Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya’da raporlama sistemi ve denetim 3.10.2011 Visa Paajanen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya’da raporlama sistemi ve denetim 3.10.2011 Visa Paajanen."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya’da raporlama sistemi ve denetim 3.10.2011 Visa Paajanen

2 2 Kamu performansı raporlama sisteminin ana unsurları: 1. Merkezi Hükümet Kesin Hesaplar Raporu Anayasa ve Bütçe Yasasına dayanır Yılda bir hükümet tarafından meclise sunulur Hem mali hesapları hem de performans raporunu içerir 2. Devlet kurumlarının yıllık faaliyet raporu ve mali tabloları Bütçe Yasasına dayanır Hem mali hesapları hem de performans raporunu içerir Yaklaşık 70 adet kurum / yıllık faaliyet raporu 3. ”Bakanlığın performans hedeflerini onayladığı birimler”in performans raporları birimler = yönlendirici bakanlık/kurum ile performans sözleşmesi yapan kurumun bir bölümüdür performans raporları genelde yılda iki kez sunulmaktadır (örn. Ağustos / Mart) 4. Kurum içerisinde iç raporlama Kurum yönetiminin bir bölümü Kamuda performans bilgisi

3 3 Bütçeleme, Muhasebe/Raporlama ve Denetleme KurumFaaliyetUlusal Denetim Kurumu Denetimi MeclisHükümet ve bakanlık hedeflerini içeren bütçe HükümetMerkezi hükümet Kesin Hesaplarına ilişkin rapor Mali politika denetimi: harcama limitleri ve maliye politikası Performans denetimi: Sosyal etkililiğe ilişkin bilgiler Mali denetim: mali denetim raporu + bütçe uyumu

4 4 Bütçeleme, Muhasebe/Raporlama ve Denetleme KurumFaaliyetUlusal Denetim Kurumu Denetimi Bakanlık - Muhasebe ve performansa ilişkin yıllık faaliyet raporu - Sektörde faaliyet gösteren birimlerin yönlendirilmesi - Performans Denetimi: yılda 1 ya da 2 bakanlığın yönetim sistemleri denetlenir. Olağan risk odaklı denetimlerdir. - Mali Denetim: mali denetim + bütçe uyumu Birim - Muhasebe ve performansa ilişkin yıllık faaliyet raporu - Performans raporu (yılda iki kez) -Performans Denetimi: Risk odaklı denetimler (nadiren sadece birim düzeyindeki denetimler) -Mali Denetim: mali denetim raporu + muhasebe birimlerindeki bütçe uyumu

5 5 Performans Bilgisi Denetimi Performans raporlama türüDenetim türü Merkezi Hükümet Kesin Hesapları (Hükümetin meclise sunduğu yıllık rapor) Yıllık olarak müstakilen yapılan performans denetimidir, politika etkililiğine ilişkin bilginin yeterliliğine odaklanır (bkz: örnek sunum) Devlet Kurumlarının Yıllık Faaliyet Raporları Bütün devlet kurumlarının mali denetimidir; performans raporlama kısmen denetlenir Yılda 1-2 performans denetimi (bakanlıkların yönetim sistemlerine odaklanır) Herhangi bir performans denetiminin parçası olarak denetlenebilir. Performans sözleşmeli birimlerin Performans raporları Herhangi bir performans denetiminin parçası olarak denetlenebilir, örneğin: Kurum yönetim amacına yönelik yeterli bilgi sistemlerine sahip midir? Yönetim karar almada performans bilgilerini kullanmış mıdır? Kurum içerisindeki iç raporlama

6 6 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu; Denetim bilgisi üretir, Denetlenen kurumlardan denetimlerde değinilen önlemlere ilişkin rapor sunmalarını talep eder, Konu hakkında müzakerelerde bulunur (örn. Meclis Denetim Komisyonunda) performans hesap verebilirliğini destekler. Denetim bilgisi mali yönetimin yasallılığı ve işlevselliği hükümet performansı mali ve performans bilgisinin yeterliliği hakkında üretilir. Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu’nun rolü (sonradan denetim) Hükümet / yönetimin sadece performans bilgisinin geçerliliği ve güvenilirliğinden sorumlu olduğunu denetlemektir Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu bilgileri önceden denetlemez ve ya kontrol etmez 90’lı yılların sonlarından beri: – mevcut performans bilgisi miktarı artmıştır – bilginin ve raporlamanın kalitesi yükselmiştir … fakat bu gibi bilgilerin meclis ve bakanlığa ait karar almadaki önemi ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı belirsizdir. Özet


"Finlandiya’da raporlama sistemi ve denetim 3.10.2011 Visa Paajanen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları