Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1: A First Program Using C#

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1: A First Program Using C#"— Sunum transkripti:

1 Chapter 1: A First Program Using C#

2 Programlama Bilgisayar programı Yazılım iki geniş kategoride incelenir
Bilgisayarın yaptıklarını anlatan yönerge dizisi Diğer adıyla yazılım Yazılım iki geniş kategoride incelenir Sistem yazılımı Uygulama yazılımı Makine Dili 1’ler ve 0’lar dizisi olarak ifade edilir 1 ‘ler anahtarların açık olduğunu ve 0’lar anahtarların kapalı olduğunu temsil ederler. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Programlama HelloWorld Programının Makine Dilindeki Bir bölümü
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

4 Programlama Yüksek seviyeli programlama dili Derleyici
Açık / Kapalı anahtar temsilinin yerine daha anlaşılabilir terimler kullanır. Örneğin “read,” “write,” or “add” . Bilgisayar hafızasındaki bölgelere anlaşılabilir isim atamamıza izin verir. Kendine ait söz dizisi (Dil kuralları) vardır. Derleyici Yüksek seviyeli programlama dili ifadelerini makine diline çevirir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Programlama Programlama mantığı Hata ayıklama
Çeşitli ifadeleri ve işlemleri yürütürken doğru sırayla istenen sonuçları üretmektir. Hata ayıklama Programdan tüm yazım ve mantık hatalarının silinme sürecidir. Yazım hataları derleme sonucu ortaya çıkar. Mantık hataları test sonucu ortaya çıkar. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Nesneden Türetme Programlama Dilinin Özellikleri
Sınıf Nesnelerin kategorisi yada nesne türü Sınıfta yer alan her bir nesnenin yada örneğin niteliklerini ve davranışlarını anlatır Nesne Sınıfın örneğidir. Kendine ait nitelik değerlerini içerir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 C# Programlama Dili Nesneden Türetme yada Bileşenden Türetme olarak bilinir. Microsoft Visual Studio 2012’nin ürünüdür. Her bir verinin nesne olarak işlenmesini ve sürekli nesneye yönelik programlama prensiplerini uygulamayı sağlar GUI ara yüzü olduğu için Visual Basic ile benzerdir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

8 C# Programlama Dili C++ Programlama Dilinden Sonra Tasarlanmıştır
Fakat , C++ ta bazı anlaşılması zor olan özellikleri ortadan kaldırmıştır. Java Diliyle çok benzerdir C# ‘ta basit veri türleri nesnelerdir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

9 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı
sınıf dizgesel argüman Ad uzayı(namespace) metot Şekil 1-1 : First Class konsol uygulaması Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı
Namespace(Ad Uzayı) Benzer sınıfları gruplandırmak için bir yol sağlar. Büyük projelerde adlandırma çakışmalarını önlemek için kullanılır. C# Metot parçaları Metot başlığı İçine geçecek veya geri dönecek metot adı ve bilgilerini içerir. Metot gövdesi Metot tarafından gerçekleştirilen tüm talimatlar çift ayraç içinde bulunur. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı
Erişim Değiştirici Hangi metodun bu koşullar altında ulaşılabilir olduğunu tanımlar. (( Public, private, protected, internal )) Genel , Özel , Korunmuş , İç Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Yazılı bir C# Programı Üreten Çıktısı
Anahtar kelimeler Derleyicide özel anlamları olan önceden tanımlanmış ve ayrılmış belirleyiciler vardır. Metodun adı Main() Her uygulamanın Main() metodu olmalıdır Main() metotlu sınıflar uygulama sınıfları , diğerleri uygulaması olmayan sınıflardır. Void olarak tanımlanan metotlar hiçbir şey döndürmezler. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Tanımlayıcıları Seçilmesi
Gereksinimler Alttan tire koyarak yada harfle başlamalıdır. Harfler yabancı – alfabe harfleri içerir. Sadece harfleri , sayıları , alttan tireleri ve işaretini içerir. Özel karakterleri içeremez örneğin; #, $, or & C# anahtar kelimesi kullanılamaz. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 Tablo 1-1 : C# tanımlı anahtar kelimeler
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

15 Tanımlayıcıları Seçilmesi
Tablo 1-2 : C#’ta bazı geçerli ve alışıldık sınıf isimleri Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Tanımlayıcıları Seçilmesi
Tablo 1-3 : C#’ta bazı alışılmadık sınıf isimleri Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 Tanımlayıcıları Seçilmesi
Tablo 1-4 : C #’da bazı usulsüz sınıf isimleri Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 Programa Yorum Ekleme Program Yorumu Açıklama C#’ta yorum türleri
Bir programı belgeleyen yürütülür olmayan ifadeler Açıklama Yorum ifadelerini çevirir. C#’ta yorum türleri Satır açıklamaları Blok açıklamaları Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Programa Yorum Ekleme Şekil 1-3 : Program içinde yorumların kullanılması Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

20 System Namespace Kullanımı
Şekil 1-4: Üç satır çıktı gösteren bir program Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 System Namespace Kullanımı
Şekil 1-6 : using System maddesi kullanarak üç satır çıktı gösteren program Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 C# Programını Derleme ve Çalıştırma
Program çıktısının adım adım izlenmesi Kaynak kodun ara dile derlenmesi Tam Zamanında (just in time / JIT) derleyicisi ara kodu yürütülebilen ifadelere çevirir. Derleyiciyi iki şekilde kullanabilirsiniz Komut Satırı Tümleşik Geliştirme Ortamı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Komut Satırından Kod Derlemek
İşletim sisteminin verdiği bir hata mesajı Komut csc açılımı “C Sharp derleyici” Dosya konumu csc.exe c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\vX.X.XXX Şekil 1-8 : Komut satırında kök kütüphanesinden bir programı derleme girişimi ve alınan hata mesajı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

24 Komut Satırından Kod Derlemek
Komut satırında oluşan hata mesajı Program adının sonuna satır numarası ve pozisyon hattı içinde hata mesajının vermesi Şekil 1-9 :Komut isteminden derlenen ThreeLinesOutput programındaki WriteLine’ın yanlış yazımı sonrası oluşan hata mesajı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 Visual Studio IDE kullanarak Kod Derleme
Visual Studio IDE kullanmanın avantajları İstediğiniz bazı kodların hazır olarak oluşturulması — otomatik - tamamlama Kodun renkler içinde gösterilmesi Bazı sözdizimi hataları yazarken bulunması. Hata mesajına iki kez tıklayarak hatanın oluştuğu satırın başında imleç oluşması Diğer hata ayıklama araçları kullanılabilir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

26 Visual Studio IDE kullanarak Kod Derleme
Şekil 1-10 : Visual Studio’da ThreeLinesOutput programı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 Hangi Ortamın Kullanılacağına Karar Vermek
Komut satırı kullanmanın avantajları Disk alanından tasarruf sağlar Visual Studio IDE kullanmanın avantajları Otomatik cümle tamamlama Kelimeler kendi kategorilerine göre farklı renklerde kullanılarak görüntülenir. Kodun IDE tarafından otomatik olarak oluşturulması GUI yazarken çok yararlıdır. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

28 Sıra Sende Visual Studio IDE kullanarak program derleme ve yürütme
Adımlar Yeni proje oluştur (konsol uygulaması) Proje adını gir Editör kullanarak program yaz Programı derlemek için, Menü bardaki Build’e tıkla, ardından Build Solution’a tıkla Alternatif olarak , F6’ya basabilirsiniz Önce menü bardaki Debug’a tıklayıp sonrada Start Without Debugging’e tıklayınız Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

29 Sıra Sende Şekil 1-15: Kod eklendikten sonra Hello uygulamasının pencerede düzenlenmesi Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 Sıra Sende Visual Studio IDE kullanılarak programın derlenip kullanması Şekil 1-16 : Visual Studio daki Hello uygulamasının çıktısı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

31 Sıra Sende Programa yorum ekleme Satır yorumu örneği
// Filename Hello.cs // Written by <your name> // Written on <today’s date> Blok yorumu örneği /* This program demonstrates the use of the WriteLine() method to print the message Hello, world! */ Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 1: A First Program Using C#" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları