Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi

2 OUASSUASCSSUHHS Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendronu Cheyne-Stokes Solunumu Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/ hipoksemik Sendromlar UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI

3 APAP (oto-CPAP) Gereken basınç gece boyunca değişken ise REM, pozisyon ve her gece değişen basınç ihtiyacı Yüksek basıncı (12cmH2O ve ↑ ) ve CPAP’ı tolere edemiyorsa Hava yolu akımı (Apne- Hipopne) Hava yolu rezistansı (Horlama) Hava akımı sınırlaması İmpedans Hava yolu rezistansı Ve Kısıtlamasını saptamak Uygun basınç Değişimini sağlamak Uygun basınç Değişimini sağlamak

4 APAP ALGORİTMALARI

5 APAP Kontrendikasyonları KKY (Konjestif Kalp Yetmezliği) olan hastalar Uyku ile ilişkili hipoventilasyon hipoksemi sendromu (OHS, KOAH, obstrüktif ve restriktif akc hast) Horlaması olmayan hastalar (yalnızca hava yolu vibrasyonuna yanıt veren cihazlarla tedavi edilmemelidirler) APAP

6 UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON- HİPOKSEMİK SENDROMLAR Hipoventilasyon (ICSD-2) –PaCO 2 >45mmHg –Uyanıklığa göre ↑ pCO 2 –pCO 2 uyku - pCO2 uyanıklılık= 10 mmHg Uyku ile ilişkili hipoksemi (ICSD-2) –Uykuda Sp0 2 %90↓ > 5 dakika + min. Sp0 2 ≤ %85 –Toplam uyku süresinin %30'nun ≥ Sp0 2 'nun %90 ↓

7 Kistik fibrozis, İnterstiyel Akc Hst, Orak Hücreli anemi İdiyopatik uyku ile ilişkili nonobstrüktif alveoler hipoventilasyon Akciğerin parankimal ve vasküler patolojisine bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON-HİPOKSEMİK SENDROMLAR Aşağı hava yolu obstrüksiyonuna bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi KOAH, Astım Nöromusküler ve göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi OHS, ALS, MG, spinal kord travması, kifoskolyoz, Tbc sekeli Konjenital santral alveoler hipoventilasyon

8 BiPAP ( Bilevel pozitif havayolu basıncı) Sürekli sabit basınç (CPAP) uygulamak yerine, Bilevel cihazlar (BiPAP): inspirasyon için daha yüksek basınç= IPAP ekspirasyon için daha düşük basınç= EPAP BPAP

9 PAP SEÇENEKLERİ 1. BiPAP Spontan (BPAP S) Hastanın nefes düzenini doğru bir şekilde tespit eder ve öngörülen basınçlar arasında hastanın nefes alış verişine göre geçiş sağlar 2. BiPAP Spontane/Zaman (BPAP ST) Spontane mod gibi çalışır ancak hasta öngörülen zamanda nefes almaz ise cihaz soluk sağlar 3. Volüm Garantili Basınç Destekli (AVAPS) S, S/T, PC, T moda eklenebilir özellik. Hedef tidal volümü sağlayacak basınç desteğini cihaz dakikalar içinde sağlamaya çalışır. 4. Adaptif servo ventilasyon (ASV) Cheyne-Stokes solunumu ve apne- hipopne-flow limitasyonu kıracak IPAP basıncını cihaz her soluk için ayarlar 5. Otomatik BiPAP (Oto BiPAP) Hem EPAP hem IPAP değerini cihaz ayarlar

10 BiPAP MODLARI MOD TRIGGERLİMİTSİKLÜS 1. Spontan (S) HastaBasınçHasta/ Makine 2. Spontane/Zaman (S/T) Hasta/ MakineBasınçHasta/ Makine 3. Basınç kontrollü (PC) Hasta/ Makine BasınçMakine 4. Zaman (T)MakineBasınçMakine

11 1. BiPAP S Yüksek nazal hava akımını tolere edemeyen (12 cmH 2 0 ↑) Hava kaçağı olan veya pozitif basınca karşı nefes verme güçlüğü yaşayan OUAS hastalarında Uyku ile ilişkili hipoventilasyon hipoksemik sendromlar (KOAH, OHS) BPAP

12 2. BiPAP S/T Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu –Hiperkapni ile birlikte Restriktif akciğer hastalığı (kifoskolyoz), –Kronik obtrüktif akciğer hastalığı –Nöromusküler hastalığı (ALS) ve –Obesite hipoventilasyon sendromu Ayrıca santral apne (Cheyne-Stokes solunumu) bildirilen vakalarda

13 F=20 bpm IPAP = 20 cmH 2 0 EPAP = 5 cmH 2 0 I/E = 1/2 Ti= 1sn; Te= 2sn rt = 3  total rt = 0.675 sn  P=15 cmH2O Ti > total rise time BiPAP ST AYARLARI

14 3. BiPAP S/T + Volüm Garantili Basınç Desteği (AVAPS) 1. Her solukta Vte ölçülmesi 2. Ortalama Vte ile hedef Vte karşılaştırılması 3. Hedef Vte’e ulaşmak için gerekli basıncın hesaplanması 4. Progressif olarak IPAP değerinin her bir solukta artırılması (< 1cmH 2 O/dk)

15 Volüm Garantili Basınç Desteği (AVAPS) AVAPS ortalama ventilasyonu garanti etmek için otomatik olarak basınç desteğini ayarlar. AVAPS Nedir? IPAP Max IPAP Min EPAP Vte = Vt patient < 1 cmH 2 O/min Target Vt

16 Volüm Garantili Basınç Desteği (AVAPS) Obezite Hipoventilasyon Sendromu: Hastanın tidal volümü (Vt) pozisyonla değişiyorsa Uyku kalitesini ↑ için: Hastanın tidal volümü (Vt) uyku evreleri ile değişiyorsa KOAH ve Restriktif Bozukluğu olan hastalar: –Doğru zamanda doğru basıncı uygulamak –En etkin basıncı hasta komforu ve güvenliğini sağlayarak uygulamak Hangi Hastalara ?

17 OBESİTE HİPOVENTİLASYON SENDROMU- PAP TEDAVİSİ Storre JH et al. CHEST 2006; 130:815–821 50 40 BPAP-S/T (AVAPS)

18 Hangi hastada –Cheyne-Stokes Solunumu/ Santral Uyku Apnesi/Kompleks Uyku Apne sendromu Amaç –Hastaya gerekli minimum basıncı uygulamak –Sürekli değişen basınç ihtiyacına cevap vermek –Gereksiz basınç artışlarının oluşturacağı santral apneleri önlemek 4. ADAPTİF SERVO VENTİLASYON (ASV)

19 ASV Nedir? Özellikle Cheyne-Stokes Solunumundaki solunum paternini düzeltmek için: –Apne ve Hipopne sırasında uygun ventilasyonu sağlamak için basınç desteği vermek –Hiperventilasyon ve normal solunum sırasında basınç desteğini azaltmak. Dinamik olarak IPAP her solukta gerektiği sürece değişir!

20 ASV NASIL ETKİLİ OLUYOR? BASINÇ HAVA AKIMI Her bir Cheyne-Stokes solunumunda daha az basınç gerekir hale gelir. Hipopneler sırasındaki basınç desteği ile CO2 artışı önlenerek, sonraki solunum daha normal hale gelir. Cheyne-Stokes Solunumu düzelir..

21 PERSİSTAN Cheyne-STOKES SOLUNUMU

22 ASV Basınç Desteği

23 SANTRAL UYKU APNE SENDROMU- PAP SEÇENEKLERİ Teschler H. et al. Am J Respir Crit Care Med 2001 ASV

24 SANTRAL APNE - BiPAP ST- ASV Morgenthaler TI et al. Sleep 2007

25 oto BiPAP Max IPAP Setting Min EPAP Setting 23:003:007:00 Pressure 90% IPAP Setting 90% EPAP Setting 5. Oto BiPAP Endikasyon? Daha düşük ortalama basınç/gece Uyku etkinliği ve yapısına benzer etkiler

26 Apne ve horlama ile EPAP artar Akım limitasyonu ve hipopne ile IPAP artar IPAP ve EPAP basıncı solunum olayının tipine göre değişir –IPAP: Akım kısıtlaması & Hipopne –EPAP: Apne & Horlama Oto-BiPAP

27  İnspirasyon ve ekspirasyonda hava akımını yumuşatarak solunumu daha fizyolojik ve komforlu hale getirir ve normal sinüzoidal solunumu taklit eder.  İnspirasyon ve ekspirasyonda hasta eforuna göre basıncını ayarlanan değerin altına düşürür. Flow Bi-Flex 1 Bi-Flex 2 Bi-Flex 3 BiPAP 1 2 3 1 A B C 2 3 A EPAP to IPAP B IPAP to EPAP C Eksalasyon sırasında BiPAP (BiFlex)

28 POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ SEÇENEKLERİ APAP BPAP APA P CPAP ASVAVAPS

29 OUASSUASCSSUHHS Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendronu Cheyne-Stokes Solunumu Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/ hipoksemik Sendromlar BiPAP(S) BiPAP (S/T) BiPAP (S/T, ASV) BiPAP (S/T,T,PC,AVAPS) UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARININ PAP TEDAVİSİ Oto-CPAP Oto-BiPAP

30 Kistik fibrozis, İnterstiyel Akc Hst, Orak Hücreli anemi İdiyopatik uyku ile ilişkili nonobstrüktif alveoler hipoventilasyon Akciğerin parankimal ve vasküler patolojisine bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi UYKU İLE İLİŞKİLİ HİPOVENTİLASYON/ HİPOKSEMİK SENDROMLARIN PAP TEDAVİSİ Aşağı hava yolu obstrüksiyonuna bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi KOAH, Astım Nöromusküler ve göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipoventilasyon- hipoksemi OHS, ALS, MG, spinal kord travması, kifoskolyoz, Tbc sekeli BiPAP S/TBiPAP S/T + 0 2 BiPAP S/T (AVAPS) + 0 2

31 PAP CİHAZLARININ SEÇİMİ KİMLERDE CİHAZ SEÇİMİ ÖNEMLİ! Morbid obezite + Obesite hipoventilasyon sendromu vb. ileri derecede restriktif bozukluğu olan vakalar Akut solunum yetmezliği gelişen hipoventilasyon- hipoksemik sendromu olan vakalar Tetiklemede gecikme 10 cmH20 basınç desteğinde basınç/zaman eğrisi

32

33

34

35 HASTA ÖRNEĞİ- OUAS+Uyku İle İlişkili Hipoventilasyon-Hipoksemi sendromu (OHS) 45y. Fabrikada müdür (eski basketbolcu) 2 m, 190 kg (BMI:48) Sigara (1.5pkt/gün) SFT: Restriktif tip bzk HT (+), DM (+) Ph:7.37 p0 2 :69 pC0 2 :48 HC0 3 :27 Sat:93%

36

37

38

39 60

40

41

42 12/18cmH20

43 9/13cmH209/14cmH20

44

45

46 HASTA ÖRNEĞİ-PAP TEDAVİ SONUCU Ph: 7.40 p0 2 :71 pC0 2 :43 HC0 3 :26 Sat:94% Gündüz aşırı uyku hali yok 1 aylık BiPAP kontrolünde 8 kg ↓ Antidiyabetik tedavi ilaçları azaltıldı

47 Zor Vakalar- PAP Tedavisi REM döneminde artan ve değişen EPAP basınç ihtiyacı olan uyku ile ilişkili hipoventilasyon-hipoksemi ile birlikte OUAS’ı olan vakaların tedavisi? Morbid obez vakaların sırtüstü yüksek IPAP basınç ihtiyacının karşılanması? Kompleks Uyku Apne Sendromu tedavisi?

48 GELECEKTE PAP TEDAVİSİ Spontan solunumu daha taklit eden cihazlar CO 2 takibinin algoritmalarda yer alması Tetikleme duyarlılığı arttırılmış ve solunumsal ihtiyaçlara daha iyi yanıt veren algoritmalara sahip otomatik cihazların geliştirilmesi ve bunların endikasyonlarının belirlenmesi Amaç? Solunum kas yükünü azaltmak mı? Kan gazlarını düzeltmek mi? Uyku yapısını düzeltmek mi?


"UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları