Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞ Günümüz hentbolunun artan performans beklentileri, hentbolcuların oyun içerisindeki kondisyonel, teknik-taktik becerilerini daha çabuk, etkin ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞ Günümüz hentbolunun artan performans beklentileri, hentbolcuların oyun içerisindeki kondisyonel, teknik-taktik becerilerini daha çabuk, etkin ve."— Sunum transkripti:

1

2 GİRİŞ Günümüz hentbolunun artan performans beklentileri, hentbolcuların oyun içerisindeki kondisyonel, teknik-taktik becerilerini daha çabuk, etkin ve amacına uygun olarak uygulama zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. 2 Hentbol

3 Üst düzey hentbolcuların hareket becerileri ve uygulamalardaki amaca uygun kalite ise; büyük ölçüde sinir-kas (nöro-muscular) işbirliğinin mükemmel derecedeki uyum sürecine bağlıdır. Hentbol 3

4 Ayrıca oyuncuların bireysel becerilerini, takım oyunuyla birleştirmesi; günümüz hentbolunun artan oyun temposu içinde bir zorunluluk haline gelmiştir. Hentbol 4

5 Bu durum hentbolcuların kondisyonel, teknik ve taktik becerilerini daha akıcı ve yaratıcı bir biçimde uygulamalarıyla, basketbol oyununun akışını ve izlenmesini daha keyifli bir hale getirmiştir. Hentbol 5

6 Dolayısıyla oyuncuların kondisyonel, teknik ve taktik özelliklerini geliştirmek antrenörler açısından çok önemli ve vazgeçilmez bir zorunluluk haline gelmiştir. Hentbol 6

7 7 BACAK ÇALIŞMALARI BACAK ÇALIŞMALARI SIÇRAMA ÇALIŞMALARI SIÇRAMA ÇALIŞMALARI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI Bugünkü konumuz kondisyonel özelliklerden; Üst düzeydeki hentbolcuların performansları üzerine olan önemini, etkinliğini vurgulamak ve temel çalışma örneklerini sizlere sunmaktır.

8 KOORDİNASYON Koordinasyon; Kısa bir süre içerisinde zor hareketleri öğrenebilme ve değişik durumlarda amaca uygun çabuk bir şekilde tepki gösterebilme özelliği olup vücut ve vücut bireylerinin uyumlu işbirliğidir. Hentbol 8

9 HENTBOL OYUNU AÇISINDAN KOORDİNASYON Hentbola özgü hareketleri kısa süre içerisinde öğrenebilme ve değişik durumlarda amaca uygun çabuk bir şekilde uygulayabilme yeteneğidir. Hentbol 9

10 HENTBOLCU AÇISINDAN ÖNEMİ Hentbolcunun koordinasyon özelliği ne kadar iyi gelişmiş ise, hareketlerini o kadar ritmik, akıcı, dinamik ve ekonomik olarak uygulayabilir. Hentbol 10

11 KOORDİNASYONUN OLUŞUMU Hareketler kasların kasılması sonucu meydana gelir. Koordineli (becerili) hareket ise; merkezi sinir sisteminin kaslara doğru uyarıları gerektiği zamanda iletmesi (sinir-kas işbirliği) ile oluşur. Hentbol 11

12 KOORDİNASYON VE PERFORMANS Hentbolcunun gelişmiş koordinasyon özelliği, performansını daha az güçle daha etkin ve verimli uygulamasını sağlar. Çok zor bir hareketin kolaylıkla yapılabilmesi koordinasyonun olumlu sonucudur. Hentbol 12

13 KOORDİNASYONUN SINIFLANDIRILMASI Hentbol 13

14 KOORDİNASYONU OLUŞTURAN FAKTÖRLER Hentbol 14 Motorik uyum ve yer değiştirme yeteneğiSevk ve idare yeteneğiSaha, yer kavrama yeteneğiDenge yeteneğiBeceriklilikHareket hissiHareket akıcılığıHareket yumuşaklığıEsneklik yeteneğiRitimVaryasyon (çok yönlülük) yeteneği

15 Özetle ; Koordinasyon üç temel özellik kapsamında değerlendirilir. Hentbol 15 KOORDİNASYON Motorik uyum ve yer değiştirme yeteneği Motorik sevk ve idare yeteneği Motorik öğrenme yeteneği

16 KOORDİNASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hentbol 16 Hareket dakikliği Denge Zamanlama Boy Vücut Ağırlığı Reaksiyon zamanı Hareket sürati Yaş Kondisyonel yeteneklerin yetersizliği Kassal tansiyon Görerek nişanlama Hareketin yönü ve uzaklığı Kötü teknikle hareket öğrenimi Sakatlıklar

17 KOORDİNASYONUN DİĞER KONDİSYONEL ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ Hentbol 17 KOORDİNASYONHAREKETLİLİKKUVVETSÜRATDAYANIKLILIK

18 KOORDİNASYON ANTRENMANININ METODİK İLKELERİ Hentbol 18 Kaba (basit) Hareketler Kombine Hareketler Hentbola Özgü Hareketler

19 NASIL GELİŞTİRECEĞİZ? Hentbol 19 Hareket Uygulamalarının Çeşitlenmesi Dış Koşulların Değiştirilmesi Hareket Kombinasyonlarının Birleştirilmesi Değişik Taktik Uygulamaları Zaman Baskısı Altında Çalışma Oyun Kurallarının Değiştirilmesi Alınan Bilgilerde Değişiklik Yapılması ve Uyum..............

20 Zaman zaman hentbolcuların koordinasyonunu ölçen testler yapılmalıdır. Günlük antrenman programında koordinasyon çalışmaları her zaman yer almalıdır. Yorgunluk meydana geldiğinde dinlenme verilmelidir. Hareketlerin uygulanması sırasında şekil değişikliği yapılmalıdır. Koordinasyon çalışmalarında tam dinlenme ilkesi uygulanır. Direktif ve komut değiştirme çalışmaları uygulanabilir (Gözler açık veya kapalı, ayna önünde duyarlık çalışması gibi). Çalışmalar zamana karşı yapılabilir. Reaksiyon geliştirici çalışmalar kombine olarak uygulanmalıdır. Koordinasyon kombinasyonları birleştirilebilir. (Oyunların birleştirilmesi, teknik karakterdeki birkaç hareketin bağlantılı olarak uygulanması gibi) Dış koşullar değiştirilmelidir. Değişik alanlarda, değişik alet ve yardımcılarla hareketler uygulanabilir. Alıştırmaların temposu değişken olmalıdır. Antrenmanlar kombine şekilde uygulanmalıdır. Öğrenilecek yeni hareketlerin seçiminde sporcunun yeteneği göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni hareketler öğretilirken çok sayıda değil, yeterli sayıda öğretilmelidir. Yeni hareketler öğretilmelidir. KOORDİNASYON ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR Hentbol 20 Yüklenmenin dozu kademeli olarak arttırılmalıdır.

21 SONUÇ Günümüz tempolu ve hızlı hentbol oyunu içerisinde, oyuncuların algılama, daha hızlı karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Hentbol 21 Bu nedenle hentbolcuların kondisyonel, teknik-taktik becerilerini artıracak koordinasyon çalışmalarına antrenmanlarda gereken önem verilmelidir.

22 SIÇRAMA Hentbol oyunu içerisinde oyuncuların bir çok farklı hareketi maksimum kapasite ile uygulamaları için iyi bir sıçrama özelliğine sahip olmaları gerekir. Hentbol 22

23 Hentbolda sıçrama yeteneği özellikle sıçrayarak atış, pas ve blok gibi hareketlerin başarılı bir şekilde uygulanmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Hentbol 23

24 SIÇRAMA Sıçrama kuvveti; kasın fizyolojik yapısına, maksimal kuvvete, vücut yapısına, sürat özelliğine, kas esnekliğine ve önemli derecede koordinasyon gibi özelliklere bağlıdır. Hentbol 24 Sıçrama genel anlamda, sporcunun kendi ağırlığına karşı uyguladığı kuvvettir.

25 SIÇRAMA ÇALIŞMALARININ FAYDALARI Yapılan sıçrama çalışmaları ile bacağın yeri itiş kuvvetinde, maksimal hız ve dayanıklılıkta, adım uzunluğu ve frekansında artış sağlanır. Ayrıca sıçrama çalışmaları ile koordinasyon yeteneğini de önemli oranda geliştirilir. Hentbol 25

26 SIÇRAMA NE KADAR GELİŞTİRİLEBİLİR Hentbolcuların sıçrama özelliği genetik ve fizyolojik kas yapısına göre bilinçli, amacına uygun antrenmanlarla önemli ölçüde geliştirilebilir... Hentbol 26

27 İYİ BİR SIÇRAMA ÖZELLİĞİ NELERE BAĞLIDIR? Hentbol 27

28 SIÇRAMA ÇALIŞMA TÜRLERİ Hentbol 28 Gereken yoğunlukta arka arkaya yapılan durarak dikey sıçramaların amacı, amortizasyon zamanını kısaltmaktır. Durarak Dikey Sıçramalar 20-30m mesafelerde, kasa çalışmalarına hazırlık olarak yapılabilir. Durarak Yatay Sıçramalar Bu tür çalışmalar sıçrama özelliği ile beraber koordinasyonu da geliştirir. Karışık Sıçramalar ve Sekmeler Yan sıçramalar ise sporcuların yön değiştirme ve havada kalma sürelerini geliştiren sıçrama çalışmalarıdır. Yan Sıçramalar Genelde kasa çalışmaları üst düzey sporcularda sıçrama kuvvetini en iyi biçimde geliştiren uygulamalardır. Kasa Çalışmaları Bu çalışmaların amacı hentbol tekniğine özgü sıçrama kuvvetini geliştirmektir. Hentbola Özgü Kombine Sıçramalar

29 SONUÇ Özetle; sıçrama çalışmaları iyi bir hentbolcunun başarısındaki en önemli kondisyonel özelliklerden birisidir… Hentbol 29

30 KAYNAKLAR Hentbol 30  Sevim, Yaşar ; Antrenman Bilgisi, 2007 Ankara, 8. Baskı, Nobel Yayınevi  Sevim, Yaşar; Basketbol Teknik ve Taktik, 2006 Ankara, 7. Baskı Nobel Yayınevi.  Oltmans, K.; Athletik Training, Schnelligkeit und Krafttraining und die Koordinative umsetzung, DVD format,  Ravin, D., Schreiner, P. ; Koordination training für Schule und Verein,  Steinhöfer, D. ; Grundlagen Des Athletiktrainings, Philippka Sportverlag 2003, Münster  Weineck, J. ; Optimales Trainings, 2004, Erlangen

31 Katkıda Bulunanlar  Erhan TÜGEN(Gazi Univerisity)  Harun KOÇ(Gazi Univerisity)  A.Kaan EROĞLU(Gazi Univerisity)  Gökmen GÜNER(Gazi University Basketball Team Coach)  Fatih ADALI(Gazi University Basketball Team Coach)  Ergun CEREN(Gazi University Media and Information) Gazi University Basketball Team Players Hentbol 31


"GİRİŞ Günümüz hentbolunun artan performans beklentileri, hentbolcuların oyun içerisindeki kondisyonel, teknik-taktik becerilerini daha çabuk, etkin ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları