Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ"— Sunum transkripti:

1 BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ
Dr Gökhan AYGÜN

2

3 Brucella 1886.....Bruce.....Micrococcus melitensis
Bang .... B.abortus (ineklerde) Zammit ...keçi, süt !!! 1920 Evans....Malta humması, Bang hastalığı Etken bakteri....Brucella

4 Brucella Gram (-) kokobasil Hareketsiz, sporsuz Katalaz (+)
Üreaz, oksidaz (+) M ve A antijenleri (+) (B.canis hariç)

5

6 Bruselloz (Hayvanlarda)

7 Bruselloz (Hayvanlarda)

8

9 Epidemiyoloji Eritriol .....“yavru atma hastalığı”
Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün Genital salgılarda (+) Sağlıklı hayvan ....sütlerle yıllarca keçi> koyun Keneler ile bulaş (+)

10 Brucella LPS.... Endotoksin davranışı ?? Makrofaj içine yerleşir
% bakteri sağkalır Retiküloendotelyal sisteme yerleşir B.melitensis, B.suis en dayanıklı Hücre içi yaşam BvrS/BvrR genleri ile hücreiçi yaşam

11 Brucella Hücre içi yaşam : * Nötrofil miyeloperoksidaz sistemi inh.
** fagozom-lizozom inhibisyonu *** süperoksit dismutaz ile korunma

12

13 Brucella yanıt Hücresel aşırı duyarlık ....granülom Antikor yanıtı :
* Ig M : İlk haftada başlar, 3 ay pik ??? Yıllarca +???? ** Ig G : 2-3 haftada başlar 6-8 hafta ↑↑ kronikleşme , nüks *** Ig A : Ig G den sonra ona benzer

14 Epidemiyoloji ZOONOZ Süt ve süt ürünleri ( TAZE PEYNİR)
Damlacık infeksiyonu (hayvan ürünleri) Mukoza /Deri teması (veteriner) Laboratuvar çalışması *** İnsandan insana (transplantasyon, kan) *** Cinsel temas *** Anneden bebeğe “ Biyolojik Silah”

15 Bruselloz

16 Epidemiyoloji Riskli meslekler: * Hayvancılık sektörü
* Veteriner hekimler * Çiftlik çalışanları * Kasaplar * Laboratuvar çalışanları

17 Laboratuvar infeksiyonu
Deri mukoza teması İnhalasyon (salgınlar) Olası kültür çalışmaları Class 2 Üreme varsa Tüm çalışmalar Class 3 biyolojik kabin

18 Ülkemizde Hastalık Ne Kadar Yaygındır?
Türkiye’de hayvanlarda brusellozisin prevalansını belirlemek amacıyla yapılan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Projesi ile yıllarında 79 ilden tesadüfi örnekleme ile alınan toplam adet sığır kan serumu ve adet koyun kan serumu incelenmiştir. Hastalığın prevalansı sığırlarda %1.43, koyunlarda ise % 1.97 olarak tespit edilmiştir. Her köy bir sürü kabul edildiğinde sığırlarda 1313 köyde (sürü) prevalans % 11.5, koyunlarda ise 1077 köyde (sürü) prevalans % 15 olarak belirlenmiştir.

19 Türkiye’de bruselloz Hiperendemik Normal popülasyonda % 1.8 (1987)
En sık etken B.melitensis (biotip 3) Taze peynir Devam edegelecek sorun...

20

21 Epidemiyoloji Brucella .....60 C’de 10 dakika
Laktobasil asitleri (yoğurt) öldürür Mide asiditesi etkin Etler bulaşta az etkili Çevrede uzun süre canlı (tozda 6 hafta, suda 10 hafta,...) Dezenfeksiyona dayanıksız

22 Epidemiyoloji Kontamine süt .... 10 gün Beyaz peynir ....... 2 ay
Tereyağı ay Dondurma ( çiğ süt) gün Krema (çiğ süt ) (+ 4C) gün % 10 salamura peynir gün %17 salamura peynir gün canlı kalır...

23

24 Bruselloz İnkübasyon : 2-3 hafta Subklinik (asemptomatik)
Akut (2-8 hafta)/ Subakut Kronik (> 1 yıl) Tekrarlayan (Nüks) bruselloz (İlk yıl ...% 4-10)

25 Bruselloz Ateş (Ondülan ateş ???) Terleme Halsizlik Yaygın ağrılar
Kilo kaybı Hepatosplenomegali, LAM İştahsızlık Özgün bulgular yok Tüm infeksiyonlarla karışabilir !!!

26

27 Bruselloz Lökopeni ya da normal sayı
Sedimentasyon orta düzeyda (30-50mm) CRP (+) Transaminaz artışı

28 Bruselloz /eklem bulguları
Artralji/ artrit * Sakroileit * Spondilit (vertebra tutulumu) Vertebra korpusunda yıkım (Pedro-pons bulgusu) * Periferik eklemler

29 Bruselloz /GIS bulguları
Bulantı/kusma, ishal Karaciğer tutulumu ** % hepatomegali ** % 90 hepatit (transaminaz artışı) ** % 50 granülom

30 Bruselloz /sinir sistemi
Olguların % 5’inde saptanır Menenjit/ansefalit Kronik MSS tutulumu Kafa çiftleri tutulumu BOS antikor (+) ELİSA ile antikor tayini ?

31 Bruselloz /KVS Endokardit ..... % 2 (MORTALİTE!!)
Bruselloz Otopsi çalışması : % 84 En sık aort kapağı Cerrahi tedavi !!!

32 Bruselloz/Genitoüriner sistem
Abortus Kısırlık ? % 4-50 olguda idrarda bakteri (+) Epididimoorşit ( tek taraflı tekrarlayan) Kadın genital sistemi ve sperm KÜLTÜR (+) ... Bulaş yolu

33 Bruselloz /diğer bulgular
Deri (lokalize döküntü) Akciğer (%25 özgün olmayan bulgular) Göz Hematolojik : anemi, lökopeni, trombositopeni,.... Gebelik ... Abortus nedeni değil

34 Tanı Hemokültür ( % 10-80) Kemik iliği > Kan
İnkübasyon daha uzun ( 4 hafta) Otomatize sistemlerde ( > %90) üreme ? Çoğu 5-7 gün içinde (+) Ateşsiz bile (+) Antibiyoterapi ile olasılık ↓↓

35 Tanı En pratik yol ...SEROLOJİ * WRİGHT tüp aglütinasyon
** Rose Bengal lam aglütinasyonu ** Dip-Stick hızlı test ** ELISA UYGUN ANTİJEN SEÇİMİ ! (Pendik antijeni)

36 Tanı/WRİGHT Tanı kriteri : 1/80-1/320 ? x 4 kat artış
Çapraz reaksiyon : Franciella tularensis, Yersinia enterocolitica, E.coli (O116, O157), Stenotrophomonas, Vibrio cholera, Salmonella urbana, Afipia spp B.canis (-) (Ortak antijenler yok)

37 Tanı/Wright Erken dönemde (-) Prozon olayı ......Seyreltmek gerekir
Eksik antikorlar ...Coombs serumu Anlamsız Ig M yüksekliği... Rivanol, Merkaptoetanol testi

38 Tanı/ Rose Bengal Hızlı Ekonomik Güvenilir

39 Tedavi Mutlaka kombinasyon Hücreiçi etkili ilaçlar (+) En az 6 hafta
Gereğinde aylarca tedavi Yan etki ve tedavi etkinliği açısından takip

40 Tedavi Tetrasiklin / Doksisiklin + Rifampisin (6 hafta)
Tetrasiklin / Doksisiklin (6 hafta) + Streptomisin (3 hafta İM) Kinolon, Kotrimoksazol, Seftriakson (MSS)

41 Tedavi > 8 yaş doksisiklin (3 hafta)+ gentamisin (5 gün)
< 8 yaş Kotrimoksazol + gentamisin Gebelerde kotrimoksazol + rifampisin Komplike olgular : ÜÇLÜ kombinasyonlar

42 Korunma Çiğ süt ve ürünleri
Temas önlemleri (veteriner, hayvancılık,...) İnsan aşısı yok Canlı hayvan aşıları var B.abortus 19, B.abortus RB51 B. melitensis Rev1 ( !!! Bulaşıcılık riski)

43 Brucella Tüm uzamış ateşler Bel ve bacak ağrıları Eklem bulguları
Açıklanmayan kronik bulgular ??? BRUSELLOZ !!!!

44 Bruselloza son !!!


"BRUCELLA CİNSİ BAKTERİLER BRUSELLOZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları