Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONUŞMACI NOTLARI Konuşmacı tarafından sunum sırasında hatırlatma amacıyla hazırlanan ve kağıt çıktısı olarak da alınabilen notlardır.  Konuşmacı notları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONUŞMACI NOTLARI Konuşmacı tarafından sunum sırasında hatırlatma amacıyla hazırlanan ve kağıt çıktısı olarak da alınabilen notlardır.  Konuşmacı notları."— Sunum transkripti:

1 KONUŞMACI NOTLARI Konuşmacı tarafından sunum sırasında hatırlatma amacıyla hazırlanan ve kağıt çıktısı olarak da alınabilen notlardır.  Konuşmacı notları  Konuşmacı notları sunuyu aktaran kişi için büyük kolaylıktır. Bu notlar aktarım cihazında görünmez. Birden fazla monitörde sunu yaparken konuşmacı notlarınızı özel olarak görüntüleme D-01

2 o Sunucu Görünümü'nü kullanarak, sununuzu konuşmacı notlarıyla birlikte bir bilgisayarda (örne ğ in, dizüstü bilgisayarınızda) görüntüleyebilir ve izleyicileriniz bu sırada notların görünmedi ğ i sunuyu farklı bir monitörde (örne ğ in, büyük ekran üzerine yansıtılarak) izleyebilirler. o PowerPoint bir sunu için yalnızca iki monitör kullanılmasını destekler. Ancak sunuyu aynı bilgisayara ba ğ lı üç veya daha fazla monitörde çalıştırılacak biçimde yapılandırabilirsiniz. D-02

3 DİNLEYİCİ NOTLARI o Sunum sırasında dinleyicilere da ğ ıtılmak üzere hazırlanan çıktılardır. Slaytların ka ğ ıt üzerine çıkarılmış hali de denilebilir. Bir sayfaya bir veya daha fazla slayt bir arada bastırılabilir. D-03

4 Resmi En Arkaya Gönder  Resmi en arkaya göndere bilmek için resimler üzerinde seçim yapılır. Resim seçilerek istenilen işlem yapılır D-04

5 Slayt Gizlemek o Sunu içerisinden gereksinim duydu ğ unuz ancak slayt gösterisinde yer almasını istemedi ğ iniz bir slayt varsa bu slaytı gizleyebilirsiniz. o Sunudaki her bir slayt için Slayt Gizle seçene ğ ini kapatıp açabilirsiniz. o Slaytları gizlemek için aşa ğ ıdaki adımlardan birini yapabilirsiniz; D-05

6 Gizlenmek istenen slayt seçildikten sonra Slayt Gösteresi sekmesi tıklanır, Ayarla grubu içinde yer alan düğmesine tıklanır. Sol tarafta yer alan Slaytlar bölmesinden slayt seçilip sağ fare tuşuna tıklanır. Açılan kısayol menüsünden Slayt Gizle komutu seçilir. D-06

7 Sunu’yu Şifreli Olarak Kaydetme Sunuyu şifreli olarak kaydetmek için 2 farklı yöntem mevcut. 1. Dosya menüsünden bilgi kısmı açılır. Gelen ekranda «Sunuyu Koru» kısmından şifre girilir. 2. Farklı kaydetme ekranında gelen pencerede araçlar kısmından genel seçenekler kısmından şifre girilebilir. D-07

8 Şifreli Sunu’dan Şifreyi Kaldırma  Şifreyi Kaldırmak için. Önceden şifrelenmiş sunu olması gerekir.  Daha önce şifrelenmiş sunu çağrılır.  Şifreli kısımlar elle silinir böylelikle şifre kaldırılmış olur. D-08

9 Özel sayfa numarası verme  İ lk önce başlangıç sayfası hariç her hangi ibr slayt üzerinde görünüm menüsünden asıl slayt kısmına girilir.  Buradan kısmının soluna istenilen sayfa bilgisi girilir. D-09 Daha sonra asıl slayt kapatılıp. Ekle menüsünden slay numarası yada üst bilgiden salyt numarası seçilip tüm sayfalarda uygula seçene ğ i seçilir.

10 Ses gömmek D-010 Powerpoint sunularına müzik eklemek ile müzik gömmek arasında çok büyük fark vardır. E ğ er müzik eklersek elimizde hem sunu hem de müzik olmak üzere iki dosya olur. Ve sunuyu bir yere taşıdı ğ ımızda ya da bir arkadaşımıza gönderdi ğ imizde müzi ğ i de beraberinde taşır ya da göndeririz. Powerpoint sunularına müzik gömdü ğ ümüzde ise sunu ile müzik dosyası birleşir ve sonuçta tek bir dosya oluşur. Bu sunuyu bir yere taşımak ya da bir arkadaşımıza göndermek istedi ğ imizde sadece sunuyu göndermemiz yeterli olacaktır. Çünkü müzik dosyası sunu ile birleştirilmiş olacaktır.

11  Mp3 dosyamız wav olarak de ğ iştirildi ğ inde mutlaka kapasite olarak büyür. Bu dosyamızı ekledi ğ imiz zaman hoporlör simgesini sunumuzda görürüz (istersek gizleyebiliriz) Daha sonra bu dosyanın her slayda çalışmasını istersek şu şekilde de ğ işiklik yaparız. 1. Unutmamak gereken önceki slaylar da işlemler çalışmaz. Sonraki slaytlarda çalışır. 2. Ayrıca ses dosyası gömüldükten sonra dosya boyutu gözle görülür bir şekilde artacaktır. 3. Ses simgesi silinince otomatik olarak ses dosyası ayrılır. D-011

12 Ses dosyası eklenmiş bir slayt örneği  Fatih Sultan Mehmet, 1470 yılında 4'üncü Eyalet olarak Karaman eyaletini kurmu ş, merkezini de Konya ş ehri yapmı ş tır. 17'inci yüzyılda Karaman eyaletinin sınırları geni ş lemi ş, Tanzimat döneminde de ismi de ğ i ş erek Konya Eyaleti adını almı ş tır. Konya ş ehrinin nüfusu o tarihlerde 1.825 olup, Türkiye'nin 11'inci ve dünyanın da 69'uncu büyük ş ehriydi.  İ stiklal Sava ş ı yıllarında da Konya üzerine dü ş en görevi yapmı ş, Batı Cephesi Karargahı Ak ş ehir'de kurulmu ş tur.  Yukarıdaki ses simgesi oldu ğ u halde ses gömülmedi ğ i için a ş a ğ ıdaki hatayı alırız.

13 Giriş/sıfırla ve biçimlendirmeyi temizle  Seçilen slaylardaki metin kutularının boyut ve karekterlerin i standart hale getirir. Standart yapılarına dönüştürür.  Sıfırla Yukarıdaki sıfırladan farkı başlıkları yani yer tutucularıda sıfırlar. D-013

14 Asıl slayt Oluşturma D-014

15 Asıl slayt oluşturma adımları D-015


"KONUŞMACI NOTLARI Konuşmacı tarafından sunum sırasında hatırlatma amacıyla hazırlanan ve kağıt çıktısı olarak da alınabilen notlardır.  Konuşmacı notları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları