Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem."— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA “I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi” 22-23 Şubat 2008 , Anvers

2 Çalışmanın İçeriği Türkçe Sertifika Programları projesi Anadolu Üniversitesi’nin birçok fakültesinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmeye çalışılan bir projedir. Birimlerden gelen malzemeler BDE birimi tarafından bir araya getirilerek e-öğrenme malzemesine dönüştürülmekte ve internet ortamından sunulmaktadır. Bu bildiride BDE biriminde yapılan çalışmalara ağırlık verilmiştir. Anadolu Üniversitesi

3 Türkçe Sertifika Programları
Türkçe Sertifika Programları, Avrupa ülkelerine göç etmiş üçüncü ya da dördüncü kuşak Avrupalı Türklerin anadillerindeki yetersizlikleri aşmalarına yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. Programın hedef kitlesi anadilinde kendisini yetersiz hisseden Avrupalı Türkler ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancılardır. Anadolu Üniversitesi

4 Türkçe Sertifika Programı
Çalışmalara 2006 yılında geniş bir ekiple başlandı. Projenin tamamı 6 düzeyden oluşuyor. 1. düzey tamamlandı ve pilot çalışması yapıldı. 2. ve 3. düzeyler üretiliyor. Şubat 2008 sonunda 2. düzey pilot çalışma olarak uygulanırken 1. düzeye öğrenci alınacak. TSP dörder aylık periyotlarla yılda 3 kez Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde uygulanacak. Projenin 2009 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi

5 Türkçe Sertifika Programı Ekibi
Ham metinler: Metin Özsınmaz, Mete Atay, Ebru Cihan ve M. Naci Özçelik Ana metinler: Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları Öğretim Tasarımı: Açıköğretim Fakültesi Tasarım Birimi Video: Açıköğretim Fakültesi Televizyon Yapım Birimi e-Ders ve İnternet Hizmetleri: Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi Sorular: Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi Seslendirme, müzik ve oyuncular: Anadolu Üniversitesi Koservatuvarı Basılı malzeme: Açıköğretim Fakültesi Dizgi Birimi Görsel Tasarım: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kayıt ve Sınav İşlemleri: Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanıtım Etkinlikleri: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Anadolu Üniversitesi

6 Türkçe Sertifika Programlarında Kullanılan Öğrenme Ortamları
Ders Çalışma Televizyon Programları Kitap Çalışma Kitabı Ödevler Eşzamanlı Danışmanlık Hizmetleri Eşzamansız Danışmanlık Hizmetleri Deneme Sınavı Sözlü Sınav Yazılı Sınav Anadolu Üniversitesi

7 Türkçe Sertifika Programları Sitesi
İngilizce Fransızca Almanca Anadolu Üniversitesi

8 Türkçe Sertifika Programı Arayüzü
Ünite Seçimi E-öğrenme İçeriği Anadolu Üniversitesi

9 Ders Ortamı-Sunucu Kontrol Düğmeleri
Sessiz Metin Durdur/Oynat Oynatma Çubuğu Anadolu Üniversitesi

10 Ders Ortamı-Menü Düğmeleri
İçindekiler Anadolu Üniversitesi

11 Ders Ortamı-Menü Düğmeleri
Etkinlikler Anadolu Üniversitesi

12 Ders Ortamı-Menü Düğmeleri
Test Anadolu Üniversitesi

13 Ders Ortamı-Menü Düğmeleri
Alfabe Anadolu Üniversitesi

14 Ders Ortamı-Menü Düğmeleri
Sözlük Anadolu Üniversitesi

15 Ders Ortamı-Konu Anlatımı
Anadolu Üniversitesi

16 Ders Ortamı-Etkinlikler
Anadolu Üniversitesi

17 Ders Ortamı-Etkinlikler
Etkinlikler bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir. Türkçe harf gereksinimleri için sanal klavye oluşturulmuştur. Etkinlik soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır. Yardım Sanal Klavye Anadolu Üniversitesi

18 Ders Ortamı-Özet Anadolu Üniversitesi

19 Çalışma Her ünitenin sonunda o üniteye ait çalışma bölümü yer almaktadır. Çalışma bölümünde yer alan sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, dinleyerek seçme ve tekrar etme biçimindedir. Çalışma soruları TAB tarafından hazırlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi

20 Televizyon Programları
Dizi film Örnek Olay videoları Özgün müzik klipleri Anadolu Üniversitesi

21 Kitap Her ünite sonunda ilgili üniteye ait ders içeriğinin sunulduğu PDF formatında kitap yer almaktadır. Kitabın çıktısı alınarak basılı malzeme olarak kullanılabilir. Anadolu Üniversitesi

22 Çalışma Kitabı Her ünite için ayrı ayrı hazırlanan, çok sayıda alıştırmadan oluşan ve PDF formatında öğrenciye sunulan yardımcı materyal. Çalışma kitabının çıktısı alınarak basılı malzeme üzerinde alıştırma yapma olanağı. Anadolu Üniversitesi

23 Ödevler 12 hafta süren eğitim boyunca toplam 10 ödev.
Ödevler danışmanlar tarafından haftalık olarak verilmekte ve duyurulan süre sonunda danışmanlara iletilmektedir. Ödevlerin başarı ortalamasına katkısı %20’dir. Anadolu Üniversitesi

24 Deneme Sınavları Sınav öncesi öğrencilerin durumlarını öğrenebilmeleri için oluşturulmuş sınav ortamı. Soru bankasından rastgele seçilen sorulardan oluşan okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen deneme sınavı ortamı İstediği sayıda deneme sınavı olma olanağı. Anadolu Üniversitesi

25 Eşzamanlı Danışmanlık Hizmeti
On kişiye bir danışman atanarak oluşturulan sanal sınıflar, Konuşma ve yazma becerisini geliştirmek için haftada iki gün birer saat sesli ve görüntülü eşzamanlı danışmanlık hizmeti Eşzamanlı danışmanlık hizmetinin başarı notuna katkısı %15dir. Anadolu Üniversitesi

26 Eşzamansız Danışmanlık Hizmeti
Öğrenciler eşzamansız danışmanlık bağlantısını kullanarak e-posta yolu ile danışmanlarına soru sorabilirler ve 24 saat içinde yanıt alabilirler. Eşzamansız danışmanlık hizmetinin başarı notuna katkısı %15dir. Anadolu Üniversitesi

27 Sözlü ve Yazılı Sınav Sözlü sınav, eşzamanlı danışmanlık ortamında bire bir ve randevu verilerek yapılmaktadır. Yazılı son sınav belirlenen tarih ve saatte gerçekleştirilmektedir. Anadolu Üniversitesi

28 TSP’de Ders Ortamında Kullanılmak Üzere Geliştirilmiş Etkileşim Öğeleri Listesi
Sunucu ortamı ve denetimleri İçindekiler penceresi Etkinlikler penceresi Test penceresi Alfabe penceresi Sözlük penceresi Sanal Klavye Yardım düğmelerine yerleştirilen öğreticiler Ses denetimi Sürükle-bırak soruları Boşluk doldurma soruları Açılır liste kutusundan kelime seçme soruları Çoktan seçmeli sorular Dinleme-Seçme soruları Alıştırma geribildirimleri Ek bilgi alma düğmeleri (Ses, metin, tablo, dizi film, müzik ve örnek olay videolarının çağırılması) Video oynatıcısı denetim düğmeleri (Durdur, oynat, ses kapat, oynatma çubuğu) Anadolu Üniversitesi

29 Sonuç TSP birinci düzeyi 250 kişiden fazla bir grubun tamamen Türkçe öğretimine yoğunlaşması ile hazırlanmıştır . Yeni nesil ders yazılımları ile hazırlanan TSP, uzaktan dil öğretiminde en önemli bileşenlerden olan ses, video, eşzamanlı danışmanlık gibi 11 öğrenme ortamını ve 15 den fazla etkileşim öğesini bünyesinde barındırabilmektedir. 11 farklı ülkeden, 15 farklı uyruktan katılan 41 öğrenci ile projenin pilot uygulaması tamamlanmıştır. Pilot çalışmada 5 öğretim elemanı danışmanlık hizmeti sunmuştur. Pilot uygulaması yapılan çalışma ile Anadolu Üniversitesi küresel bazda deneyim kazanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler gelecekte anadil ve yabancı dil öğretiminde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılmasını yaygınlaştıracak, zaman ve mekandan bağımsız, esnek ve yaşam boyu eğitim olanağı sunacaktır. Anadolu Üniversitesi


"Uzaktan Dil Öğretiminde Yeni Öğrenme Ortamları: Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları