Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1: A First Program Using C#. Programlama Bilgisayar programı – Bilgisayarın yaptıklarını anlatan yönerge dizisi – Diğer adıyla yazılım Yazılım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1: A First Program Using C#. Programlama Bilgisayar programı – Bilgisayarın yaptıklarını anlatan yönerge dizisi – Diğer adıyla yazılım Yazılım."— Sunum transkripti:

1 Chapter 1: A First Program Using C#

2 Programlama Bilgisayar programı – Bilgisayarın yaptıklarını anlatan yönerge dizisi – Diğer adıyla yazılım Yazılım iki geniş kategoride incelenir – Sistem yazılımı – Uygulama yazılımı Makine Dili – 1’ler ve 0’lar dizisi olarak ifade edilir 1 ‘ler anahtarların açık olduğunu ve 0’lar anahtarların kapalı olduğunu temsil ederler. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Programlama HelloWorld Programının Makine Dilindeki Bir bölümü 3

4 Programlama Yüksek seviyeli programlama dili – Açık / Kapalı anahtar temsilinin yerine daha anlaşılabilir terimler kullanır. Örneğin “read,” “write,” or “add”. – Bilgisayar hafızasındaki bölgelere anlaşılabilir isim atamamıza izin verir. – Kendine ait söz dizisi (Dil kuralları) vardır. Derleyici – Yüksek seviyeli programlama dili ifadelerini makine diline çevirir. 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Programlama Programlama mantığı – Çeşitli ifadeleri ve işlemleri yürütürken doğru sırayla istenen sonuçları üretmektir. Hata ayıklama – Programdan tüm yazım ve mantık hatalarının silinme sürecidir. – Yazım hataları derleme sonucu ortaya çıkar. – Mantık hataları test sonucu ortaya çıkar. 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Nesneden Türetme Programlama Dilinin Özellikleri Sınıf – Nesnelerin kategorisi yada nesne türü – Sınıfta yer alan her bir nesnenin yada örneğin niteliklerini ve davranışlarını anlatır Nesne – Sınıfın örneğidir. – Kendine ait nitelik değerlerini içerir. 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 C# Programlama Dili Nesneden Türetme yada Bileşenden Türetme olarak bilinir. Microsoft Visual Studio 2012’nin ürünüdür. Her bir verinin nesne olarak işlenmesini ve sürekli nesneye yönelik programlama prensiplerini uygulamayı sağlar GUI ara yüzü olduğu için Visual Basic ile benzerdir. 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

8 C# Programlama Dili C++ Programlama Dilinden Sonra Tasarlanmıştır – Fakat, C++ ta bazı anlaşılması zor olan özellikleri ortadan kaldırmıştır. Java Diliyle çok benzerdir – C# ‘ta basit veri türleri nesnelerdir. 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

9 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı dizgesel argüman metot sınıf Ad uzayı(namespace) 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-1 : First Class konsol uygulaması

10 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı Namespace(Ad Uzayı) – Benzer sınıfları gruplandırmak için bir yol sağlar. – Büyük projelerde adlandırma çakışmalarını önlemek için kullanılır. C# Metot parçaları – Metot başlığı İçine geçecek veya geri dönecek metot adı ve bilgilerini içerir. – Metot gövdesi Metot tarafından gerçekleştirilen tüm talimatlar çift ayraç içinde bulunur. 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı Erişim Değiştirici – Hangi metodun bu koşullar altında ulaşılabilir olduğunu tanımlar. – (( Public, private, protected, internal )) – Genel, Özel, Korunmuş, İç 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı Anahtar kelimeler – Derleyicide özel anlamları olan önceden tanımlanmış ve ayrılmış belirleyiciler vardır. Metodun adı Main() – Her uygulamanın Main() metodu olmalıdır – Main() metotlu sınıflar uygulama sınıfları, diğerleri uygulaması olmayan sınıflardır. Void o larak tanımlanan metotlar hiçbir şey döndürmezler. 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Tanımlayıcıları Seçilmesi Gereksinimler – Alttan tire,(@)işareti koyarak yada harfle başlamalıdır. Harfler yabancı – alfabe harfleri içerir. – Sadece harfleri, sayıları, alttan tireleri ve (@) işaretini içerir. Özel karakterleri içeremez örneğin; #, $, or & – C# anahtar kelimesi kullanılamaz. 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 1-1 : C# tanımlı anahtar kelimeler

15 Tanımlayıcıları Seçilmesi 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 1-2 : C#’ta bazı geçerli ve alışıldık sınıf isimleri

16 Tanımlayıcıları Seçilmesi 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 1-3 : C#’ta bazı alışılmadık sınıf isimleri

17 Tanımlayıcıları Seçilmesi 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 1-4 : C #’da bazı usulsüz sınıf isimleri

18 Programa Yorum Ekleme Program Yorumu – Bir programı belgeleyen yürütülür olmayan ifadeler Açıklama – Yorum ifadelerini çevirir. C#’ta yorum türleri – Satır açıklamaları – Blok açıklamaları 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Programa Yorum Ekleme 19Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-3 : Program içinde yorumların kullanılması

20 System Namespace Kullanımı 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-4: Üç satır çıktı gösteren bir program

21 System Namespace Kullanımı 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-6 : using System maddesi kullanarak üç satır çıktı gösteren program

22 C# Programını Derleme ve Çalıştırma Program çıktısının adım adım izlenmesi – Kaynak kodun ara dile derlenmesi – Tam Zamanında (just in time / JIT) derleyicisi ara kodu yürütülebilen ifadelere çevirir. Derleyiciyi iki şekilde kullanabilirsiniz – Komut Satırı – Tümleşik Geliştirme Ortamı 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Komut Satırından Kod Derlemek İşletim sisteminin verdiği bir hata mesajı – Komut csc açılımı “C Sharp derleyici” – Dosya konumu csc.exe c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\vX.X.XXX 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-8 : Komut satırında kök kütüphanesinden bir programı derleme girişimi ve alınan hata mesajı

24 Komut Satırından Kod Derlemek Komut satırında oluşan hata mesajı – Program adının sonuna satır numarası ve pozisyon hattı içinde hata mesajının vermesi 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-9 :Komut isteminden derlenen ThreeLinesOutput programındaki WriteLine’ın yanlış yazımı sonrası oluşan hata mesajı

25 Visual Studio IDE kullanarak Kod Derleme Visual Studio IDE kullanmanın avantajları – İstediğiniz bazı kodların hazır olarak oluşturulması — otomatik - tamamlama – Kodun renkler içinde gösterilmesi – Bazı sözdizimi hataları yazarken bulunması. – Hata mesajına iki kez tıklayarak hatanın oluştuğu satırın başında imleç oluşması – Diğer hata ayıklama araçları kullanılabilir. 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

26 Visual Studio IDE kullanarak Kod Derleme 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-10 : Visual Studio’da ThreeLinesOutput programı

27 Hangi Ortamın Kullanılacağına Karar Vermek Komut satırı kullanmanın avantajları – Disk alanından tasarruf sağlar Visual Studio IDE kullanmanın avantajları – Otomatik cümle tamamlama – Kelimeler kendi kategorilerine göre farklı renklerde kullanılarak görüntülenir. – Kodun IDE tarafından otomatik olarak oluşturulması GUI yazarken çok yararlıdır. 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

28 Sıra Sende Visual Studio IDE kullanarak program derleme ve yürütme Adımlar – Yeni proje oluştur (konsol uygulaması) – Proje adını gir – Editör kullanarak program yaz – Programı derlemek için, Menü bardaki Build’e tıkla, ardından Build Solution’a tıkla Alternatif olarak, F6’ya basabilirsiniz – Önce menü bardaki Debug’a tıklayıp sonrada Start Without Debugging’e tıklayınız 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

29 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıra Sende Şekil 1-15: Kod eklendikten sonra Hello uygulamasının pencerede düzenlenmesi

30 Sıra Sende Visual Studio IDE kullanılarak programın derlenip kullanması 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 1-16 : Visual Studio daki Hello uygulamasının çıktısı

31 Programa yorum ekleme Satır yorumu örneği // Filename Hello.cs // Written by // Written on Blok yorumu örneği /* This program demonstrates the use of the WriteLine() method to print the message Hello, world! */ 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Sıra Sende


"Chapter 1: A First Program Using C#. Programlama Bilgisayar programı – Bilgisayarın yaptıklarını anlatan yönerge dizisi – Diğer adıyla yazılım Yazılım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları