Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli"— Sunum transkripti:

1 Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Bir üretim yerinden diğerine satınalan tarafından manüel olarak veya MİP tarafından otomatik olarak talep edilen nakil malzemesi. Her iki üretim yeri de aynı organizasyona, ancak farklı şirket kodlarına aittir. Faydalar Açık stok nakillerinin ve nakil stokunun saydam görünümü Etkin dahili stok nakilleri işlemesi Anahtar Süreç Adımları Stok Nakli Talebi (MİP ile) Stok Nakli Satınalma Siparişini Değiştirme (MİP ile) Stok Nakli Siparişi (MİP olmadan) Stok Nakli Siparişi için Teslimat Teslimat İş Listesi Çekme Teyidi Mal Çıkışı Nakledilen Malzeme Alımı Teslimat ve Satınalma Siparişi için Faturalar Şirketler Arası Faturalama

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalan Üretim Planlamacı Depo Görevlisi Satış Elemanı Satıcılar Muhasebesi Görevlisi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli Stok nakli prosesi, malzemeyi bir üretim yerinden diğer üretim yerine nakletme ihtiyacı ile başlar. Her iki üretim yeri de aynı organizasyona, ancak farklı şirket kodlarına aittir. Stok nakli talebi biçimindeki bu talep, tedarik eden üretim yerinde MİP tarafından otomatik olarak veya satınalan tarafından manüel olarak yaratılabilir. Malzeme ana verileri, tedarik eden (alan) üretim yerinde ve teslimat yapan üretim yerinde (teslim eden) mevcut olmalıdır. Ayrıca, stok nakli satınalma siparişleri, diğer satınalma siparişleri gibi onaya tabi tutulmaz. Satınalan, stok nakli satınalma talebinin doğruluğunu onaylar ve bu talebi bir stok nakli satınalma siparişine dönüştürür. Teslimat yapan üretim yerindeki depo sorumlusu, sevk edilecek malzemeleri izler ve gerekli teslimatları yaratır. Teslimat yaratıldığında, çekme listesi üretilir, depo sorumlusu malzemeleri toplar ve çekilen miktarları teyit eder. Teslimat tamamlandığında, teslimat miktarlarının çıkışı yapılır, uygun dokümantasyon üretilir ve malların sevkiyatı yapılır. Mallar, sevkiyat belgelerindeki teslimat numarasına referansla alan üretim yerinde alınır. Teslimat yapan üretim yerindeki müşteriler muhasebesi sorumlusu faturayı yaratır ve tedarik eden üretim yerine gönderir. Tedarik eden üretim yerindeki satıcılar muhasebesi sorumlusu, satınalma siparişine referanslı bu faturayı alır.

5 Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli
İş Akışı Diyagramı Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli Olay Malzeme İhtiyacı Üretim Yeri Limanına Malzeme Gelişi Tedarik Eden Üretim Yerine Fatura Gelişi Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok MİP olma-dan MİP'i Tahmin Edin, Planlayın ve Çalıştırın Evet Depo Görevlisi Hayır Teslimat SAS için Teslimat İş Lst. İşleyin (Yapılan Teslimat Yaratın) İrsaliye Çekme Teyidi Çekme Listesi Teslimat için Mal Girişi Kaydedin Stok Nakli Durumunu Kontrol Edin Mal Çıkışını Kaydedin MG Fişi Satınalan Stok Nakli Siparişi Teslimatı Yaratın (MİP olmadan) Stok Nakli Talebi Teslimatını İşleyin Stok Nakli Siparişi Teslimatı Değiştirin Satış Elemanı Satış için Faturalama İş Listesini İşleyin (Teslimat için Fatura Yaratın) Fatura Satıcılar Muhasebesi Faturayı İşleyin (Satınalma Siparişi İçin Fatura Yaratın) Prosesi Sonlandırın MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, MG = Mal Girişi, Acc. Pay. = Satıcılar Muhasebesi Sorumlusu

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"Dahili Tedarik: Şirketler Arası Stok Nakli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları