Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 “Nature of the Covalent Bond” u title of book by Linus Pauling u first published in 1939 u dedicated to G. N. Lewis.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 “Nature of the Covalent Bond” u title of book by Linus Pauling u first published in 1939 u dedicated to G. N. Lewis."— Sunum transkripti:

1 1 “Nature of the Covalent Bond” u title of book by Linus Pauling u first published in 1939 u dedicated to G. N. Lewis

2 2 VBT, moleküllerdeki kovalent bağlanmayı kuantum mekaniği ile izah eder. VBT, Lewis’in “atomlar arasında bağ oluşturan elektron çifleri” kavramına matematiksel yorum getirir. VBT, göre iki atomun orbitalleri örtüşürse bir kovalent bağ meydana gelir. Atom çevresindeki orbitallerin yönelmeleri geometriyi belirler ve VSEPR teorisini matematiksel olarak yorumlar..  bağı : Bağ ekseni etrafında simetrik (tek lop örtüşür)  bağı : Bağ ekseni üzerinde düğüm düzlemi mevcuttur. (iki lop örtüşür) −  − −− 

3 3 Sigma Bağı Oluşumu Two s orbitals overlap Two p orbitals overlap

4 4 Pi Bağı Oluşumu etilen asetilen

5 5 H A 1s 1 H B 1s 1  A (1)  1 =  A (1)  B (2)  B (2) B atomu üzerideki atom dalga fonksiyonu elektron  2 =  A (2)  B (1)  + = N (  1 +  2 ) ( bağ, H-H)  - = N (  1 -  2 ) (karşı-bağ) Kuantum mekaniğine göre elektronlar yerdeğiştirebilirler, bu durumda  1 ve  2 nin doğrusal bileşimi (linear combination) kullanılmalıdır.  3 =  A (1)  A (2) (iyonik H - H + )  4 =  B (1)  B (2) (iyonik H + H - )  molekül = N [  1 +  2 ] + (C [  3 +  4 ])  molekül = N [  kovalent + (C  iyonik )] N : normalizasyon sabiti C : iyonik karakter ile ilgili katsayı

6 6 Hibritleşme (Hybridization) Hibrit orbitalleri atom orbitallerinin karışımıdır. Matemetiksel olarak uygun s, p ve d atom orbitallerinin doğrusal bileşimi şeklinde ifade edilir. Doğrusal sp hibrit orbitalleri The 1/  2 normalizasyon katsayılarıdır.

7 7 Üçgen düzlem sp 2 hibrit orbitalleri 2s 2p B B* B* (sp 2 ) sp 2 2p

8 8 2s 2p C C* dörtyüzlü sp 3 hibrit orbitalleri sp 3 C* (sp 3 )

9 9 üçgen çiftpiramit sp 3 d hibrit orbitalleri (sp 2 ) (pd) Bu orbitaller iki farklı setten oluşur. Eksen konumundaki bağlar, ekvator konumundan daha uzundur. s pxpx pypy pzpz dz 2 Ekvator konumu Eksen konumu

10 10

11 11

12 12 F 2s2p F 2s2p F 2s2p 3d P* ( sp 3 d) F 2s2p F 2s2p PCl 5

13 13 3s 3p Cl Cl* F 2s2p F 2s2p F 2s2p 3d “Hypervalent molecules” ClF 3

14 14 2s 2p N Cl 3s3p O 2s2p ClNO  bağı  bağı p z orbitali 3 tane sp 2 hibrit orbitali C2H4C2H4 C H

15 15 2s 2p N N+N+ NO 3 - O 2s2p O-O- 2s2p O-O- 2s2p

16 16 CCl 4 sp 3 Cl 1s sp OOOO 2p  bonds  bonds CO 2 SCl 4 sp 3 d 3d [Ne] FFFF

17 17 Bazı Hibrit Türleri Koordinasyon sayısıGeometriHibrit Doğrusal Açısal Üçgen düzlem Üçgen piramit Dörtyüzlü Karedüzlem Üçgen çiftpiramit Dörtgen piramit Beşgen düzlem Sekizyüzlü Üçgen pirizma Üçgen antiprizma 2345623456 sp, pd, sd sd sp 3, p 2 d pd 2 sp 3, sd 3 p 2 d 2, sp 2 d sp 3 d, spd 3 sp 2 d 2, sd 4, pd 4, p 3 d 2 p 2 d 3 sp 3 d 2 spd 4, pd 5 p 3 d 3

18 18 Glisin O C OH H H NH H sp 3 sp 3 sp 3 sp 2 C

19 19 sp 3 s orbital 3 p orbitals x y z x y z

20 20 x y z x y z

21 21 4 sp 3 orbitals x y z

22 22 4 sp 3 orbitals x y z C H H H H

23 23 s + p x + p y = 3 sp 2 orbitals P z orbital

24 24

25 25 O C H H

26 26 C O H H

27 27 s + p x = 2 sp orbitals P y orbital P z orbital

28 28 C N

29 29 CN

30 30 CN

31 31 CN

32 32 CN H

33 33 Molekül Modelleri Molecular Models


"1 “Nature of the Covalent Bond” u title of book by Linus Pauling u first published in 1939 u dedicated to G. N. Lewis." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları