Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C KANGAL KAYMAKAMLIĞI KANGAL YATILI BÖLGE ORTAOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C KANGAL KAYMAKAMLIĞI KANGAL YATILI BÖLGE ORTAOKULU"— Sunum transkripti:

1 T.C KANGAL KAYMAKAMLIĞI KANGAL YATILI BÖLGE ORTAOKULU

2 ARI EKİBİ ÇALIŞMA RAPORU 2013-2014
EKİBİN ADI : ARI EKİBİ NEDEN ARI? Çünkü Arı Çalışkanlığın, Başarının ve Ekip Çalışmasının Sembolüdür. Arılar tek bir vücut hâlinde koloniyi desteklemek için bir arada başarılı bir şekilde çalışırlar. Bu başarıları sosyal örgütlenmelerine, yasam alanlarını değiştirebilmelerine, kaynaklardan yararlanabilmelerine ve kendilerini savunabilmelerine yardımcı olur. Arı topluluklarında her birey kendi üzerine düseni eksiksiz olarak yapmaktadır. Hiçbiri bulunduğu mevkiİyi, yaptığı isin niteliğini problem edinmeden sadece kendisine verilen görevi yerine getirmektedir. Önemli olan koloninin devamlılığıdır. Arı topluluklarında is bölümü, bireyler arası iletişim ve karmaşık problemlerin çözümüne rastlanır.

3 “Bizler de Arı Ekibi olarak , insan toplulukları ile birçok paralellikler gösteren bu canlı gibi,
öğrencilerimizin toplum hayatında eğitim yoluyla başarılı bir birey olarak yetişmelerine yardımcı olmak, arılar gibi çalışarak yapacağımız iyileştirme çalışmaları sayesinde ders başarılarını olumlu olarak artırmak amacındayız.”

4 ÇALIŞMANIN ADI: EĞİTİM SOKAĞI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTIRMAK
1. İYİLİŞTİRME KONUSUNUN OKUL İÇİN ÖNEMİ: 1.1 KONUYU NASIL BELİRLEDİK? Milli Eğitim Temel Kanunu’nun öğrencinin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimini temel alan ekibimiz ilçemizdeki eğitim başarısının düşüklüğünden hareketle soruna çözüm yolu aradı. Öğretmenler kurulu toplantılarının vazgeçilmez maddesi olan «Öğrenci başarısını artırmak» ilkesini hayata geçirme isteği,

5 Yapılan gözlemler neticesinde öğrencilerin okula karşı ilgisiz tutum sergiledikleri, devamsızlık yaptıkları, derslere yeteri kadar motive olmadıkları, öğretmen ve personelin yeteri düzeyde performans sergileyemedikleri birtakım belgelerle tespit edilmiştir. Bunlar; Dilek ve Temenni kutusuna atılan dilek ve şikâyetler Nöbetçi öğretmenlerin nöbetleri esnasında karşılaştıkları olaylar ile ilgili tespit tutanakları Öğretmenlerin olumsuz davranış sergileyen öğrenciler hakkında tuttuğu tutanaklar Velilerin dilek ve şikâyetleri

6 Bu isteklerin ve şikayetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde okulumuzda olumsuz bir iklim ortamının olduğu görülmüş; bu doğrultuda okulumuzda TKY çalışması yapılması kararlaştırılmış ve ekip oluşturulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda ekibimiz okulun koridorlarının da eğitim-öğretimin devam ettirileceği alanlar olarak gördü ve gerek okulumuzdaki dolasıyla ilçemizdeki başarının artırılması hedeflendi. Ekibimiz eğitimde kalıcılığı eğitim sokağı ile %15 artıracağına inanmıştır.

7 1.2 ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞMAMIZ
Öz değerlendirmemizi yapmak ve mevcut durumumuzu sağlıklı bir şekilde ortaya koymak için memnuniyet anketi uygulanmasına ve swot analizi yapılmasına karar verilmiştir. Her gruba özgü memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bu anketler; Öğrenci memnuniyet anketi 205 öğrenciye, Veli memnuniyeti anketi 100 veliye, Okul çalışanları memnuniyet anketi 20 çalışana uygulanmıştır.

8 “OKUL MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-1)

9 “ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-2)

10 “VELİ MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-3)

11 “PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ” (tablo-4)

12 Dilek , şikayet ve temenniler değerlendirilerek swot analizi yapıldı

13 SWOT ANALİZİ Güçlü Yanlarımız (Başarı İçin Elimizde Olanlar) Dayanışma içinde çalışan idare ve öğretmen kadromuz, Değişime, yeniliğe açık genç ve dinamik öğretmen ve idare kadromuz, Öğretmen öğrenci ve idarecilerin daha nitelikli eğitim ortamlarında çalışma isteği, Okul Aile Birliği üyelerinin ve velilerimizin çalışmalar için bizleri sürekli desteklemeleri , teşvik etmeleri, öğrencileri için daha nitelikli bir eğitim ortamı istekleri, Çalışmalara 2013 te başlayacak olmamız Zayıf Yanlarımız (Eksiklerimiz İçin) Okulun binasının 12 yıllık oluşu ve bazı birimlerin yetersi oluşu Velilerimizin maddi durumlarının yetersiz olması, Velilerimizin eğitim seviyelerinin düşük ve okula karşı duyarsız olmaları, Fırsatlarımız/İşimizi Yapmada, Başarıyı Artırmada Değerlendireceğimiz Durumlar İlçe Kaymakamlığının okula maddi ve manevi katkıları, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün okulumuz ile yakından ilgilenmesi, İlçemizin önde gelen maddi durumu iyi ailelerin okullara olan maddi ve manevi destekleri, İlçemizdeki esnafların maddi destekleri Tehditler Başarıyı Engelleyen Durumlar Yeterli maddi kaynak bulunamaması endişesi, Mevcut kaynakların yetersizliği, Öğrencilerin yatılı olmasından dolayı ailelerin uzak olması

14 MİSYONUMUZ  Çağdaş yeniliklere açık, üretim çeşitlerini artıran üreten, ürettiklerini değerlendiren bireyler yetiştirmek. VİZYONUMUZ Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Milli Eğitim İlkelerine uygun olarak; gelişen teknolojiyi yakından izleyerek ve kültürümüzden gelen yöresel işlerin yaşatılmasını; iş ve hizmet sektörüne uygun üretken bireyler haline gelmesini sağlamak.

15 1.3 EĞİTİM SOKAĞININ SAĞLAYACAĞI YARARLAR
Derste kalıcılığı sağlama Teneffüsleri etkin kullanma Görselliğin kalıcılığa etkisi Monotonluğu kırma Eğitim-öğretimi sınıf duvarlarının dışına taşıma

16 2. PROBLEM TANIMI VE ANALİZİ
Kangal YBO Toplam Kalite Yönetim anlayışını benimsemiş ve bu anlayışa uygun olarak çalışmalarına başlamıştır. Okulumuzda Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları bir plan ve proje dâhilinde gerçekleştirilmekte, eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların etkin şekilde gönüllü olarak beyin gücü ile katılımlarının sağlanarak, ekip halinde çalışılmasına özen gösterilir.

17

18 Balık Kılçığı Diyagramı analiziyle ortaya çıkan alt problemlerin önceliklerinin tespit edilmesi amacıyla, Nominal Gruplama Tekniği kullanmaya karar verilmiştir. Beyin Fırtınası Yöntemi kullanılarak üyelerden en önemli gördükleri alt problemleri alttaki tabloda olduğu gibi puanlandırmaları istenmiştir. Bu puanlamalar sunucunda sınıflarda görsel materyallerin yetersizliği ön plana çıkmıştır.

19 PERSONEL DEN KAYNAKLANAN Öğretmenin mesleki tecrübesi 2 3 16 11
PROBLEM KAYNAKLARI Alt Problemler Ekip lideri Üye 2 Üye 3 Üye 4 Üye 5 Üye 6 Üye 7 Toplam Öncelik PERSONEL DEN KAYNAKLANAN Öğretmenin mesleki tecrübesi 2 3 16 11 Öğrenciye Yaklaşma 5 4 26 Sabırsızlık 17 9 DIŞ ETKENLERDEN KAYNAKLANAN Ailenin Ekonomik Sorunu 1 13 Aileden Uzun süre uzakta olma 18 8 Aileden destek görmeme 25 OKULDAN KAYNAKLANAN NEDENLER Sınıflarda işitsel materyalin az olması 20 6 Yetersiz iletişim 7 Sınıflarda görsel materyalin az olması 35 ÖĞRENCİDEN KAYNAKLANAN NEDENLER Ders çalışmama 33 Yorgunluk 15 12 Okulu sevmeme 10 Derslere ilgisizlik 32 5- Çok Önemli Önemli Orta Derecede Önemli Az Önemli Önemsiz

20 Nominal Gruplama Tekniği Sonucunda
Sınıflarda görsel materyalin az olması Öğrencilerin ders çalışmaması Öğrencilerin derslere ilgisizliği öğrenmede kalıcılığı etkileyen en önemli alt nedenler olarak ortaya çıkmıştır.

21 Problemin çözümünde iyileştirme yapacağımız problemimize neden olan öncelikli etmenleri ekibimizle belirleyerek” NASIL ?- NASIL?” yöntemi ile bu etmenlere çözüm ürettik.

22

23 2.1 OKUL BAŞARISI ŞU NEDENLERLE ÖNEM KAZANMAKTADIR:
Öğrencinin başarı duygusunun tatmin edilmesi Öğrencinin sosyalleşmesini sağlaması Öğrencinin kabiliyetlerini geliştirme fırsatı sunması Öğrencinin zamanını olumlu yönde kullanma fırsatı sunması Öğrencinin olumlu alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olması Öğrencilerin geleceğe ümitle bakabilmeleri, gelecekten beklentilerinin olması

24 2.2.DERSLERİNDE BASARI GÖSTEREN BİREYLER:
Çoğunlukla çevrelerine olumlu yönde tesir edebildikleri, Zararlı alışkanlıklardan kaçınabildikleri, Zamanını verimli kullanabildikleri, Sosyal hayata uyumun üst düzeyde olduğu, Risk alma becerilerinin geliştiği, Özgüven duygusu geliştiği, Oto kontrol mekanizması geliştiği, Problem çözme gücünün geliştiği, Çevreden olumlu mesajlar alıp, çevreye olumlu mesajlar verdiği belirlenmiştir.

25 3.PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ KISA ÖZETİ:

26 Sıra no Faaliyetler Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Ve süresi
Çalışmanın sorumlusu İzleme Riskler Tedbirler 1 Eğitim sokakları tanıtım seminerinin düzenlenmesi. 5 Gün SEFA KALMİ CAHİT ASLAN Veli katılım sayısının az olması. Davetiye Gönderilmesi 2 Eğitim sokakları için öncelikli görsellerin planlaması yapıldı 3 Hafta OKAN HALİL ÖZTÜRK OKUL BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİN ASKER OLUŞU FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN DESTEĞİ 3 Eğitim sokakları için görsellerin tasarımının yapılması HÜSEYİN AKKUŞ ZEYNEP YILMAZ MALZEME TEMİNİNDE ZORLUK ÇEKİLMESİ. 4 Görsellerin yapımı ve baskısı 1 hafta HARUN ŞAHİNOL ŞAZİYE ŞAHİN YILMAZ HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİ İLÇE ESNAFININ DESTEĞİ 5 Eğitim sokaklarının ders ders yerlerinin belirlenmesi 2 gün ORHAN KUZU OKUL DUVARLARIN ÖLÇÜLERİNİN FARKLI OLUŞU OKUL TEKNİSYENİN DESTEĞİ 6 Görsellerin montajının yapılması 4 hafta GÖRSELLERİN KORİDORLARDAKİ KALICILIĞI OKUL TEKNİSYENİN 7 Eğitim sokaklarının açılışının yapılması 1 GÜN CAHİT ASLAN

27 Ayrıca “ARI EKİBİMİZ” maliyet tablosu hazırlamıştır:
Yapılacak Çalışma Kullanılacak Ürün adeti Maliyet Kaynak Kişi ve Kuruluşlar Afiş tasarımı Bilgisayar tarayıcı - Okulumuz donanımından yararlanılacaktır afişler 45 adet 950 tl İlçe Esnafı (Marka AŞ) 70-50 afişler 60 adet 600 tl Hayırseverler afişler 2 adet 60 tl Sert zemin 107 adet 450 tl Öğretmenler- Hayırseverler Dübel vida 4 kutu 20 tl Toplam 118 ürün 2080 tl

28 “ Aaa! Ben bunu biliyorum.”
“ Aaa! Ben bunu biliyorum.” sloganıyla harekete geçen ekibimiz, okul koridorlarında Türkçe, Fen ve Teknoloji, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Matematik sokakları oluşturdu. Sokaklar oluşturulmadan önce ekibimiz dersliklerin yeri ve öğrencilerin koridorları kullanma alışkanlığını araştırdı. Daha sonra branş öğretmenlerinin fikri alındı. Ekim ayında öğretmenlerimiz öğrencilerimiz kendi alanlarındaki sokakta neyin yer almasına dair öğrencilerin fikrini aldı. Asılacak afişlerin içeriği hususunda yine öğrenci-öğretmen işbirliği sürdürüldü. Bu aşamadan sonra karar verilen afişlerin sağlanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda afişler temin edildi ve belirlen yerlerde afişler öğrencilerin faydasına sunuldu.

29 4. ELDE EDİLEN SONUÇLAR Yapılan çalışmalar neticesinden okula ve derslere ilgisiz olan öğrencilerin iyileştirme sonucu okula ve derslerine karşı ilginin arttığı gözlemlenmiştir. Böyle ce okul dersler ve koridorlar onlar için sıkıcı bir mekan değil eğlenceli cazip mekan haline dönüşmüştür. Özellikle koridorların eğlenceli hale gelmesi okula ve derslere ilgiyi arttıran en önemli etkendir. Aynı zamanda okul veli diyaloğu daha yoğun hale gelmiş okulu ziyaret eden ve öğrencisiyle ilgili olan veli sayımız artmıştır.

30 VELİ MEMNUNİYET ANKETİ

31 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

32 PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ:

33 EĞİTİM SOKAKLARI ÖĞRENCİMİZE NE SAĞLAMIŞTIR?
Eğitim sokakları ile görsel öğrenme sağlanmıştır. Eğitim sokakları ile öğrencilerimizin öğrenme sürecine katkıda bulunulmuştur. Eğitim sokakları ile okul koridorlarının monotonluğu ortadan kalkmıştır. Eğitim sokakları ile öğrencilerimize yeni bir motivasyon sağlanmıştır.

34 EĞİTİM SOKAKLARI ÖĞRETMENLERİMİZE NE SAĞLAMIŞTIR?
Eğitim sokakları ile öğrenme sınıf dışında okul koridorlarında devam ettiğinden, materyal taşımaktan öğrencinin kaynak bulamaması sıkıntılarından kurtulmuştur. Ayrıca ders öncesi öğrencileri topluca ön hazırlık yapabileceği bir ortama kavuşmuştur. Görsel materyallerin ağırlıkta olması öğrenmede kalıcılığı artırmış ders işlenişi daha akıcı hale gelmiştir.

35 EĞİTİM SOKAKLARI KURUMUMUZA NE SAĞLAMIŞTIR?
Kurum vizyon ve misyonuna katkı sağlamıştır. Binanın ve ders araçlarının yıpranmasını en aza indirerek maliyetin azalmasını sağlamıştır. Öğrencilerin eğiteme bakış açısının düzelmesini sağlamıştır. Öğrencilerin sorumluluk ve özgüven duygusu kazanmalarını sağlamıştır. Velilerin okula bakış açısının düzelmesini sağlamıştır. Akademik başarının düzelmesini sağlamıştır.

36 ÖNCESİ-SONRASI

37 Eğitim ne kadar ailede başlasa da çocuklarımın gelişiminde okullarımız büyük bir paya sahiptir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda okulda öğrenmede kalıcılık büyük oranda artış göstermiş. Sonuç olarak iyileştirme çalışmalarından önce yapılan memnuniyet anketlerinde öğrenmede kalıcılık: Veli Memnuniyeti : %55 den % 80 ‘e ( %25 artış) Öğrenci Memnuniyeti: %65 ‘ten %85’e ( %20 artış) Personel Memnuniyeti : %40’tan %70’e ( %30 artış) gibi bir memnuniyet sağlanmıştır. Ekibimizin hedeflediği % 15 artış sağlama gerçekleşmiştir.

38

39

40

41

42

43 TEŞEKKÜR EDERİZ KANGAL YBO ARI EKİBİ


"T.C KANGAL KAYMAKAMLIĞI KANGAL YATILI BÖLGE ORTAOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları