Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDRAR BİYOKİMYASI VE BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF BİYOKİMYA AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDRAR BİYOKİMYASI VE BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF BİYOKİMYA AD."— Sunum transkripti:

1 İDRAR BİYOKİMYASI VE BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF BİYOKİMYA AD

2 İdrar örnekleri Sabah idrarı Postprandial idrar 24 saatlik idrar Gündüz idrarı Gece idrarı

3 Rutin idrar analizi Makroskopik analiz Fiziksel özelliklerinin incelenmesi Kimyasal analiz Mikroskopik analiz İdrar sedimentinin incelenmesi

4 İdrarın önemli fiziksel özellikleri renk miktar (volüm) görünüm veya transparan özelliği koku kıvam dansite reaksiyon veya pH

5 İdrarın rengi amber sarısı Çok açık sarı, yeşilimsi sarı veya renksiz Sarı Çay rengi Yeşil Kırmızı Pembe-kahverengi Siyah Süt görünümü

6 İdrar volümü 24 saatte 1000-1800 mL anüri oligüri poliüri pollaküri ? dizüri ?

7 İdrarın transparan özelliği (görünümü) berrak bulanık üratlardan fosfatlardan ya da karbonatlardan oksalatlardan lökosit gibi iltihap cisimciklerinden bakterilerden

8 İdrarın kokusu kendine has kokusuz meyve kokusu kötü bir koku terli ayak kokusu Akça ağaç şurubu veya karamela kokusu fare kokusu

9 İdrarın kıvamı akıcı

10 İdrarın dansitesi 1015-1025 1002’ye kadar düşebilir veya 1040’a kadar yükselebilir hipostenüri izostenüri hiperstenüri

11 İdrar pH’ı 6,2 civarında 4,8’e kadar inebilir veya 8,2’ye kadar çıkabilir

12 İdrar sedimenti 1500-2000 devir/dakikalık santrifüjde 3-5 dakika santrifüj önce mikroskopun küçük objektifi (10X) ile şekilli elemanların bol olduğu yerler büyük objektif (40X) ile eritrositler, lökositler, epitel hücreleri, silendirler, kristaller, bakteri, mantar ve parazit hücreleri araştırılır ve incelenir

13 İdrar sedimentinde eritrositler hematüri

14 İdrar sedimentinde lökositler piyüri

15 İdrar sedimentinde epitel hücreleri Yassı epitel hücreleri Böbrek epiteli hücreleri

16 İdrar sedimentinde silendirler Hiyalin silendirler Granüler silendirler Epiteliyal silendirler Lökosit silendirleri Eritrosit silendirleri Mum silendirler Dev silendirler Yağ silendirleri

17 İdrar sedimentinde kristaller Asit idrarda görülebilen kristaller Hafif asit, nötral veya hafif alkalik idrarda görülebilen kristaller Nötral veya alkalik idrarda görülebilen kristaller Alkalik idrarda görülebilen kristaller

18 Asit idrarda görülebilen kristaller Amorf ürat Ürik asit kristalleri kalsiyum oksalat kristalleri sistin kristalleri lösin kristalleri tirozin kristalleri

19 Hafif asit, nötral veya hafif alkalik idrarda görülebilen kristaller Kalsiyum oksalat kristalleri Tersiyer kalsiyum fosfat kristalleri sulfonamidler

20 Nötral veya alkalik idrarda görülebilen kristaller Magnezyum fosfat kristalleri Kalsiyum karbonat kristalleri

21 Alkalik idrarda görülebilen kristaller Amorf fosfat Tripel fosfat (amonyum magnezyum fosfat) tersiyer kalsiyum fosfat kristalleri amonyum ürat

22 İdrar sedimentinde bakteri, mantar ve parazit hücreleri

23 İdrarın kimyasal analizi glukoz aranması protein (albümin) aranması bilirubin aranması ürobilinojen aranması keton cismi aranması hemoglobin (kan) aranması nitrit aranması

24 İdrarda glukoz glukozüri kan glukoz düzeyi böbrek eşiği olan %160-180 mg’ı aştığında Hiperglisemi olmadan Hiperglisemi ile birlikte

25 İdrarda protein proteinüri veya albüminüri Fonksiyonel albüminüriler Aşırı kassal faaliyet, uzun süre soğuğa maruz kalma, premenstrüel dönem, gebelik Organik albüminüriler prerenal albüminüri renal albüminüri postrenal albüminüri

26 İdrarda bilirubin

27 İdrarda ürobilinojen Artış ?

28 İdrarda keton cismi ketonüri ?

29 İdrarda kan Hemoglobinüri ? hematüri

30 İdrarda nitrit Gram negatif bakteri ?

31 Böbrek fonksiyon testleri Glomerüler filtrasyon fonksiyonu ile ilgili testler Proksimal tüp aktivitesi ile ilgili testler Renal ekskresyonu ölçen testler Renal kan akımını ölçen testler

32 Glomerüler filtrasyon fonksiyonu ile ilgili testler Ekzojen inülin klirensi Üre klirensi Kreatinin klirensi

33 Ekzojen inülin klirensi glomerüler filtrasyon hızı(GFR)’nı tam olarak yansıtır 125 mL/dakika

34 Üre klirensi GFR’nın %40-70’ini yansıtır İdrar akışı dakikada 2 mL’den fazla ise maksimal üre klirensi hesaplanır 46-99 mL/dakika (75 mL/dakika) İdrar akışı dakikada 2 mL veya daha az ise standart üre klirensi hesaplanır 40-60 mL/dakika (54 mL/dakika)

35 Kreatinin klirensi erişkin bir kadında 85-125 mL/dakika erişkin bir erkekte 97-140 mL/dakika

36 Proksimal tüp aktivitesi ile ilgili testler Konsantrasyon testi Dilüsyon testi

37 Renal ekskresyonu ölçen testler Fenolsülfofitaleyn (PSP) testi

38 Renal kan akımını ölçen testler Paraaminohippürat (PAH) ve diodrast klirens testleri


"İDRAR BİYOKİMYASI VE BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF BİYOKİMYA AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları