Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Buna göre, yamyamların insan yemeleri eskimoların yaşlılarını ölüme terk etmesi normaldir denilebilir.bu görüşü benimseyenlerce kültürel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Buna göre, yamyamların insan yemeleri eskimoların yaşlılarını ölüme terk etmesi normaldir denilebilir.bu görüşü benimseyenlerce kültürel."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Buna göre, yamyamların insan yemeleri eskimoların yaşlılarını ölüme terk etmesi normaldir denilebilir.bu görüşü benimseyenlerce kültürel relativizm, diğer kültürleri yargılama hakkımızın olmadığının ifadesidir. relativizm görelilik kavramına karşı gelir yani her şeyin ölçütü insandır denilebilir. Kültürel relativizm ise bireyin diğer kültürleri kendi kültürünü baz alarak değerlendirmesidir.bir anlamda etnosentrizm in karşıtıdır.etnosentrizm

11

12 Faydacılık

13

14

15

16 Aynı meslek grubunda olan insanların birbirleri ile olan ilişkilerinde uyulması öngörülen ahlaki, moral değerler.

17 Deontolojik Yaklaşım Bu yaklaşıma göre bir davranışın iyi ya da kötü olarak nitelendirilebilmesi için, çoğunluk gösterge olarak alınmalıdır. Bu yaklaşımı da iki başlık altında özetlemek mümkündür. – Ahlâk ve Haklar Yaklaşımı: Bu anlayış; insanların irâde, mahremiyet, gelişme, güvenlik, yaşama gibi hakları ve özgürlükleri bulunduğu, bu hak ve özgürlüklerin ise bireyin kararlarında gözardı edilemeyecek değişkenler olduğu temeli üzerine kurulmuştur. Yöneticiler karar alırken toplumun diğer bireylerinin haklarını ihlâl etmemek zorundadır. –Adâletçi Yaklaşım: Eşitlik, adâlet ve tarafsızlık bu yaklaşımda temel esastır. Bu yaklaşım üç temel ilke üzerine kuruludur. çalışanların arasındaki farklılık, ancak onların yetenek ve bilgilerine paralel olarak üstlendikleri görev ve sorumluluklarından kaynaklanır. işletme kurallarının açıkça ifade edilmesi ve adâletle uygulanması esası üzerine kurulmuştur. Üçüncü ilke ise; çalışanların yaptıkları zararın bedelini ödemesi, ancak kendi kontrolleri dışında oluşan zararlardan sorumlu tutulmamaları gerektiğini ifade eder.

18

19

20

21

22

23

24


"Buna göre, yamyamların insan yemeleri eskimoların yaşlılarını ölüme terk etmesi normaldir denilebilir.bu görüşü benimseyenlerce kültürel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları