Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLGU-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLGU-1."— Sunum transkripti:

1 OLGU-1

2 50 yaşında erkek hasta Bir aydır ; öksürük, balgam çıkarma. ARB (+ )

3 50 yaşında erkek hasta Balgam yayması pozitif yeni akciğer tüberkülozu tanısı ile üç ay önce INH+RIF+ETB+PZA ile tedaviye başlanmış. Bu ilaçlarını 2 ay süre ile düzenli kullanan hasta daha sonra INH+RIF ile iki ay daha tedavisine devam etmiş ve şikayetlerinin kaybolması nedeniyle tedavisinin dördüncü ayında bütün ilaçlarını kesmiş.

4 50 yaşında erkek hasta Dört hafta boyunca ilaçlarını almayan hasta şikayetleri yeniden başlayınca hekime başvurmuş. Bundan sonra yapılacak tedavi Konusunda karar vermek İçin aşağıdakilerden hangisi en önemlidir. Akciğer PA grafi. Bilgisayarlı Göğüs Tomografisi. Balgamda ARB aranması. PPD testi. Balgam kültüründe direnç testi .

5 50 yaşında erkek hasta A. Akciğer PA grafi.
Dört hafta boyunca ilaçlarını almayan hasta şikayetleri yeniden başlayınca hekime başvurmuş. Bundan sonra yapılacak tedavi Konusunda karar vermek İçin aşağıdakilerden hangisi en önemlidir. A. Akciğer PA grafi. B. Bilgisayarlı Göğüs Tomografisi. C. Balgamda ARB aranması. D. PPD testi. E. Balgam kültüründe direnç testi .

6 Bundan sonra tedaviye nasıl devam edilmeli ?
Hastanın yapılan tetkiklerinde akciğer grafisinde sol üst alanda fibronodüler lezyonlar görülmüş Balgam yayması: 3 kez negatif bulunmuş. Bundan sonra tedaviye nasıl devam edilmeli ?

7 50 yaşında erkek hasta a) 2 ay INH+RIF+ETB ile tedaviden sonra
4 ay INH+RIF ile tedavi tamamlanmalıdır b) INH+RIF ile altı ay daha tedaviye devam edilmelidir c) INH+RIF ile toplam ilaç aldığı süre altı aya tamamlanmalıdır 5 ilaçla başlanıp 8 ayda sonlanan “yeniden tedavi” rejimi uygulanmalıdır e) Kültür /direnç testi sonucuna göre karar verilmelidir.

8 50 yaşında erkek hasta a) 2 ay INH+RIF+ETB ile tedaviden sonra
4 ay INH+RIF ile tedavi tamamlanmalıdır b) INH+RIF ile altı ay daha tedaviye devam edilmelidir c) INH+RIF ile toplam ilaç aldığı süre altı aya tamamlanmalıdır 5 ilaçla başlanıp 8 ayda sonlanan “yeniden tedavi” rejimi uygulanmalıdır e) Kültür /direnç testi sonucuna göre karar verilmelidir.

9 OLGU -2

10 30 yaşında erkek hasta . Bir sene öncesine kadar önemli bir sağlık sorunu yokmuş. Bu dönemde başlayan öksürük, balgam çıkarma ve zayıflama şikayeti ile kliniğe başvurmuş

11 30 yaşında, erkek

12 30 yaşında, erkek Hastanın çekilen grafilerinde her iki akciğer üst sahalarında tüberkülozla uyumlu lezyonlar saptanmış. Balgamında yapılan tetkikte aside dirençli basil görülmüş.(Daha sonra BACTEC M.Complex üremesi bildirilmiş).

13 30 yaşında, erkek Doğrudan gözetim altında düzenli olarak standart tedavi gören hastanın tedavinin ikinci ayında balgam yayması negatifleşmiş. INH+RIF ile tedaviye devam eden hastanın 3. ve 4. ay balgam tetkiklerinde de ARB negatif bulunmuş.

14 30 yaşında, erkek Tedavinin 62.günü

15 30 yaşında, erkek Tedavinin altıncı ayı sonunda yapılan kontrollerde genel durumu iyi bulunmuş.Fakat hasta zaman zaman öksürük ve bir iki kez az miktarda hemoptizi olduğunu belirtmiş. Hastanın akciğer grafisi çekilmiş.

16 30 yaşında, erkek Tedavinin 6. ayının sonu

17 30 yaşında, erkek Bu durumda ne yapmalıyız ?
Hastanın Tedavisi Kür olarak kabul edilip kesilmelidir. B. Hasta da ARB muayenesi yapıp ona göre karar verilmelidir. C. Hasta Çok İlaca Dirençli Tüberküloz olabilir. Bir merkeze yönlendirilmelidir. D. Hastanın tedavisi 9 aya uzatılmalıdır.

18 30 yaşında, erkek Bu durumda ne yapmalıyız ?
Hastanın Tedavisi Kür olarak kabul edilip kesilmelidir. B. Hasta da ARB muayenesi yapıp ona göre karar verilmelidir. C. Hasta Çok İlaca Dirençli Tüberküloz olabilir. Bir merkeze yönlendirilmelidir. D. Hastanın tedavisi 9 aya uzatılmalıdır.

19 30 yaşında, erkek Tekrarlanan balgam yayma muayenesi bir kez negatif bir kez pozitif gelmiş. Bölge TB laboratuarında Lowenstein besiyerinde yapılan kültür ve antibiogram testinde bir kez mikobakteri üremesi olmuş ve İNH-RİF-ETB-SM dirençli bulunmuş. Bu hasta için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir ?

20 30 yaşında, erkek

21 30 yaşında, erkek 1. Hasta çok ilaca dirençli tüberkülozdur.
2 .Hasta çok ilaca dirençli tüberküloz değildir.Başka hastadan Laboratuar kontaminasyonu söz konusudur. 3. Hastanın baştan itibaren Atipik Mikobakterilere bağlı hastalığı vardır. 4. Hasta Tüberküloz hastasıdır, iyileşmiştir fakat sekel lezyonlar üzerinde saprofit Atipik mikobakteri üremesi olmuştur. Bu seçeneklerden hangisi/hangileri doğru olabilir ?. 1 1+2 1+2+4 3 2+4 1+4

22 30 yaşında, erkek 1. Hasta çok ilaca dirençli tüberkülozdur.
2 .Hasta çok ilaca dirençli tüberküloz değildir.Başka hastadan Laboratuar kontaminasyonu söz konusudur. 3. Hastanın baştan itibaren Atipik Mikobakterilere bağlı hastalığı vardır. 4. Hasta Tüberküloz hastasıdır, iyileşmiştir fakat sekel lezyonlar üzerinde saprofit Atipik mikobakteri üremesi olmuştur. Bu seçeneklerden hangisi/hangileri doğru olabilir ?. 1 1+2 1+2+4 3 2+4 1+4

23 30 yaşında, erkek Bu hastada bundan sonraki tutumumuz ne olmalıdır ?
Hasta üst merkeze yollanmalıdır. ÇİD-TB kabul edilip tedavi başlanmalıdır. En az iki kez daha ARB, kültür tetkikinden sonra karar verilmelidir. d) İlaçları kesip hasta üç ay sonra kontrole çağrılmalıdır. e) Hastanın INH+RIF tedavisi 9 daya uzatılmalıdır.

24 30 yaşında, erkek Bu hastada bundan sonraki tutumumuz ne olmalıdır ?
Hasta üst merkeze yollanmalıdır. ÇİD-TB kabul edilip tedavi başlanmalıdır. En az iki kez daha ARB, kültür tetkikinden sonra karar verilmelidir. d) İlaçları kesip hasta üç ay sonra kontrole çağrılmalıdır. e) Hastanın INH+RIF tedavisi 9 daya uzatılmalıdır.

25 Olgu -3

26 35 yaş, erkek hasta, mobilyacı, Rizeli
Şikayet:Öksürük, balgam, halsizlik, nefes darlığı Hikayesi: 5 ay önce şikayetleri başlayan hastaya pnömoni ön tanısıyla antibiyoterapi verilmiş. Fakat şikayetlerinde gerileme olmamış.

27

28

29

30

31 Toraks BT: Sağ akciğer üst lob santral yerleşimli peribronşial kalınlaşma ve bronşiektazi,sağ major fissurde belirginleşme, sol akciğer lingula superiorda peribronşial kalınlaşma ve komşu parankimde infiltrasyon Her iki akciğer alt lob superior segmentlerde bronşioloalveolar infiltrasyon. HRCT: Sağ akciğer üst lobta bronşiektazi alanları, sol akciğer lingular segmentte ve her iki akciğer alt loblarda buzlu cam görünümü izlenmiş.

32 35 yaş, erkek hasta Laboratuvar:  Sedimentasyon:51 mm/saat  CRP:55
 WBC: Htc: 38 Tromb:  Diğer rutin biyokimyasal parametreleri: N ARB : (-) Kültür: Yok ARB : (- ) Kültür: ?

33 35 yaş, erkek hasta Hastanın bir kültüründe MOTT (TB dışı mikobakteri) üremesi olmuş. Bundan sonra ne yapmalıyız ? Hastaya 4 lü TB tedavi başlanıp tip tayini sonucu beklenir. Hasta da en az bir kez daha TB kültürü yapılıp sonucuna göre karar verilmelidir. Atipik TB düşünüp Amikasin, Klaritromisin, Etambutol şeklinde tedavi düzenlenmelidir. d) Lab.sonucu dikkate alınmaz.Hasta bronşektazi tanısı ile izlenir.

34 35 yaş, erkek hasta Hastanın bir kültüründe MOTT (TB dışı mikobakteri) üremesi olmuş. Bundan sonra ne yapmalıyız ? Hastaya 4 lü TB tedavi başlanıp tip tayini sonucu beklenir. Hasta da en az bir kez daha TB kültürü yapılıp sonucuna göre karar verilmelidir. Atipik TB düşünüp Amikasin, Klaritromisin, Etambutol şeklinde tedavi düzenlenmelidir. d) Lab.sonucu dikkate alınmaz.Hasta bronşektazi tanısı ile izlenir.

35 35 yaş, erkek hasta Hastanın birinci kültüründe ve tekrarlanan ikinci
M. Abcessus üremesi saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız ? A. Tanı bronşektazidir.Bu üremeler saprofit kabul edilmelidir. B. Tanı M. Abcsessus’ a bağlı akciğer hastalığıdır, tedavi için bir merkeze yönlendirilmelidir. C. M.Absessus patogen bir basil değildir. D. M.Absessus bir çok antibiyotiğe doğal olarak hassastır. Amikasin, Klaritromisin, Bactrim şeklinde tedavi başlanmalıdır.

36 35 yaş, erkek hasta M. Abcessus üremesi saptandı.
Hastanın birinci kültüründe ve tekrarlanan ikinci kültüründe M. Abcessus üremesi saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız ? A. Tanı bronşektazidir.Bu üremeler saprofit kabul edilmelidir. B. Tanı M. Abcsessus’ a bağlı akciğer hastalığıdır, tedavi için bir merkeze yönlendirilmelidir. C. M.Absessus patogen bir basil değildir. D. M.Absessus bir çok antibiyotiğe doğal olarak hassastır. Amikasin, Klaritromisin, Bactrim şeklinde tedavi başlanmalıdır.

37 35 yaş, erkek hasta Direnç testi sonucu;
Siprofloksasin ,Amikasin, Klaritromisin duyarlı olduğu saptandı. Siprofloksasin 500 mg 2x1, Klaritromisin 500mg 2x1, Amikasin 500 mg 2x1 tedavisi başlandı.

38 35 yaş, erkek hasta ANCA testi
Bilinen immunsupresan hastalığı olmayan ve HIV (-) bulunmuş hastada altta yatan ve MOTT üremesine zemin oluşturan hastalığı aramak için aşağıdakilerden hangi testi bakmak doğru olabilir. ANCA testi Interkökin -12 Reseptör reseptör defekti RF, ANA. ENA testleri Ter testi. Kemik iliği

39 35 yaş, erkek hasta ANCA testi
Bilinen immunsupresan hastalığı olmayan ve HIV (-) bulunmuş hastada altta yatan ve MOTT üremesine zemin oluşturan hastalığı aramak için aşağıdakilerden hangi testi bakmak doğru olabilir. ANCA testi Interkökin -12 Reseptör reseptör defekti RF, ANA. ENA testleri Ter testi. Kemik iliği

40 35 yaş, erkek hasta Yaygın bronşektazisi olan ve bilinen immunsupresan hastalığı olmayan hastada Kistik Fibrozis şüphesi ile bakılan ter testi (+) (Cl: 81 mmol/L, kontrol CL: 82 mmol/L) Azospermi (+) Kistik Fibrozis tanısı konuldu

41 OLGU-4

42 35 y., kadın, Öğretim görevlisi, İstanbul’da yaşıyor
Şikayeti: Öksürük, sarı balgam (5 gün) Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş: Babasına 3 ay önce Tüberküloz tanısı konulmuş, tedavi almakta Sigara: (-)

43 35 y, kadın

44 35 y, kadın Aile taramasında PA akciğer grafisinde sağ apikal bölgede lezyon görülmesi üzerine tetkik edilmiş. Balgam ARB(-) Kültür (?) ARB (-) Kültür (?)

45 35 y, kadın Tüberküloz tedavisi başlanmalı mı ? A.Evet B.Hayır

46 35 y, kadın Tüberküloz tedavisi başlanmalı mı ? A.Evet B.Hayır

47 35 y, kadın Aşağıdaki antibiyotik grublarından hangisi ampirik tedavi
Hastaya 2 hafta süre ile deneme antibiyotik uygulanmasına Karar verilmiş. Aşağıdaki antibiyotik grublarından hangisi ampirik tedavi olarak kullanılmamalıdır ? Makrolidler Tetrasiklin türevleri 3. Kuşak sefalosporinler 3.Kuşak kinolonlar Tüm kinolonlar Amoksisilin-Klavulanat

48 35 y, kadın Hastaya 2 hafta süre ile deneme antibiyotik uygulanmasına Karar verilmiş. Aşağıdaki antibiyotik grublarından hangisi ampirik tedavi olarak kullanılmamalıdır ? Makrolidler Tetrasiklin türevleri 3. Kuşak sefalosporinler 3.Kuşak kinolonlar Tüm kinolonlar Amoksisilin-Klavulanat

49

50

51

52 35 y, kadın VSD ‘ce INH 300, RIF 600, EMB 1500, PZM 2000 mg/gün şeklinde TB tedavisi başlanıyor. Kültür: M. Tuberculossis

53 35 y, kadın Bu durumda ne yapmalıyız.
Tedavinin 65. gününde ARB (-) bulunup tedaviye INH+RIF ile devam edilmiş. Tedavinin 70. gününde gelen direnç testinde 4 major ilaça direnç olduğu saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız. a) Tedaviye ETB+PZA+SM ekleyip ay ARB sonucunu bekleriz. b) Tedaviye ETB+PZA ile 5. ayın sonuna kadar dörtlü olarak devem etmeliyiz c) Tedaviyi aynı şekilde devam edip ayı bekleriz d) MDR-TB tedavisi için merkeze göndeririz. e) Tedaviye Kinololon+Amikasin eklenip 6. ay ARB sonucuna bakılır.

54 35 y, kadın Bu durumda ne yapmalıyız.
Tedavinin 65. gününde ARB (-) bulunup tedaviye INH+RIF ile devam edilmiş. Tedavinin 70. gününde gelen direnç testinde 4 major ilaça direnç olduğu saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız. a) Tedaviye ETB+PZA+SM ekleyip ay ARB sonucunu bekleriz. b) Tedaviye ETB+PZA ile 5. ayın sonuna kadar dörtlü olarak devem etmeliyiz c) Tedaviyi aynı şekilde devam edip ayı bekleriz. d) MDR-TB tedavisi için merkeze göndeririz. e) Tedaviye Kinololon+Amikasin eklenip 6. ay ARB sonucuna bakılır.

55 Tedavinin 5. ayı sonu ARB (-) Kültür (+) Amikasin 2x1, Avelox tb. 1x1, PAS tb. 2X5, Promid tb. 3x1, Siklokap kp. 2x1, tedavisine geçildi.


"OLGU-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları