Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006

2 ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1.2. Eğitim Öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi 2.1.1. Eğitim 2.1.1.1. Akademik Personel Durumu 2.1.2. Araştırma 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı 2.1.3.2. Hizmet Türleri 2.2. Paydaşlar 2.3. G.Z.F.T. Analizi 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 3.4.1. Stratejik Amaçlar,Hedefler ve Faaliyetler 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2007 – 2011 stratejik planı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu’’ Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Tarihçe Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu; Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı durdurularak, yerine açılan Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün meslek lisesi binalarında faaliyet göstermelerini esasa bağlayan Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak 1996-1997 ders yılında açılmıştır. Bu protokol ile oluşturulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biri olan Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulumuzun binası, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 19.12.1996 tarih ve 3121–76159/41607 sayılı yazıları ile 20 (yirmi) yıllığına Üniversitemize devredilmiştir ve bina halen Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmaktadır. Yüksekokulumuz açılışını izleyen yıl öğrenci almamış, öğretim elemanı temin ettikten sonra 1998–1999 öğretim-öğretim yılında Metropol binasının 13. katında eğitim-öğretime başlamıştır. 1999–2000 öğretim-öğretim yılından itibaren ise Yenişehir Kampusu B Blok’ta eğitim-öğretime devam etmektedir.

5 Eğitim-Öğretim Programı ME. Ü. Sağlık Yüksekokuluna bağlı Ebelik ve Hemşirelik olmak üzere iki Bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda 2000-2001 eğitim-öğretim yılından beri Hemşirelik ve Ebelik Anabilim Dallarında Yüksek Lisans eğitimi yürütülmektedir. Ülkemizde Ebelik Anabilim Dalında ilk yüksek lisans programı Yüksekokulumuzda başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi verilen yüksekokulumuzda isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Başarı değerlendirmesinde ders geçme esas alınmaktadır.

6 Eğitim Yüksekokulumuzun Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde yürütülmekte olan ders programları gereksinmeler doğrultusunda değiştirilmektedir. Bu değişikliğin en son şekli olan ve 2006- 2007 eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan öğrenciler için geçerli olan Lisans Dersleri Çizelge 1 ve Çizelge 2’de, Yüksek Lisans Dersleri ise Çizelge 3’te gösterilmektedir:

7 Dersin KoduDersin adıTeoriLab.Uyg.Kredi HEM 101Hemşireliğe Giriş2002 SYO 101Psikolojiye Giriş 2002 ANA 105Anatomi3024 FZY 103Fizyoloji4004 HİS 103Histoloji1001 BİK 101Biyokimya2002 MİK 107Mikrobiyoloji-Parazitoloji3003 TD 101Türk Dili2002 AİL 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi2002 YD 101Yabancı Dil / İngilizce4004 BİL 101Bilgisayar0021 HEM 122Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar68812 HEM 118 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler I2002 HEM 116Genel Beslenme2002 GS 102Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi0021 YD 102Yabancı Dil / İngilizce4004 TD 102Türk Dili2002 AİL 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi2002 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (I)

8 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (II) HEM 209İç ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği1001614 PAT 201Patoloji 2002 FAR 213Farmakoloji2002 HEM 213Fizik Muayene2002 YD 205Mesleki İngilizce1001 HEM 207Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler II1001 HEM 216Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5087 HEM 208 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği2002 HEM 210Sağlık Eğitimi2002 HEM 218Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5087 YD 204Mesleki İngilizce2002 HEM 220Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler III1001

9 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (III-IV) HEM 315 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği5087 HEM 317Sağlık Bilimlerinde Etik3003 SYO 301Biyo-istatistik 2002 HEM 311Hemşirelikte Öğretim3003 SOS 313Sosyal Antropoloji 2002 YD 303Mesleki İngilizce2002 HEM 316 Halk Sağlığı Hemşireliği5087 HEM 306Hemşirelikte Araştırma3003 HEM 308 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım2002 HEM 320 Hemşirelikte Yönetim3003 HEM 318Sağlık Hukuku 1001 YD 304Mesleki İngilizce2002 HEM 421Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması I603214 HEM 422Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması II603214 Hemşirelik Bölümünün kredi toplamı 160 kredidir.

10 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (I) Dersin KoduDersin adıTeoriLab.Uyg.Kredi SYO 101Psikolojiye Giriş2002 ANA 105Anatomi3024 FZY 103Fizyoloji4004 HİS 103Histoloji1001 BİK 101Biyokimya2002 EBM 103Embriyoloji1001 MİK 107Mikrobiyoloji-Parazitoloji3003 YD 101Yabancı Dil / İngilizce4004 TD 101Türk Dili2002 EB 122Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar641210 EB 124 Ebelikte Kişilerarası İlişkiler I2002 FAR 102Farmakoloji2002 TBİ 110Genetik2002 YD 102Yabancı Dil / İngilizce4004 TD 102Türk Dili2002 Bil 102Bilgisayar0021 GS 102Güzel Sanatlar/beden Eğitimi0021

11 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (II) EB 205Hastalık Bilgisi6006 EB 207Doğum Öncesi Dönem I 4086 EB 211Genel Beslenme2002 YD 207Mesleki İngilizce1001 AİL 201Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi2002 PAT 201Patoloji2002 EB 209Ruh Sağlığı4004 EB 213 Ebelikte Kişilerarası İlişkiler II1001 EB 210Doğum Öncesi Dönem II4086 EB 208 Aile Planlaması4086 EB 206Ebelikte Öğretim4004 YD 204Mesleki İngilizce2002 AİL 202Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi2002 EB 212 Ebelikte Kişilerarası İlişkiler III1001

12 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (III-IV) EB 309 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem40168 EB 303Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları4086 SYO 301Epidemiyoloji 2002 SYO 303Biyoistatistik2002 YD 303Mesleki İngilizce2002 EB 310 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem40168 EB 304Kadın Sağlığı ve Hastalıkları2084 EB 316 Ebelikte Araştırma2002 YD 304Mesleki İngilizce2002 EB 405 I.basamak Sağlık Hizmetlerinde Ana-Çocuk Sağlığı 2084 EB 415Sağlık Bilimlerinde Etik3003 EB 409İlk Yardım 2002 EB 413Ebelikte Yönetim 4004 YD 403Mesleki İngilizce2002 EB 402Sosyal Antropoloji2002 EB 406Seminer4004 EB 410Klinik/saha Entegre Uygulaması 20248 EB 412Sağlık Hukuku bilgisi 1001 YD 404Mesleki İngilizce2002 Ebelik Bölümünün kredi toplamı 160 kredidir.

13 DERSLERTUK HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I244 HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim202 HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I202 HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II202 HEM 517 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri223 HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik202 HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I244 HEM 522 İç Hastalıkları Hemşireliği I244 HEM 524 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi202 HEM 525 Onkoloji Hemşireliği223 HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I244 Çizelge 3. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Ebelik ve Hemşirelik Anabilim Dallarında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri

14 HEM 601 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 602 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 603 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 605 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II244 HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım Modelleri101 HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II202 HEM 516 Sağlık Eğitimi101 HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik202 HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II244 HEM 523 İç Hastalıkları Hemşireliği II244 HEM 526 Geriatri Hemşireliği233 HEM 601 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 602 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 603 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 605 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 606 Uzmanlık Alan Dersi404 HEM 519 Seminer---

15 Çizelge 3. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Ebelik ve Hemşirelik Anabilim Dallarında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri EBE 504 Fizyopatoloji I202 EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları223 EBE 514 Ebelikte Perinatoloji223 EBE 601 Uzmanlık Alan Dersi404 EBE 602 Uzmanlık Alan Dersi404 EBE 505 Fizyopatoloji II202 EBE 515 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması223 EBE 516 Doğum Bilgisi223 EBE 518 Yaz Uygulaması--- EBE 512 Seminer--- EBE 601 Uzmanlık Alan Dersi404 EBE 602 Uzmanlık Alan Dersi404

16 2.1.1.1 Akademik Personel Durumu Yüksekokulumuz akademik personel sayısının yıllara göre dağılımı çizelge 4’de sunulmaktadır. Çizelge 4. Akademik Personel Sayısının Ünvanlara ve Yıllara Göre Dağılımı * Eğitim-öğretimde aktif öğretim üye ve görevlilerinin toplamı Unvan1992-200020012002200320042005 Profesör111111 Doçent------ Yardımcı Doçent466677 Öğretim Görevlisi344455 Toplam*811 13 Uzman (13/b Md)1211-- Arş.Gör.(35.Md)---322 Arş.Gör.(50/d. Md)356543 TOPLAM1218 201918

17 Çizelge 5. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans3771134.27 Yüksek Lisans1271.71 Doktora- (Tıpta Uzmanlık)- 2003-2004 Lisans4471140.63 Yüksek Lisans1371.85 Doktora- (Tıpta Uzmanlık)- 2004-2005 Lisans4111331.61 Yüksek Lisans1181.37 Doktora- (Tıpta Uzmanlık)-

18 2.1.2. Araştırma Çizelge 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 1992- 2000 20012002200320042005 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 521913838 Uluslar arası 33 6 SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI 22 KİTAP 22 KİTAP BÖLÜMÜ 112 BİLDİRİ Ulusal Sözlü 21155216 Poster 316515 Uluslararası Sözlü 112 Poster BİLİMSEL ETKİNLİKLER 23 19 1613 74 BİLİMSEL ÖDÜLLER

19 Çizelge 7. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000551.00---- 2001720.28---- 2002710.14---- 2003791.28--30.42 20048131.62--30.37 2005881.00---

20 Çizelge 8. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı *Mersin. Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen **Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen Türü*1992-200020012002200320042005 TTTTTTD Araştırma3*4*5* Araştırma3** Toplam

21 2.1. 3.1. Fiziki Alt Yapı Yüksekokulumuz Yenişehir Kampüsü B Blok Binasının 1. ve 2. katını kullanmaktadır. Birinci katta; derslikler ve öğrenci kantini bulunmaktadır, iki oda Rektörlük Güvenlik elemanları tarafından kullanılmaktadır. İkinci katta okul yönetim odaları ile öğretim elemanları odaları ve derslikler bulunmaktadır. Kullanılan fiziki mekan nitelik ve ölçüleri aşağıda belirtildiği gibidir: 2. Kat AdıAlanı (Metrekare)Kapasitesi (Kişi) 1 No’lu Derslik7240 2 No’lu Derslik7550 Bilgisayar Odası7030 Misafir Öğetim elemanı Odası244 Yüksekokul Sekreteri Odası241 Ebelik Bölüm Başkanı Odası241 Hemşirelik Bölüm Başkanı Odası241 Md. Yardımcısı Odası241 Md. Yardımcısı Odası241 Md. Sekreteri Odası241 Müdür Odası701 İdari Büro241 İdari Büro241 1-Arşiv50- Hizmet Odası242 8 adet Öğr. Elemanı Odası24012 Teknik Derslik 17415

22 AdıAlanı (Metrekare)Kapasitesi (Kişi) 3 No’lu derslik48- 4 No’lu Derslik7550 5 No’lu Derslik7550 6 No’lu Derslik4820 7 No’lu Derslik4820 8 No’lu Derslik7550 9 No’lu Derslik7550 10 No’lu Derslik4820 Neşe Keleş Seminer odası4815 Depo48- Teknik Derslik 24820 Öğrenci Kantini7030 Depo24- Yenişehir Kampüsü İdari İşler Odası241 Merdiven boşluğu ve koridorlar14070 1. Kat

23 Yüksekokulumuzda toplam 2075 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır. Ebelik ve Hemşirelik bölümü için birer adet Beceri Laboratuarı oluşturma çalışmamız sürmektedir. Öğrenci ve akademik personelimiz, Kütüphane Daire Başkanlığımızca oluşturulan Merkez ve Yenişehir Kampüsü Kütüphanelerinden yararlanmaktadır. Yüksekokulumuzda öğrencilerin kullanımında 17 Bilgisayar bulunmaktadır. Öğrenci ve personelimiz yemeklerini, Yenişehir Kampüsü merkezi yemekhanesinde yiyebilmektedirler.

24 2.1. 3.2. Hizmet Türleri Yüksekokulumuz öğrencileri ve öğretim elemanları; gerek klinik uygulamalarda hasta ve ailesine, gerekse saha uygulamalarında ev ziyaretleri sırasında aile üyelerine sağlık eğitimi vermekte ve danışmanlık yapmaktadırlar. Çizelge 9. İdari Personel Sayıları (*) Yüksekokulumuz kadrosunda gözüküp 13/b-4 maddesi ile Üniversitenin başka birimlerinde görev yapan idari personel. ( **) Üniversitemizin başka birimlerinin kadrolarında olup 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görev yapan idari personel. Sınıflandırma1992-200020012002200320042005 Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1 1* 2 2** 3 2** 3 3** 3 2** 3 Yardımcı Hizmetler sınıfı 1** 3**

25 2.2 Paydaşlar Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun ilişkide olduğu gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

26 Güçlü Yanlarımız  Laik ve demokratik bir eğitim sisteminin izlenmesi,  Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması,  Eğitim programının insan ve gereksinimlerini temel alması,  Etik sorunları tanıma, kavrama ve etik ilkeler doğrultusunda bakım verme anlayışının olması,  Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmaya yönelik bir eğitim yaklaşımının olması,  Temel sağlık hizmetleri ağırlıklı bir programımızın olması,  Doğumdan ölüme kadar sağlıklı ve hasta bireylerin daha iyi bir sağlık düzeyine eriştirilebilmesi için bütüncül yaklaşım izlenmesi,  Eğitim sistemimizin iş-merkezli değil; birey-merkezli anlayışı kazandırması,  Teorik derslerin uygulamalarla desteklenmesi,  Eğitim için çeşitli uygulama alanlarının olması,  Öğretim elemanlarının yeni bilgiye ulaşma farkındalığının olması,  Mesleki örgütlenme bilincinin geliştirilmesi  Mesleki alanda geliştirilen çağdaş teorilerin izlenmesi ve denenmesi,  Yeniliklere açık, evrensel değerlere sahip, araştırma bilinci ve becerisi gelişmiş, ekip çalışmasının önemini kavrayan, kritik düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, toplumun bütün bireylerine ulaşabilen öğrenciler yetiştirilmesi,  Mezunlarımızın iş bulma olanaklarının fazla olması ve tercih edilmesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşirelik ve ebelik anabilim dallarında lisans üstü eğitim programı olması,  Nitelikli akademik personelin bulunması,  Yüksekokulumuzun akademisyen hemşireler tarafından yönetilmesi.

27 Zayıf Yanlarımız  Öğrenci sayısının fazla olması,  Yüksekokulumuzun bölümlere alınacak öğrenci sayısının belirlenmesinde karar verici olamaması,  Öğretim elemanı sayısının az olması,  Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle kendilerini geliştirmeye yönelik programlara katılamamaları,  Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışmalara yeterince zaman ayıramamaları,  Projelerin finansal yönden yeterince desteklenmemesi,  Bilimsel etkinlik sayısının istenilen sayıda düzenlenemeyişi,  Doktora eğitim programının açılamaması,  Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygulama alanında öğretim elemanı ile öğrencinin yeterli etkileşimde bulunamaması  Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygun öğretim tekniklerinin istendik düzeyde kullanılamaması,  Danışman başına düşen öğrenci sayısının fazla olması,  Ders programlarının çok yüklü olması,  Programın doluluğu nedeniyle seçmeli ders sayısının sınırlı olması,  Eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliği,  Beceri laboratuarının yetersizliği,  Öğrencinin yabancı dil eksikliği nedeniyle bilgiye ulaşma güçlüğü,  Türkçe mesleki ders kitapları ve süreli yayınların yetersizliği,  Yüksekokulumuza ait süreli yayının olmayışı,  Mesleki bilgi ve uygulamaya katkı verecek nitelikteki araştırmaların az olması,

28 Fırsatlar  Klinik ve saha uygulamalarında öğrencilerimizin aile ve kurumlar tarafından kabul görmesi ve desteklenmesi,  Lisansüstü eğitimin verilmesi,  Bazı konuların anlatımı için dışarıdan uzmanların getirilmesi,  Her basamak sağlık kuruluşunun mevcut olması,  Mezunlarımızın sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en temel sağlık ekibi üyesi olması,  Mezunlarımızın meslekte uzmanlaşma fırsatlarının olması,  Ders programların ve içeriklerin sürekli güncellenmesi,  Öğrencilerimizin alanda çalışan hemşire ve ebelerle ortak çalışmalar yapılabilmeleri,  Öğrencilerimizin alanında yetişmiş öğretim elemanları tarafından yetiştirilmeleri,  Yabancı dilde ders kitabı ve süreli yayınlara kütüphane ve Internet erişim ağıyla ulaşma imkanı,  Erasmus kapsamı içinde AB ülkelerinin eğitim imkanlarından yararlanma,  Bilim ve teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak ders programının güncellenebilmesi,  Bölümlerimizi tercih eden öğrenci kalitesinin her yıl yükseliyor olması,  Hemşireliğin ve ebeliğin, serbest dolaşım kapsamında olan 6 meslek içinde yer alması,  Ulusal Sağlık Politikası içinde hasta hakları ile ilgili olumlu gelişmelerin olması.

29  Tehditler  YÖK Yasa Tasarısında Yüksekokulların konumundaki belirsizlik,  Sağlık Bakanlığının ön gördüğü hemşire ve ebe görev tanımları ile uluslar arası meslek örgütlerinin ön gördüğü görev tanımlarının uyuşmaması,  Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın yetiştikleri alanda istihdam edilmemeleri,  Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın eşit işe eşit ücret fırsatlarının olmaması,  Temel sağlık hizmetlerinin öneminin ülke politikalarına yansımaması  Güçlü bir meslek örgütünün bulunmayışı,  Güncel bir meslek yasasının halen çıkarılamamış olması,  Hemşirelik ve ebeliğin kadın mesleği olması,  Araştırma projelerinin mali yönden yeterince desteklenmemesi,  Akademik personelin maaşlarının düşük olması,  Bölümlerimizin üniversite olanaklarından eşit yararlanamaması,  Uygulama alanlarının nitelik yönünden yetersiz olması,  Öğrenci aflarının kapsamının sınırlanmamış olması.

30 2.4. Varsayımlar  Stratejik planın idari ve akademik personel tarafından özümsenmesi ve benimsenmesi,  Üniversite üst yönetiminin stratejik planın uygulanmasında gerekli desteği vermesi,  Ulusal Sağlık Politikalarının belirlenmesinde hemşire ve ebe profesyonellerin katılımının sağlanması,  YÖK bünyesinde hemşirelik ve ebelikle ilgili kararlara danışmanlık yapacak hemşire ve ebelerden oluşan bir birimin olması.

31 3. STRATEJİK PLAN 3.1.Misyon  Birey, aile ve toplum sağlığına odaklanmış, hemşirelik ve ebelik mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme becerisi gelişmiş, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci ebe ve hemşireler yetiştirmek. 3.2.Vizyon  Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmak, ebelik ve hemşirelik mesleklerinin ve toplum sağlığının gelişmesine katkı verecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

32 3.3. Değerler  Atatürk ilkelerine bağlı,  İnsan haklarına saygılı,  Adil,  Etik değerlere duyarlı,  Kendini geliştirebilen,  Toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede lider,  İdealist,  Şeffaf,  Akademik özgürlüğe sahip,  Bireysel ve mesleki otonomiye önem veren,  Mesleki örgütlenme bilinci olan,  Kanun ve yönetmeliklere uyan,  Bilimin evrenselliğine inanan,  Yenilikçi olan,  Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeyen,  Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem veren.

33 3.4.1. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler  Amaç 1: Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi geliştirerek sürdürmek  Hedef 1:  Akademik insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden bölümlere dengeli dağılımını sağlamak ve gelişimini sürdürmek  Faaliyetler:  2011 yılına kadar hemşirelik bölümünde anabilim dalları açılacak  Her anabilim dalında en az 3 öğretim elemanı olacak  2011 yılına kadar ebelik bölümünde mesleki derslerin her biri için en az 3 öğretim elemanı olacak  Her öğretim üyesi yılda bir uluslar arası (SCI ve SCI expanded) ya da ulusal hakemli bir dergide en az bir makale yayımlayacak  Her bölüm için birer kaynak kitap yayımlanacak

34  Hedef 2: Teknolojik alt yapı ve donanımı yeterli hale getirmek,  Faaliyetler:  2011 yılına kadar derslik sayısı öğrenci sayısına uygun artırılacak  Her derslik için klima olacak  Her derslik için projeksiyon cihazı olacak  Her bölüm için en az iki adet beceri laboratuarı kurulacak  Uygun donanımlı bir toplantı salonu oluşturulacak  Ofislerin donanımları (klima, masa vb.) tamamlanacak  Öğrenci sayısına uygun ve donanımlı bilgisayar laboratuarı oluşturulacak  Hedef 3: Sağlık bakım sistemindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama  Faaliyetler:  Ulusal ya da uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı uygulanacak  Öğretim elemanları ve öğrencilere farklı üniversitelerde uygulama olanakları sağlanacak

35  Hedef 4: Eğitim programı geliştirme çalışmalarını sürdürme  Faaliyetler:  2011 yılına kadar hemşirelik bölümü için entegre eğitim modeli geliştirilecek,  Ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme alanında uzman birer kişi istihdam edilecek  Seçmeli ders sayısı arttırılacak  Hazırlık sınıfı (İngilizce) zorunlu hale getirilecek  Hedef 5: Öğrencilere etkili öğrenim yaşantıları sağlama  Faaliyetler:  Tüm derslerin interaktif öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmesi sağlanacak  Yeterliliğe dayalı eğitim uygulanacak  Uygulama alanlarının öğrenciyi destekleyecek şekilde düzenlenmesi için kurumlarla işbirliği arttırılacak  Bölümlerin önerdiği öğrenci kontenjanlarının dikkate alınması için gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilecek  Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılmaları desteklenecek  Öğrencilere bilimsel araştırma yapmaları konusunda verilen danışmanlık arttırılacak.

36  Hedef 6: Lisansüstü programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirme  Faaliyetler:  Hemşirelik Anabilim Dallarında ve Ebelik Anabilim Dalında doktora programı açılacak  Amaç 2: Mesleki bilgiye katkı sağlayacak araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak ve yaymak  Hedef 1. Hemşirelik ve ebelik bilgisine katkıda bulunacak nitelikte araştırmaların arttırılması  Faaliyetler:  Araştırma sonuçlarının kurumlar tarafından kullanılması sağlanacak  Bölge ve ülke sorunlarına çözüm getirecek nitelikte araştırmaların sayısı arttırılacak  Uygulama alanlarındaki hemşire, ebe ve diğer sağlık profesyonelleriyle ortak yürütülen araştırma ve projelerin sayısı arttırılacak  Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projelerin sayısı arttırılacak  Biyoistatistik alanında uzman olan en az bir kişi istihdam edilecek.

37 Hedef 2. Araştırma sonuçlarının tanıtılması Faaliyetler:  Araştırma sonuçlarının, bilimsel toplantı ve kitle iletişim araçları yoluyla meslektaşlar ve toplumla paylaşılması sağlanacak  Yapılan çalışmaların Yüksekokul WEB sayfasında tanıtımı sağlanacak Amaç 3: Toplumun sağlık düzeyini artırmaya katkıda bulunmak Hedef 1. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin kalitesinin güçlendirilmesi Hedef 2. Toplumun olumlu sağlık davranışı kazanmasına katkıda bulunulması

38 Amaç 4: Yüksekokulumuzda ekip ruhunu geliştirmek, iletişimi, verimliliği ve memnuniyeti üst düzeye çıkarmak. Hedef 1: Yüksekokul çalışanlarının memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Faaliyetler:  Öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimi seminerlerinin sayısı arttırılacak.  Yüksekokul idari personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin sayısı arttırılacak.  Akademik kurul ve Ana Bilim Dalları tarafından düzenlenen bilgi paylaşım toplantılarının sayısı arttırılacak.  Bölümler içinde yapılacak sosyal aktivitelerle Yüksekokul çalışanlarının memnuniyeti ve verimliliği artırılacak.

39 Amaç 5: Yüksek puanlı öğrenci girişini sağlamak. Hedef 1: Yüksekokulumuza öğrencilerin yüksek puanla girişinin ve tercih etmelerinin sağlanması. Faaliyetler:  İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunularak okulun tanıtımı yaygınlaştırılacak  Tercih sıralamasında bölümlerimizi ilk 3 sırada tercih edip yerleştirilenlere yüksekokulumuz tarafından burs verilecek  Yüksekokulumuz WEB sayfasının güncelliği korunacak ve sürdürülecek,  Mezunlarla ilgili izleme çalışması yapılacak, Yüksekokulumuz WEB sayfasında yer alacak.

40 Amaç 6: Amaç 6: Kurum kültürünü geliştirmek Kurum kültürünü geliştirmek Hedef 1: Hedef 1: Öğrenciler, çalışanlar ve kurum arasındaki bağların güçlendirilmesi Öğrenciler, çalışanlar ve kurum arasındaki bağların güçlendirilmesi Faaliyetler: Faaliyetler: Üniversitedeki birimler arası ortak dersler, bilimsel (proje, kongre vb.) ve sosyal etkinlikler sağlanacak ve geliştirilecek Üniversitedeki birimler arası ortak dersler, bilimsel (proje, kongre vb.) ve sosyal etkinlikler sağlanacak ve geliştirilecek Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamlar sağlanacak ve yaygınlaştırılacak Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamlar sağlanacak ve yaygınlaştırılacak Öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları için olanaklar geliştirilecek Öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları için olanaklar geliştirilecek Mezunlar derneğinin kurulması sağlanacak, Mezunlar derneğinin kurulması sağlanacak, Mezunlarla öğrencilerin bilimsel ve sosyal toplantılarla bir araya getirilmeleri sağlanacak, Mezunlarla öğrencilerin bilimsel ve sosyal toplantılarla bir araya getirilmeleri sağlanacak, Birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumunu arttırmak amacıyla son sınıf öğrencileri ile etkileşimleri arttırılacak Birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumunu arttırmak amacıyla son sınıf öğrencileri ile etkileşimleri arttırılacak Akademik ve idari personelin memnuniyeti ölçülecek Akademik ve idari personelin memnuniyeti ölçülecek

41 Çizelge 13. 2007-2011 5 Yıllık planlama döneminde ulaşılması amaçlanan stratejik hedeflerin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. YILLARA BAĞLI ULAŞILMASI HEDEFLENEN STRATEJİLER STRATEJİK HEDEFLER 2007-20082008-20092009-20102010-2011 1.1++++ 1.2++++ 1.3++++ 1.4+++ 1.5++++ 1.6+ 2.1+++ 2.2++++ 3.1++++ 3.2++++ 4.1++++ 5.1+++ 6.1++++

42 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır. 4.1. Öğrenci memnuniyeti 4.1. Öğrenci memnuniyeti Her yarıyıl sonunda yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin yüksekokulumuzda aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitime ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin her yarıyıl sonunda en az %70 olması, yüksekokulumuzun öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir. Her yarıyıl sonunda yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin yüksekokulumuzda aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitime ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin her yarıyıl sonunda en az %70 olması, yüksekokulumuzun öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir. 4.2. Akademik ve idari personel memnuniyeti 4.2. Akademik ve idari personel memnuniyeti Her yıl sonunda yapılacak “Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi” ile Akademik ve idari personelimizin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Her yıl sonunda yapılacak “Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi” ile Akademik ve idari personelimizin memnuniyet dereceleri ölçülecektir.

43 4.3. ÖSS Sınavında Taban Puanı ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yüksekokulumuzun ebelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 288.838, tavan puanı 323.728’dir. Hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 289.319, tavan puanı 324.839’dur. Puan düşüklüğünün nedenlerinden biri Sayısal-1 ile öğrenci yerleştirilmesidir. Öğrenci kalitesinin, dolayısıyla başarısının yükselmesi için Sayısal-2 ile öğrenci alınması gerekmektedir. Bunun için başlatılan girişimler sürdürülecek ve sonuçları izlenecektir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında yüksekokulumuzun ebelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 288.838, tavan puanı 323.728’dir. Hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 289.319, tavan puanı 324.839’dur. Puan düşüklüğünün nedenlerinden biri Sayısal-1 ile öğrenci yerleştirilmesidir. Öğrenci kalitesinin, dolayısıyla başarısının yükselmesi için Sayısal-2 ile öğrenci alınması gerekmektedir. Bunun için başlatılan girişimler sürdürülecek ve sonuçları izlenecektir. Yüksekokulumuza yerleştirilen öğrenci sayısı, her yıl belirlediğimiz kontenjanın en az iki katı olmaktadır. Bu durum, yüksekokulumuza talebin fazla olduğunun göstergelerinden biridir. Yüksekokulumuza yerleştirilen öğrenci sayısı, her yıl belirlediğimiz kontenjanın en az iki katı olmaktadır. Bu durum, yüksekokulumuza talebin fazla olduğunun göstergelerinden biridir.

44 4.4. Makale Sayısı (SCI ve SCI expanded) ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Yüksekokul öğretim elemanları tarafından her yıl ulusal ve uluslar arası (SCI ve SCI expanded) hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısındaki gelişmeler stratejik hedeflere ulaşılmasının göstergesi olacaktır. Yüksekokul öğretim elemanları tarafından her yıl ulusal ve uluslar arası (SCI ve SCI expanded) hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısındaki gelişmeler stratejik hedeflere ulaşılmasının göstergesi olacaktır.

45 4.5. Diğer Faaliyetlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Tamamlanmış yüksek lisans tez sayısı Tamamlanmış yüksek lisans tez sayısı Mezun edilen öğrenci sayısı Mezun edilen öğrenci sayısı Tamamlanmış proje sayısı Tamamlanmış proje sayısı Halka yönelik düzenlenen eğitim konferansların sayısı Halka yönelik düzenlenen eğitim konferansların sayısı Yayınlanmış kitap sayısı Yayınlanmış kitap sayısı Düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı Düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı Okulun mevcut akademik ve idari personel sayısı Okulun mevcut akademik ve idari personel sayısı Mezunların izlenmesi Mezunların izlenmesi Sosyal toplantı sayısı (Öğrenci, akademik ve idari eleman) Sosyal toplantı sayısı (Öğrenci, akademik ve idari eleman) Bilimsel etkinliklere katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı Bilimsel etkinliklere katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Beceri laboratuarı sayısı. Beceri laboratuarı sayısı.


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları