Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 GASTRİK ADENOKARSİNOM  İnsidans, prevalans  3-5/100 000 kişi  Japonya, Çin Şili ve İrland da çok daha sıktır.  Çevresel faktörler, yiyeceklerdeki karsinojenler çok erken yaşlarda başlayan uyarılar ile Gasrik Ca ya yol açarlar

3  Patoloji %85 adenokarsinoma %15 ise non-hodking lenfoma ve Gastrointestinal stromal tm Tutulum yerleri:  %30 distal mide, %20 orta bölüm, %37 proksimal ve %13 tüm mide tutulumu söz konusudur.

4  Yayılım açısından iki tipi vardır  İntestinal tip Tümör adhezyonu vardır. Lokal olarak büyüme eğilimindedir. Yıllarca prekanseröz bir evre geçirir. Antrum ve küçük kurvatur en çok tutulur.  Diffüz tip Tüm mide mukozasına yayılır. Mide distandibiletsini kaybeder. (linitis plastika) Prognoz daha kötüdür. Daha genç yaşlarda karşılaşılır. Tüm mide tutulabilir (örn kardia)

5

6

7  Etyoloji Yiyeceklerdeki nitratların bakteriler tarafından nitritlere çevrilmesi.  Bu durum düşük sosyoekonomik seviyelerde buzdolabı kullanımının ve yiyecek korumalarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır  Gıda depolanmasında aşırı tuz kullanımını, tütsüleme H.pilori  Mide asidini azalması bakteri yükünün artmasına dolayısıyla nitrit yapımını artmasına yol açmaktadır Subtotal gastrektomi (15-20 yıl latent perioddan sonra Mide ülserleri ve adenomatöz polipler Menetrier hastlığı prekanseröz olabilmektedir A grubu kan olanlarda 0 grubuna göre daha çok mide ca görülmektedir. Bu değişik kan gruplarındaki kimselerin değişik miktarlarda mukus salgılamasına ve mukozanın karsinojjenler ile temasının az olmasına bağlanabilir Duodenal ülserlerin gastrik kanserle ilişkisi yoktur

8  Klinik Epigastrik rahatsızlık hissi Kardiyada disfaji Pilor yakın kesimde; Bulantı kusma, erken doyma hissi Zayıflama Anemi, gaitada gizli kan Palbable kitle; ileri evreye ve yayılımı düşündürür. Erken evrelerde tumör belirti ve yakınma vermeyebilir.

9 Yayılım  Lokal  Lenfatik (Wirshow nodule, intraabdominal LN)  Peritoneal yol (blummer shelf, krukenberg tümor, sister mary joseph nodu)  Hematojen (KC) Nadir görülebile klinik antiteler: migratuar thrombophlebit, microangiopathic hemolitik anemi ve acanthosis nigricans.

10

11  Tanı Kontrastlı grafilerde çift kontrast tercih edilmeli niye? Linitis plastica iyi şişmez. Ülser benign ve malign kriterleri nelerdir Küçük lezyonları iyi göstermek için kitle üzeri ülser -> habis Kenarı irregüler ve nodüler -> habis foldlar ülsere kadar uzanıyor -> selim lumen dışına ülser ->selim ülseri işaret eden peristalsizm -> selim Dışara taşan kısımla lümen arasında radyolusen alan-> selim

12

13  Her vakada endoskopi ve biopsi önerilir. Çünkü erken evrede yakalanması stage 2 ye kadar 5 yıllık yaşamı %80 lere çıkarabilir.  Lenfomayı atlamamamak için derin biopsi almalı

14  Tedavi  %20-30 hasta kurabıl bir ameliyat şansı olur. Bunun da 20 si distal 10 u proksimal tumorlerdendir.  Subtotal gastrektomi + LN reseksiyonu en çok yapılan kurabl ameliyatdır.  RT ye dirençli tümörlerdir Etraf dokuların hasssasiyeti daha düşüktür. Sağkalıma katkısı yoktur. Ancak 5FU ile birlikte az bir miktar sağkalımı artırabilir

15  Cerrahi sonrası prognoz (distal tm 5 yıllık %20, proksimallerde %10) Mide duvarına penetrasyonun boyutu Rejyonel LN tutulumu Vasküler invasyon Anormal DNA içeriği Asit, KC ve periton met yoksa cerrahi yapılmalıdır

16  KT için en çok kullanılan ajanlar şunlardır. 5-FU ve doxorubicin ve mitomycin-C veya cisplatin  Adjuvant KT ve RT nüksü azaltır ve sürviyi uzatır

17 GASTRİK LENFOMA  En sık formu non-hodking formudur.  Mide ca ların %15 i, tüm lenfomaların ise % ikisini mide lenfoması oluşturur.  MALT lenfomada gelişebilir.(H.pilori)  Makroskopik olarak adeno ca gibidir.  Mikroskopik olarak biopsi alırken derinden almak lazımdır.  Maltoma da Hp eradikasyonu %75 regresyon sağlar  Subtotal gastrektomi + KT %40-60 oranında 5 yıllık yaşam sürme şansı verir.  Preoperative lenf nod tutulumu olanlarda cerrahi yerine sadece KT önerenler vardır.

18 GASTRİK LYEMYOSARKOMA  Gastrik kanserlerin %1-3 ünü oluşturur.  Fundusun ön ve arka duvarını çok tutar.  Ülserasyon ve kanama yapar.  Lenf nod yayılımı pek yapmaz. Ancak akciğer ve karaciğere yayılım yapma eğilimindedir.  Cerrahi reseksiyon önerilir.  Uzak metaztaz var ise cerrahi+KT önerilir  C-kit reseptör mutasyonu açısından araştırılmalıdır. Bu mutasyon varsa imatinib tedavisi verilir (c-kit tyrosine kinase inhibitörü) Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"Mide Kanserleri Doç.Dr. Yusuf AKCAN Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları