Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Neonatal Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mete AKISÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yardımcı Üreme Tekniklerinin Neonatal Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mete AKISÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Yardımcı Üreme Tekniklerinin Neonatal Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mete AKISÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

2 İlk IVF bebeği Louise Brown Louise Brown 25 Temmuz 1978, 25 Temmuz 1978, Oldham General Hospital. Bourn Hall Clinic, Bourn Hall Clinic, Cambridge, İngiltere. Annede tüp blokajı Annede tüp blokajı In Vitro Fertilization In Vitro Fertilization

3 Teknoloji harikası bebek Louise Brown’dan beri: Louise Brown’dan beri: Sadece ABD’de >45.000 IVF bebeği Sadece ABD’de >45.000 IVF bebeği Tüm dünyada 1.5 milyon bebek Tüm dünyada 1.5 milyon bebek Etik ve ahlaki sorunlar ortaya çıktı: Etik ve ahlaki sorunlar ortaya çıktı: “anne” ve “baba” nın tanımı “anne” ve “baba” nın tanımı YÜT ile doğan çoğul gebeliklerin yükünü nasıl karşılayacağız? YÜT ile doğan çoğul gebeliklerin yükünü nasıl karşılayacağız?

4 Ülkemizde ilk tüp bebek Dilek Katrancı ..bugün 16 yaşında bir lise öğrencisi  Ülkemizde İnfertil Çift: % 15

5 Tüp bebek tedavisi bir sektör oldu Ve.. Merkezlerin sayısı sürekli artıyor... Merkezlerin sayısı sürekli artıyor... Tüp bebeğe devlet güvencesi geldi!

6 Tatil de yaparım, tüp bebek de Tüp bebek yaptırmak için Türkiye'ye gelen yabancı çift sayısı her geçen yıl artıyor. Tüp bebek yaptırmak için Türkiye'ye gelen yabancı çift sayısı her geçen yıl artıyor. Uzmanlar, yılda 2 bin civarında turistin bebek sahibi olmak için ülkemize geldiğini söylüyor. Uzmanlar, yılda 2 bin civarında turistin bebek sahibi olmak için ülkemize geldiğini söylüyor.

7 Neonatal mortality in Turkey Neonatal mortality in Turkey Source TNSA 2003 16.8 25.8 29.2 35.5 0%

8 %58 2004 %21,4 %12 %10.7 % 4 % 6 %10.4

9 Yardımcı üreme teknikleri neonatal prognozu nasıl etkiler? Gestasyonel problemler Gestasyonel problemler Doğum ile ilişkili problemler Doğum ile ilişkili problemler Preterm doğum Preterm doğum Düşük doğum ağırlıklı bebekler Düşük doğum ağırlıklı bebekler Mortalite Mortalite Çoğul gebelikler Çoğul gebelikler Konjenital malformasyonlar Konjenital malformasyonlar

10 YÜT’ ne bağlı Çoğul Gebelik Oranları; ABD, 1997-2002 Çoğul gebelik: %15-40 Callahan TL,ve ark. N Engl J Med 1994;331:244-9. Friedler S, ve ark. Hum Reprod 1992;7:1159-63

11 Çoğul Gebelik Nedenleri İkiz gebelikler:%29 ↑ Üçüz ve üzerinde gebelikler: %127 ↑ (1990-2001) İkiz: %50si, üçüz-dördüz: %90’ı preterm ve LBW

12 Çoğul Gebelikte Fetal Riskler Prenatal Mortalite Prenatal Mortalite Düşük Doğum Ağırlığı Düşük Doğum Ağırlığı Doğumsal Defektler Doğumsal Defektler Y.D. Mortalitesi Y.D. Mortalitesi Serebral Palsi Serebral Palsi

13 Yardımcı üreme teknikleri ve çoğul gebelikler 2000 2000 31 582 YÜT doğumunda; 31 582 YÜT doğumunda; İkiz: %44.5 İkiz: %44.5 Üçüz: % 9.3 Üçüz: % 9.3 ≥ 4: %0.6 ≥ 4: %0.6 Reynolds MA, ve ark. Pediatrics 2003;111:1159-62

14 Çoğul gebelikler ve PRETERM doğum Preterm doğum oranı: Preterm doğum oranı: Tekiz: % 10 Tekiz: % 10 İkiz: % 57 İkiz: % 57 ≥ Üçüz: % 93 ≥ Üçüz: % 93 Lee YM et al. Clin Perinatol 33(2006) 777-792

15 EÜTF Prematür ve Çoğul Bebek Oranlarındaki Artış

16 En küçük prematüremiz 23 hafta 23 hafta 450 gr 450 gr Yatış süresi : 83 gün Yatış süresi : 83 gün

17 Komplikasyonlar RDS: İkizlerde 2 kat fazla RDS: İkizlerde 2 kat fazla Perinatal Asfiksi: Sıklığı artmış. Perinatal Asfiksi: Sıklığı artmış. CP tekizlere oranla ikizlerde 6 kat üçüzlerde 23 kat fazla. CP tekizlere oranla ikizlerde 6 kat üçüzlerde 23 kat fazla. GBS infeksiyonları: 5 kat fazla GBS infeksiyonları: 5 kat fazla

18 CP için RR artışı

19 İntrauterin büyüme geriliği: YÜT de LBW: X 2.6 YÜT de LBW: X 2.6 ICSI’ de tekiz bebek: 610 gr daha düşük. ICSI’ de tekiz bebek: 610 gr daha düşük. Schieve LA, ve ark. N Engl J Med 2002;346:731-7 Schieve LA, ve ark. N Engl J Med 2002;346:731-7 Diskordans : %20-25 ten fazla doğum ağırlığı farkı İkizlerde %10, üçüzlerde % 30 oranında

20 Yaşamın İlk Yılında Ortaya Çıkan Major Doğumsal Defektler Hansen et al., 2002 Doğal Konsepsiyon Tüm Yenidoğanlar Tüm TEKİZLER TERM TEKİZ Yenidoğanlar %

21 YÜT ve Doğumsal Anomaliler YÜT ilişkili anomali sıklığı: X 1.4 - 2 YÜT ilişkili anomali sıklığı: X 1.4 - 2 Mitchell AA. N Engl J Med 2002;346:769-70 Artan doğumsal anomaliler: Artan doğumsal anomaliler: Kardiak Urogenital Major ve minör göz anomalileri Beckwith-Wiedeman Sendromu Angelman Sendromu DeBaun MR, ve ark. Am J Hum Genet 2003;72:156-60 Maher ER, ve ark. J Med Genet 2003;40:62-4 Orstavik KH, ve ark. Am J Hum Genet 2003;72:218-9

22 YÜT’ de Olumsuz Perinatal Sonuçlar Source: Schieve et al., 2004 YÜTABD Referans Popülasyonu %

23 Adjusted* RR, 95% CI YÜT Tekiz Yenidoğanlarda Olumsuz Perinatal Sonuçlar (RR) Source: Schieve et al., 2004

24 Neonatal mortality in Turkısh NICU centers Results of multicenter study 2004 Society of Turkish Neonatology Inborn Outborn G.weeks Mortality % Mortality % 23-24 86 82 23-24 86 82 25-26 52.6 55.3 25-26 52.6 55.3 27-28 24.3 36.1 27-28 24.3 36.1 29-30 13.6 29 29-30 13.6 29 31-32 6.7 13.4 31-32 6.7 13.4 33-34 3.5 9.6 33-34 3.5 9.6 35-36 2.2 5.9 35-36 2.2 5.9 37-42 1.1 5.2 37-42 1.1 5.2 >42 9.1 23.7 >42 9.1 23.7

25 EÜTF 2006 YDYB Mortalitesi %6.1

26 Çoğul gebeliklerde NEONATAL PROGNOZ; Spontan-YÜT YÜT ile doğan tekizlerin perinatal prognozu daha kötü Dhont M, ve ark. Am J Obstet Gynecol 1999;181:688-95. Dhont M, ve ark. J Assist Reprod Genet 1997;14:575-80.

27 YÜT ile Doğan Tekizlerde Perinatal Mortalite: Meta- Analiz, Helmerhorst et al., 2004

28 Çoğul Gebelikler ve Mortalite Tekizle karşılaştırıldığında, çoğullarda NEONATAL MORTALİTE: X 5.3 PERİNATAL MORTALİTE (1000 de): PERİNATAL MORTALİTE (1000 de): Tekiz:39 Tekiz:39 İkiz:152 İkiz:152 Üçüz:309 Üçüz:309 Dördüz:509 Dördüz:509 Russell RB, ve ark. Obstet Gynecol 2003;101:129-35

29 YÜT İKİZLERDE Tekizlere göre prognoz belirgin olarak kötüdür: Danimarka ulusal kohort çalışması : Prematürite: X 10 LBW: X12 NICU yatışı: X2 NICU yatış süresi: 9 gün fazla Total malformasyon oranı: 1/3 fazla Ölü doğum: X2 Erken neonatal ölümler: X2 (ilk hafta ölümleri) Pinborg A ve ark. Acta Obstet Gynecol Scand 2004

30 Spontan ikizlerle karşılaştırıldığında YÜT; Perinatal mortalite ↓ Maternal komplikasyonlarda fark yok. Gestasyonel yaş ve doğum ağırlıkları arasında fark yok …….İYİ Monokoryonisitenin fazlalığı Üçüz gebeliklerde; iki grup arasında fark yok. Fitzsimmons BP, ve ark. Am J Obstet Gynecol 1998;179:1162-7.

31 ICSI ikizlerde kötü prognoz Hacettepe Tıp Çocuk Hastanesinde 1999- 2003. ICSI (n =274)Spontan ikiz (n= 348) Preterm doğum % <37 hf76.664.1A (p) <32 hf)19.713.2 A LBW%7360.3 A VLBW%19.712.6 A Ges. DM%82.9 A C/S %95.277.6 A Perinatal morbidite%16.47.8A Mortalite %82.6A Konjenital malformasyonlar(4.4%vs 0.9%) AD Saygan-Karamürsel B et al. J Perinat Med. 2006;34(2):132-8.

32 Tek ya da iki embryo transferi Tek embriyo transfer edildiğinde İnfertilite tedavisi ve 0-6 ay sağlık harcamaları az. Preterm doğum daha az, Düşük doğum ağırlıklı bebek riski daha az, Maternal komplikasyonlar daha az İki embryo transfer edildiğinde; En az 1 canlı bebek doğumunun gerçekleşmesi olasılığı fazla değil. Kjellberg AT, ve ark. Hum Reprod 2006;21:210-6

33 Uzun dönem prognoz- IVF Genel sağlık Büyüme Mental ve psikomotor gelişme FARKLI DEĞİL Artmış CERRAHİ GİRİŞİM (Malformasyon ) Nörolojik Sorunlar (prematürite ve LBW ile ilişkili) Ludwig AK, ve ark. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006.

34 Ülkemizde son durum; Son yasal düzenlemeler:3 embryo transferi Son yasal düzenlemeler:3 embryo transferi Devlet desteği Devlet desteği Artan çoğul gebelikler Artan çoğul gebelikler Artan preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebekler Artan preterm ve düşük doğum ağırlıklı bebekler Neonatal bakım şartları yetersiz Neonatal bakım şartları yetersiz

35 Ulusal çok merkezli çalışma Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde 14 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi YÜT ve çoğul gebeliklerin neonatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri

36 Yardımcı üreme tekniklerinde “başarı” tanımı nedir? BESST Birth Emphasizing a Successful Singleton at Term


"Yardımcı Üreme Tekniklerinin Neonatal Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mete AKISÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları