Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA Üzerinde ya ş adı ğ ımız yer yuvarla ğ ı. Güne ş sisteminin gezegenlerdendir. Güne ş ten uzaklık bakımından üçüncü (Güne ş ten ortalama uzaklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA Üzerinde ya ş adı ğ ımız yer yuvarla ğ ı. Güne ş sisteminin gezegenlerdendir. Güne ş ten uzaklık bakımından üçüncü (Güne ş ten ortalama uzaklı."— Sunum transkripti:

1

2

3 DÜNYA Üzerinde ya ş adı ğ ımız yer yuvarla ğ ı. Güne ş sisteminin gezegenlerdendir. Güne ş ten uzaklık bakımından üçüncü (Güne ş ten ortalama uzaklı ğ ı 149.481.000 km.), bu sistemdeki büyüklü ğ ü bakımından be ş inci (yüzölçümü 509.200.000 kilometrekare) dir.

4 Dünyanın a ğ ırlı ğ ı 5.977 trilyon ton, hacmi 1.082.841.310.000 kilometreküp, ekvatordaki çemberi 40.076. 423 metre, ekvatordaki çapı 12.726 kilometredir. Dünyada ya ş ayan insanların sayısı 2.995.000.000 dur.

5 İ lkin dünya, güne ş ve öbür gezegenlerle birlikte bir bütün kütle halinde bulunuyordu. Merkezi parlak olan bu kütlenin çevresi gaz ve buhar moleküllerinden yapılmı ş tı. Bu büyük kütle, çok so ğ uk olan uzayda dönerken, sahip oldu ğ u ısının bir kısmını çevresine da ğ ıtarak so ğ uma ğ a ba ş lıyordu

6 Bu so ğ umanın etkisi ile, bu kütlenin bazı cisimleri yo ğ unla ş ma ğ a ba ş lamı ş, gaz tabakası da, merkez kısmına yakla ş mı ş ve hacmi küçülmü ş tür. Böylece merkezin etrafında bir halka meydana gelmi ş, yo ğ unla ş ma sebebiyle kütlenin dönme hareketinin hızı artmı ş tır.

7 Dönme hızı artan bu kütlenin dı ş yüzeyinin bütün kısımları aynı zamanda so ğ uyup yo ğ unla ş mamı ş, bazı kısımları gaz kitleler halinde konarak çok uzaklara gitmi ş tir Bu gaz kütleler, esas kütlenin çekim kuvvetinden kurtulamadıkları için bunun çevresinde dönme ğ e ba ş lamı ş lardır.

8 Halkalar koptukça bu kütle (yani güne ş in) nin hacmi küçülmesine ba ş lamı ş lardır. Halkalar koptukça bu azalmı ş tır. Hızın azalması ile sonradan kopan halkalar, öncekiler kadar büyük olmadıkları gibi, çok uzaklara da gidememi ş lerdir.

9

10 DÜNYAN’NIN KATMANLARI O Atmosfer(Gaz katmanı) O Hidrosfer(su katmanı) O Litosfer(Yer kabuğu) O Pirosfer(Magma katmanı) O Barisfer(Çekirdek katmanı)

11

12

13

14 O Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır. En sıcak ve en ağır katmanıdır.

15 O Yer kabuğunun altındaki tabakadır.Sıcaklığı ortalama 2000 santigrat derecedir. Bu katman, yer kabuğunun ergimiş maddelerle çok sıkışmış gaz ve buharların bir karışımıdır.

16 SORULAR O Dünya’nın şekli …….şekli gibi küreye benzer. O Dünya aydan ………tür. O Dünya Güneş’ten ……..tür. O Dünya’nın gözle görülen ve görülmeyen ……… ları bulunur. O Taş kürede ………. Yaşar.

17 O ( )Dünya ‘nın karanlık yüzünde kalan bir kişi geceyi yaşatmaktadır. O ( )Dünya’nın gözle görülebilen katmanları hava,su ve taş küredir. O ( )Dünya’nın katmanlarının en içten olanı çekirdektir.

18 CEVAPLAR O Dünya’nın şekli ayın şekli gibi küreye benzer. O Dünya aydan büyüktür. O Dünya güneşten küçüktür. O Dünya’nın gözle görülmeyen katmanları bulunur. O Taş kürede canlılar bulunur.

19 O (D)Dünya’nın karanlık yüzünde kalan bir kişi geceyi yaşamaktadır. O ( D)Dünya’nın gözle görülebilen katmanları hava, su ve taş küredir. O ( D)Dünya’nın katmanları en içten olan çekirdektir.

20 O SON...


"DÜNYA Üzerinde ya ş adı ğ ımız yer yuvarla ğ ı. Güne ş sisteminin gezegenlerdendir. Güne ş ten uzaklık bakımından üçüncü (Güne ş ten ortalama uzaklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları