Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir?"— Sunum transkripti:

1 1)Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir?
El halısına desen, göz değmesin diye nazar boncuğu; serilen eve bolluk bereket getirsin diye bereket ağacı; birlik, beraberlik, dirlik ve düzenlik getirsin diye zincir haline gelmiş halkalar şeklinde gösterilir. 1)Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir? A)Halı desenlerini herkes kendine göre yorumlayabilir. B)Halıdaki desenlerin kendine özgü anlamı vardır. C)Halı dokunurken şekiller kendiliğinden ortaya çıkar. D)Bütün desenler, birbirine bağlı zincir şeklindedir.

2 ÇÖZÜM: El halılarında her şeklin, her desenin toplumca bir anlamı olduğunu vurgulamaktadır. YANIT:B

3 Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Eğer bizi sual eden olursa, Boynu bükük, bağrı yanık yar söyle Yukarıdaki şiirin teması nedir? A)sıla özlemi B)Ayrılık acısı C)Yaşama sevinci D)Memleket sevgisi

4 ÇÖZÜM: Doğup büyüdüğü yerlerden, sevdiklerinden uzakta olan şair, turnalarla haber gönderecek, sılasına olan özlemini dile getiriyor. YANIT:A

5 3)”Acayip şey, acayip şey. Bu saate kadar nerde kalabilir
3)”Acayip şey, acayip şey! Bu saate kadar nerde kalabilir?Çıkarken hiç kimseye bir şey söylemedi mi?Odasını mı kilitledi?Niçin?Her zaman kilitler miydi böyle?”diye konuşan biri için, aşağıdakilerden hangisi söylenir? A)Üzüntülü B)Karamsar C)Endişeli D)Korkak

6 ÇÖZÜM: Birtakım soruları art arda sıralamak endişeli kişilerde görülür. YANIT:B

7 Yeryüzünde mutluluk kalmamıştır
Yeryüzünde mutluluk kalmamıştır.Sömürtmeye, bilinçsizliğe, kölelik etmeye mutluluk adı verilmiştir.Sanatçı, mutluluk adı konan mutsuzlukları açığa vurmaya çalışıyor. 4)paragrafı yorumladığımızda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Mutluluk ile mutsuzluk birbirine karıştırılıyor. B)İnsanın kendini mutlu sayması bilinçsizliğinden daha büyük erdemdir mutsuzluk. C)Mutluluk, mutluluklara tepkiye ortaya çıkar. D)İnsanların zorla da olsa mutlu edelim.

8 ÇÖZÜM: Paragrafta insanları zorla olsa da mutlu etmeyi belirten cümle yoktur. YANIT:D

9 (1)Günümüz ozanlar ise şiiri tartışmak yerine şiir yazmak istiyorlar
(1)Günümüz ozanlar ise şiiri tartışmak yerine şiir yazmak istiyorlar.(2)Nerede o 1940’ların, 1950’lerin coşkulu şiir tartışmaları.(3)Şiirin niteliği, anlamlılığı kimseyi ilgilendirmiyor.(4)Şiirin ne olduğu konusu uzun zamandır tartışılmıyor. 5)Paragraftaki numaralandırılmış cümlelerin hangileri yer değiştirirse, düşünce akşı sağlanmış olur? A)1. ve 2. B)1. ve 4. C)2. ve 3. D)3. ve 4.

10 ÇÖZÜM: Gelişme paragrafında cümlelerin anlamca tamamlanması gerekir.Paragrafta anlam bütünlüğü iki cümlenin yerini değiştirmekle elde edilir. YANIT:B

11 Deneyimle yetişmiş kişiler de kimi işleri yapabilir, başarabilirler
Deneyimle yetişmiş kişiler de kimi işleri yapabilir, başarabilirler.Yaptıkları işler üzerine yargıda da bulunabilirler.Ancak yapılan işle ilgili durumları, her yönden ele alıp incelemek, düzenlemeler yapmak ve çözüm önerileri bulmak özellikle bilgili kişilerin işidir. 6)Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olabilir? A)Soruların çözümünde bilginin ve deneyimin payı nedir? B)Ezber bilgi mi yoksa deneyimle edinilen bilgi mi daha değerlidir? C)Deneyimli ve bilgili insanlar işlerinde neden daha kararlı olurlar? D)Bilgiye ulaşmada deneyimin ve gözlemin önemi nedir?

12 ÇÖZÜM: Sorunların çözümünde deneyimden çok bilginin payı olduğu belirleniyor. YANIT:A

13 İnsanları olduğu gibi kabul etmenin erdemlerinden söz ederler hep
İnsanları olduğu gibi kabul etmenin erdemlerinden söz ederler hep.Ben buna katılmıyorum.Çünkü insanları olduğu gibi kabul edecek, kimi zaman yanlış ve yalanı da doğru kabul edecek biri var mı?Varsa erdemsizliğine kılıf arıyordur.Bu kılıf niçin ben olayım?Niçin çirkinlikleri, ikiyüzlülükleri hoşgörüyle örteyim. 7)Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Öyküleme B)Betimleme C)Açıklama D)Tartışma

14 ÇÖZÜM: Paragrafta tartışmacı anlatım biçimini görmektedir.Önce karşı tarafın fikri söylenmiş.İkinci cümlede bu fikir çürütülmeye başlanmış. YANIT:B

15 Seviniriz, Tuz Gölünün yanına varınca
Seviniriz, Tuz Gölünün yanına varınca.Çünkü Ankara’ya artık yaklaşmışızdır.Eğer geceyse ve yaz sonu ise ve Tuz Gölü dolmuşsa, ay ışığı da varsa doyumsuz görüntüyle karşılanırsınız.Tuz Gölü, ay ışığında gümüş gümüş parlar.Uçsuz bucaksız bir aydınlıktır.Bir parıltıdır gümüşsü gümüşsü. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A)Açıklama B)Tartışma C)Öyküleme D)Betimleme

16 ÇÖZÜM: Tuz Gölü’nün gece nasıl bir hal aldığı, gözümüde canlanacak şekilde parçada betimlendiğinde göre bu parağrafın anlatım biçimi “betimleme”dir. YANIT:D

17 Güzel dünyanın kumlarını,deniz çakıllarını, yosunlarını sanki inci, pırlantaymışlar gibi yüzüme gözüme sürdüm.O deniz, o adalar güzellikte en aşırı hayalin cennet diye göz önüne getirilebileceğinden, bir kat daha güzeldi.Hele o duu gök, uzaklarda ne uysaldı.Denizin asma yapraklarının sesini duyuyordum. 9)Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? A)Açıklama-betimleme B)Betimleme-açıklama C)Açıklama-tartışma D)Öyküleme-açıklama

18 ÇÖZÜM: Paragrafta hem izlenim kazandırma hem de olay içinde yaşatma vardır. YANIT:A

19 Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler
Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler.O, yemek masasının muşambası üzerinde sakin ve parlaktı.Güneş sarı pirinç maddenin üzerinde donakalmıştı.Onu kulplarından tutarak, gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu.Kendisini bir sandalyeye çöktü.Bol, bol sessiz bir yağmur gibi ağladı.Ve o evde o semaver bir daha kaynamadı. 10)Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? A)Öyküleme B)Betimleme C)Açıklama D)Tartışma

20 ÇÖZÜM: Öyküleme vardır.Okuyucu, odanın içine getirip o anı yaşamaktadır. YANIT:A


"1)Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları