Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNCEL DE Ğ ERLER ÜRET İ P YA Ş IYORUM….  Ça ğ ımızın problemlerinden biri olan payla ş ma konusunda ben ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını bulmaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNCEL DE Ğ ERLER ÜRET İ P YA Ş IYORUM….  Ça ğ ımızın problemlerinden biri olan payla ş ma konusunda ben ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını bulmaya."— Sunum transkripti:

1 GÜNCEL DE Ğ ERLER ÜRET İ P YA Ş IYORUM…

2  Ça ğ ımızın problemlerinden biri olan payla ş ma konusunda ben ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını bulmaya çalı ş ırken cömertli ğ in toplum hayatında ve ferdi hayatta bize sa ğ layaca ğ ı birçok fayda oldu ğ unu gördüm. Cömert olmanın özelli ğ i verenin daha çok kazanıyor olmasında saklıdır.

3  وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.( Furkan 67)

4  “ İ ki haslet vardır ki bir mü’minde asla bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk.”[Tirmizi]

5 Cömertlik cennet a ğ açlarından bir a ğ açtır.Dalları dünyaya sarkmı ş tır. Her kim onun dalına yapı ş ırsa o dal onu çeker cennete götürür.( ibn Hıbban Zu’afa )…

6  Kur anı Kerimde iman edenler birçok ayet i kerimede cömertçe infakta bulunmaya ça ğ ırılmı ş tır. Aslında insan vererek kendi menfaatine bir amel i ş lemektedir. Çünkü ahirette kat kat kar ş ılı ğ ını alaca ğ ımız müjdelenmektedir.

7


"GÜNCEL DE Ğ ERLER ÜRET İ P YA Ş IYORUM….  Ça ğ ımızın problemlerinden biri olan payla ş ma konusunda ben ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını bulmaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları