Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ. ALLAH Her şeyin gerçek mabudu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ. ALLAH Her şeyin gerçek mabudu."— Sunum transkripti:

1 ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ

2 ALLAH Her şeyin gerçek mabudu

3 RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

4 RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

5 MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

6 KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

7 SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

8 MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

9 MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan

10 AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

11 CEBBAR İstediğini zorla yaptıran

12 MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

13 HALİK Her şeyi yoktan yaratan

14 BARİ Eşyayı ve her şeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

15 MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

16 GAFFAR C.C. Çok affeden

17 KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

18 VEHHAB Bol bol hediyeler veren

19 REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

20 FETTAH Her şeyi hikmetle açan

21 ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen

22 KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

23 BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

24 RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsva eden

25 RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

26 MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren

27 MÜZİLL İstediğini zelil kılan

28 SEMİ Gizli açık her sesi işiten

29 BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

30 HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

31 ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

32 LATİF Lütfü keremi bol olan

33 HABİR Her şeyden haberdar olan

34 HALİM Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden

35 AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

36 GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan

37 ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

38 ALİYY Her şeyiyle yüce olan

39 KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

40 HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

41 MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren

42 HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

43 CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

44 KERİM İyilik ve ikramı bol olan

45 RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

46 MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren

47 VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

48 HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

49 VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven

50 MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz

51 BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

52 ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören

53 HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit

54 VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan

55 KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan

56 METİN C.C. Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

57 VELİY Müminlerin dostu olan

58 HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan

59 MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen

60 MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan

61 MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten

62 MUHYİ Canlılara hayat veren

63 MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

64 HAYY Gerçek hayat sahibi olan

65 KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

66 VACİD C.C. İstediğini bulan

67 MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi

68 VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan

69 SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil

70 KADİR Sonsuz kudret sahibi olan

71 MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten

72 MUKADDİM Dilediğini öne geçiren

73 MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan

74 EVVEL Her şeyden önce olan

75 AHİR Her şeyden sonra olan

76 ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen

77 BATIN Her şeyin iç yüzünden haberdar olan

78 VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan

79 MÜTEALİ Ali, büyük

80 BERR Herkesten fazla iyilik yapan

81 TEVVAB C.C. Bütün tövbeleri kabul eden

82 MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran

83 AFÜVY Kullarını çok çok affeden

84 RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen

85 MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

86 ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

87 MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun

88 CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan

89 GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan

90 MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan

91 MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan

92 DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

93 NAFİ Faydalı şeyleri yaratan

94 NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri

95 HADİ Kullarına hidayet veren

96 BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen

97 BAKİ Varlığının sonu olmayan

98 VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

99 REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran

100 SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden


"ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ. ALLAH Her şeyin gerçek mabudu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları