Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fahrettin Arar Çok programlı Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fahrettin Arar Çok programlı Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Fahrettin Arar Çok programlı Anadolu Lisesi
meslekler Hülya SUFRACI Psi. Dan. ve Rehber Öğr. Fahrettin Arar Çok programlı Anadolu Lisesi 2015

2 POLİS MEMURU  TANIM Bireylerin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ve düzene karşı gelenleri       yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

3 GÖREVLER       Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,    İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır, -         Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerinde tedbirler alır, -         Trafik düzenini ve akışını sağlar, -         İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,      Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, haklarında yasal işlemleri yapar,    Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller, Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar.

4 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Polis olmak isteyenlerin; -         Bedence güçlü, dayanıklı, -         Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen, -         Disipline uyan, yönergeleri uygulayan, -         İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı, -         Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli, -         İnsanlara saygılı kimseler olmaları gerekir

5 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişkendir. Örneğin, trafik polisi genelde açık havada, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan bir polis kapalı ve gürültülü ortamda, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı ortamda, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevini yerine getirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından diğer kamu personeline göre daha kısa sürede emekli olurlar.  

6 MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yurdun pek çok yerinde bulunan Polislik Meslek Yüksekokullarında  verilmektedir. MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.

7 MESLEKTE İLERLEME Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar. İhtiyaç halinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilk kademe amir yetiştirilmek üzere komiser yardımcılığı kursu açılır. Bu kurslar en az 6 aylık sürelerde gerçekleştirilir. Başarılı olanlar komiser yardımcılığına atanırlar. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süresi şu şekildedir:

8 RÜTBELER         SÜRESİ              RÜTBELER         BEKLEME SÜRESİ
 Komiser Yardımcılığı      4 yıl                       Emniyet Amiri        yıl  Komiser                4 yıl                       Emniyet  Müdürü                   3 yıl

9 REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)
 Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden   kişidir

10 GÖREVLER      Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri,  kişilik  envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur. -         Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş        olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar.

11         Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında yardımcı olur. -         Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler. -         Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur. -         Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar. -         Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

12 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin; -        Üst düzeyde  genel yeteneğe, -        Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, -        Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş, -        Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, -        Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, -        Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, -        İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, -        Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, -        Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

13 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 
Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim sırasında Eğitime  Giriş, Eğitim  Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi,  Eğitim  Tarihi, İstatistik ve Araştırma gibi temel dersler yanında Öğrenme Psikolojisi, Çocukluk, Gençlik Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Psikometri Ruh Sağlığı, Rehberlik alan dersleri  okutulmakta  ve  uygulamalar  yaptı rılmaktadır

14 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

15 PSİKOLOJİ İnsan davranışlarının yapı ve süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen ve davranış bozuklukları ile gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisinde faaliyette bulunan kişiler yetiştirilir.

16 TANIM İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişidir.  

17 görevler İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif  uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar, Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır, Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

18 Çalışma alanları Mezunlar psikolog ünvanı alabildikleri gibi işletmelerde endüstri psikoloğu, insan kaynakları bölümünde araştırmacı, reklamcılık, halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışabilmekte ayrıca okullarda psikolojik danışman olarak görev alabilmektedirle r.

19 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Psikolog olmak isteyenlerin; -         Üst düzeyde genel ve sözel yeteneğe,      -         Aritmetik akıl yürütebilme, -         Mantıksal bağlantıları kurabilme, -         Soyut düşünebilme ve düşünceleri söz ve yazı ile ifade edebilme yeteneğine sahip, -         Başkalarının duygularını anlayabilen, başkaları ile iyi  iletişim kurabilen, -         Tutarlı, sabırlı, hoşgörülü, -         İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

20 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, kreş ve huzurevlerinde, okullarda ve ıslahevlerinde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Psikoloji Bölümünü  bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı  veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

21 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
-         Eğitim süresi 4 yıldır. -         Eğitim süresince; İstatistiğe Giriş, Çağdaş Psikoloji Akımları, Ruh Sağlığına Giriş, Eğitim Psikolojisi, Motivasyon ve Heyecan, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikolojiye Giriş, Ruh Sağlığı, Hafıza ve Dikkat, Öğrenme Psikolojisi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve Psikosomatik Hastalıklar gibi dersler verilmektedir.

22 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ(ÖNLİSANS-SAY1))
Adli Tıp Teknikerliği Programının amacı; adli vakaların adli raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek ara personel yetiştirmektir.

23 Eğitimin esası; öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için bilgisayar kullanmada, dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde, adli otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksik örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır. Öğrencilerin tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri planlanmaktadır.

24 Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri Unvanı ile mezun olacaklarıdırtanımı yapılan teknikerler mezuniyet sonrası Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak yer bulabileceklerdir. Adli Tıp Teknikerliği programında öğrenim görecek öğrencilerin başta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı olmak üzere, Adli Tıp Kurum Adana Grup Başkanlığı, Adli Tıp Kurum Mersin Şube Müdürlüğü, Adli Tıp Enstitülerinde ve diğer Adli Tıp Anabilim Dallarında staj ve uygulama imkanları sağlanacaktır

25 Att YGS 2 PUAN TÜRÜNDEN BAŞVURU İLE ALIM YAPMAKTADIR.

26 HALKLA İLİŞKİLER Kurumları halka tanıtmak, hedef kitle üzerinde olumlu imaj yaratmak ve prestijlerini yükseltmeye yönelik çalışıp araştırma yapacak eleman yetiştirilmekted ir

27 ÇALIŞMA ŞARTLARI Mezunlar hemen her sektörde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca müşteri ilişkileri yöneticisi, danışman, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak da çalışabilirler.

28 Halkla ilişkiler programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda "Halkla İlişkiler Elemanı" olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler elemanları çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Halkla ilişkiler alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

29 Halkla ilişkiler alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler..

30 HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 4 YILLIKTIR.
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ DE BULUNMAKTADIR ( 2 yıl)

31 ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI  
Halkla ilişkiler görevlisi, bürolarda, otellerde, gazetelerde, yayıncılık alanlarında, bankalarda, reklam ajanslarında, fabrikalarda, hastanelerde, çeşitli kuruluşların organizasyon faaliyetlerinde çalışma olanağına sahiptir. MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleki eğitim; çeşitli üniversitelere bağlı iletişim fakültelerinin "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" ve "Halkla İlişkiler" bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi "Halkla İlişkiler" bölümünde 2 yıllık eğitim verilmektedir.

32 HEMŞİRELİK birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmektir. Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel dersleri ve bu derslerin uygulamalarını kapsar

33 Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır. Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

34 Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar..

35 Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır

36 hukuk Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda eğitim yapmaktır. Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

37 Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir. Hukuk programını bitirenlere “Hukukçu” unvanı verilir.

38 Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur.

39 Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir
Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir.

40 İlk öğretim mat öğretmenliği

41 İlköğretim matematik öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere matematik konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. İlköğretim matematik öğretmenliği programında, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur.

42 İlköğretim matematik öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. İlköğretim matematik öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışma olanağına sahiptirler.

43 LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ( AÇIKÖĞRETİM )
Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişileri yetiştiren bir programdır. Görevleri; Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar, Hayvanlara koruyucu aşılar yapar (şap, şarbon, kuduz gibi), Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır, Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür, Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev alır

44 Eğitim kurumuna girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na katılıp, bu sınavda başarılı olmaları ile aşağıdaki şartlara sahip öğrenciler mesleğin eğitimine başlayabilirler.

45 Eğitim süresi 3 yıl olup genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte verilmektedir. İdari kadrolara yükselebilirler, Veteriner Sağlık Meslek liselerinin; Hayvan Sağlığı ve Veteriner Sağlık Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laborant ve veteriner sağlık (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

46 Veteriner (5yıl) Veteriner fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapmaktadır. Mezunlar İl Veteriner Müdürlükleri hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge labaratuvarlarında çalışabilirler

47 Veterinerlik hekimlik alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin üstün bir akademik yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan bir kimse olması gerekir. Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması, düşüncelerini başkalarına aktarma(ikna) gücüne sahip bulunması da beklenir. Veteriner hekimlik, hizmetin ağırlığı nedeni ile daha çok erkeklere açık bir meslek görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler. Veteriner hekimlik programı mezunlarına "Veteriner Hekim" ünvanı verilir.

48 veteriner hekimler; Tarım, Orman, ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge labotuvarlarında; Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem Sanayi vb. KİT'lerde sağlık kontrol (teknolojik ve hijyenik), kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde; Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuvarlarında; belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir.

49 ANESTEZİ (ÖNLİSANS-SAY 1)
Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir

50 Anestezi programını bitiren bir kimseye "Sağlık Teknikeri" unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular. Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.  

51 Büro yönetimi ve sekreterlik
Büro yönetimi programının amacı kamu sektöründe veya özel sektörde üst düzey yöneticilere sekreter yetiştirmektir. Büro yönetimi programında Türkçe, kelime işlem, bilgisayar kullanımı klavye öğrenimi, ofis yönetimi, iş matematiği, ofis makineleri, dosyalama, temel muhasebe, mikroekonomi, Türkçe iş yazışmaları, örgütsel davranışlar, rapor yazma teknikleri ve çevrimi dersleri verilir

52 Büro yönetimi programında okumak isteyenlerin okuduğunu anlama ve anlatabilme yeteneğine sahip, düzenli, dikkatli sabırlı ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artırır.

53 Büro yönetimi programını bitirenlere “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezunlar sekreter olarak görev yapmaktadırlar. Meslek elemanları yöneticinin istediği yazıları, varsa matematik işlemleri, grafikleri bilgisayar ortamında yazar, yöneticinin her türlü toplantı, randevu, seyahat, davet vb. etkinliklerini düzenler, gelen ve giden yazıları dosyalar, gelen yazıları yöneticiye iletir. Büro yönetimi meslek elemanları kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde çalışabilirler.

54 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Bölümü mezunları Koç, Sabancı, MNG Holding, CNN Türk, THY, GAMA gibi özel sektör kuruluşlarında; başta Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere önemli kamu kuruluşlarında, kolaylıkla ve ülkemiz standartlarının çok üstünde ücretlerle iş bulabilmekte ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Diğer bir ifadeyle; Büro Yönetimi Bölümü mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır.

55 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (2yıl)
Temelde bir büro işi niteliğini taşıyan meslektir. Tıp ve sağlık bilimin dökümlerini araştırmalarının, bulgularının derlenmesi, hizmete sunulması, saklanması ve ilgililere iletilmesiyle meşgul olurlar. Mezunlar tıbbi dökümantasyon meslek elemanı ünvanı ile resmi ve özel hastanelerde, kliniklerde görev alırlar.

56 ÇOCUK GELİŞİMİ (ÖNLİSANS-SÖZ 1)
Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır

57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM (LİSANS-EA 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı, genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklara ilişkin çeşitli sorunların çözümü için ana-babaların eğitimi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim sorunlarının çözümü için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularında eğitim yapmaktır

58 Ayrıca, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, ana-babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerinde başarılı bir kimse olması beklenir. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları "Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi" unvanı ile görev almaktadırlar.

59 Çocuk gelişimi ve eğitimi programı mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşların yuva ve kreşlerinde çocuk gelişimi elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana- çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman; televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı; çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler

60 DİŞ HEKİMLİĞİ (LİSANS(ÖĞRETİM YILI 5) SAY 2)
Diş hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir.

61 Diş hekimliği programının ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır. Diş hekimliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir

62 Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır. Diş hekimliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir. Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini kazanabilmelidir.

63 Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye "Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Ön lisans Diploması", beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise "Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir

64 Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler.

65 Diş hekimliği programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi edinmiş olmak koşulu ile Diş Protez alanı ile ilgili meslek derslerine öğretmen olarak atanabilmekte dirler.

66 Ebelik( lisans say1) Ebelik programı, doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir. Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır. Ebelik kızlara açık bir meslektir

67 Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir.

68 Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları artmaktadır.

69 Ebelik programını bitirenlere "Ebe" unvanı verilir
Ebelik programını bitirenlere "Ebe" unvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir.

70 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
Okul öncesi öğretmenliği programının amacı, 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Okul öncesi Öğretmenliği bölümünde biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte derslerden başka, çocuk gelişimi ve hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır.

71 Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

72 Program mezunlarına, “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir
Program mezunlarına, “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında henüz okula başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar. Okul Öncesi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler. Ülkemizde Okul Öncesi öğretmenlerine çok gereksinim vardır.

73 tıp (6yıl) Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim "Tıp Doktorluğu" ve "Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi" olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

74 (1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir. (2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir. (3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

75 İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

76

77

78

79


"Fahrettin Arar Çok programlı Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları