Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden
Kesitler Güvenilir Oluşu

3 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Güzel ahlâkın en önemli özelliklerinden olan güvenilirlik, aynı zamanda peygamberlerin genel niteliklerindendir. Hz. Peygamber, gençliğinden itibaren güvenilir olarak tanınmıştır. O, yirmi beş yaşlarında iken Mekke'de sadece "el-Emîn" diye anılıyordu.

4 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu 35 yaşında iken, Kâbe'nin tamiri esnasında Hacerülesved'in yerine konulmasında Kureyş kabilesi arasında çıkan anlaşmazlıkta meselenin halledilmesi, ertesi gün Kâbe'ye ilk girecek şahsa bırakılmıştı. Tam o esnada Hz. Muhammed (s.a.s.)'in geldiğini görünce "el-Emîn" geliyor diyerek sevinmişlerdi.

5 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Mekkeliler, kendisine kıymetli eşyalarını teslim ederlerdi. Hz. Muhammed (s.a.s.) bu emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi.

6 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Emanetlere en zor anında bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği üzere Medine'ye hicret edeceği gece müşrikler, öldürmek maksadıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini terk etmeden önce, yanında bulunan emanetleri Hz. Ali'ye teslim etmiş ertesi gün sahiplerine vermesini istemiştir.

7 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Burada dikkat çekici bir husus vardır. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Hz. Ali'ye teslim ettiği bu malların müşriklere ait olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü o sırada Müslümanlar Medine'ye hicret etmişlerdi. Mekke'de birkaç Müslüman kalmıştı.

8 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu İslâm dininin başarıya ulaşmasında Hz. Peygamber'in güvenilir oluşunun payı büyüktür. Bu konuda hiç kimse, onun aleyhinde bir şey söyleyemiyorlardı. Şayet davranışlarıyla güven vermeyen birisi olsaydı insanlar onun etrafında toplanmazdı.

9 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Hz. Peygamber şahıslara, şahısların mallarına ihanet etmediği gibi, kamu malına da ihanet etmemiştir. Nitekim Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetlerin toplandığı yerde durmuş ve eline devesinin hörgücünden bir tüy alarak şunları söylemiştir: "İnsanlar! Benim sizin ganimetinizde gözüm yoktur. Hatta şu tüyde bile".

10 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Sahâbîlere daima güvenilir olmayı telkin ederdi. Emanetin zıddı olan hiyanetin çirkin bir davranış olduğunu söylerdi. Sahâbîler de Hz. Peygamber'i emîn olarak tanımışlar ve sonsuz bir güvenle kendisine bağlanmışlardır

11 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Hz. Peygamber, iman ile güvenilir kimse olmak arasında sıkı bir bağ bulunduğunu bildirmiştir. Bu hususla ilgili sözlerinden birkaçı şöyledir: "Kişinin kalbinde iman ve küfür bir arada bulunmaz. Güvenilirlik ve hâinlik de bir arada olmaz". .

12 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Mü'min, insanların kendisine güvendiği kimsedir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a andolsun ki, kötülüklerinden komşusunun emîn olmadığı kimse cennete giremez". "Emanet(e riayet)i olmayanın imanı yoktur".

13 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Güven duygusu, toplumun her kesiminde ve her alanda bulunması gerekir. Anne babanın çocuğa, çocuğun anne babasına; eşlerin birbirine; âmirin memura, memurun âmire;

14 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu işçinin işverene; işverenin işçiye; satıcının müşteriye; müşterinin satıcıya güven duyduğu bir toplum sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olur.

15 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Burada Hz. Peygamber'in çok önem verdiği alışverişteki güven üzerinde kısaca durmak gerekir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, alışverişin özü karşılıklı güvendir.

16 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Alışverişte güven ortadan kalktığı ve güvensizlik yaygınlaştığı zaman; insanlarda her şeyi şüphe ve ihtiyatla karşılama duygusu gelişir. İnsanlar arasındaki manevî bağlar zayıflar. Çekingenlik ve sevgisizlik meydana gelir.

17 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Kendisini aldatan veya aldatmaya çalışan insana karşı kimsenin sevgi ve saygı duymayacağı ve hatta nefret edeceği kesindir. İnsanlar, sözüne ve işine güvenilmeyen kimselerle irtibat kurmaktan çekinirler.

18 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Şayet bu kişi ticaretle uğraşıyorsa alışveriş yapmaktan, müşteri ise mal vermekten kaçınır. Dolayısıyla bu tür kişilerin mallarına ve çalışmalarına rağbet azalır, kazançları artmaz.

19 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu İşte Hz. Peygamber'in "hainlik fakirlik getirir" sözündeki incelik burada yatmaktadır. Ama tersi olursa, yani; Herkes birbirine güvenirse kazanç, üretim ve tüketim artar. Bu da bolluğa ve zenginliğe vesile olur.

20 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Ticarette, Her türlü aldatmayı, hileyi ve karşıdaki insana zarar vermeyi yasaklamıştır. O, bir gün yiyecek maddesi satan birinin yanına uğrar. Elini ürünün içine daldırdığında parmakları ıslanır. Sonunda ürünün üstü, yani müşterinin göreceği kısmın kuru, alt kısmın ise yaş olduğu anlaşılır. Tahılın sahibine "Bu ne"? diye sorar. Satıcı, yağmur yağdığını söyler.

21 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Bunun üzerine Peygamberimiz şunları söyler: Islak kısmı, insanların görebilmesi için yiyeceğin üzerine neden koymadın? Bizi aldatan bizden değildir".

22 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Güven duygusu bir milletin kendi bireyleri arasındaki ilişkilerinde önemli olduğu gibi, uluslararası ilişkilerde de önemlidir. Kendisine güvenilmeyen bir ulusun uluslararası ilişkilerde, ekonomiden siyasete hiçbir alanda başarıya ulaşması mümkün değildir.

23 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Hz. Peygamber sadece Mekke'de, Medine'de veya daha geniş anlamıyla Hicaz bölgesinde ticaret yapan bir işadamı değildi; bilakis uluslararası ticaretle uğraşan bir tâcirdi.

24 Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Güvenilir Oluşu Uluslararası ticarette de telkin ettiği güven sayesinde, Hz. Hatice'nin kervanını yönettiği Suriye seferinde beklenmedik kâr elde etmiştir. Bu sebeple Hz. Hatice ona vadettiği ücretin iki katını vermiştir. Bu da güvenilen bir ticaret adamının kazancının artacağına güzel bir örnektir. …….


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları