Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / ) Yay Ayraç ( ) Noktalı Virgül ( ; )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / ) Yay Ayraç ( ) Noktalı Virgül ( ; )"— Sunum transkripti:

1 1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / ) Yay Ayraç ( ) Noktalı Virgül ( ; )

2 2 Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. 1) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri (Mehmet Akif Ersoy)

3 3 Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA 2) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere / Ankara TÜRKİYE Ülke adı yazılacağında ise:

4 4 18/11/1969 15/IX/1994 3) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

5 5 http://tdk.gov.tr 4) Genel Ağ adreslerinde kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

6 6 -cı /-ci /-cu /-cü -lık /-lik /-luk /-lük 5) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

7 7 54/2 = 27 96/8 = 12 6) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

8 8 g/sn (gram/saniye) km/saat (kilometre/saat) 7) Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

9 9 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ Yay Ayraç ( )

10 10 Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) 1) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Not: Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur.

11 11 Yunus Emre’nin (1240?-1320)... İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 2) Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

12 12 İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin) 3) Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

13 13 Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy) 4) Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

14 14 (...)derken şehrin öte başından boğuk sesler gelmeye başladı(...) (Tarık Buğra) 5) Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

15 15 Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. 6) Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

16 16 1496 (?) yılında doğan Fuzuli... 7) Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

17 17 I)1) A)a) II) 2) B) b) 8) Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur. Ö r n e k l e r TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

18 18 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Noktalı Virgül ( ; )

19 19 Erkek çocuklara Doğan, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir. 1 ) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

20 20 At ölür, meydan kalır 2) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri yiğit ölür, şan kalır. ;

21 21 Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı) 3) İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Ö r n e k TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri

22 22 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / ) Yay Ayraç ( ) Noktalı Virgül ( ; )

23 23 Sevgili Öğrenciler, Ayrıntılı bilgi için TDK’nın yazım kılavuzuna başvurabilirsiniz. TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri


"1 N O K T A L A M A İ Ş A R E T L E R İ TÜRKÇE / Noktalama İşaretleri Eğik Çizgi ( / ) Yay Ayraç ( ) Noktalı Virgül ( ; )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları