Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

V.UNİTE DEĞERLENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "V.UNİTE DEĞERLENDİRME."— Sunum transkripti:

1 V.UNİTE DEĞERLENDİRME

2 AKTİF ÖĞRENME Aktif öğrenme ortamları öğrencilerin öğrenme etkinlikleri için hem hazırlayıcı hem de katılımcı olmalarını gerekli kılar.

3 Cevaplanması Gereken Sorular
Öğrenciler alternatif ödevler önerme imkanına sahip mi? Öğrenciler tartışma gruplarında yeni konular açmaya teşvik ediliyor mu? Öğrenciler yeni öğrenme etkinlikleri önerme imkanına sahip mi? Öğrenciler öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinde görev alıyor mu?

4 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME Öğrencilerin yalnızlık duygularının giderilmesinde ve sosyalleşmelerinde önemli bir yere sahiptir.

5 Cevaplanması Gereken Sorular
Tartışma oturumlarında öğrenciler küçük gruplara ayrılıyor mu? Derslerin işlenişinde grup ödevleri yer alıyor mu? Derslerin işlenişinde grup projeleri var mı?

6 ESNEK ÖĞRENME Etkili İTE öğrenciye seçenekler sunar; neyi, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin öğreneceği konusunda karar verici olmaya teşvik eder ve seçiminde yardımcı olur.

7 Ne Sorusu Öğrenciler içerik seçeneklerine sahipler mi?
Öğrenciler kendi konularını ya da projelerini yapılandırabiliyorlar mı? Öğrenciler bilgi alanlarına ve derinliğine karar verebiliyorlar mı?

8 Ne Zaman Zamana bağlı öğretim etkinlikleri var mı varsa zorunlu mu ve ne sıklıkta? Öğrenciler derslere giriş ve çıkış zamanları ve ilerleme hızında seçeneğe sahipler mi? Kaynaklara yirmi dört saat erişim mümkün mü?

9 Nerede Sorusu Öğrenciler evde, işte, okulda, kütüphanede ne kadar çalışmak zorunda? Grup toplantıları değişik yerlerde olabiliyor mu? Kaynaklara ulaşmak için seyahat etmek zorunda mı?

10 Nasıl Sorusu Öğrenciler nasıl çalışacakları konusunda seçime sahipler mi? Çeşitli ve alternatif öğrenme etkinlikleri ve materyalleri var mı?

11 Niçin Sorusu Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenciler farklı seçeneklere sahipler mi? Çeşitli ve alternatifli öğrenme etkinlikleri ve materyalleri var mı?

12 DEMOKRATİK ÖĞRENME Öğrenci kitlesinin oldukça geniş sosyal, siyasi, kültürel ve sosyo-ekonomik gruplardan oluşabileceğini göstermektedir.

13 Cevaplanması Gereken Sorular
Farklı görüşlere saygı var mı? Farklı görüşler teşvik ediliyor mu?

14 KÜLTÜREL ZENGİNLİK ve BİREYSEL FARKLILIK
Ders içeriği hazırlanırken kültürel yanlılık yapılmamasına dikkat edilmeli; kültürel kimlikler ve yaşantılar aşağılanmadan, ders içeriğinde gereğince yansıtılmalıdır.

15 Cevaplanması Gereken Sorular
Ders içeriği kültürel zenginliği yansıtıyor mu? Ders içeriği farklı kültürlerden örnekler içeriyor mu? Öğrenme materyalleri farklı öğrenme yeteneklerini karşılıyor mu? Öğretim elemanı bireysel farklıklara saygı ve ilgi gösteriyor mu? Öğretim elemanı öğrenciler arasında oluşan kültürel ve bireysel farklılıkları doğru yönetebiliyor mu?

16 ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İTÖ öğrencileri için ölçme ve değerlendirme sürecinin her aşamasının; açık, anlaşılır, adil ve tutarlı olarak işlemesi; Her türlü ölçme işleminden önce öğrencilerinin yeterli bir zamanda haberdar edilerek hazırlanması kritik öneme sahiptir.

17 Cevaplanması Gereken Sorular
Verilen notlar adil mi? Not verme davranışı hedef davranışın ölçülmesine uygun mu? Not sistemi ve notlandırma açık ve anlaşılır mı? Öğrenciler öz değerlendirme ve akran değerlendirmeler de bulunuyor mu?

18 KURUMSAL DESTEK İTÖ öğrencileri için yaşayabilecekleri eğitim sorunlarında kendilerine yardımcı olabilecek bir eğitim kurumunun var olduğunu bilmek, hissetmek ve gerektiğinde desteğini almak önemlidir?

19 Cevaplanması Gereken Sorular
Öğrencilerin başvurabileceği tüm kurumsal iletişim adreslerini gösteren bir rehbere sahipler mi? Öğrenciler derse kayıt, dersi seçme, bitirme vb. konularda ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeye kolaylıkla sahipler mi? Öğrenciler için bir rehberlik ve danışmanlık sistemi var mı? Etkili işliyor mu? Öğrenciler sosyal, sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor mu?

20 GENEL İTÖ DOYUMU İTÖ ilgi çekici bulunuyor mu?
İTÖ dersi almaya devam edebilir mi? İTÖ dersleri almak hoşuna gidiyor mu? İTÖ dersi almaktan memnun mu? İTÖ’de kendini başarılı buluyor mu? İTÖ ile yeterince öğrendiğini düşünüyor mu?

21 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışma Yaprakları Çalışma Klavuzları Yansıtma Ödevleri Yansıtma tartışmaları Günlükler Ödevler Projeler Gelişim dosyaları

22 Öğrencİlerİn Eğİtİm Programına Devam ve Bırakma Oranlarının Değerlendirilmesİ
Öğrencileri derslere aktif katılımdaki devamlılıkları İTÖ’nün başarısının da ölçüsüdür. Öğrencilerin derse katılım sıklıklarının belirlenmesinde tüm İTÖ öğrenme yönetim sistemleri araçlar sunmaktadır. Tartılma tahtalarından elde edilen sohbet verileri kullanılabilinir.

23 HAZIRLAYAN ELİF KIPCAK


"V.UNİTE DEĞERLENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları