Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu Matlabda polinom ile eğri uydurma yöntemi için örnek sorular.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu Matlabda polinom ile eğri uydurma yöntemi için örnek sorular."— Sunum transkripti:

1 Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu Matlabda polinom ile eğri uydurma yöntemi için örnek sorular

2 Soru 1 Aşağıdaki zaman göre kütle birikim bilgilerini ikinci dereceden bir polinoma uydurun, ve daha sonra bu polinomu kullanarak, 15.saatteki birikimi bulun. Zaman (t) 1357810 Kütle (m) 955141267345531

3 Çözüm 1 Önce polinom olarak tanımlamak için verileri vektörlere gireriz: a = [9, 55, 141, 267, 345, 531]; t = [1, 3, 5, 7, 8, 10]; Polyfit ile verilere göre 2 dereceden polinom katsayıları elde edilir. katsayilar = polyfit(t,a,2) katsayilar = 5.0000 3.0000 1.0000 Elde edilen kütle polinom fonksiyonu aşağıdaki şekildedir K = 5*(t) 2 + 3 * (t) + 1 15.ci saatteki kütleyi hesaplamak için polyval kullanılır Birikim = polyval(katsayilar,15) Birikim = 1.1710e+003

4 Soru 2 o C -36.7-19.6-11.5-2.67.615.426.142.260.280.1 P 1510204060100200400760 Aşağıda tabloda buhar basıncına karşı benzen sıcaklığı yer almaktadır. Sistemin Genel formülü şü şekilde verilebilir P = a0 + a1T + a2T2 + a3T3 +...+anTn a) Denkleme göre regresyon yapın. Verileri en iyi gösteren polinom derecesini seçin. (b) Clausius-Clapeyron denklemi ile doğrusal regresyon denklemi çözün. (c) Antonie eşitliğinden, doğrusal olmayan regresyon ile çözün.

5 Çözüm 2 %verilen değerler vektörlere yerleştirilir. vp = [ 1 5 10 20 40 60 100 200 400 760] T = [-36.7 -19.6 -11.5 -2.6 7.6 15.4 26.1 42.2 60.6 80.1] %Polinomun derecesi için: p(1) = a(n),...p(n+1) = a(0) m = 4 % ‘m’ n değerincen küçüktür %polinom uydurma işlemi yapılır p=polyfit(T,vp,m) p = 3.9631e-06 4.1312e-04 3.6044e-02 1.6062e+00 2.4679e+01 %polinomu her bir T için hesaplatılır z=polyval(p,T) z = 1.0477e+00 4.5184e+00 1.0415e+01 2.0739e+01 3.9162e+01 5.9694e+01 1.0034e+02 2.0026e+02 3.9977e+02 7.6005e+02 plot(T,z,’or’,T,vp,’b’)


"Matlab ile Eğri Uydurma Polinom İnterpolasyonu Matlabda polinom ile eğri uydurma yöntemi için örnek sorular." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları