Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu"— Sunum transkripti:

1 Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu
Matlabda polinom ile eğri uydurma yöntemi için örnek sorular

2 Soru 1 Aşağıdaki zaman göre kütle birikim bilgilerini ikinci dereceden bir polinoma uydurun, ve daha sonra bu polinomu kullanarak, 15.saatteki birikimi bulun. Zaman (t) Kütle (m)

3 Çözüm 1 Önce polinom olarak tanımlamak için verileri vektörlere gireriz: a = [9, 55, 141, 267, 345, 531]; t = [1, 3, 5, 7, 8, 10]; Polyfit ile verilere göre 2 dereceden polinom katsayıları elde edilir. katsayilar = polyfit(t,a,2) katsayilar = Elde edilen kütle polinom fonksiyonu aşağıdaki şekildedir K = 5*(t)2 + 3 * (t) + 1 15.ci saatteki kütleyi hesaplamak için polyval kullanılır Birikim = polyval(katsayilar,15) Birikim = 1.1710e+003 bvcbv 3

4 Soru 2 Aşağıda tabloda buhar basıncına karşı benzen sıcaklığı yer almaktadır. Sistemin Genel formülü şü şekilde verilebilir P = a0 + a1T + a2T2 + a3T anTn oC P a) Denkleme göre regresyon yapın. Verileri en iyi gösteren polinom derecesini seçin. (b) Clausius-Clapeyron denklemi ile doğrusal regresyon denklemi çözün. (c) Antonie eşitliğinden, doğrusal olmayan regresyon ile çözün.

5 Çözüm 2 %verilen değerler vektörlere yerleştirilir. vp = [ ] T = [ ] %Polinomun derecesi için: p(1) = a(n),...p(n+1) = a(0) m = 4 % ‘m’ n değerincen küçüktür %polinom uydurma işlemi yapılır p=polyfit(T,vp,m) p = e e e e e+01 %polinomu her bir T için hesaplatılır z=polyval(p,T) z = e e e e e e e e e e+02 plot(T,z,’or’,T,vp,’b’)


"Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları