Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hibritleşme ve Molekül-İyon Geometrileri. [AlCl 4 ]¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Al  Al 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 1s 2 2s 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hibritleşme ve Molekül-İyon Geometrileri. [AlCl 4 ]¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Al  Al 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 1s 2 2s 2."— Sunum transkripti:

1 Hibritleşme ve Molekül-İyon Geometrileri

2 [AlCl 4 ]¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Al  Al 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0

3 Cl  Cl – 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5  1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6  1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

4 Dört elektron çifti Al 3+ ün boş orbitallerine girer. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 sp 3

5 Hekzasiyanoferrat(II) İyonu, [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Diyamanyetik

6 Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 [Fe(CN) 6 ] 4 ¯ 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Diyamanyetik türler eşleşmemiş elektron içermezler. “düşük spin” kompleksi

7 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 eşleşmemiş elektronlar Altı ligantın yerleşeceği orbitaller

8 d x 2 - y 2 + dz2dz2 Yeni Hibrit Orbital Seti d 2 sp 3 + s pxpx + pypy + pzpz

9 d 2 sp 3 sekizyüzlü Bütün orbitallerin enerjileri aynıdır

10 Her bir siyanür iyonu eşleşmemiş elektron çiftini demir(II) iyonunun boş d 2 sp 3 orbitallerine verir Koordinasyon sayısı 6 C N N C C N N C C N N C 4- Fe d 2 sp 3 hibritleşmesi

11 Siyanür iyonları sp hibritleşmesi yapar. Karbon atomu üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti demir atomuna verilir ve demir-karbon sigma bağı oluşur. 1s2s2p3s3p3dd 2 sp 3 4d Fe 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6

12 Hekzafloroferrat(III) İyonu [FeF 6 ] 3 ¯ paramanyetik (5 elektrona karşılık ) Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

13 Hangisi paramanyetiktir? 1s2s2p3s3p3d4s4p4d (Yüksek Spin) (Düşük Spin) HER İKİSİDE! Bir eşleşmemiş elektron Beş eşleşmemiş elektron

14 [FeF 6 ] 3– Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 1s2s2p3s3p3d4s4p4d “yüksek spin” koordinasyon anyonu Altı florür iyonu yerleşir Beş eşleşmemiş elektron

15 Yeni Hibrit Orbital Seti sp 3 d 2 Atom orbitalleri s + p x + p y + p z + d x 2 -y 2 + d z 2 Yeni hibrit seti farklı orbital dizilişi Sekizyüzlü koordinasyon

16 Sekizyüzlü geometri bütün orbitaller eş enerjilidir 3–3– F Fe F F FF F

17 Demir-flor sigma bağı oluşur sp 3 d 2 1s2s2p3s3p3d4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

18 Tetrakloroferrat(III) İyonu [FeCl 4 ] – Yüksek spin kompleksi Paramanyetik (5 elektrona karşılık) Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

19 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 beş eşleşmemiş elektron sp 3

20 _ Fe Cl Fe Cl _ Dörtyüzlü geometri Koordinasyon sayısı 4

21 Cl sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Fe 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5

22 Tetrakloronikelat(II) İyonu [NiCl 4 ] 2– Ni 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Mavi renkli paramanyetik iyon.

23 1s2s2p3s3p3d4s4p4d Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Hangisi paramanyetiktir? Kaç tane boş orbital gerekir? Sonraki dört orbital sp 3 Bu orbital setinin adı nedir? iki eşleşmemiş elektron

24 2–2– Ni Cl Ni Cl 2–2– Dörtyüzlü

25 Tetrakloronikelat(II) İyonu [NiCl 4 ] 2– sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

26 Tetrachloronickelate(II) Ion [NiCl 4 ] 2– sp 3 1s2s2p3s3p3d4d Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

27 Ni: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 8 Ni 2+: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 Kavuniçi, diyamanyetik iyon.

28 d x 2 -y 2 + s + pxpx + pypy Kare düzlem

29 dsp 2 hibritleşmesi Ni C N Ni C N Ni N C Ni N C 2- Kare düzlem geometri

30 1s2s2p3s3p3ddsp 2 4d4p Ni 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8

31 Kare Düzlem Simetri 2- C N C N N C N C Ni Nikel ve karbon atomları aynı düzlemde bulunur Koordinasyon sayısı 4. siyanür ligantları Genellikle düşük spin kompleksleridir. azot atomları nikel atomları ile aynı düzlemde midir ?

32 Diamminogümüş İyonu [Ag(NH 3 ) 2 ] + Ag1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 1 4d 10 Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10

33 1s2s2p3s3p3d4s4p4d5s5p Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 Ð N-Ag-N is doğrusal Diyamanyetik, renksiz koordinasyon sayısı 2 bağ açısı 180º + Ag sp hibriti

34 1s2s2p3s3p3d4s4p4dsp5p Amonyak molekülünde azot atomu sp 3 hibriti yapmıştır. Azotun ortaklanmamış elektron çifti gümüş tomuna verilir ve gümüş-azot sigma bağı oluşur Ag + 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10

35 Pentafloroarsenik(V) AsF 5 As 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 3 As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 Arsenik pentaflorür diyamanyetiktir.

36 1s2s2p3s3p3d4s4p4d As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 beş orbital gerekir eşleşmemiş elektron yok

37 sp 3 d s + dz2dz2 pxpx + pypy + pzpz

38 Aşağıdaki üç orbitalden hangi hibrit orbitali oluşur? + pxpx pypy s 3 eşit lob xy-düzlemi (sp 2 gibi)

39 Aşağıdaki üç orbitalden hangi hibrit orbitali oluşur? + dz2dz2 pzpz dp hibritleşmesi 2 eşit lop z-ekseni üzerinde bulunur. ( sp hibritine benzer)

40 Yeni Hibrit Orbital Seti sp 3 d + pxpx pypy s + dz2dz2 pzpz

41 sp 3 d Üçgen çiftpiramit şekil ekvator orbitalleri xy-düzleminde enerjileri aynı eksen orbitalleri z-ekseni üzerinde Eş enerjili

42 Üçgen Çiftpiramit Geometri F As F F F F Koordinasyon sayısı 5

43 Pentafloroarsenik(V) F F F F F As ekvator eksen Eksen ve ekvator Konumları eşdeğer değildir. Ð F eq -As- F eq = 120º Ð F ax -As- F ax = 180º Ð F ax -As- F eq = 90º

44 AsF 5 1s2s2p3s3p3d4dsp 3 d F As 5+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10

45 Hibrit Orbitalleri Koordinasyon sayısıHibritleşmeHibrit ŞekliAçılar 2spdoğrusal180º 3sp 2 trigonal120º 4sp 3, p 3 stetrahedral109,5º 4dsp 2 kare düzlem90º 5dsp 3, sp 3 d, dp 3 süçgen çiftpiramit90º ve 120º 6d 2 sp 3, sp 3 d 2 oktehedral90º

46  Etilen bir çift bağının Lewis yapısı.  VSEPR trigonal-düzlem geometri tahmin eder Hibritleşme

47

48 Asetilen Asetilen, C 2 H 2, bir üçlü bağ (1 sigma + 2 pi bağı). VSEPR göre C atomunda çizgiseldir.


"Hibritleşme ve Molekül-İyon Geometrileri. [AlCl 4 ]¯ Değerlik Bağı Yaklaşımı Al  Al 3+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1  1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 3p 0 1s 2 2s 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları