Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekrem YAZICI  Bilgi toplama  Durum analizi yöntemleri  Eğitim kapsamında izlenecek yol Proje hazırlama eğitimi2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekrem YAZICI  Bilgi toplama  Durum analizi yöntemleri  Eğitim kapsamında izlenecek yol Proje hazırlama eğitimi2."— Sunum transkripti:

1 Ekrem YAZICI Ekrem.yazici@fao.org

2  Bilgi toplama  Durum analizi yöntemleri  Eğitim kapsamında izlenecek yol Proje hazırlama eğitimi2

3 3 Problemler Çözümler Arama (Sorgu) Analiz Planlama (Formula) Uygulama Hazırlığı

4 Proje hazırlama eğitimi4 Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması – Proje yapısının tanımlanması, onun içsel mantığının ve risklerin test edilmesi, hedeflerin ölçülebilir terimlerle tanımlanması, Faaliyet planlaması – Faaliyetlerin sırasının ve birbiriyle bağlantılarının tespit edilmesi; faaliyetlerin sürelerinin ve sorumlulukların belirlenmesi Bütçe –Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı PLANLAMA AŞAMASI ANALİZ AŞAMASI Paydaş analizi – potansiyel ana paydaşların tanımlanması, karakterize edilmesi ve kapasitelerinin değerlendirilmesi Sorun analizi- Ana problemlerin, kısıtların ve fırsatların tanımlanması ve neden sonuç ilişkisinin belirlenmesi Hedef/amaç analizi - Belirlenen problemlerden hareket ederek çözüm üretilmesi; araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi Strateji analizi – Çözüme ulaşmak için farklı stratejilerin belirlenmesi; en uygun stratejinin seçilmesi Alternatifleri belirleme Alternatifleri belirleme Sonuç Çıkarma Sonuç Çıkarma Proje Mantığını Belirleme Belirleme ve İşlevselleştirme Belirleme ve İşlevselleştirme Belirleme Analiz Belirleme Analiz

5  Masa başı çalışma  İkili görüşmeler  Küçük grup toplantıları  Anket/etütler  Arazi ziyareti/doğrudan gözlem  Çalıştaylar  Birleştirilmiş yöntemler (Hızlı kırsal değerlendirme vb) Proje hazırlama eğitimi5

6  Elde edilen bilgiler mevcut kapasitenin değerlendirilmesi, paydaşların kim olduğu ve kapasitelerinin belirlenmesi, sorunların ve çözüm yollarının tespiti ve muhtemel strateji seçeneklerinin belirlenmesi için analiz edilmeli  Analizler olabildiğince katılımcı olmalı  Kullanım amacına göre farklı etkinlik ve uygunlukta olan değişik analiz yöntemler mevcuttur Proje hazırlama eğitimi6

7  Sistemlerin, süreçlerin ve ilişkilerin çizim, şema veya diğer şekillerle grafiksel sunum haline getirilmesi  Karmaşık bilgilerin birleştirilmesi, analiz edilmesi ve sunulmasında kullanılır  Kavram haritası kavramları içeren hücreler ve bunlar arasındaki ilişkiyi gösteren bağlantılardan oluşur.  Yaygın örnekleri Akış Diyagramları, Sistem Haritaları, Hiyerarşi Haritaları ve Örümcek Kavram Haritaları’dır  Problem ağacı ve temel problem analizi bunların karma örneğidir Proje hazırlama eğitimi 7

8 8 Büyük Çiftçiler Paydaş X Endüstri X Endüstri Y Hükümet Etkilenen Su Kullanıcıları Küçük Çiftçiler Balıkçılar Tarım Bakanlığı Bağımlı İşbirliği Rekabet Çıkar Çatışması İlişkiler haritası

9  Paydaşlar/kurumlar arasındaki ilişkilerin doğasını analiz etmek ve göstermekte kullanılır  Venn diyagram gruplar arasındaki potansiyel çıkar çatışmalarını analiz etmek ve ortaya koymak için de kullanılabilir  Dairelerin büyüklükleri grupların etkisini/gücünü gösterirken, daireler arasındaki mesafe grupların nispi ilişki gücü veya zayıflığını gösterir Proje hazırlama eğitimi9

10 10 Balıkçılıkla uğraşan aileler yönünden paydaş ilişkisi Venn Diyagramı Yerel Hükümet- sağlık ve sanitasyon hizmetleri Çevre Koruma Ajansı Endüstri X Balıkçılık Dairesi Balıkçılık Kooperatifleri Balıkçılar Balık Perakendecileri Kentsel Tüketicileri Ön Analiz: Endüstri X çok güçlü ancak uzak. Çevre Koruma Ajansı uzak ve Endüstrinin çıkarları ile yakın uyum içinde. Balıkçılık kooperatifleri balıkçıların çıkarlarını temsil etmekte ve perakendeciler ile yakın ilişkide. Balıkçılık Dairesi çok az etkiye sahip

11  Kurumsal ve paydaş kapasitelerinin analiz edilmesinde kullanılır  Kurumların/paydaşların belli sorunların çözümü için çeşitli kapasite unsurları bakımında yeterli olup olmadıkları ve hangi konularda kapasite geliştirmeye ihtiyaç duyduklarının analiz edilmesine yardımcı olur Proje hazırlama eğitimi11

12 Proje hazırlama eğitimi12 Örümcek Diyagramı Xxxx X X 2 3 X 1 0 X X X X X Finansal YönetimTeknik Yetenek İyi Yönetişim- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Öğrenme ve değerlendirme mekanizması Organizasyonel ilişki Politika ve Planlama Sistemleri Müşteri Memnuniyeti Personel Yönetimi, eğitim ve motivasyon Anahtar: 0: İstenmeyen durum:Köklü İyileştirme Gerekli 1:Zayıf durum: Önemli İyileştirme gerekli 2: Tatmin Edici Durum: Bazı İyileştirmeler Gerekli 3: Oldukça Etkin Durum

13  Büyük resmi yapılandırma ve anlamaya yardım eder  Problemi basit hale getirir  Neden sonuç ilişkisini anlamamıza yardım eder  Sistemin çalışması, davranış şekilleri ve sistem mantığının aktarılmasına yardım eder Proje hazırlama eğitimi13

14 Proje hazırlama eğitimi14 Sistem analizi (Causal Loop Diagram) İklim Değişikliği Nüfus Kaynak Kullanımı Doğal Kaynaklar Deniz Seviyesi Verimli Arazi

15  Belli bir konudaki temel sorunları veya bunların esas nedenini analiz etmek ve bu nedenleri gidermeye yönelik müdahaleleri belirlemede kullanılır  Etkin kullanıldığında tekrarlayan istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemeye yardım eder  Semptomlar & problemler ve neden & sonuç arasındaki bağlantının tayin edilmesine yardım eder  Nedenler, sonuçlar ve etkiler problem ağacı üzerinde gösterilir Proje hazırlama eğitimi15

16 Proje hazırlama eğitimi16 Problem ağacı örneği Yerleşim birimlerini tehdit ediyor Göçe neden oluyor Canlı hayatını olumsuz etkiliyor Üretim azalmasına neden oluyor İşsizliğe neden oluyor Mal ve hizmetlere talebin azalması Biyolojik çeşitliliği azaltıyor Tarım arazilerini tehdit ediyor Turizmi olumsuz etkiliyor Ulaşımı tehdit ediyor Lara bölgesi kumul hareketi Yetersiz Bitki Örtüsü Toprak Yapısı Yanlış arazi kullanımı Yetersiz eğitim Yetersiz koruma Organik madde yetersizliği Fiziksel şartların olumsuzluğu Mekanik engel yokluğu

17  Kapasite değerlendirme, problem analizi ve kalkınma planlamasında kullanılan basit bir araçtır  Analizde mevcut durum ve istenilen durum tanımlanır, iki durum arasındaki açığı kapatmak için yapılması gerekenler belirlenir  İstenilen duruma varıldığında bu durumu devam ettirmek için neler yapılması gerektiği ortaya konur (sürdürülebilirlik) Proje hazırlama eğitimi 17

18 Proje hazırlama eğitimi18 Neredeyiz? Mevcut Durum Orada Nasıl Kalacağız? Sürdürülebilirlik Nasıl Ulaşacağız? Strateji/Eylemler Nerede olmak istiyoruz? Vizyon/Misyon BOŞLUK ANALİZİ UNDP, 1998 12 3 4

19 Proje hazırlama eğitimi19  Paydaş analizi, kapasite değerlendirme, programlama ve projelendirme için sorun tanımlama gibi farklı amaçlara yönelik analizlerde kullanılabilirler  SWOT analizi, Paydaş Analiz Matrisi ve Problem/Semptom ilişkisi Matrisi örnek olarak verilebilir

20 Proje hazırlama eğitimi20 ….Konu 1… Güçlü yönlerZayıf yönler FırsatlarTehditler

21 Paydaşlar ve temel karakteristikleri Problemle ilgileri ve nasıl etkilendikleri Değişim yaratma kapasiteleri ve motivasyonları Paydaşların çıkarlarına yönelik muhtemel faaliyetler Paydaş X Paydaş Y Paydaş Z Proje hazırlama eğitimi21

22 Proje hazırlama eğitimi22 SemptomlarEsas problemler (Nedenler) İstenilen durumMuhtemel faaliyetler


"Ekrem YAZICI  Bilgi toplama  Durum analizi yöntemleri  Eğitim kapsamında izlenecek yol Proje hazırlama eğitimi2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları