Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık Slaytları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık Slaytları"— Sunum transkripti:

1 Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık Slaytları
Sağlık Slaytları <a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>

2 GASTRİK ADENOKARSİNOM
İnsidans, prevalans 3-5/ kişi Japonya, Çin Şili ve İrland da çok daha sıktır. Çevresel faktörler, yiyeceklerdeki karsinojenler çok erken yaşlarda başlayan uyarılar ile Gasrik Ca ya yol açarlar

3 Patoloji %85 adenokarsinoma
%15 ise non-hodking lenfoma ve Gastrointestinal stromal tm Tutulum yerleri: %30 distal mide, %20 orta bölüm, %37 proksimal ve %13 tüm mide tutulumu söz konusudur.

4 Yayılım açısından iki tipi vardır İntestinal tip
Tümör adhezyonu vardır. Lokal olarak büyüme eğilimindedir. Yıllarca prekanseröz bir evre geçirir. Antrum ve küçük kurvatur en çok tutulur. Diffüz tip Tüm mide mukozasına yayılır. Mide distandibiletsini kaybeder. (linitis plastika) Prognoz daha kötüdür. Daha genç yaşlarda karşılaşılır. Tüm mide tutulabilir (örn kardia)

5

6

7 Etyoloji Yiyeceklerdeki nitratların bakteriler tarafından nitritlere çevrilmesi. Bu durum düşük sosyoekonomik seviyelerde buzdolabı kullanımının ve yiyecek korumalarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır Gıda depolanmasında aşırı tuz kullanımını, tütsüleme H.pilori Mide asidini azalması bakteri yükünün artmasına dolayısıyla nitrit yapımını artmasına yol açmaktadır Subtotal gastrektomi (15-20 yıl latent perioddan sonra Mide ülserleri ve adenomatöz polipler Menetrier hastlığı prekanseröz olabilmektedir A grubu kan olanlarda 0 grubuna göre daha çok mide ca görülmektedir. Bu değişik kan gruplarındaki kimselerin değişik miktarlarda mukus salgılamasına ve mukozanın karsinojjenler ile temasının az olmasına bağlanabilir Duodenal ülserlerin gastrik kanserle ilişkisi yoktur

8 Klinik Epigastrik rahatsızlık hissi Kardiyada disfaji
Pilor yakın kesimde; Bulantı kusma, erken doyma hissi Zayıflama Anemi, gaitada gizli kan Palbable kitle; ileri evreye ve yayılımı düşündürür. Erken evrelerde tumör belirti ve yakınma vermeyebilir.

9 Yayılım Lokal Lenfatik (Wirshow nodule, intraabdominal LN) Peritoneal yol (blummer shelf, krukenberg tümor, sister mary joseph nodu) Hematojen (KC) Nadir görülebile klinik antiteler: migratuar thrombophlebit, microangiopathic hemolitik anemi ve acanthosis nigricans.

10

11 Tanı Kontrastlı grafilerde çift kontrast tercih edilmeli niye?
Linitis plastica iyi şişmez. Ülser benign ve malign kriterleri nelerdir Küçük lezyonları iyi göstermek için kitle üzeri ülser -> habis Kenarı irregüler ve nodüler -> habis foldlar ülsere kadar uzanıyor -> selim lumen dışına ülser ->selim ülseri işaret eden peristalsizm -> selim Dışara taşan kısımla lümen arasında radyolusen alan-> selim

12

13 Her vakada endoskopi ve biopsi önerilir
Her vakada endoskopi ve biopsi önerilir. Çünkü erken evrede yakalanması stage 2 ye kadar 5 yıllık yaşamı %80 lere çıkarabilir. Lenfomayı atlamamamak için derin biopsi almalı

14 Tedavi %20-30 hasta kurabıl bir ameliyat şansı olur. Bunun da 20 si distal 10 u proksimal tumorlerdendir. Subtotal gastrektomi + LN reseksiyonu en çok yapılan kurabl ameliyatdır. RT ye dirençli tümörlerdir Etraf dokuların hasssasiyeti daha düşüktür. Sağkalıma katkısı yoktur. Ancak 5FU ile birlikte az bir miktar sağkalımı artırabilir

15 Cerrahi sonrası prognoz (distal tm 5 yıllık %20, proksimallerde %10)
Mide duvarına penetrasyonun boyutu Rejyonel LN tutulumu Vasküler invasyon Anormal DNA içeriği Asit, KC ve periton met yoksa cerrahi yapılmalıdır

16 KT için en çok kullanılan ajanlar şunlardır.
5-FU ve doxorubicin ve mitomycin-C veya cisplatin Adjuvant KT ve RT nüksü azaltır ve sürviyi uzatır

17 GASTRİK LENFOMA En sık formu non-hodking formudur.
Mide ca ların %15 i, tüm lenfomaların ise % ikisini mide lenfoması oluşturur. MALT lenfomada gelişebilir.(H.pilori) Makroskopik olarak adeno ca gibidir. Mikroskopik olarak biopsi alırken derinden almak lazımdır. Maltoma da Hp eradikasyonu %75 regresyon sağlar Subtotal gastrektomi + KT %40-60 oranında 5 yıllık yaşam sürme şansı verir. Preoperative lenf nod tutulumu olanlarda cerrahi yerine sadece KT önerenler vardır.

18 GASTRİK LYEMYOSARKOMA
Gastrik kanserlerin %1-3 ünü oluşturur. Fundusun ön ve arka duvarını çok tutar. Ülserasyon ve kanama yapar. Lenf nod yayılımı pek yapmaz. Ancak akciğer ve karaciğere yayılım yapma eğilimindedir. Cerrahi reseksiyon önerilir. Uzak metaztaz var ise cerrahi+KT önerilir C-kit reseptör mutasyonu açısından araştırılmalıdır. Bu mutasyon varsa imatinib tedavisi verilir (c-kit tyrosine kinase inhibitörü) Sağlık Slaytları


"Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık Slaytları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları