Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 29.12.2011 - 15.02.2012 ARASI ÇALIŞMA RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 29.12.2011 - 15.02.2012 ARASI ÇALIŞMA RAPORU."— Sunum transkripti:

1 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 29.12.2011 - 15.02.2012 ARASI ÇALIŞMA RAPORU

2 ANA BAŞLIKLAR: 1. Hazırlık Birimleri çalışmaları, 2. Modern Diller Birimi çalışmaları, 3. Yüksekokul-içi /-dışı toplantılar, 4. Bahar Yarıyılı için diğer eğitim-öğretim etkinliklerini planlama çalışmaları, 5. İç Denetim Birimi Anketi, 2011 Faaliyet Raporu, 2012-2017 Stratejik Plan hazırlama çalışmaları. 7. MEB ve YÖK/ÖYP protokolleri kapsamındaki kursların çalışmaları 8. TOEFL iBT, TOEIC, TFI uluslararası sınavları. 2 nb

3 1. Hazırlık Birimleri Çalışmaları: 1.1. İkinci ara sınav uygulamaları yapıldı (04 - 06. 01. 2012). 1.2. Güz Yarıyılı Sonu Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için başarı durumları ve devamsızlıkları incelendi, ilgili bilgiler web sitesinde ve panolarda ilan edildi. 1.3. Güz Yarıyılı Sonu Yeterlik Sınavına dilekçe ile başvuran öğrencilere ilişkin listeler ÖİD Başkanlığı’ndan alınarak, gerekli sayıda sınav salonları ve gözetmen tahsis edildi. 1.4. Güz Yarıyılı Sonu Yeterlik Sınavı öncesi öğrenci listeleri sınava girecekleri salon ve saat bilgileri ile web sitesinde duyuruldu. 3 nb

4 1.5. Sınav sorularının hazırlanması, üç aşamalı kontrolü ve kitapçık olarak basımları gerçekleştirildi. 1.6. Sınavlardan sonra sınav kağıtları değerlendirilerek, sonuçları ÖİD Bşk.’na iletildi. 1.7. Sonuçlar istatistik verilerle raporlandı. 1.8. Tüm süreçlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışarak, değişik sınavlarla ve dilekçelerle ilgili bilgiler eş zamanlı olarak YDYO ve ÖİD Bşk. web sitelerinde duyurulması sağlandı. 1.9. Öğrenci not itiraz dilekçeleri için komisyonlar kurularak kağıtlar yeniden değerlendirildi. 1.10. Bahar Dönemi öğretim elemanı ders yükü dağılımı, ders programları ve derslik planlamaları yapıldı. Öğrenci listeleri güncellendi ve web sitesinde duyuruldu. 4 nb

5 1.11. İlgili Komisyon tarafından Hizmet-içi eğitimde Güz Yarıyılı sonu «Eylem Araştırması» çalışmalarının değerlendirmeleri yapıldı. 1.12. Materyal Ofisi tarafından Şubat-Mart ayları ek ders materyalleri hazırlandı. 1.13. Sınav Ofisi tarafından Şubat ayında verilecek pop-quiz, ve alıştırma testleri hazırlandı. 5 nb

6 2. Modern Diller Birimi Çalışmaları: 2.1. Farklı dillerde Final, Mazeret, Ek Sınav, Sınırsız Sınav hakkı olan öğrencilerin sınavları yapıldı. 2.2. Tıp Fakültesi Bütünleme sınavları yapıldı. 2.3. Güz Yy. online ders/ ödev sisteminin işleyişi değerlendirildi ve önerilere göre düzenlemeler yapıldı. 2.4. Güz Yy. başarı dökümleri hazırlandı. 2.5. Başarı dökümleri dikkate alınarak; (a) hangi dersten kaçar şube açılacağı belirlendi, (b) şube kodları belirlendi, (c) öğretim elemanları ders programları yapıldı, (d) fakülte ve yüksekokullarla irtibata geçilerek derslikler ayarlandı. 6 nb

7 2.6. Bahar Yy. ‘da Üniversitemiz öğrencilerine Modern Diller Birimi tarafından düzenlenecek olan «How to... Days» başlıklı seminer günleri için konular belirlendi, görev dağılımı yapıldı. 2.7. Online kayıt sistemi takibi sonrasında, ön-koşul durumları, öğrenci adları ve sayıları belirlenerek Bahar Yy. zorunlu dersleri için Muafiyet Sınavları yapıldı. 7 nb

8 3. Yüksekokul-içi /-dışı toplantılar: 3.1. 29.12.2012 tarihli Senato toplantısında yapılan sunumun yazılı biçimi ile Yüksekokulumuzun çalışmalarını, ihtiyaçlarını, önerilerini ve ileriye dönük hedeflerini kapsayan bir çalışma dosyası Rektörlüğümüze sunuldu. 3.2. Rektör Yard. Prof. Dr. Yüksel Kavak’la yapılan iki ayrı toplantıda; (a) Hazırlık Programlarında genel başarının fakülte, yüksekokul bölümlerine göre dağılım bilgileri, (b) Güz Yarıyılı sonu Yeterlik Sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerin istatistik bilgileri, (c) Yabancı dil eğitiminde kalite ve verimliliği yükseltici planlamalar, (d) Uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik düşünceler, (e) YÖK ilgili Yönetmeliği maddeleri, vb. konular görüşüldü. 8 nb

9 3.3. Almanca Hazırlık eğitimi konusunda görüş paylaşımı ve geribildirim almak amacıyla Alman Dili ve Ed., Almanca Müt.-Terc. ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri Başkanları ve öğretim elemanları davet edilerek, Müdür, Almanca Hazırlık Birimi Başkanı ve öğretim elemanlarının da katıldığı bir toplantı düzenlendi. 3.4. Geçen yıl İngilizce kapsamında da yapılan benzer bir geribildirim toplantısının Fransız Dili ve Ed., Fransızca Müt.-Terc. ve Fransızca Öğretmenliği Bölümleri ile yapılması için yakın bir tarih belirlenecektir. 9 nb

10 10 nb 3.5. Yüksekokul Kurulu Toplantısı yapılarak, (a) Güz Yarıyılı değerlendirmesi, (b) Bahar yarıyılı eğitimi, (c) Stratejik Plan hedefleri, (d) diğer idari ve akademik konularla ile ilgili gündem maddeleri ele alındı. 3.6. Bahar yarıyılı öncesi, İng., Alm., Fra. Hazırlık ve Modern Diller Birimleri kendi öğretim elemanları ile akademik ve idari konuları kapsayan toplantılar yaptılar. Raporları Müdürlüğe sunuldu.

11 11 nb 4. Bahar Yarıyılı için diğer eğitim-öğretim etkinliklerini planlama çalışmaları: 4.1. Bahar Yy. için öğrencilere yönelik yürütülecek konuşma kulübü, münazara, yarışma, vb. sosyal ve akademik etkinlikler planlandı. 4.2. Öğretim elemanlarına yönelik ilk seminer için konuk konuşmacı belirlendi. 4.3. Dört Avrupa ülkesi ve YDYO arasında ortak AB projesi önerisi hazırlandı. Şu an teslim aşamasında. 4.4. Moodle temelli İngilizce Hazırlık online eğitim materyallerine yenileri eklenerek Bahar Yy. dersleri için içerikleri zenginleştirildi. 4.5. İng. Hazırlık öğrencilerinin yazılarını içeren online dergimizin içerik düzenleme çalışmaları tamamlandı. Dergi her yarıyıl için çıkacak ve web sitemizden yayınlanacaktır.

12 12 nb 4.5. İng. Hazırlık öğrencilerinin yazılarını içeren online dergimizin içerik düzenleme çalışmaları tamamlandı. Dergi her yarıyıl için çıkacak ve web sitemizden yayınlanacaktır. 4.6. Öğretim elemanlarımızca yapılan Eylem Araştırması çalışmalarının derleneceği YDYO yayını ikinci kitabımız için metin editörlük çalışmaları başlatıldı. 4.7. YDYO Engelli Öğrenci sorumlusu öğretim elemanımız tarafından bu konuda yapılanları, ihtiyaçları ve gerçekleşmesi planlananları içeren bir rapor hazırlanarak Rektör Yardımcılığına sunuldu. 4.8. Üniversitemiz Spor Şenliğine yönelik YDYO takımları planlama çalışmaları yapıldı.

13 13 nb 5. İç Denetim Birimi Anketi, 2011 Faaliyet Raporu, 2012-2017 Stratejik Plan hazırlama çalışmaları yapılmıştır.

14 14 nb 7. MEB ve YÖK/ÖYP protokolleri kapsamındaki kursların çalışmaları 7.1. H.Ü ve adı geçen kurumlar arasında imzalanan protokollere dayanarak yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile MEB bursiyerlerine yönelik kurslarıın eğitim-öğretim planlaması, programlanması ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. 7.2. Bu kurslara katılan bursiyerlerin başarı ve devam durumları ilgili kurumlara raporlar hazırlanarak sunulmuştur. 7.3. MEB Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve ekibi Yüksekokulumuzda kursların işleyişi hakkında bilgi almak ve kursiyerlerle tanışmak için ziyarette bulunmuştur.

15 15 nb 8. TOEFL iBT, TOEIC, TFI uluslararası sınavları: Tüm sınavlar ilkelerine uygun biçimde ve teknik alt-yapı mükemmeliyeti içinde belirlenen sınav günlerinde düzenli olarak yapılmıştır.


"YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 29.12.2011 - 15.02.2012 ARASI ÇALIŞMA RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları