Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İl Düzeyinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri (HBÖKB) Nevin Şenol & John Hart Politika ve Mevzuat Geliştirme Uzmanları Jove Jankulovski Kilit.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İl Düzeyinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri (HBÖKB) Nevin Şenol & John Hart Politika ve Mevzuat Geliştirme Uzmanları Jove Jankulovski Kilit."— Sunum transkripti:

1 İl Düzeyinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri (HBÖKB) Nevin Şenol & John Hart Politika ve Mevzuat Geliştirme Uzmanları Jove Jankulovski Kilit Uzman

2

3 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri Birimlerin kurulmasına dair öneri Geçici çalışma gruplarının kurulması Çalışma gruplarının uygun beceri ve deneyime sahip 8 üyeden oluşması Üyelerin ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasından sorumlu temel kuruluşlar tarafından belirlenmesi (Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlükleri,İl İŞKUR Müdürlükleri )

4 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimlerinin Yapısı: Temel İlkeler Tek bir örgütlenme modeli yoktur. Örgütlenme modeli sosyal tarafları içermelidir. İldeki mevcut kurumlardan biri koordinasyon birimi olabilir veya bu işlevi görebilir. Görev çatışması ve karmaşasından kaçınılmalıdır. Koordinasyon Birimlerinin ortak görevleri ve hedefleri olacaktır.

5 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimlerinin Görevleri Sosyal taraflarla birlikte çalışma Hayat boyu öğrenmeye ilişkin bilgilendirme Eylem planlamasının koordinasyonu Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi Veri toplama Özel sektörün katılımını artırma İzleme ve değerlendirme vb.

6 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri Performans Göstergeleri Birimlerin görev ve sorumlulukları ve İl Eylem Planlarına göre belirlenecek nicel ve nitel performans göstergeleri Ulusal strateji için geliştirilecek anahtar performans göstergeleri

7 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri Performans Göstergeleri Örnekleri Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı Rehberlik ve danışmanlık –başvuru sayısı ve memnuniyet düzeyi Özel sektörün katılımı Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik anlaşma sayısı

8  Neden Kapasite Artırımı?  HBÖKB’lerin kurulmasına giden yolun çizilmesi  HBÖKB’lerin etkili şekilde işlemesi  HBÖ alanındaki model kurumlar  HBÖ’de liderlik gösterilmesi  HBÖ konusunda diğerlerinin kapasitesinin artırılması

9  Nasıl? Sizin bir elmanız varsa, benim de bir elmam varsa ve bu elmaları değişirsek yine birer elmamız olmuş olur. Ancak sizin bir fikriniz varsa, benim de bir fikrim varsa ve bu fikirleri değişirsek ikişer fikrimiz olmuş olur.. George Bernard Shaw

10  Ne? Yol Gösterici Başlıklar / Alanlar  HBÖKB’lerin temsilcileri için tanıtıcı faaliyet  HBÖ politikası, kültürü ve yaklaşımı  Rehberlik ve danışmanlık  HBÖ’de VOC-TEST merkezlerinin rolü  HBÖ faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi  UYS  HBÖKB’lerin temsilcileri için düşünsel faaliyet

11  Ne zaman / Nerede? Yol Gösterici Planlama  Tanıtıcı faaliyet Mart ortasında Ankara’da  HBÖ unsurları Mart – Mayıs  Rehberlik ve Danışmanlık Mart – Nisan  VOC-TEST Merkezleri Nisan – Mayıs  HBÖ faaliyetlerinin izlenme Mayıs ve değerlendirilmesi  UYS Haziran  Düşünsel faaliyet kararlaştırılacak - Ankara

12 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri Zaman Çizelgesi Şubat Ortası: İl HBÖ Çalışma Grubu üyeleri belirlendi İllerde ön toplantılar Şubat-Mart: Kapasite artırma faaliyetleri Mart ortası: İl HBÖ Çalışma Gruplarının birinci ortak toplantısı (Ankara) İl HBÖ Çalışma Gruplarının il toplantıları Nisan-Mayıs : İl HBÖ Çalışma Gruplarının ikinci ortak toplantısı

13 İl Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri 2012 Yazında İl HBÖ Koordinasyon Birimleri kuruldu Kapasite artırma çalışmaları yapıldı Proje faaliyetlerine katılım sağlandı


"İl Düzeyinde Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Birimleri (HBÖKB) Nevin Şenol & John Hart Politika ve Mevzuat Geliştirme Uzmanları Jove Jankulovski Kilit." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları