Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1Giriş."— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1Giriş 2.2Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak 2.3Basit C Programları: İki Tam Sayıyı Toplamak 2.4Hafıza Konuları 2.5C’de Aritmetik 2.6Karar Verme : Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

2 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Amaçlar Bu bölüm bize ne kazandıracak? –C ile basit programlar yazabilmek –Basit giriş/çıkış ifadelerini kullanabilmek –Temel veri tiplerini tanımak –Bilgisayar hafızasını kullanmayı anlamak –Aritmetik operatörleri kullanabilmek –Aritmetik operatörlerin önceliklerini anlamak –Basit karar verme ifadelerini yazabilmek

3 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 2.1Giriş C programlama dili –Program tasarımı için yapısal ve disiplinli bir yaklaşım sunar. Yapısal Programlama –3. ve 4. bölümlerde detaylı anlatılacak. –Kitabın geri kalan kısmında yapısal programlama yaklaşımı kullanılacak.

4 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 2.2Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak Yorumlar –Derleyici /* ve */ çevrili metinlere işlem yapmaz –Programın okunurluluğunu artırmak için kullanılır. #include –Önişlemci talimatı Belirli bir dosyanın içeriğini bilgisayara yüklemesini söyler. – standart giriş/çıkış işlemlerine izin verir. 1 /* Şekil 2.1: fig02_01.c 2 C ile ilk program */ 3 #include 4 5 /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar */ 6 int main() 7 { 8 printf( "C diline hoşgeldiniz! \n" ); 9 10 return 0; /* programun başarı ile sonlandığını gösterir */ 11 12 } /* main fonksiyonunun bitişi */ C diline hoşgeldiniz !

5 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak int main() –C programları bir yada daha fazla fonksiyon içerebilirler. Ama bunların içinden mutlaka bir tanesi main olmak zorundadır. –Parentezler fonksiyon olduğunu gösterir. –int tamsayı değerinde main fonksiyonun bir değer döndüreceği anlamına gelir. –Küme parantezi ( { ve } ) bir blok olduğunu gösterir. Her fonksiyonun gövde kodları küme parantezleri içinde yazılır.

6 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak printf( "C diline hoşgeldiniz!\n" ); –Komutu bilgisayara bir iş yaptırır. Yaptırdığı iş: tırnak içindeki ( " " ) karakterleri ekrana yazdırmaktır. Bu satıra ifade (statement) denir. Her ifade noktalı virgül ( ; ) ile bitmelidir. –Ters bölü ( \ ) printf olağan dışı bir şeyler yapıyor. \n yeni satır karakteri

7 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak

8 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 2.2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak return 0; –Fonksiyondan çıkış için bir yöntem –return 0, bu durumda, program normal olarak sonlandırıldı anlamını taşır. Sağ küme parantezi } –main fonksiyonun bitişini gösterir. Bağlayıcı –Fonksiyon çağrıldığı zaman, bağlayıcı fonksiyonu kütüphanede arar. –Uygun kütüphane fonksiyonlarının kodlarını programa yerleştirir. –Böylece makine diline çevrilmiş program tamamlanır. –Eğer fonksiyon ismi yanlış yazılmış ise, bağlayıcı kütüphanede o isimde fonksiyon bulamadığından hata üretir.

9 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 fig02_03.c Program Çıktısı C diline hoş geldiniz

10 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 fig02_04.c Program Output C diline hoş geldiniz

11 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 fig02_05.c

12 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 Program Çıktısı İlk tamsayıyı giriniz 45 İkinci tamsayıyı giriniz 72 Toplam 117 dir

13 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 13 2.3 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak Önceki programlar gibi –Yorumlar, #include ve main int tamsayi1, tamsayi2, toplam; –Değişken tanımı Programın kullanabileceği bir değerin saklandığı hafıza konumlarıdır. –int değişkenlerin sadece tamsayı değerlerini saklamasını sağlar( - 1, 3, 0, 47 ) –Değişken isimleri Tamsayi1,tamsayi2, toplam Tanıtıcılar: harf,rakam (rakam ile başlanılmaz) ve alt çizgi( _ ) –Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. –Bildirimler çalıştırılabilir ifadelerden önce yazılmalıdır. Örn: 12 satırdan sonra bildirimleri yapsaydık, programda yazım hatası olacaktı. Bu hataya derleyici hatası da denir.

14 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 14 2.3 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak scanf( "%d", &tamsayi1 ); –Kullanıcıdan bir değer ister scanf standart giriş (çoğunlukla klavye) kullanır. –scanf ifadesinin iki argümanı (bağımsız değişkeni) vardır. %d – verinin tamsayı olması gerektiğini belirtir. &integer1 – değişken değerinin saklanacağı hafıza yerini belirtir. & operatörü başlangıçta karışık gelebilir – şimdilik, scanf ifadelerinde değişkenle beraber kullanılması gerektiğini hatırlamanız yeterlidir. –Program çalışmaya başladığı zaman kullanıcı scanf ifadesine rakam yazarak cevap verir, ardından enter (geridönüş) tuşuna basarak sayıyı bilgisayara gönderir.

15 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 15 2.3 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak = (atama operatörü) –Bir degeri bir değişkene atama –İki operatör kullanılmış toplam = degisken1 + degisken2; Toplam degisken1 + degisken2 elde edilmiş; –Değişken değerini eşitliğin sol tarafında alır. printf( “Toplam %d\n", toplam ); –scanf benzer %d bir tamsayının yazdırılacak anlamında kullanılır. toplam hangi değerin yazılacağını belirler. –Hesaplamalar printf ifadesinin içindede oluşturulabilir. printf( “Toplam %d\n", tamsayi1 + tamsayi2 );

16 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 16 2.4Hafıza Konuları Değişkenler –Değişkenler bilgisayar hafızasındaki yerlere karşılık gelen konumları belirtir. –Her değişkenin bir ismi, tipi, boyutu ve bir değeri vardır. –Bir değişkene yeni bir değer atandığı zaman ( scanf, mesala), öncki değer silinir, yeni değer onun yerine yerleşir. –Hafızadan değişkenleri okumak ile değerleri değişmez. Şekilsel gösterimi tamsayi 1 45

17 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 17 2.4 Hafıza Konuları tamsayi 1 45 tamsayi 2 72 tamsayi 1 45 tamsayi 2 72 toplam 117 Şekilsel gösterim (devam)

18 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 18 2.5 Aritmetik Aritmetik hesaplamalar –* çarpma işlemi ve / bölme işlemi için kullanılır. –Tamsayı bölümü kalanı iptal ederek sonucu verir 7 / 5 sonucunu 1 olarak verir –Mod operatörü ( % ) bölüm işleminde kalanı geri dönderir. 7 % 5 sonucunu 2 olarak verir Operatör önceliği –Bazı aritmetik operatörler bazılarından önce işleme girerler. (i.e., çarpım toplamdan önce gelir) İhtiyaç oldukça parantezler kullanılmalı –Örnek: a, b ve c değişkenlerinin ortalamasının bulunması –Bu şekilde kullanmayın: a + b + c / 3 Doğrusu: (a + b + c ) / 3

19 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 19 2.5 Aritmetik Arithmetik operatörler: Operatörlerin öncelik kuralları:

20 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 20 2.6Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

21 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 21 2.6 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri Çalıştırabilir ifadeler –İşlem gerçekleştirir (hesaplamalar, verinin giriş/çıkış işlemleri) –Karar verilir Sınav notuna göre “geçti” yada “kaldı” yazdırmak isteyebiliriz. if kontrol ifadesi –Bu bölümde basit versiyonu anlatılacak, detaylı anlatım ilerki bölümlerde ele alınacak. –Eğer koşul doğru ise, if yapısının gövde kısmı çalışır. 0 yanlış(false), 0 olmayan değerler ise ( doğru) true –If yapısından sonraki ifade ile programın çalışması devam eder. Anahtar Kelimeler –C için ayrılmış özel kelimler –Tanımlayıcı yada değişken adları olarak kullanılmazlar.

22 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 22 2.6 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

23 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 23 fig02_13.c (Part 1 of 2)

24 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 24 fig02_13.c (Part 2 of 2) Program Output İki tamsayı girin Bu iki sayının karşılaştırması yapılacaktır : 3 7 3 eşit değildir 7 3 küçüktür 7 3 küçük yada eşit 7

25 Outline © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 25 Program Output (continued) İki tamsayı girin Bu iki sayının karşılaştırması yapılacaktır 22 12 22 eşit değil 12 22 büyük 12 22 büyük yada eşit 12 İki tamsayı girin Bu iki sayının karşılaştırması yapılacaktır 7 7 7 eşit 7 7 küçük yada eşit 7 7 büyük yada eşit 7

26 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 26 2.6 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

27 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 27 2.6 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

28 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 28 Outline fig02_01.cp p (1 of 1) fig02_01.cp p output (1 of 1) Single-line commentsPreprocessor directive to include input/output stream header file Function main appears exactly once in every C++ program Function main returns an integer value Left brace { begins function body Corresponding right brace } ends function body Statements end with a semicolon ; Name cout belongs to namespace std Stream insertion operator Keyword return is one of several means to exit a function; value 0 indicates that the program terminated successfully

29 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 29 Outline fig02_03. cpp (1 of 1) fig02_03. cpp output (1 of 1) Multiple stream insertion statements produce one line of output

30 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 30 Outline fig02_04. cpp (1 of 1) fig02_04. cpp output (1 of 1) Use newline characters to print on multiple lines

31 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 31 Outline fig02_05. cpp (1 of 1) fig02_05. cpp output (1 of 1) Declare integer variables Use stream extraction operator with standard input stream to obtain user input Stream manipulator std::endl outputs a newline, then “flushes output buffer” Concatenating, chaining or cascading stream insertion operations

32 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 32 Outline fig02_13. cpp (1 of 2) using declarations eliminate need for std:: prefix Can write cout and cin without std:: prefix Declare variables if statement compares values of number1 and number2 to test for equality If condition is true (i.e., values are equal), execute this statement if statement compares values of number1 and number2 to test for inequality If condition is true (i.e., values are not equal), execute this statement Compares two numbers using relational operator

33 © Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 33 Outline fig02_13. cpp (2 of 2) fig02_13. cpp output (1 of 3) (2 of 3) (3 of 3) Compares two numbers using relational operators =


"© Copyright 1992–2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Bölüm 2 - C ile Programlamaya Giriş Başlıklar 2.1Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları