Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hanifi Buluç. 1-( ) Anayasanın 1.2.3.4. maddeleri değiştirilemez. 2-( ) Okuma – yazma bilen, 40 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı Cumhurbaşkanı olabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hanifi Buluç. 1-( ) Anayasanın 1.2.3.4. maddeleri değiştirilemez. 2-( ) Okuma – yazma bilen, 40 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı Cumhurbaşkanı olabilir."— Sunum transkripti:

1 Hanifi Buluç

2 1-( ) Anayasanın 1.2.3.4. maddeleri değiştirilemez. 2-( ) Okuma – yazma bilen, 40 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı Cumhurbaşkanı olabilir. 3-( ) 10.Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ’ dir. 4-( ) Atat ü rk ’ü Anma, Gen ç lik ve Spor Bayramımızın bu yıl 90.yılını kutladık. 5-( ) Yasalar bağımsız mahkemeler tarafından konulur (yapılır). Y Y D Y Y

3 Hanifi Buluç 6- …………… anayasası g ü n ü m ü zde yurdumuzda y ü r ü rl ü kte olan, 28 yıldır kullanılan bir anayasadır. 7- ………………………………….. tarihinde TBMM a ç ıldı. 8- “ 10 Milyar Meşe Palamutu Projesi ” ………………… Vakfı tarafından ger ç ekleştirilmiştir 1982 23 NİSAN 1920 TEMA

4 Hanifi Buluç 9-Cumhurbaşkanını kim se ç er? A)T.C vatandaşları B) Anayasa C) TBM Meclisi D) Başbakan 10-Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir? A) Milli Marşımız B) Cumhurbaşkanlığı forsu C) T ü rkiye Haritası D) T.C Anayasası C C

5 Hanifi Buluç 11- 1967 yılında Vehbi Ko ç ö nderliğinde kurulan bir vakıftır. amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan basarili ö ğrencilere burs vermek, okul, ö ğrenci yurdu ve merkezleri a ç mak, eğitim ve ö ğretim alanında araştırmalar yaptırmak, sanayi- ü niversite eğitim işbirliğini teşvik edip desteklemek ve milli eğitime yardımcı olmaktır.Vehbi Ko ç A)İlk ö ğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)İlk ö ğretim Okullarına Yardım Vakfı B) T ü rkiye Eğitim G ö n ü ll ü leri Vakfı (TEGV) C) T ü rk Eğitim Vakfı (TEV) D) Ç ağdaş yaşamı Destekleme Derneği ( Ç YDD) C)

6 Hanifi Buluç 12- Her birimiz g ü nl ü k yaşamımızda t ü kettiğimiz kağıt, kalem, mobilya,yakacak gibi ç eşitli gereksinimlerimiz i ç in yılda ortalama “ 7 Ağa ç” ın kesilmesine neden oluyoruz. Bir başka deyişle, her yıl doğaya, “ 7 Ağa ç” bor ç lanıyoruz. Bu bilin ç le yola ç ıkan Vakfımız, 1993 yılından beri y ü r ü tmekte olduğu, T ü rkiye ’ nin en geniş sivil katılımlı ağa ç landırma girişimlerinden biri olan “ 7 Ağa ç Ormanları ” projesini başlattı.Bu sivil toplum ö rg ü t ü hangisidir? A) Ç EK Ü LB) Ç EVKO C) TEMA D) DHKD A)

7 Hanifi Buluç

8 15- Aşağıdakilerden hangisi bir ç ok Avrupa ü lkesinden ö nce, T ü rk kadınına verilen haklardan biridir? A. Ö ğrenim hakkı B. Se ç me ve se ç ilme hakkı C. Ç alışma hakkı D. Seyahat hakkı

9 Hanifi Buluç 20- Cumhurbaşkanı yurt dışına ç ıktığında, hastalandığında Yerine kim bakar.(Vekalet eder.) A) Başbakan B) Milli Savunma bakanı C) Meclis Başkanı D) Genel kurmay başkanı

10 Hanifi Buluç 22-Aşağıdaki hangi Atat ü rk ilkesi devletin ekonomik faaliyetlere katılımını sağlar? A) Halk ç ılık B) Milliyet ç ilik C) Devlet ç ilik D) İnkılap ç ılık 23- “ T ü rkiye Devleti bir Cumhuriyettir. ” Anayasamızın ka ç ıncı maddesidir? A)4.maddesi B) 2.maddesi C) 3.maddesi D) 1.maddesi

11 Hanifi Buluç 24- Ü lkede huzur ve g ü venliğin sağlanması i ç in ç alışan bakanlık hangisidir? A)T.C Dış İşleri Bakanlığı B)T.C Adalet Bakanlığı C)T.C İ ç İşleri Bakanlığı D)T.C Milli Savunma Bakanlığı 25- Şehir i ç indeki yolların yapım ve onarımı aşağıdakilerden hangisinin g ö revidir? A. Belediyelerin B. Valiliklerin C. Kara yolları D. Ulaştırma bakanlığının C) A

12 Hanifi Buluç

13

14


"Hanifi Buluç. 1-( ) Anayasanın 1.2.3.4. maddeleri değiştirilemez. 2-( ) Okuma – yazma bilen, 40 yaşını doldurmuş her T.C vatandaşı Cumhurbaşkanı olabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları