Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ."— Sunum transkripti:

1 ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ

2 Her şeyin gerçek mabudu
ALLAH Her şeyin gerçek mabudu Her şeyin gerçek mabudu

3 Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

4 Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

5 Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

6 Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

7 Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

8 Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

9 Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan
MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan

10 Sonsuz izzet sahibi olan
AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

11 İstediğini zorla yaptıran
CEBBAR İstediğini zorla yaptıran

12 Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

13 Her şeyi yoktan yaratan
HALİK Her şeyi yoktan yaratan

14 Eşyayı ve her şeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
BARİ Eşyayı ve her şeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

15 Her varlığa münasip şekil giydiren
MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

16 GAFFAR C.C. Çok affeden

17 Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

18 Bol bol hediyeler veren
VEHHAB Bol bol hediyeler veren

19 Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

20 FETTAH Her şeyi hikmetle açan

21 Her şeyi hakkıyla bilen
ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen

22 İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

23 İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

24 İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsva eden
RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsva eden

25 Dilediklerinin mertebesini yükselten
RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

26 İstediğine izzet veren ve şereflendiren
MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren

27 İstediğini zelil kılan
MÜZİLL İstediğini zelil kılan

28 Gizli açık her sesi işiten
SEMİ Gizli açık her sesi işiten

29 Her şeyi bütün incelikleriyle gören
BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

30 Hükmeden hakkı yerine getiren
HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

31 Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

32 LATİF Lütfü keremi bol olan

33 Her şeyden haberdar olan
HABİR Her şeyden haberdar olan

34 Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden
HALİM Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden

35 Kendisine büyük ümitler beslenen
AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

36 Kullarının günahlarını bağışlayan
GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan

37 Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

38 ALİYY Her şeyiyle yüce olan

39 Varlığının kemaline hudut yoktur
KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

40 HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

41 Her türlü mahlukata münasip rızık veren
MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren

42 Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

43 Yücelik ve ululuk sahibi
CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

44 İyilik ve ikramı bol olan
KERİM İyilik ve ikramı bol olan

45 Bütün varlıklar üzerinde gözcü
RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

46 Kullarının dualarına cevap veren
MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren

47 İlim ve insanı her şeyi içine alan
VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

48 Her şeyi yerli yerinde yapan
HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

49 İtaatkar kullarını çok seven
VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven

50 Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz

51 Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

52 Kullarının her yaptığını gören
ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören

53 Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit

54 Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan

55 Güç ve kuvveti sonsuz olan
KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan

56 Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
METİN C.C. Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

57 VELİY Müminlerin dostu olan

58 En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan

59 Her şeyin sayısını bir bir bilen
MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen

60 Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan

61 Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten

62 MUHYİ Canlılara hayat veren

63 Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

64 Gerçek hayat sahibi olan
HAYY Gerçek hayat sahibi olan

65 Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

66 VACİD C.C. İstediğini bulan

67 Sonsuz şan ve yücelik sahibi
MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi

68 İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan

69 Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil

70 Sonsuz kudret sahibi olan
KADİR Sonsuz kudret sahibi olan

71 MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten

72 Dilediğini öne geçiren
MUKADDİM Dilediğini öne geçiren

73 İstediğini arkaya bırakan
MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan

74 EVVEL Her şeyden önce olan

75 AHİR Her şeyden sonra olan

76 Varlığı apaçık görünen
ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen

77 Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
BATIN Her şeyin iç yüzünden haberdar olan

78 Mahlukatın işlerini yoluna koyan
VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan

79 MÜTEALİ Ali, büyük

80 Herkesten fazla iyilik yapan
BERR Herkesten fazla iyilik yapan

81 Bütün tövbeleri kabul eden
TEVVAB C.C. Bütün tövbeleri kabul eden

82 Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran

83 Kullarını çok çok affeden
AFÜVY Kullarını çok çok affeden

84 Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen

85 Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

86 Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

87 Bütün işleri denk, birbirine uygun
MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun

88 İstediğini istediği şekilde toplayan
CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan

89 Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan

90 Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan

91 İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan

92 Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

93 Faydalı şeyleri yaratan
NAFİ Faydalı şeyleri yaratan

94 Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri

95 Kullarına hidayet veren
HADİ Kullarına hidayet veren

96 Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen

97 Varlığının sonu olmayan
BAKİ Varlığının sonu olmayan

98 Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

99 Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran

100 Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden


"ESMA-ÜL HÜSNA ALLAH‘IN 99 İSMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları