Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler Problem 1: 20 in genişli ğ inde ve 0.050 in. Kalınlı ğ ında bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler Problem 1: 20 in genişli ğ inde ve 0.050 in. Kalınlı ğ ında bir."— Sunum transkripti:

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler Problem 1: 20 in genişli ğ inde ve 0.050 in. Kalınlı ğ ında bir plaka bir ucundan sabitlenerek di ğ er ucundan 36000 lbs kuvvetle çekilmektedir. Çelikten yapılan bu plakanın kırılma toklu ğ u K IC = 50 ksi(in) ½. Plaka merkezi çatlak barındırdı ğ ında kırılmadan önceki kritik çatlak boyunu hesaplayınız. Cevap 1 : a=0.60 in (15.2mm), 2a=1.20 in (30.4 mm)

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR  Problem 2: Düşük karbondan yapılmış plakanın genişli ğ i 4 in. Ve bu plakaya uygulanan çekme gerilmesi 32 ksi dir. Kenar çentikli 2 mm boyutunda çatla ğ a sahip plaka için tolere edilebilecek minumum kırılma toklu ğ u de ğ erini hesaplayınız.  Cevap 2 : 19.4 MPa(m) 1/2  Problem 3: İ ki farklı A ve B çeli ğ inden 180-350 mm boyutlarındaki levhalar P = 45000 N luk çeki yüküne maruzdur. Tahribatsız kontrol ile en küçük çatlak boyu 2.5 mm oldu ğ una göre tasarımda minumum a ğ ırlı ğ ın göz önüne alınması durumunda hangi çelik seçilmelidir.  A çeli ğ i : akma gerilmesi = 91 N/mm 2, kırılma toklu ğ u= 364 N/mm 3/2  B çeli ğ i : akma gerilmesi = 103.5 N/mm 2, kırılma toklu ğ u= 174 N/mm 3/2  Cevap 3: A çeli ğ i seçilmelidir.

3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR  Problem 4: Merkezi çatlak içeren bir plakanın genişli ğ i w= 6 in. Kalınlı ğ ı B=0.2 in.dir. Uygulanan maksimum yük Pmax =41 kips ve akma gerilmesi de ğ eri  ys = 50 ksi dir. Merkezinde 2a=2 in. Çatlak barındıran bu sistem için;  a) Kırılma toklu ğ u parametresini verilen de ğ erlere göre,  b) Kırılma esnasında meydana gelen plastik bölge boyutunu hesaplayınız.  Cevap 4: a) 64.9 ksi(in) 1/2. b) Plastik bölge boyu çatlak dışında kalan uzunlu ğ a eşittir.

4 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR  Problem 5: a) 64.9 ksi(in) 1/2. b) Plastik bölge boyu çatlak dışında kalan uzunlu ğ a eşittir.  Problem 4: Kenar çatla ğ ı içeren bir plakada β =1.12 de ğ erine sahiptir. Malzemenin çatlak ilerlemesine gösterdi ğ i direncini simgeleyen R e ğ risi düzlem gerilme için  şeklindedir. Burada kırılma toklu ğ u 50 MN/m 3/2 elastik modülü 2*10 5 MN/m 2 dir. ifade edilmektedir ve ilerleyen kararlı çatlak miktarıdır. = kritik çatlak boyu = başlangıç çatlak boyudur. Başlangıç çatlak boyu a i = 10 cm oldu ğ una göre a) kararlı ilerleyen çatlak miktarını, b) kırılma gerilmesini hesaplayınız.  Cevap 5: a) a c = 0.13m, b)  fr = 150.65 MPa

5 Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR  Problem: 6 Bir plakaya 150 MPa de ğ erinde gerilme uygulanmaktadır. Plaka malzemesinin kırılma toklu ğ u 80 MPa  m olarak verilmektedir. Buna göre,  a) plakadaki merkez çatla ğ ın kritik boyunu,  b) bu plaka için enerji yayınım hızını hesaplayınız.  Not : E = 207 GPa’ dır.  Problem 7: Bir çekme numunesi 10 mm genişli ğ inde olup çatlak yarıboyu a = 0.3 mm uzunlu ğ undadır. Çekmeye maruz bu numunede gerilme 450 MPa’a ulaştı ğ ında çatlak ani olarak ilerlemektedir. Elastik modülü 200 GPa olarak verilen bu numunede  a) merkezi çatlak bulundu ğ unda,  b) kenar çatla ğ ı bulundu ğ unda,  kırılma toklu ğ unu hesaplayınız


"Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. M. Evren TOYGAR Problemler Problem 1: 20 in genişli ğ inde ve 0.050 in. Kalınlı ğ ında bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları