Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Eylül 2006 T.C.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Eylül 2006 T.C."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2007-2011 STRATEJİK PLANI Eylül 2006 T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Eylül 2006

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe
1.2. Eğitim Öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Eğitim Akademik Personel Durumu Araştırma Hizmet Fiziki Altyapı Hizmet Türleri 2.2. Paydaşlar 2.3. G.Z.F.T. Analizi 2.4. Varsayımlar 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler Stratejik Amaçlar,Hedefler ve Faaliyetler 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2007 – 2011 stratejik planı, tarihli ve 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu’’ Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Tarihçe Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu; Yüksek Sağlık Şurasının tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine öğrenci alımı durdurularak, yerine açılan Sağlık Yüksekokullarının Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün meslek lisesi binalarında faaliyet göstermelerini esasa bağlayan Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında tarihinde imzalanan protokole uygun olarak ders yılında açılmıştır. Bu protokol ile oluşturulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biri olan Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulumuzun binası, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün tarih ve 3121–76159/41607 sayılı yazıları ile 20 (yirmi) yıllığına Üniversitemize devredilmiştir ve bina halen Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak kullanılmaktadır. Yüksekokulumuz açılışını izleyen yıl öğrenci almamış, öğretim elemanı temin ettikten sonra 1998–1999 öğretim-öğretim yılında Metropol binasının 13. katında eğitim-öğretime başlamıştır. 1999–2000 öğretim-öğretim yılından itibaren ise Yenişehir Kampusu B Blok’ta eğitim-öğretime devam etmektedir.

5 Eğitim-Öğretim Programı
ME. Ü. Sağlık Yüksekokuluna bağlı Ebelik ve Hemşirelik olmak üzere iki Bölüm bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda eğitim-öğretim yılından beri Hemşirelik ve Ebelik Anabilim Dallarında Yüksek Lisans eğitimi yürütülmektedir. Ülkemizde Ebelik Anabilim Dalında ilk yüksek lisans programı Yüksekokulumuzda başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi verilen yüksekokulumuzda isteğe bağlı hazırlık eğitimi bulunmaktadır. Başarı değerlendirmesinde ders geçme esas alınmaktadır.

6 Eğitim Yüksekokulumuzun Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde yürütülmekte olan ders programları gereksinmeler doğrultusunda değiştirilmektedir. Bu değişikliğin en son şekli olan ve eğitim-öğretim yılından itibaren başlayan öğrenciler için geçerli olan Lisans Dersleri Çizelge 1 ve Çizelge 2’de, Yüksek Lisans Dersleri ise Çizelge 3’te gösterilmektedir:

7 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (I)
Dersin Kodu Dersin adı Teori Lab. Uyg. Kredi HEM 101 Hemşireliğe Giriş 2 SYO 101 Psikolojiye Giriş ANA 105 Anatomi 3 4 FZY 103 Fizyoloji HİS 103 Histoloji 1 BİK 101 Biyokimya MİK 107 Mikrobiyoloji-Parazitoloji TD Türk Dili AİL 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi YD Yabancı Dil / İngilizce BİL 101 Bilgisayar HEM 122 Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar 6 8 12 HEM 118 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler I HEM 116 Genel Beslenme GS Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi YD TD AİL 102 

8 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (II)
İç ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 10 16 14 PAT 201 Patoloji 2 FAR 213 Farmakoloji HEM 213 Fizik Muayene YD 205 Mesleki İngilizce 1 HEM 207 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler II HEM 216 Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 8 7 HEM 208 Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği HEM 210 Sağlık Eğitimi HEM 218 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği YD 204 HEM 220 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler III

9 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Hemşirelik Bölümü Lisans Dersleri (III-IV)
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5 8 7 HEM 317 Sağlık Bilimlerinde Etik 3 SYO 301 Biyo-istatistik 2 HEM 311 Hemşirelikte Öğretim SOS 313 Sosyal Antropoloji YD Mesleki İngilizce HEM 316 Halk Sağlığı Hemşireliği HEM 306 Hemşirelikte Araştırma HEM 308 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım HEM 320 Hemşirelikte Yönetim HEM 318 Sağlık Hukuku 1 YD HEM 421 Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması I 6 32 14 HEM 422 Hemşirelikte Klinik/Saha Uygulaması II Hemşirelik Bölümünün kredi toplamı 160 kredidir.

10 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (I)
Dersin Kodu Dersin adı Teori Lab. Uyg. Kredi SYO 101 Psikolojiye Giriş 2 ANA 105 Anatomi 3 4 FZY 103 Fizyoloji HİS Histoloji 1 BİK Biyokimya EBM 103 Embriyoloji MİK 107 Mikrobiyoloji-Parazitoloji YD Yabancı Dil / İngilizce TD Türk Dili EB Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar 6 12 10 EB Ebelikte Kişilerarası İlişkiler I FAR 102 Farmakoloji TBİ 110 Genetik YD 102 TD 102 Bil Bilgisayar GS 102 Güzel Sanatlar/beden Eğitimi

11 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (II)
Hastalık Bilgisi 6 EB 207 Doğum Öncesi Dönem I 4 8 EB 211 Genel Beslenme 2 YD 207 Mesleki İngilizce 1 AİL 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi PAT 201 Patoloji EB 209 Ruh Sağlığı EB 213 Ebelikte Kişilerarası İlişkiler II EB 210 Doğum Öncesi Dönem II EB 208 Aile Planlaması EB 206 Ebelikte Öğretim YD 204 AİL 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi EB 212 Ebelikte Kişilerarası İlişkiler III

12 Çizelge 1. Sağlık Yüksekokulu Bünyesinde Yürütülen Ebelik Bölümü Lisans Dersleri (III-IV)
Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem 4 16 8 EB Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 SYO 301 Epidemiyoloji 2 SYO 303 Biyoistatistik YD 303 Mesleki İngilizce EB 310 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem EB 304 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları EB 316 Ebelikte Araştırma YD 304 EB 405 I.basamak Sağlık Hizmetlerinde Ana-Çocuk Sağlığı EB 415 Sağlık Bilimlerinde Etik 3 EB 409 İlk Yardım EB 413 Ebelikte Yönetim YD 403 EB 402 Sosyal Antropoloji EB 406 Seminer EB 410 Klinik/saha Entegre Uygulaması 24 EB 412 Sağlık Hukuku bilgisi 1 YD 404 Ebelik Bölümünün kredi toplamı 160 kredidir.

13 Çizelge 3. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Ebelik ve Hemşirelik Anabilim Dallarında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri DERSLER T U K HEM 501 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I 2 4 HEM 505 Sağlık Hizmetlerinde İletişim HEM 506 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II HEM 517 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri 3 HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik HEM 520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I HEM 522 İç Hastalıkları Hemşireliği I HEM 524 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi HEM 525 Onkoloji Hemşireliği HEM 527 Halk Sağlığı Hemşireliği I

14 Çizelge 3. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Ebelik ve Hemşirelik Anabilim Dallarında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri HEM 601 Uzmanlık Alan Dersi 4 HEM 602 Uzmanlık Alan Dersi HEM 603 Uzmanlık Alan Dersi HEM 605 Uzmanlık Alan Dersi HEM 502 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II 2 HEM 504 Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım Modelleri 1 HEM 507 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II HEM 516 Sağlık Eğitimi HEM 518 Sağlık Hizmetlerinde Etik HEM 521 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II HEM 523 İç Hastalıkları Hemşireliği II HEM 526 Geriatri Hemşireliği 3 HEM 606 Uzmanlık Alan Dersi HEM 519 Seminer -

15 Çizelge 3. Sağlık Yüksekokulunun Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Yer Alan Ebelik ve Hemşirelik Anabilim Dallarında Yürütülen Lisans Üstü Dersleri EBE 504 Fizyopatoloji I 2 EBE 513 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 3 EBE 514 Ebelikte Perinatoloji EBE 601 Uzmanlık Alan Dersi 4 EBE 602 Uzmanlık Alan Dersi EBE 505 Fizyopatoloji II EBE 515 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması EBE 516 Doğum Bilgisi EBE 518 Yaz Uygulaması - EBE 512 Seminer

16 2.1.1.1 Akademik Personel Durumu
Yüksekokulumuz akademik personel sayısının yıllara göre dağılımı çizelge 4’de sunulmaktadır. Çizelge 4. Akademik Personel Sayısının Ünvanlara ve Yıllara Göre Dağılımı Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 Profesör 1 Doçent - Yardımcı Doçent 4 6 7 Öğretim Görevlisi 3 5 Toplam* 8 11 13 Uzman (13/b Md) 2 Arş.Gör.(35.Md) Arş.Gör.(50/d. Md) TOPLAM 12 18 20 19 * Eğitim-öğretimde aktif öğretim üye ve görevlilerinin toplamı

17 Çizelge 5. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Akademik Yıl Öğrenci Sayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) Lisans 377 11 34.27 Yüksek Lisans 12 7 1.71 Doktora - (Tıpta Uzmanlık) 447 40.63 13 1.85 411 31.61 8 1.37

18 Araştırma Çizelge 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 2001 2002 2003 2004 2005 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 5 2 1 9 13 8 38 Uluslar arası 3 6 SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ Sözlü 16 Poster 15 Uluslararası BİLİMSEL ETKİNLİKLER 23 19 74 BİLİMSEL ÖDÜLLER

19 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
Çizelge 7. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 5 1.00 - 2001 7 2 0.28 2002 1 0.14 2003 9 1.28 3 0.42 2004 8 13 1.62 0.37 2005

20 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
Çizelge 8. Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü* 2001 2002 2003 2004 2005 T D Araştırma 3* 4* 5* 3** Toplam *Mersin. Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenen **Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen

21 Fiziki Alt Yapı Yüksekokulumuz Yenişehir Kampüsü B Blok Binasının 1. ve 2. katını kullanmaktadır. Birinci katta; derslikler ve öğrenci kantini bulunmaktadır, iki oda Rektörlük Güvenlik elemanları tarafından kullanılmaktadır. İkinci katta okul yönetim odaları ile öğretim elemanları odaları ve derslikler bulunmaktadır. Kullanılan fiziki mekan nitelik ve ölçüleri aşağıda belirtildiği gibidir: 2. Kat Adı Alanı (Metrekare) Kapasitesi (Kişi) 1 No’lu Derslik 72 40 2 No’lu Derslik 75 50 Bilgisayar Odası 70 30 Misafir Öğetim elemanı Odası 24 4 Yüksekokul Sekreteri Odası 1 Ebelik Bölüm Başkanı Odası Hemşirelik Bölüm Başkanı Odası Md. Yardımcısı Odası Md. Sekreteri Odası Müdür Odası İdari Büro 1-Arşiv - Hizmet Odası 2 8 adet Öğr. Elemanı Odası 240 12 Teknik Derslik 1 74 15

22 1. Kat Adı Alanı (Metrekare) Kapasitesi (Kişi) 3 No’lu derslik 48 -
75 50 5 No’lu Derslik 6 No’lu Derslik 20 7 No’lu Derslik 8 No’lu Derslik 9 No’lu Derslik 10 No’lu Derslik Neşe Keleş Seminer odası 15 Depo Teknik Derslik 2 Öğrenci Kantini 70 30 24 Yenişehir Kampüsü İdari İşler Odası 1 Merdiven boşluğu ve koridorlar 140

23 Yüksekokulumuzda toplam 2075 metrekare kullanım alanı bulunmaktadır.
Ebelik ve Hemşirelik bölümü için birer adet Beceri Laboratuarı oluşturma çalışmamız sürmektedir. Öğrenci ve akademik personelimiz, Kütüphane Daire Başkanlığımızca oluşturulan Merkez ve Yenişehir Kampüsü Kütüphanelerinden yararlanmaktadır. Yüksekokulumuzda öğrencilerin kullanımında 17 Bilgisayar bulunmaktadır. Öğrenci ve personelimiz yemeklerini, Yenişehir Kampüsü merkezi yemekhanesinde yiyebilmektedirler.

24 Hizmet Türleri Yüksekokulumuz öğrencileri ve öğretim elemanları; gerek klinik uygulamalarda hasta ve ailesine, gerekse saha uygulamalarında ev ziyaretleri sırasında aile üyelerine sağlık eğitimi vermekte ve danışmanlık yapmaktadırlar. Çizelge 9. İdari Personel Sayıları Sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1 1* 2 2** 3 3** Yardımcı Hizmetler sınıfı 1** (*) Yüksekokulumuz kadrosunda gözüküp 13/b-4 maddesi ile Üniversitenin başka birimlerinde görev yapan idari personel. ( **) Üniversitemizin başka birimlerinin kadrolarında olup 13/b-4 maddesi ile Yüksekokulumuzda görev yapan idari personel.

25 2.2 Paydaşlar Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun ilişkide olduğu gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

26 Güçlü Yanlarımız Laik ve demokratik bir eğitim sisteminin izlenmesi,
Sürekli kurumsal gelişme isteğinin olması, Eğitim programının insan ve gereksinimlerini temel alması, Etik sorunları tanıma, kavrama ve etik ilkeler doğrultusunda bakım verme anlayışının olması, Sağlıkta eşitsizlikleri azaltmaya yönelik bir eğitim yaklaşımının olması, Temel sağlık hizmetleri ağırlıklı bir programımızın olması, Doğumdan ölüme kadar sağlıklı ve hasta bireylerin daha iyi bir sağlık düzeyine eriştirilebilmesi için bütüncül yaklaşım izlenmesi, Eğitim sistemimizin iş-merkezli değil; birey-merkezli anlayışı kazandırması, Teorik derslerin uygulamalarla desteklenmesi, Eğitim için çeşitli uygulama alanlarının olması, Öğretim elemanlarının yeni bilgiye ulaşma farkındalığının olması, Mesleki örgütlenme bilincinin geliştirilmesi Mesleki alanda geliştirilen çağdaş teorilerin izlenmesi ve denenmesi, Yeniliklere açık, evrensel değerlere sahip, araştırma bilinci ve becerisi gelişmiş, ekip çalışmasının önemini kavrayan, kritik düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, toplumun bütün bireylerine ulaşabilen öğrenciler yetiştirilmesi, Mezunlarımızın iş bulma olanaklarının fazla olması ve tercih edilmesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşirelik ve ebelik anabilim dallarında lisans üstü eğitim programı olması, Nitelikli akademik personelin bulunması, Yüksekokulumuzun akademisyen hemşireler tarafından yönetilmesi.

27 Zayıf Yanlarımız Öğrenci sayısının fazla olması,
Yüksekokulumuzun bölümlere alınacak öğrenci sayısının belirlenmesinde karar verici olamaması, Öğretim elemanı sayısının az olması, Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle kendilerini geliştirmeye yönelik programlara katılamamaları, Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle bilimsel çalışmalara yeterince zaman ayıramamaları, Projelerin finansal yönden yeterince desteklenmemesi, Bilimsel etkinlik sayısının istenilen sayıda düzenlenemeyişi, Doktora eğitim programının açılamaması, Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygulama alanında öğretim elemanı ile öğrencinin yeterli etkileşimde bulunamaması Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uygun öğretim tekniklerinin istendik düzeyde kullanılamaması, Danışman başına düşen öğrenci sayısının fazla olması, Ders programlarının çok yüklü olması, Programın doluluğu nedeniyle seçmeli ders sayısının sınırlı olması, Eğitim araç ve gereçlerinin yetersizliği, Beceri laboratuarının yetersizliği, Öğrencinin yabancı dil eksikliği nedeniyle bilgiye ulaşma güçlüğü, Türkçe mesleki ders kitapları ve süreli yayınların yetersizliği, Yüksekokulumuza ait süreli yayının olmayışı, Mesleki bilgi ve uygulamaya katkı verecek nitelikteki araştırmaların az olması,

28 Fırsatlar Klinik ve saha uygulamalarında öğrencilerimizin aile ve kurumlar tarafından kabul görmesi ve desteklenmesi, Lisansüstü eğitimin verilmesi, Bazı konuların anlatımı için dışarıdan uzmanların getirilmesi, Her basamak sağlık kuruluşunun mevcut olması, Mezunlarımızın sağlığın korunması ve geliştirilmesinde en temel sağlık ekibi üyesi olması, Mezunlarımızın meslekte uzmanlaşma fırsatlarının olması, Ders programların ve içeriklerin sürekli güncellenmesi, Öğrencilerimizin alanda çalışan hemşire ve ebelerle ortak çalışmalar yapılabilmeleri, Öğrencilerimizin alanında yetişmiş öğretim elemanları tarafından yetiştirilmeleri, Yabancı dilde ders kitabı ve süreli yayınlara kütüphane ve Internet erişim ağıyla ulaşma imkanı, Erasmus kapsamı içinde AB ülkelerinin eğitim imkanlarından yararlanma, Bilim ve teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak ders programının güncellenebilmesi, Bölümlerimizi tercih eden öğrenci kalitesinin her yıl yükseliyor olması, Hemşireliğin ve ebeliğin, serbest dolaşım kapsamında olan 6 meslek içinde yer alması, Ulusal Sağlık Politikası içinde hasta hakları ile ilgili olumlu gelişmelerin olması.

29 Tehditler YÖK Yasa Tasarısında Yüksekokulların konumundaki belirsizlik, Sağlık Bakanlığının ön gördüğü hemşire ve ebe görev tanımları ile uluslar arası meslek örgütlerinin ön gördüğü görev tanımlarının uyuşmaması, Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın yetiştikleri alanda istihdam edilmemeleri, Ülke politikaları nedeniyle mezunlarımızın eşit işe eşit ücret fırsatlarının olmaması, Temel sağlık hizmetlerinin öneminin ülke politikalarına yansımaması Güçlü bir meslek örgütünün bulunmayışı, Güncel bir meslek yasasının halen çıkarılamamış olması, Hemşirelik ve ebeliğin kadın mesleği olması, Araştırma projelerinin mali yönden yeterince desteklenmemesi, Akademik personelin maaşlarının düşük olması, Bölümlerimizin üniversite olanaklarından eşit yararlanamaması, Uygulama alanlarının nitelik yönünden yetersiz olması, Öğrenci aflarının kapsamının sınırlanmamış olması.

30 2.4. Varsayımlar Stratejik planın idari ve akademik personel tarafından özümsenmesi ve benimsenmesi, Üniversite üst yönetiminin stratejik planın uygulanmasında gerekli desteği vermesi, Ulusal Sağlık Politikalarının belirlenmesinde hemşire ve ebe profesyonellerin katılımının sağlanması, YÖK bünyesinde hemşirelik ve ebelikle ilgili kararlara danışmanlık yapacak hemşire ve ebelerden oluşan bir birimin olması.

31 3. STRATEJİK PLAN 3.1.Misyon 3.2.Vizyon
Birey, aile ve toplum sağlığına odaklanmış, hemşirelik ve ebelik mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, yaşam boyu öğrenme becerisi gelişmiş, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci ebe ve hemşireler yetiştirmek. 3.2.Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmak, ebelik ve hemşirelik mesleklerinin ve toplum sağlığının gelişmesine katkı verecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

32 3.3. Değerler Atatürk ilkelerine bağlı, İnsan haklarına saygılı, Adil,
Etik değerlere duyarlı, Kendini geliştirebilen, Toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede lider, İdealist, Şeffaf, Akademik özgürlüğe sahip, Bireysel ve mesleki otonomiye önem veren, Mesleki örgütlenme bilinci olan, Kanun ve yönetmeliklere uyan, Bilimin evrenselliğine inanan, Yenilikçi olan, Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem veren.

33 3.4.1. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler
Amaç 1: Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretimi geliştirerek sürdürmek Hedef 1: Akademik insan gücünün nitelik ve nicelik yönünden bölümlere dengeli dağılımını sağlamak ve gelişimini sürdürmek Faaliyetler: 2011 yılına kadar hemşirelik bölümünde anabilim dalları açılacak Her anabilim dalında en az 3 öğretim elemanı olacak 2011 yılına kadar ebelik bölümünde mesleki derslerin her biri için en az 3 öğretim elemanı olacak Her öğretim üyesi yılda bir uluslar arası (SCI ve SCI expanded) ya da ulusal hakemli bir dergide en az bir makale yayımlayacak Her bölüm için birer kaynak kitap yayımlanacak

34 Hedef 2: Hedef 3: Faaliyetler:
Teknolojik alt yapı ve donanımı yeterli hale getirmek, Faaliyetler: 2011 yılına kadar derslik sayısı öğrenci sayısına uygun artırılacak Her derslik için klima olacak Her derslik için projeksiyon cihazı olacak Her bölüm için en az iki adet beceri laboratuarı kurulacak Uygun donanımlı bir toplantı salonu oluşturulacak Ofislerin donanımları (klima, masa vb.) tamamlanacak Öğrenci sayısına uygun ve donanımlı bilgisayar laboratuarı oluşturulacak Hedef 3: Sağlık bakım sistemindeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama Ulusal ya da uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı uygulanacak Öğretim elemanları ve öğrencilere farklı üniversitelerde uygulama olanakları sağlanacak

35 Hedef 4: Hedef 5: Faaliyetler:
Eğitim programı geliştirme çalışmalarını sürdürme Faaliyetler: 2011 yılına kadar hemşirelik bölümü için entegre eğitim modeli geliştirilecek, Ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme alanında uzman birer kişi istihdam edilecek Seçmeli ders sayısı arttırılacak Hazırlık sınıfı (İngilizce) zorunlu hale getirilecek Hedef 5: Öğrencilere etkili öğrenim yaşantıları sağlama Tüm derslerin interaktif öğretim yöntemleri kullanılarak işlenmesi sağlanacak Yeterliliğe dayalı eğitim uygulanacak Uygulama alanlarının öğrenciyi destekleyecek şekilde düzenlenmesi için kurumlarla işbirliği arttırılacak Bölümlerin önerdiği öğrenci kontenjanlarının dikkate alınması için gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilecek Öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılmaları desteklenecek Öğrencilere bilimsel araştırma yapmaları konusunda verilen danışmanlık arttırılacak.

36 Hedef 6: Amaç 2: Hedef 1. Faaliyetler:
Lisansüstü programlarını ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirme Faaliyetler: Hemşirelik Anabilim Dallarında ve Ebelik Anabilim Dalında doktora programı açılacak Amaç 2: Mesleki bilgiye katkı sağlayacak araştırmaların nitelik ve niceliğini arttırmak ve yaymak Hedef 1. Hemşirelik ve ebelik bilgisine katkıda bulunacak nitelikte araştırmaların arttırılması Araştırma sonuçlarının kurumlar tarafından kullanılması sağlanacak Bölge ve ülke sorunlarına çözüm getirecek nitelikte araştırmaların sayısı arttırılacak Uygulama alanlarındaki hemşire, ebe ve diğer sağlık profesyonelleriyle ortak yürütülen araştırma ve projelerin sayısı arttırılacak Yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ortak projelerin sayısı arttırılacak Biyoistatistik alanında uzman olan en az bir kişi istihdam edilecek .

37 Hedef 2. Faaliyetler: Hedef 1. Araştırma sonuçlarının tanıtılması
Araştırma sonuçlarının, bilimsel toplantı ve kitle iletişim araçları yoluyla meslektaşlar ve toplumla paylaşılması sağlanacak Yapılan çalışmaların Yüksekokul WEB sayfasında tanıtımı sağlanacak Amaç 3: Toplumun sağlık düzeyini artırmaya katkıda bulunmak Hedef 1. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin kalitesinin güçlendirilmesi Toplumun olumlu sağlık davranışı kazanmasına katkıda bulunulması

38 Amaç 4: Hedef 1: Faaliyetler:
Yüksekokulumuzda ekip ruhunu geliştirmek, iletişimi, verimliliği ve memnuniyeti üst düzeye çıkarmak. Hedef 1: Yüksekokul çalışanlarının memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Faaliyetler: Öğretim elemanlarına yönelik eğitici eğitimi seminerlerinin sayısı arttırılacak. Yüksekokul idari personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerinin sayısı arttırılacak. Akademik kurul ve Ana Bilim Dalları tarafından düzenlenen bilgi paylaşım toplantılarının sayısı arttırılacak. Bölümler içinde yapılacak sosyal aktivitelerle Yüksekokul çalışanlarının memnuniyeti ve verimliliği artırılacak.

39 Amaç 5: Yüksek puanlı öğrenci girişini sağlamak. Hedef 1: Yüksekokulumuza öğrencilerin yüksek puanla girişinin ve tercih etmelerinin sağlanması. Faaliyetler: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunularak okulun tanıtımı yaygınlaştırılacak Tercih sıralamasında bölümlerimizi ilk 3 sırada tercih edip yerleştirilenlere yüksekokulumuz tarafından burs verilecek Yüksekokulumuz WEB sayfasının güncelliği korunacak ve sürdürülecek, Mezunlarla ilgili izleme çalışması yapılacak, Yüksekokulumuz WEB sayfasında yer alacak.

40 Kurum kültürünü geliştirmek Hedef 1:
Amaç 6: Kurum kültürünü geliştirmek Hedef 1: Öğrenciler, çalışanlar ve kurum arasındaki bağların güçlendirilmesi Faaliyetler: Üniversitedeki birimler arası ortak dersler, bilimsel (proje, kongre vb.) ve sosyal etkinlikler sağlanacak ve geliştirilecek Öğrenci ve öğretim elemanı arasındaki iletişimi güçlendirecek ortamlar sağlanacak ve yaygınlaştırılacak Öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmaları için olanaklar geliştirilecek Mezunlar derneğinin kurulması sağlanacak, Mezunlarla öğrencilerin bilimsel ve sosyal toplantılarla bir araya getirilmeleri sağlanacak, Birinci sınıf öğrencilerinin okula uyumunu arttırmak amacıyla son sınıf öğrencileri ile etkileşimleri arttırılacak Akademik ve idari personelin memnuniyeti ölçülecek

41 Çizelge Yıllık planlama döneminde ulaşılması amaçlanan stratejik hedeflerin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. YILLARA BAĞLI ULAŞILMASI HEDEFLENEN STRATEJİLER STRATEJİK HEDEFLER 1.1 + 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1

42 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır. 4.1. Öğrenci memnuniyeti Her yarıyıl sonunda yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin yüksekokulumuzda aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitime ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin her yarıyıl sonunda en az %70 olması, yüksekokulumuzun öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir. 4.2. Akademik ve idari personel memnuniyeti Her yıl sonunda yapılacak “Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi” ile Akademik ve idari personelimizin memnuniyet dereceleri ölçülecektir.

43 4.3. ÖSS Sınavında Taban Puanı ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı
eğitim-öğretim yılında yüksekokulumuzun ebelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı , tavan puanı ’dir. Hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı , tavan puanı ’dur. Puan düşüklüğünün nedenlerinden biri Sayısal-1 ile öğrenci yerleştirilmesidir. Öğrenci kalitesinin, dolayısıyla başarısının yükselmesi için Sayısal-2 ile öğrenci alınması gerekmektedir. Bunun için başlatılan girişimler sürdürülecek ve sonuçları izlenecektir. Yüksekokulumuza yerleştirilen öğrenci sayısı, her yıl belirlediğimiz kontenjanın en az iki katı olmaktadır. Bu durum, yüksekokulumuza talebin fazla olduğunun göstergelerinden biridir.

44 4.4. Makale Sayısı (SCI ve SCI expanded) ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Yüksekokul öğretim elemanları tarafından her yıl ulusal ve uluslar arası (SCI ve SCI expanded) hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısındaki gelişmeler stratejik hedeflere ulaşılmasının göstergesi olacaktır.

45 4.5. Diğer Faaliyetlerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Tamamlanmış yüksek lisans tez sayısı Mezun edilen öğrenci sayısı Tamamlanmış proje sayısı Halka yönelik düzenlenen eğitim konferansların sayısı Yayınlanmış kitap sayısı Düzenlenen bilimsel toplantıların sayısı Okulun mevcut akademik ve idari personel sayısı Mezunların izlenmesi Sosyal toplantı sayısı (Öğrenci, akademik ve idari eleman) Bilimsel etkinliklere katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Beceri laboratuarı sayısı.


"SAĞLIK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI Eylül 2006 T.C." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları