Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SES BİLGİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SES BİLGİSİ."— Sunum transkripti:

1 SES BİLGİSİ

2 ses olaylarından hangisi vardır? A)Ünlü düşmesi B)Ünsüz benzeşmesi
1 . “Ağaçtan elmaları toplarken yere düştü.”cümlesinde altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A)Ünlü düşmesi B)Ünsüz benzeşmesi C)Ünsüz yumuşaması D)Ünsüz türemesi

3 Cevap:A Cevap:A’ şıkkıdır çünkü toplar iken yazılması gerekirken aradaki ’ i ’ harfi ünlü düşmesine uğramıştır

4 2 . “Karpuzları kollarıyla kavramış, gelip geçenlerle selamlaşıyor, bir yandan da kucağındakilerin yerlere saçılmasını engellemeye çalışıyordu.” Yukarıdaki cümlede kaç sözcük çoğul eki almıştır? A) B) C) D) 6

5 Cevap:D Cevap:d’dir.Çünkü verilen paragrafta 6 taneçoğul eki almışkelime vardır.Bunlar:karpuzları , kollarıyla ,geçenlerle, selamlaşıyor, kucağındakilerin, yerlere dir.

6 3 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?
A)Bu işten umudum kesildi B)Kitabımı çantama yerleştirdim. C)Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız D)Yaz tatilinde oldukça dinlendik.

7 Cevap:D Cevap:D’ dir çünkü d şıkkında sert ünsüz yumuşaması yoktur.Diğer şıklarda umut-umudum , soğuk-soğuğa , kitap-kitabımı bu kelimelerde sert ünsüz yumuşaması vardır.

8 4 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükteki sırasına göre en başta yer alır?
A)bakıcı B)bakım C)bakış D)bakır

9 Cevap:A Cevap:A’ dır çünkü alfabetik sıraya göre öncelik a’ şıkkındaki bakıcı kelimesidir

10 5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sesli ile başlayan bir ek aldığında hece düşmesine uğramaz?
A) Yanak B) Sabır C) Ağız D) Vakit

11 Cevap:B Cevap:b’dir.Çünkü sabır kelimesinde sesli bir ek aldığında hece düşmesine uğramaz.

12 6 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalın ünlülerden oluşmuştur?
A)Cömert B)çağrı C)seda D)kekik

13 Cevap:B Cevap:b’dir.Çünkü çağrı kelimesi kalın ünlülerden oluşmaktadır

14 7 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A)başlık B)emir C)arzu D)onur

15 Cevap:A Cevap:a ‘dır.Çünkü a’ şıkkındaki başlık kelimesi ünlü uyumuna uymamıştır.

16 8. “Gençliğim yoluna feda, şehitler süsü bayrağım
8. “Gençliğim yoluna feda, şehitler süsü bayrağım.”cümlesinde hangi iki sözcükte yumuşama görülür? A)gençliğim-feda B)gençliğim-bayrağım C)yoluna-şehitler D)süsü-bayrağım

17 Cevap:B Cevap:b’ dir.Çünkü hem bayrağım –gençliğim de ses yumuşaması vardır.

18 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte kaynaştırma harfi yoktur?
A) Her sırada ikişer öğrenci oturuyor. B) Onun sesi çok güzel. C) Soğuk giriyor, kapıyı kapat. D) Arabanın farlarını yeni taktırdım.

19 Cevap:D Cevap:d’dir.Çünkü d’ şıkkındaki altı çizili kelimede kaynaştırma harfi yoktur.

20 10 . Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi vardır?
A) Biricik B) Ufacık C) Azıcık D) İncecik

21 Cevap:B Cevap:B’dir.Çünkü ufak kelimesi sorumuzda ufacık olmuşturve ses düşmesi olmuştur.

22 11 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?
A) Soğanı iyice kavur. B) Dergileri rafa diziver. C) Artık bu masal kabak tadı verdi. D) Gölün suyu çekildi.

23 Cevap:D Cevap:a dır.Çünkü a şııkında küçük ünlü uyumu yoktur.

24 12 . Aşağıdaki kelimelerden hangisine sesliyle başlayan bir ek getirildiğinde yumuşama görülmez?
A) Kırbaç B) Yatak C) Devlet D) Kebap

25 Cevap C Cevap:c dir.Çünkü c şıkkındaki devlet ek alsada değişikliğe uğramaz.

26 13 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Sultan Murat eydür, gelsün göreyim B) Nice kahramandır ben de bileyim C) Vezirlik isterse üç tuğ vereyim D) Yiğitlere serdar oldu Genç Osman.

27 Cevap:B Cevap:b’dir.Çünkü b’ şıkkındaki cümlede hiçbir ulama yoktur.

28 14 . Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgu son hecededir?
A) Gitmiyor B) Ağaçlar C) Ankara D) Yemyeşil

29 Cevap:B Cevap:b’dir.Çünkü b’ şıkkındaki ağaçlar kelimesinde vurgu son hecededir.

30 15 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?
A) Yirmişer B) Kapıya C) Halısı D) Düğünün

31 Cevap:D Cevap:d’ şıkkıdır.Düğünü kelimesinde kaynaştırma ünsüzü yoktur.


"SES BİLGİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları