Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IS-LM Para ve Maliye Politikaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IS-LM Para ve Maliye Politikaları"— Sunum transkripti:

1 IS-LM Para ve Maliye Politikaları
Bölüm 24 IS-LM Para ve Maliye Politikaları

2 IS Eğrisinin Yer Değiştirmesine Neden Olan Faktörler
1) Otonom Tüketim Harcamalarındaki Değişim ↑ - Geleceğe dönük beklentilerin olumlu değişim göstermesi (ülkede petrol bulunması) - Zorunlu ihtiyaçların artması - Hayat standartlarındaki değişim (R.Frank) 2) Faizlerden Bağımsız Yatırım Harcamalarındaki Değişim ↑ -Yatırımdan Kar Beklentisinin Artması 3) Kamu Harcamalarındaki Değişim ↑ 4) Vergilerde Değişim ↓ 5) Faiz Oranı ile İlgisi Olmayan Net İhracatta Değişim - Türk Mallarının fiyat rekabetinden bağımsız marka değerinin artması.

3 IS Eğrisinde Kayma Otonom harcamalarda artış: C : iA sabit, Yad , Y   IS sağa kayar Aynı şekilde I , G , NX , T 

4 LM Eğrisinin Yer Değiştirmesine Neden Olan Faktörler
1) Para Arzındaki Değişmeler Ms↑, LM↑, i↓→ I↑, NX↑, Y↑ 2) Para Talebindeki Otonom (Gelirden Bağımsız) Değişiklikler -Finansal panik ortamında tahvillerin volatilitesinin artması sonucu halkın para tutmaya yönelmesi (gelir ve faizden bağımsız). Aynı gelir seviyesinde daha fazla para tutulacaktır. Md↑, LM↓, i ↑

5 Ms ↑ ve LM Eğrisinde Kayma
Ms , verili YA değerinde , panel (b) ve (a) da i   LM sağa kayar.

6 (Otonom) M d ↑ ve LM Eğrisinde Kayma
M d , YA sabit, grafik (b) ve (a) da i   LM sola kayar.

7 IS-LM: Genişlemeci Para Politikası, Ms↑
M s : i , LM sağa kayar  Y  i 

8 IS-LM: Genişlemeci Maliye Politikası
G  veyaT : Yad , IS sağa kayar  Y  i 

9 Özet: IS ve LM’in Kaymasına Neden Olan Faktörler

10 Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
1. M d’nin faiz elastikiyeti sıfır (klasiklerdeki para talebi – sadece gelirin fonksiyonu), faizler artarsa i  i , M d = M s aynı Y değerinde sabit kalacaktır  LM dik. 2. Grafik (a): G , IS sağa kayar  i , Y sabit, tam dışlanma durumu. (Faiz artışı para piyasasında dengeyi sağlamaz, Y eski seviyeye döner, M d tekrar sola kayar) Maliye politikası etkisiz. 3. Grafik (b): M s , para talebi para arzına eşit olması gerektiği için Y, gelir artınca M d , LM sağa kayar  i  Y  Sonuç: M d’nin faiz elastikiyeti az ise , para poitikası maliye politikasına oranla daha etkilidir.

11 Likidite Tuzağında Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği
Likidite tuzağında Md’nin faiz elastikiyeti sonsuz (bireyler ellerindeki ekstra parayı nakit olarak tutar). LT’da maliye politikası çok etkili, faiz artışı yaratmaz. LT’da para politikası etkisiz piyasaya sürülen para tümüyle nakit olarak tutulur, bireyer tahvil almaz, faizler gerilemez, Y sabit.

12 IS İstikrarsız Olduğu Durumda Para ve Faiz Hedeflemesi
1. IS istikrarsız: IS'-IS'' aralığında dalgalanmaktadır. Nedeni: Otonom harcamalarda dalgalanma. 2. i hedefi i* ise: Y YI'-YI'' aralığında dalgalanır. 3. M hedefi, LM = LM* ise: Y YM'- YM'' aralığında dalgalanır. 4. M hedeflemesinde Y dalgalanması daha azdır. Sonuç: Eğer IS LM’den daha istikrarsızsa (M) para arzı hedeflemesi tercih edilir.

13 LM İstikrarsız Olduğu Durumda Para ve Faiz Hedeflemesi
1. LM istikrarsız: LM'-LM'' aralığında dalgalanır. Nedeni: Para talebinde dalgalanma(piyasalara dönük kaygı, alternatif yatırım araçlarının getirisindeki dalgalanma nedeniyle). 2. i hedefi i*: Y = Y* 3. M hedefi: Y YM'-YM'' aralığında dalgalanır. 4. Y dalgalanması faiz hedeflemesinde daha azdır. Sonuç: Eğer LM IS’den daha istikrarsızsa, i hedeflemesi tercih edilir. Merkez bankaları 1980’lerden itibaren parasal hedeflemeden faiz hedeflemesine yönelmiştir. Nedeni: finansal araçlardaki hızlı değişim.

14 Uzun Vadede ISLM Uzun vadede doğal işsizlik oranının üzerinde fiyatlar artışa geçer. Grafik (a) 1. Ms , LM → LM2, denge 1 → 2, i → i2, Y → Y2 2. Y2 > Yn olduğu için P , M/P , LM tekrar → LM1, denge 2 → 1 Paranın Yansızlığı: Para arzındaki artışın faiz ve üretimi etkilememesi. Grafik (b) 1. G , IS → IS2, denge 1 → 2, i = i2, Y = Y2 2. Y2 > Yn olduğu için P , M/P , LM → LM2, denge 2 → 2', i2 → i2' ,Y2 →Yn Para ve maliye poltikaları uzun vadede üretim düzeyi üzerinde etkili değildir.

15 AD Eğrisinin Elde Edilmesi
P , M/P , LM sola kayar, Y  P , Denge: 1→ 2→3 .

16 AD’nin Yer Değiştimesi: IS’in Kayması
Grafik (b)  PA sabit, IS sağa kayar: Y  Grafik (a)  AD sağa kayar

17 AD’nin Yer Değiştimesi: LM’in Kayması
Para arzı artışı Grafik (b)  PA sabit, LM sağa kayar: Y  Grafik (a)  AD sağa kayar


"IS-LM Para ve Maliye Politikaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları