Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden."— Sunum transkripti:

1

2

3 1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden etkilenmemesi gerekir. i,  h, S nh, C 2  C n simetri işlemlerine sahip moleküller polar değildir. C 1, C s, C n, C nv nokta grubuna sahip moleküller polardır. A polar molecule cannot (i) have a permanent dipole  to a mirror plane or (ii) have a permanent dipole  to an axis of symmetry

4 2) Kiralite Kendi ayna görüntüsü ile çakışmayan moleküller kiraldir. Kiral moleküller optifçe aktiftir, polarize ışık düzlemini çevirirler. Asimetrik (C 1 )ve dissimetrik (C n, D n ) moleküller optikçe aktiftir. S n ekseni içermeyen moleküller kiraldir. S 1 =  simetri veya ayna düzlemi S 2 = i simetri merkezi Asimetrik moleküller: CHFClBr, NHBrCl Dissimetrik moleküller: H 2 O 2 (C 2 ), Co(en) 3 Cl 3 (D 3 )

5 3- NMR Nokta grubundaki simetri elemanlarından biri ile birbiri üzerine taşınabilen atomlar eşdeğerdir. [SbF 6 ] - O h Hepsi eşdeğer 1 sinyal [SbBrF 5 ] - C 4v 2 sinyal 4:1 intensity trans-[SbBr 2 F 4 ] - D 4h Hepsi eşdeğer 1 sinyal cis-[SbBr 2 F 4 ] - C 2v 2 sinyal 1:1 intensity fac-[SbBr 3 F 3 ] - C 3v Hepsi eşdeğer 1 sinyal mer-[SbBr 3 F 3 ] - C 2v 2 sinyal 2:1 intensity Eşdeğer atomlar aynı kimyasal kayma değerine sahiptirler. Aşağıdaki iyonlarda NMR da gözlenecek 19 F piklerinin sayısını tahmin ediniz.

6 1 H-NMR 13 C-NMR Benzen 7.34 ppm128.36 ppm C 6 ekseni bütün atomları birbiri üzerine taşır.

7 piridin 149.94 ppm 2,6 135.89 ppm 3,5 123.75 ppm 4

8 1,1-Dikloroethan 12 Ethylidene chloride 1 69.36 ppm 2 31.62 ppm 5.898 ppm 2.061 ppm CH3 J 6.0 ppm

9 43.60 3.729 1,2-Dikloroethan 1 H-NMR 13 C-NMR C2C2

10 ÖRNEK: Aşağıdaki moleküllerin 1 H-NMR spektrumunda gözlenecek sinyal sayılarını belirleyiniz. 1-Kloropropen C H C H CH 3 Cl O SiklopentanonSikloheksen 2 pik 3 pik 3 pik

11 Mn(CO) 5 Cl bileşiğinde IR aktif CO gerilme mod sayısını belirleyiniz. ),(),(),,( 0 0 2 02 11111 1 1111 111 11, 1 11 11 222 2 22 1 2 222 1 244 yzxzRRyxE xyB yxB RA zyxzA CCEC yx z dvv       Γ CO = 5 1 1 3 1 indirgenebilir gösterim Γ CO = 2A 1 (IR) + B 1 (-) + E (IR) C4C4 3 tane CO gerilme titreşimi gözlenmelidir. NOT: Vektör simetri işlemi ile yer değiştirmezse karakter katkısı 1 Vektör simetri işlemi ile yer değiştirirse karakter katkısı 0 3- seçilmiş titreşim modları

12 4- seçilmiş titreşim modları (devam) Pd(NH 3 ) 2 Cl 2 kompleksinin iki izomeri (trans ve cis) bulunur. Bu izomerlerde gözlenen titreşim dalga sayıları şöyledir. Bu titreşimlerin hangi izomerlere ait olduklarını belirleyiniz.

13 D 3h E2C 3 3C 2 hh 3S 3 3v3v  eksen 220002  ekvator 301301 PFPF 521303 PF 5  eksen = A1' (R) + A 2 "  ekvator = A1' (R) + E‘ (IR, R) D3h E2C 3 3C' 2 σhσh 2S 3 3σ v A' 1 111111x 2 +y 2, z 2 A' 2 1111 RzRz E'202 0(x, y) (x 2 -y 2, xy) A'' 1 111 A'' 2 11 1z E''20-210 (R x, R y ) (xz, yz) 1.Aşağıda eksen ve ekvator konumundaki titreşimlere ait ingirgenebilir titreşimlerini indirgeyiniz. 2. Titreşimleri IR ve Raman aktifliklerini belirleyiniz.

14 PF5 (devam)  PF = 2A 1 ' (R)+ A 2 " + E‘ (IR,R) E’ A1’A1’A1’A1’ PF 5 molekülünün spektrumları katı fazda alınmıştır. Katı fazda moleküller arası etkileşimler D3h simetrisinin düşmesine ve daha çok bandın gözlenmesine neden olur.

15 z C 3 1  3 3  4 4  1 2  2 C 2 1  2 3  4  d 1  4 2  2 3  3 Dörtyüzlü geometride σ-bağlarının simetrisi nelerdir? S 4 1  3 2  4 1 0 02 İndirgenebilir gösterim E 1  1 2  2 3  3 4  4 5) SALC (Symmetry Adapted Linear Combinations) 4 Bağlar vektör olarak kabul edildiğinde yer değiştiren atomun karaktere katkısı 0 yer değiştirmeyen atomun karaktere katkısı 1 Yer değiştirmeyen atomlar yeşil renkli

16 TdTd E8 C 3 3 C 2 6 S 4 6  d A1A1 11111x 2 + y 2 + z 2 A2A2 111 E2 200(2z 2 - x 2 - y 2, x 2 - y 2 ) T1T1 301 (R x, R y, R z ) T2T2 30 1(x, y, z)(xy, xz, yz) 41002  = A 1 (s) + T 2 (px, py, pz veya dxy,dxz,dyz)  bağlarının simetrisi A1A1 T2T2 s p x, p y, p z d xy, d xz, d yz sp 3 sd 3 (devamı)  Düzgün dörtyüzlü geometride her iki hibrit de mümkündür. Enerjileri yakın olan orbitaller arasında bağlar oluşur.

17 D 4h E2C 4 C2C2 2C2’2C2’2C2”2C2” i2S 4 hh 2v2v 2d2d rr D 3h E2C32C3 3C23C2 hh 2S32S3 3v3v  r- axial  r- equ

18 Metan Molekül Orbital Diyagramı A1A1 T2T2 A1A1 T2T2 Merkez atom orbitallerinin simetrisi karakter çizelgesinden bulunur.  bağlarının simetrisi

19

20


"1) Polarite Yüksek simetrili moleküller, polar olamaz. Bir molekülün dipol momenti olabilmesi için,dipol momentin yönü ve büyüklüğü simetri işlemlerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları