)

11 Doğu Anadolu Fay Zonunda Atım Miktarı
Doğu Anadolu fayı üzerinde, Pliyosen öncesi yaştaki kayalardan yararlanılarak ölçülen toplam sol yanal atım 3,5 – 40 km. arasındadır.

12 Doğu Anadolu Fay Zonunda Atım Miktarı
Yaklaşık 12 km atım

13 Doğu Anadolu Fay Zonunda Atım Oranı
jeolojik verilere göre yılda 6-10 mm. jeofizik verilerine göre yılda mm. GPS verilerine göre yılda 11 mm.

14 Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca oluşmuş depremler
• 1945 Adana-Misis M:5.7 • 1952 Adana-Misis M: 5.3 • 1971 Bingöl M:6.8 • 1979 Adna-Kozan M: 5.1 • 1986 Gaziantep M: 5.0 • 1986 Sürgü M:6.0 • 1989 İskenderun M:4.9 • 1991 Kadirli M:5.2 • 1994 Ceyhan M:5.0 • 1994 Adana-İskenderun M:4 • 1998 Adana-Ceyhan M:6.2 • 2001 Osmaniye M: 4.9

15 DOĞU ANADOLU TRANSFORM FAYI,
Anadolu ile Avrasya levhaları arasındaki sınırın bir kesimini ve Arap ile Afrika levhaları arasındaki sınırı oluşturur. Kuzeydoğuda, Karlıova’da, Kuzey Anadolu fayı ile buluştuğu üçlü kavşaktan itibaren güney batıya doğru uzanır ve Maraş dolaylarında Ölüdeniz fayı ile birleşerek diğer bir üçlü kavşağı oluşturur. Sol atım karakteri ile, Anadolu levhasını doğu/güneydoğudan sınırlamakta ve onun batıya doğru hareket etmesine Kuzey Anadolu fayı gibi katkıda bulunmaktadır. Uzanımı boyunca Gölbaşı havzası ve Hazar Gölü gibi çöküntü alanları ve çek-ayır havzalar gelişmiştir.

16 Doğu Anadolu Fay Zonu 550 km uzunluğunda,
yaklaşık olarak KD-GB yönünde uzanımlı, sol yanal atımlı faylardan oluşan transform fay niteliğindedir, Anadolu ile Arap levhaları arasında sınırı oluşturur.

17 DAFZ, Ölü Deniz Fayı ile birleşirken, güneybatıya doğru Kıbrıs’a kadar uzanır.

18 DAFZ, Karlıova’dan başlamakta, güneybatıda İskenderun körfezine kadar uzanmaktadır. Ölü Deniz Fayı ile birleşirken, güneybatıya doğru Kıbrıs’a kadar uzanır.

19 DOĞU ANADOLU TRANSFORM FAYI,
Anadolu ile Avrasya levhaları arasındaki sınırın bir kesimini ve Arap ile Afrika levhaları arasındaki sınırı oluşturur. Kuzeydoğuda, Karlıova’da, Kuzey Anadolu fayı ile buluştuğu üçlü kavşaktan itibaren güney batıya doğru uzanır ve Maraş dolaylarında Ölüdeniz fayı ile birleşerek diğer bir üçlü kavşağı oluşturur. Sol atım karakteri ile, Anadolu levhasını doğu/güneydoğudan sınırlamakta ve onun batıya doğru hareket etmesine Kuzey Anadolu fayı gibi katkıda bulunmaktadır. Uzanımı boyunca Gölbaşı havzası ve Hazar Gölü gibi çöküntü alanları ve çek-ayır havzalar gelişmiştir.

20 DAFZ, Karlıova’da KAFZ ile bir üçlü kavşak oluşturacak şekilde başlar, güneybatıya doğru Bingöl’e kadar uzanır.

21

22

23 DAFZ boyunca Çek-ayır havzaları
Hazar gölü Gölbaşı havzası,

24

25

26 DAFZ’nun Kahramanmaras güneybatısına olan devamı yine sol yönlü DAF’lar tarafından temsil edilir.
Bunlar Karatas, Osmaniye ve Yumurtalık fay zonlarıdır.


"Doğu Anadolu Fay Zonu 550 km uzunluğunda," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları