Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Prof. Dr. Erkmen BÖKE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Prof. Dr. Erkmen BÖKE."— Sunum transkripti:

1 Resim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Prof. Dr. Erkmen BÖKE

2 Sunum İçeriği  Misyonumuz  Vizyonumuz  Değerlerimiz  Stratejik Amaçlarımız  Alt Yapımız  Eğitim  Araştırma  Hizmet  Akreditasyon  Sosyal Etkinlikler  Özdeğerlendirme  Hedefler

3 Misyonumuz Geçmişten bugüne moral ve etik değerler ışığında bilimin ve güncel teknolojinin sınırlarını zorlayıp bunları tecrübemizle buluşturarak; yüksek kalitede, üstün nitelikli, mutlak memnuniyet sağlayan, tanı ve tedavi programlarını hastalarımıza sunmak, tüm bu değerleri kullanabilen, bilgi ve tecrübelerinin tamamını hasta ve öğrencilerine aktarmayı sorumluluk bilen,hastalarına dürüst, sevgi dolu, vicdanlı bir hekim gibi yaklaşan, azimli, çalışkan, araştırmacı bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.

4 Vizyonumuz Günün gereği; bilgi ve teknolojinin dünya standartları düzeyinde sunulduğu, hasta yararının ve memnuniyetinin daima ön planda tutulduğu, yeni tanı ve tedavi seçeneklerini uygulamanın yanısıra, üreten ve dünyaya sunan, bilimsel yayınları ve bildirileri ilgiyle izlenen, atıf alan, hastalarca tercih edilen bir tedavi merkezi olarak, yurdumuzda ve dünyada kabul gören,,etik değerlere bağlı, örnek hekim ve uzmanlık öğrencileri yetiştiren, çalışan ve hasta memnuniyetinin üst düzeyde bulunduğu bir referans merkezi olmaktır.

5 Değerlerimiz  Etik değerlere bağlı  Hastalarına ve çalışma arkadaşlarına karşı sevgi ve saygıyla yaklaşan, saygınlığı olan  Hoşgörülü, güleryüzlü ve sabırlı  Dürüst (kişisel ve akademik)  Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü) içinde veriye ve bilgiye dayalı karar alan  Adaletli yaklaşımı ön planda tutan  Hasta güvenilirliği tam olan  Sorumluluk bilinci (kurumsal, hasta ve topluma karşı) içinde

6  Yaratıcılık, yenilikçilik içinde  İşbirliğine ve desteğe açık  Takım bilinci içinde ve idealist  Liderlik vasfı bulunan  Katılımcı, paylaşımcı  Sürekli eğitim-öğretime yönelik BİR EKİP OLMAKTIR!

7 Stratejik Amaç ve Hedefler 1. Çağdaş eğitim ve öğretimin tüm olanaklarını sağladıktan sonra, teknolojiyi rahatça kullanan, farklı çalışma ortamlarına kolayca adapte olabilen, sorumluluk, yaratıcılık, özgüven, ahlak, etik ve bilimsel ilkelere sahip uzmanlar yetiştirmek

8 2. Tıpta uzmanlık sınavında kalp damar cerrahisi dalında ilk tercih edilen merkez olmak 3. Klinik ve deneysel araştırma ve yayınlara ağırlık vermek, genç araştırmacıları teşvik etmek, çok merkezli çalışmalara katılmak ve organize etmek 4. Yurtiçi ve yurtdışı tüm gelişmeleri yakından takip etmek

9 5. Öğretim üye ve görevlilerimizin yurtdışı merkezlerde belirli sürelerde ve konularda eğitim almasını sağlamak 6. Avrupa standartlarına erişmek ve akredite olmak 7. Anabilim Dalımızdan yetişen Uzman ve Bilim adamlarını gerek yurtiçi gerek yurtdışında aranan ve tercih edilen hale getirmek

10 8. Kalp ve damar cerrahisi hastalarının ilk tercih ettikleri merkez olmak, 9. Mükemmel tanı ve tedavi hizmeti vermek, mutlak hasta memnuniyeti sağlamak, 10. Mezunlarımız dahil olmak üzere tüm gerçek ve tüzel kişilerle ilişkileri geliştirmek, halkla ilişkiler ve tanıtıma önem vermek.

11 11. Bilimsel aktiviteler düzenlemek 12. Birlikte çalışan bütün elemanların eğitimini en iyi seviyede tutmak 13. Koşulsuz çalışan memnuniyeti sağlamak.

12 Alt Yapı Mevcut Öğretim Üyesi Kadromuz:  5 Profesör  4 Doçent  3 Öğretim Görevlisi  3 Uzman (Pediatrik Kalp Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık eğitimi yapan araştırma görevlisi)  12 Araştırma Görevlisi

13 Bölüm 64-54 Bölüm 33 Yoğun Bakım (Çocuk+ Erişkin) AmeliyathaneToplam Hemşire13915 + 1552 Perfüzyonist66 Teknisyen55 Sekreter2114 + 3 Plk Yardımcı Personel 538 Alt Yapı

14  Bölüm Kütüphanesi 1  Dersane 1  Bilgisayar 14

15 Alt Yapı Kütüphane ve Dokümentasyon Anabilim Dalı olarak abone olduğumuz dergiler: Annals of Thoracic Surgery European Journal of Cardiothoracic Surgery Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Texas Heart Journal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Vasküler Cerrahi Dergisi Anadolu Kardiyoloji Dergisi Solunum Hastalıkları Dergisi

16 Alt Yapı Web sayfası www.kvc.hacettepe.edu.tr  Öğretim üye ve görevlileri, asistanlar, yardımcı sağlık personeli ve perfüzyonistlerin tanıtımı  Bölümde eğitim programı çerçevesinde anlatılan seminer ve ders metinleri (Araştırma Görevlisi, perfüzyonist, hemşire)  Kalp damar cerrahisi ile ilgili linkler

17 Pazartesi sabahları 08.30-09.30: Uzman ve öğretim üye ve görevlileri tarafından Yoğun Bakım hemşire eğitimi Çarşamba günleri 09.00-11.00: Perfüzyonist eğitim programı (Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerden perfüzyonistlerin katılımı ile periodik olarak yapılmaktadır) Dönem 4 dersleri: Genel Cerrahi staj programı içinde her staj grubuna Eğitim

18 İntern ve dönem 5 eğitim programı: Her ay gelen öğrenci ve intern arkadaşlarımızla program dahilinde olmak üzere klinik ve teorik Eğitim Çarsamba günleri 07.30-08.30: Kalp Damar Cerrahisi AD eğitim saati (Seminer, makale, davetli konuşmacıların katılımı ile)

19 Çarşamba günleri 10.30-12.00: Kalp Damar Cerrahisi- Pediatrik Kardiyoloji Konseyi Her ayın son çarşamba günü 13.00-14.00: Kalp Damar Cerrahisi-Radyoloji AD vaka takdimi ve seminer Cuma günleri 10.30-12.00: Kalp Damar Cerrahisi – Erişkin Kardiyoloji Konseyi

20 Araştırma 2000-2004 yılları arasında anabilim dalımız tarafından  94 bilimsel çalışma yayınlanmış olup 67 yurtdışı, 27 yurtiçi çalışmadır.  154 atıf

21 2000-2004 yılları arasında anabilim dalımızda Bilimsel Toplantılara Katılım: Yurtdışı: 43 Yurtiçi: 44 Davetli konuşmacı: 14 Sunu-Poster: 55

22 Hizmet 77 77 77 65 55

23 Hizmet 44,3 34,8 31,6 45,5 64,5

24 Hizmet 7526 7548 7154 7152 7814

25 1025 857 728 919 982 Hizmet

26 799 506 752 892 1039 Hizmet

27 13,21 11,26 10,37 6,50 4,61

28 Hizmet Döner Sermaye Gelirleri (YTL)

29 Akreditasyon 2000 yılından itibaren bireysel bazda Avrupa Kalp Damar Cerrahisi şemsiyesi altında board sertifikasyonu başlamıştır. Bilgilerimize göre, bölüm- klinik bazında henüz akreditasyon olmadığı, bunun hastane bazında yapılmaktadır.

30 Sosyal Etkinlikler  Perfüzyonist eğitim programı (15/12/2004 - 16/03/2005) sonu sertifika töreni ve yemeği

31

32

33 Sosyal Etkinlikler  Kalp ve Damar Cerrahisi 1. Alumni Toplantısı kuruluşumuzun 45. yılında 6 Mayıs 2005 günü gerçekleştirilmiştir.

34

35

36

37 Özdeğerlendirme GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ:  Birlik beraberlik,  Akademik kadronun bilgi/beceri düzeyi,  Akademik kadronun tümünün teorik ve pratik uygulamada yer alması,

38 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ:  Kalp Damar Cerrahisi, Erişkin ve Pediatrik Kardiyoloji yanında Anesteziyoloji, Radyoloji, tüm diğer klinik ve fakültelerle saygın ilişkileri olan öğretim üyeleri,  Ulusal ve uluslararası toplantılara düzenli katılım,

39 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ: GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ:  Mükemmel hasta servisleri.  Mükemmel bir yoğun bakım ve ameliyathane,  Azalan yatak sayısına karşın artmakta olan hasta ve ameliyat sayısı  Düşük mortalite ve morbidite,  Düşük enfeksiyon oranıdır.

40 Geliştirilmesi gereken yanlarımız:  Geniş ve kapsamlı arşivimizin olmaması  Düzenli ve eksiksiz dosya tutulmaması, güvenilir hasta takibi bilgileri olmaması  Hasta izlenimindeki yetersizlik (hasta ve hekim kaynaklı)  Araştırma laboratuvarında yeterli çalışmamızın olmaması  Otopsi yapılmaması

41 Geliştirilmesi gereken yanlarımız:  Teknolojik donanım eksikliği: Minimal İnvaziv Cerrahi Robotik cerrahi Asist Device Hücre Nakli (Araştırma Laboratuvarı ve personel) Kalp, Kalp- Akciğer Transplantasyonu Homogreft Bankası

42 Geliştirilmesi gereken yanlarımız:  Yardımcı personel (sayı / kalite): *1 e bir hemşireye yakın kadro sayısı (özellikle yenidoğan ve bebek Yoğun Bakımı’nda) *Yoğun Bakım Uzman kadrosunun yapılandırılması  Uluslararası ilişkiler

43 Fırsatlar – Olanaklar:  Başkentte olmak,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bir Anabilim Dalı olmak,  Tıp Fakültesi ve diğer sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullarla aynı kampüste bulunmak,

44 Fırsatlar – Olanaklar:  Üniversitenin araştırma / alt yapı projeleri desteğini almak,  Döner sermayeden yararlanmak,  Üniversitemizin ve fakültemizin bilimsel aktivitelere katılım desteğini almaktır.

45 Tehditler:  Yeni açılan fakülteler ve özel merkezler,  Uzmanlık yasası,  Branş derneklerinin çok sık bilimsel aktivite düzenlememeleri,  TUS nedeniyle araştırma görevlisi seçiminin tarafımızdan yapılamaması  Kamu personel kanunu,  Y.Türk Ceza Kanunu

46 Performans Ölçütleri  Kabul gören proje sayısı  Yıllık yayımlanan çalışma sayısı  Yıllık kongrelerde yapılan sunum sayısı  Yıllık alınan ödül sayısı  Hacettepe Kalp ve Damar Cerrahisi çıkışlı uzmanların yurtiçi üniveriste ve diğer hastanelerde iş bulma oranı

47  Yapılan yıllık ameliyat sayısı  Mortalite (%)  Komplikasyon (%)  Enfeksiyon oranı (%)  Yatak doluluk oranı (%)  Döner sermaye gelirleri  Hasta memnuniyeti

48 TEŞEKKÜRLER!


"Resim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU Prof. Dr. Erkmen BÖKE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları