Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu."— Sunum transkripti:

1 1 UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu

2 2 Sunum Planı OSAS tanım-prevalansı Klinik tanı - Risk faktörleri - Amannez - semptomlar - Fizik bakı Radyolojik tanı Endoskopik tanı Yardımcı tanı yöntemleri Olgu sunumu

3 3 OSAS Tanımı Uyku sırasında yineleyen tam (apne) veya parsiyel (hipopne) üst solunum yolu obstrüksiyonu epizodları ile karakterize Sıklıkla oksijen satürasyonunda azalmaya neden olarak kısa uyanmalarla sonlanan bir sendrom ICDS-2 2005

4 4 Lindberg E. Sleep Medicine Reviews 2000; 4: 411–33 Horlama Gündüz uykululuk OSAS AHİ > 5/sa OSA – OUA - OSAS – OUAS – Uyku Apne Sendromu OSA

5 5 OSAS Prevalansı Prevalans - Erkek %4, Kadın %2 40-60 yaşındaki erkeklerde %4-8 65 yaştan sonra prevalans  Villaneuva ATC. Sleep Med Rev 2005; 9:419–36 Bixler EO. AJRCCM 1998; 157:144-8

6 6 Tanı Yöntemleri Klinik tanı - Risk faktörleri - Amannez - semptomlar - Fizik bakı Radyolojik tanı Endoskopik tanı Yardımcı tanı yöntemleri Polisomnografi

7 7 Risk Faktörleri (1) Obezite (%50’si obez, 10 kat  ) Cinsiyet (erkek 2-3 kat  ) Menapoz (4 kat  ) Yaş (40-65 y) Irk (Afro-amerikan, İspanyol) Boyun çevresi (E>43cm, K>38cm)

8 8 Risk Faktörleri (2) Ailesel yatkınlık Supin uyku pozisyonu Nazal konjesyon (2 kat  ) Sigara (3 kat  ) Alkol, sedatif kullanımı Kraniyofasiyal anormallikler Endokrin bozukluklar

9 9 OSAS Olgularımızda Obezite (n=280) %45’i obez ve %88’i normal kilonun üzerinde

10 10 OSAS Olgularımızın Risk Faktörleri (n=100) Yaş (yıl)49.7 ± 11.0 Erkek / Kadın78 / 22 BKİ (kg/m2)30.2 ± 6.1 Boyun Çevresi (cm)41.8 ± 3.5 Sigara, alkol, sedatif%36, %21, %14  %43 kilolu, %42 obez, %5 morbid obez  %43 boyun çevresi   %86 post-menapozal dönemde

11 11 Semptomlar -Uyku Sırasında Solunum Bozuklukları- Habitüel ve rahatsız edici horlama Tanıklı apne Uykuda boğulma hissi Anamnez alırken eşinin de odada bulunması önerilir! Olson EJ. Prim Care Clin Office Pract 2005; 32: 329–59

12 12 Semptomlar -Uykuyu Sürdürmede Zorluklar- Horultulu uyanıklıklar İnsomnia Nokturnal göğüs ağrısı ve aritmi Noktüri ve enürezis Gece terlemesi Ağız kuruluğu GÖR ve nokturnal öksürük Olson EJ. Prim Care Clin Office Pract 2005; 32: 329–59

13 13 Semptomlar -Gündüz Sorunları- Yorgun uyanma Gündüz aşırı uykululuk Konsantrasyon bozukluğu Unutkanlık, bilişsel bozukluklar Ruh hali değişkenliği Sabah baş ağrıları Libido azalması, impotans İşitme kaybı Trafik ve iş kazaları Olson EJ. Prim Care Clin Office Pract 2005; 32: 329–59

14 14 Ana Semptomlar -Eşine sorulmalı- Horlama - Kadınlarda %15, erkeklerde %25 - 40-60 yaşında K %40, E %60 - OSAS olgularında %95 Tanıklı apne - En önemli semptom - Genel popülasyonda %6 Gündüz uykululuk - Başka nedenlerle olabilir - AHİ ile korele değil - Genel popülasyonda %30-50 McNicholas WT. Proc Am Thorac 2008; 5: 154–60

15 15 Kadınlarda OSAS Prevalans   post-menapozda  Santral obezite , BKİ  Semptomlarını az bildirme Sabah baş ağrısı, insomnia, yorgunluk Tanının geç konması Kaza riski  Mortalite  (?)

16 16 OSAS’lıların Diğer Nedenlerle Çeşitli Uzmanlık Alanlarına Başvurusu-1 Kardiyolog – HT, KAH, KKY, aritmi, PAH Psikiyatrist – Depresyon, anksiyete, davranışsal problemler, deliryum Nörolog – İnme, sabah baş ağrısı, epilepsi Anestezist - Zor entübasyon, uyanırken tanıklı apne Ürolog – Noktüri, impotans Schlosshan D. Thorax 2004; 59: 347–52

17 17 OSAS’lıların Diğer Nedenlerle Çeşitli Uzmanlık Alanlarına Başvurusu-2 KBB – Horlama, ses kısıklığı, boğaz ağrısı Endokrinolog – Akromegali, hipotiroidi, DM Gastroenterolog - GÖR Hematolog - Polisitemi Romatolog – SLE, RA Göğüs uzmanı – Gece nefes darlığı, SY Schlosshan D. Thorax 2004; 59: 347–52

18 18 Fizik Bakı (1) Multidisipliner yaklaşım; - Göğüs hastalıkları uzmanı, - Nörolog, - KBB uzmanı, - Diş hekimi, - Kardiyolog - Endokrinolg - Psikiyatrist, vb. Tanı koydurucu bulgu yok

19 19 Fizik Bakı (2) Obezite - Beden kitle indeksi (> 30 kg/m 2 ) - Bel çevresi (E ≥ 103 cm, K ≥ 89 cm) - Bel/kalça oranı (E > 1, K > 0.8) Kısa ve kalın boyun - Erkek > 43 cm - Kadın > 38 cm

20 20 Fizik Bakı (3) Eşlik eden hastalık bulguları: - KOAH, astım - Hipotiroidi, akromegali, DM - Kardiyovasküler sistem hst.ları - Üst solunum yolu patolojileri

21 21 Fizik Bakı (4) Üst solunum yollarına ait bulgular Mallampati I II IV PSG öncesi her hastayı KBB hekimi değerlendirmeli!

22 22 Fizik Bakı (5) Üst solunum yollarına ait bulgular

23 23 Radyolojik Tanı Yöntemleri Lateral sefalometri – AİA, maksillomandibuler ilerletme BT ve MR - Dinamik, 3D görüntüleme, uyku-uyanıklık - Cerrahi öncesi PAS: 18 MP-H: 2

24 24 BT ile Görüntüleme Tidal solunum Zorlu ekspirasyon Uvula düzeyinde daralma Yucel et al. Am J Neuroradiol 2005;26:2624-9

25 25 MR ile Görüntüleme OSAS Sağlıklı Uyanıklık Uyku

26 26 Endoskopik Tanı Yöntemleri Nasofarengolaringoskopi

27 27 Yardımcı Tanı Yöntemleri Akciğer grafisi SFT Arteriyel kan gazı Kan ve idrar tetkikleri T.A., EKG, Ekokardiyografi Yaşam kalitesi anketleri Gündüz uykululuğunun değerlendirilmesi

28 28 Gündüz Uykululuğunun Değerlendirilmesi Epworth uykululuk skalası (ESS) Stanford uykululuk skalası (SSS) Multipl uyku latansı testi (MSLT) Uyanıklığın korunması testi (MWT) Pupillometri Sürüş simülatörleri

29 29 Epworth Uykululuk Skalası 1. Otururken ve okurken 0 1 2 3 2. Oturmuş televizyon seyrederken 0 1 2 3 3. Topluluk içinde aktif olmadan otururken 0 1 2 3 4. Arabada yolcu olarak bir saat aralıksız seyahat ederken 0 1 2 3 5. Öğleden sonra şartlar uygun olup da uzandığınızda 0 1 2 3 6. Otururken ve birisi ile konuşurken 0 1 2 3 7. Alkolsüz yemek sonrasında sakin otururken 0 1 2 3 8. Araba kullanırken trafik tıkandığında 0 1 2 3 0  Hiçbir zaman uyuklamadım 1  Bazen uyuklarım veya uyurum 2  Genellikle uyuklarım veya uyurum 3  Sıklıkla uyuklarım veya uyurum 3X8=24 ESS ≥11

30 30 OSAS Tanısı-1 A + B + D A – Aşağıdakiler en az birisinin olması; - İstemsiz uyku epizodları, gündüz uykululuk, dinlenmemiş uyanma, yorgunluk veya insomnia - Uykudan boğularak uyanma - Eşinin uykuda gürültülü horlama, soluk durması veya ikisini birden bildirmesi B – Polisomnografide aşağıdakilerin gösterilmesi; - Skorlanabilir solunumsal olay (apne, hipopne / RERA) ≥ 5/sa - Solunumsal olayların tümünde veya bir bölümünde solunum çabasının varlığı D – Bozukluğun başka bir hastalıkla açıklanamaması ICDS-2 2005

31 31 OSAS Tanısı-2 C + D C – Polisomnografide aşağıdakilerin gösterilmesi; - Skorlanabilir solunumsal olay (apne, hipopne / RERA) ≥ 15/sa - Solunumsal olayların tümünde veya bir bölümünde solunum çabasının varlığı D – Bozukluğun başka bir hastalıkla açıklanamaması ICDS-2 2005

32 32 OSAS Olgusu (1) 49 y, erkek, sanatçı Sigara ve sedatif (-), alkol  sosyal içici Hipertansiyon (+) BKİ: 33 kg/m2 Boyun çevresi: 44 cm Horlama, tanıklı apne, gündüz uykululuk, uykudan boğularak uyanma

33 33 OSAS Olgusu (2)

34 34 OSAS Olgusu (3)

35 35 Türkiye’de Tahmini OSAS Olguları -2008 Yılı Sonu- 71.517.100 35.901.15435.615.946 1.436.046 Erkek Kadın 712.319 OSAS’li Erkek OSAS’li Kadın 2.148.365 Toplam OSAS Nüfus

36 36 SONUÇ Klinik ile tanı olasılığı %50-60 Aklımıza gelmezse tanı koyamayız; - 40-65 yaşında erkek - Obez - Kalın boyunlu - Horlama ve tanıklı apne - Hipertansiyon

37 37 Teşekkürler…


"1 UYKU APNE SENDROMUNUN KLİNİĞİ -Olgunun Değerlendirilmesi- Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU 21 Mart 2009, Ankara TTD Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları