Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELECEĞİN HASTANELERİNE GENİŞ AÇILI BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELECEĞİN HASTANELERİNE GENİŞ AÇILI BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 GELECEĞİN HASTANELERİNE GENİŞ AÇILI BAKIŞ
Ahmet Genç Sağlık Yönetim ve Yatırım Danışmanı

2 Dün Sağlık hizmetlerine erişim sınırlı
Sağlık hizmetlerinde “gelir-geçer” yaklaşım “Kurum içi” yönetim anlayışı Dikey yönetim hiyerarşisi Kağıt-bazlı kayıt sistemi “Sulu sistem & Karanlık oda” radyoloji Analog medikal sistemler Uzun kuyruklar, “bugün git, yarın gel” ve “hastaneye özgü” koku

3 Bugün Online ve telefon ile randevu sistemi
Kaliteli Sağlık Hizmetleri algısı Profesyonel yönetime geçiş süreci Matriksel yönetim anlayışı Akıllı binalar / Hastane Bilgi Sistemleri Entegre Biyomedikal cihazlar/PACS–RIS Otelcilik kalitesinde hizmet standartları Hasta Hakları, güvenliği ve memnuniyeti Mesleki sorumluk sigortası

4 Geleceğin Hastanelerine Doğru

5 Geleceğin Hastanelerine Doğru
“Kişiye özel” tıp / moleküler tıp Koruyucu tıp uygulamaları Kanıta dayalı tıp / Defansif tıbbi yaklaşım Dijital hastaneler Profesyonel yönetim ve finansman Nanorobotlar – nano tıp Tele-tıp ve mobil sağlık hizmetleri Hastane birleşmeleri/Zincir hastaneler Uzman (expert) sistemler Günübirlik ayaktan tedaviler

6 Geleceğin Hastanelerine Doğru
Multi-disipliner multi-lokasyoner ekip çalışması Proton terapi 3 boyutlu gerçek zamanlı medikal görüntüleme ve robot kullanarak “yerinde” ve “uzaktan” girişimsel ve invaziv tıbbi müdahaleler Hastane ile tam entegre “Evde Bakım” Hizmetleri

7

8 Sağlık Hizmetleri Sunumu
Akıllı Bina Yönetimi HVAC HIS-LIS Bilgisayarlı Bakım Yönetim Tele-tıp, Mobil Sağlık Medikal Görüntüleme İlaç istek ve Yönetim Sistemi IHE, DICOM, HL7 Sağlık Hizmetleri Sunumu RIS-PACS

9 Sağlık Hizmetlerini etkileyen güncel faktörler
Sağlık Çalışanları > Yetersiz sayı > Maliyet Ekonomik ortam > Sağlık Hizmetleri regulasyonları > Artan kamu ve özel sağlık yatırımları Yeni Teknolojler > Fiyat > Artan talep ve kullanım Hastane yapılanmaları ve finansı >Hastane birleşmeleri ve devirleri >Kamu-Vakıf-Özel-Üniversite Hastaneleri >Özel Sağlık sigortası ödemeleri

10 Artan sağlık harcamalarını UZUN VADEDE etkileyen sebepler
Nüfus > Yaşlılık > Kronik hastalıklar Sağlık Hizmetlerinde Güncel trendler > Önleyici Bakım > Evde Bakım İşsizlik ve makro-ekonomik faktörler > İlaç kaynaklı yan etkiler >Az sayıda personel çalıştırma Medikal Yan etkiler

11

12 Geleceğin Hastane Yöneticilerine
Birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim yaygınlaşacak Maliyet etkin teknolojiler tercih edilecek Daha verimli hastane organizasyonları hayata geçirilecek Hastanelerde klinik ve operasyonel anlamda mükemmellik aranılacak Performans ve hedef bazlı personel politikaları geliştirilecek

13 Karlılığın yeni formülü
Satış Fiyatı Maliyeti YENİ MODEL KAR Satış Fiyatı Maliyet KAR Fiyat artışı ile KAR artışı ESKİ MODEL Gider azaltımı ile KAR artışı X Kar = Gelir - Gider Gelir = Gider + Kar

14 Operasyonel Mükemmellik
World class operating systems and procedures The right suppliers En iyi tedarikçiler ile çalışmak. Mükemmel tasarlanmış süreçler ve prosedürler The best people Performance based culture Çalışanların gelişim için uygulanan sürekli eğitim ve gelişim programları Sürekli iyileştirme kültürünü destekleyecek performansa dayalı yönetim modeli

15 Operasyonel Mükemmellik - Amaç?
İyileştirmeyi 4 yönden düşünmek Mevcut yapılan iş : Daha doğru, Daha hızlı, Daha güvenli, Daha kolay, Yapılabilir mi ?

16 Geleceğin hastanelerinde insan kaynakları
Kalifiye insan gücü Yetersiz sayıda personel istihdamı-medikal yan etkiler ve kalitesiz sağlık hizmeti Teknolojiye yatırım vs. kalifiye insan gücü Sürekli eğitim - operasyonel mükemmellik Gelişmiş iletişim becerileri Multidisipliner ve heterojen çalışma ortamı Teknolojiye yatkın, iyi bir takım oyuncusu olma

17 Değişim ve Direnç Operasyonel mükemmellik bir KÜLTÜR değişimidir.
Değişim olduğu yerde de direnç kaçınılmazdır. %10 Ekip üyesi değişimi ister %10 Ekip üyesi değişimi hiç istemez ve süreci baltalamak ister %80 Ekip üyesi kararsızları oluşturur !

18 Yeni teknolojilere talep
Yeni cihaz, ilaçlar, medikal prosedür ve optimize edilmiş süreçlerin tamamı Maliyetleri azaltıcı ve artırıcı etkisi (sağlık harcamalarındaki artışın %22’si) Hastadan gelen istekler Daha kapsamlı ürün özellikleri Yatırımın hızlı geridönümü Rekabet edebilirlik

19 Yeni teknolojiler - Fayda/Maliyet
Yapılan yatırımlar kalp krizi, düşük kilolu doğumlar, depresyon ve katarakt tedavisinde kendisini öderken Göğüs kanseri tedavisinde eşit Diğer tedavilerin çoğunda altında kalıyor * ABD’de yapılan bu araştırmada varsayılan veri $100,000 / ‘yıl yaşam’

20 Geleceğin hastaneleri ve değişen demografik yapı
%13.1 nüfus artımı (>75 yaş %27 ) >65 yaş 3 kat >75 yaş 4 kat daha fazla hastanede yatıyor (genel nüfusa oranla) 1970 yılında, yaşlılar toplam hastane taburcusu %20’si 1/3’ü yatan hasta günü iken 2000 yılında, bu oranlar %40 ve %50 olarak gerçekleşmiştir. * ABD’de yapılan araştırma verileri

21 Geleceğin hastaneleri ve Malpraktis
Mesleki sorumluluk sigorta ücretleri Ödeyebilecek hastane sayısı Kaybedilen davalar ve cezalar Mesleki sorumluluk sigortasına sahip hastaneler SONUÇ: Riskli çalışan ve dolayısıyla maliyetleri artan bir sektör * ABD’de 1977, 1987 ve 1996 yıllarında yapılan araştırma verileri

22 Teşekkürler… Ahmet Genç


"GELECEĞİN HASTANELERİNE GENİŞ AÇILI BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları