Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cevher Hazırlama Tasarımı Tesis Maliyetleri Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cevher Hazırlama Tasarımı Tesis Maliyetleri Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ."— Sunum transkripti:

1 Cevher Hazırlama Tasarımı Tesis Maliyetleri Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ

2 CHT-Tesis Maliyetleri by MT TESİS EKONOMİSİ Kazanç: Ürün satışı geliri - maliyet geliri dir Endüstriyel tesislerin amacı kazanç elde etmektir Tesisten elde edilecek kazancın, tesis için yapılan sermaye yatırımına göre tesisin büyüklü ğ ü veya yapılan yatırımın de ğ erini belirler. Bu nedenle tesis tasarım aşamasında Sermaye yatırımının Tesis işletme giderinin Ürün satış fiyatlarının Yatırım de ğ erlerinin tahmini gerekir.

3 CHT-Tesis Maliyetleri by MT ÖĞÜTME SERMAYE YATIRIMLARI Bir tesisin kurulması ve işletmeye alınması için yapılacak yatırım dır Sermaye: Sabit sermaye maliyeti +işletme maliyeti Sabit sermaye: Tesisteki tüm donatıların satın alınması kurulması ve tesisin inşası için gerekli olan paradır İ şletme sermayesi: Tesisin işletmeye alınması ve çalışır durumda tutulması için gerekli nakit paradır. Tesis için gerekli hammadde ve malzeme maliyeti stoktaki ürün maliyeti tesisin bir aylık işletme ve personel giderleri gibi harcamalar işletme sermayesini oluştururlar

4 CHT-Tesis Maliyetleri by MT ÖĞÜTME Sabit sermaye tutarının tahmini için de ğ işik do ğ ruluk oranlarında bir çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en basiti fakat en az güvenilirli ğ i olan yöntem mevcut ve benzer bir tesisin geçmişteki sabit sermaye yatırımının güncelleştirilmesidir. En güvenilir ama en karmaşık ve zaman alıcı yöntem ise tesis ile ilgili detay mühendislik çalışmaları yapıldıktan sonra ortaya çıkacak bilgiler ışı ğ ında satın alınacak donatı hizmet için gerekli harcamaların yapımcı ve satın alınacak donatı ve hizmetler için gerekli harcamaların yapımcı ve müteahhit firmalardan alınacak teklifler do ğ rultusunda hesaplanmasıdır. İ şetme sermayesi ise genellikle sabit sermayenin %10-20' si olarak düşünülür

5 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri Geçmişte herhangi bir tarihte gerçek maliyeti bilinen bir malın bugünkü maliyetini tahmin edebilmek için kullanılan oranlardır Maliyet indeksleri belirli bir süre içinde fiyatların ortalamasına göre hesaplandıktan sonra do ğ ruluk oranları beş yıllık bir süre içersinde %10 kadardır.

6 CHT-Tesis Maliyetleri by MT ENR (Engineering News-Recordconstruction) İ ndeksi Bu indeks yapı malzemeleri ve işçilik baz alınarak oluşturulmuştur. Yapılarda kullanılan çelik, çimento ve ahşap ile 200 saatlik çalışma göz önüne alınmış ve 1913 yılı olan başlangıçtaki indeks de ğ eri 100 olarak kabul edilmiştir. Maliyet İndeksleri CE (Chemical Engineering Plant Construction) İ ndeksi Bu indeks,ekipman,donanım,malzeme mühendislik ve denetim gibi faktörler baz alınarak oluşturulmuştur. 1957-1959 yılı olan başlangıç indeks de ğ eri 100 olarak kabul edilmiştir.

7 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri M&S (Marshall And Switt) İ ndeksleri Kuzey Amerika kıtası’ndaki cevher hazırlama tesisi donatı maliyetlerinin A.B.D. doları cinsinden bulunması için önerilen indeks türlerinden bir tanesi Marshall & Switt (M&S) donatı indeksi olup Chemical engineering dergisinde ve http://www.che.com. WEB sitesinde periyodik olarak yayımlanmaktadır

8 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Yıl M&S indeksi (madencilik ve zenginleştirme endüstrisi, yıl sonu) Yıl M&S indeksi (madencilik ve zenginleştirme endüstrisi yıl sonu) 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1127,3 1113,0 1096,6 1095,6 1080,5 1063,9 1030,0 1005,1 979,5 963,6 948,9 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 918,2 886,0 844,6 -- 824,3 821,3 804,0 791,2 767,9 715,9 Madencilik Ve Zenginleştirme Sektöründe Marshall & Switt Donatı Maliyet İ ndeksleri (Tesiste Kurulmuş Donatı Maliyeti Olarak) Maliyet İndeksleri

9 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Sermaye Maliyet tahmini Toplam Sermaye Yatırımı = Sabit Sermaye + İ şletme Sermayesi 1. İ şletme Sermayesi Maliyet Tahmini: Bu de ğ er genel olarak sabit sermayenin belli bir oranı olarak kabul edilmektedir. Kabul edilen bu oran %10 dur. Ancak aşa ğ ıdaki şekilde işletme maliyeti tahmini yapılabilir. a)Bir aylık hammadde stoku maliyeti b)Bir aylık proses malzeme stoku c)Bir aylık üretim maliyeti d)Bir aylık alacak hesapları e)Nakit (aylık üretim için giderler, su, elk., vb.) İ şletme Sermayesi = a + b + c + d + e. Maliyet İndeksleri

10 CHT-Tesis Maliyetleri by MT 2. Sabit Sermaye Maliyet Tahminleri Sabit sermaye maliyeti tahmini için en az 5 yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerle yapılan sermaye maliyeti tahmini %30 duyarlılıkla geçerlidir. Bunlar; 0,6 kuralı Ana donatı maliyetlerine orantılı yöntemler Tesis maliyet oran metodu Tesis parça maliyet oran metodu Ana ekipman maliyetleri Son üç metod için kaba bir akım şeması (ana ekipmanlar ve boyutlarını içeren)gerekir.Ayrıca malzeme ve enerji balansı olmasıda yararlıdır. Maliyet İndeksleri

11 CHT-Tesis Maliyetleri by MT 0,6 Kuralı (6'ya 10 Kuralı) Bu metodun geçerli olması için tesis benzerli ğ i şarttır. Bölgesel farklılıklar ve ekonomik koşullar farklı de ğ işimlere neden olur.Ayrıca ekipman kapasiteleri içinde geçerli olmaktadır. Maliyet İndeksleri

12 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Örnek 30000 ton /gün kapasiteli bir tesisin M&S indeksinin 716 olduğunu 1980 yılındaki 140*10 6 $ ise 40000 ton /gün kapasiteli benzeri bir tesisin M&S indeksinin 1127 olduğunu 2000 yılındaki maliyeti tahminen nedir.? Çözüm : $ dır. Maliyet İndeksleri-0,6 Kuralı

13 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Örnek 2.2 0,91 m genişlikte ve 180 m uzunlu ğ undaki bir bant konveyörün maliyetinin 175000 $ oldu ğ u biliniyorsa 1,22 genişlikte ve aynı uzunluktaki konveyörün tahmini maliyeti nedir? Çözüm : =208655 $ Maliyet İndeksleri-0,6 Kuralı

14 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Ana Ekipman Maliyetleri Bir cevher hazırlama tesisinde yer alacak ekipmanların maliyetleri tek tek ya bir kaç satış firmasından proforma faturalar istenerek yada daha kabaca bir biçimde bir sonraki slaytta verilen yöntemle tahmin edilebilir. Bu maliyet içerisine donatıların ve tesisin kurulması, elektrik tesisatı, tesis içi ve dışı boru hatları, su ve güç temini için gerekli sermaye dahil edilemez. Maliyet=a(x) b dir Maliyet İndeksleri

15 CHT-Tesis Maliyetleri by MT M&S indeksinin 300 olduğu dönemde (1970) ABD Doları cinsinden donatı maliyeti=a(X) b (aksi * işareti ile belirtilmedikçe, tahrik motoru hariç maliyetlerdir.) DonatıX parametresiX’in birimiX’in değer aralığıab Çeneli kırıcıAğız açıklığı alanı(inç) 2 15x24 - 60x486,01,28 Birincil döner konik kırıcı Anma ölçülerinin çarpımı (inç) 2 30x55 – 60x109 3,58 1,41 Konik kırıcıKırıcı anma çapıft2 – 741541,80 Bilyalı değirmenMotor gücüBG40 – 175034100,54 Çubuklu değirmenMotor gücüBG50 – 150029550,57 HidrosiklonÇapinç6 – 301320,91 SRL pülp pompasıKapasitegalon/dak.250 – 5000310,64 İki katlı titreşimli elek Elek alanıft 2 6x16 – 8x203760,76 Spiralli gravite zenginleştirici (fiberglas) Kapasite ton/saat 1 – 3000 920 0,87 Sallantılı masa *Masa alanıft 2 24 – 906180,35 Ağır ortam zenginleştirme (tüm sistem) Kapasite ton/saat 25 – 200 23720 0,33 Koşullandırma tankı * Hacimft 2 50 – 32503290,35 Flotasyon hücresiHacimft 2 100 – 300710,74 Maliyet İndeksleri

16 CHT-Tesis Maliyetleri by MT CİHAZEBATADET Paletli Besleyici (42 inç) 1,1  4 m 1 Çeneli kırıcı 1100x850mm 44  34 inç 1 Konik Kırıcı HP 8007,7 ft1 Titreşimli Elek (-20 mm) 2000  5000 mm 1 Silo D:10 m L: 17 m.D= 10 m; h= 17 m (1017 m 3 )1 Paletli Besleyici 1  3 m 1 Çubuklu DeğirmenD= 2,4 m; L= 4,93 m1 Bilyalı DeğirmenD= 3,5 m; L= 4,52 m1 PompaGiriş= 8 inç; Çıkış= 6 inç2 Hidrosiklon26 inç4 Bant Konveyörler 1.100  6.000 mm 1 1.100  20.000 mm 1 900  20.000 mm 1 1.100  18.000 mm 1 1.100  1.000 mm 1 1.100  60.000 mm 1 1.000  3.000 mm 1 800  20.000 mm 1 Maliyet İndeksleri

17 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri

18 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri

19 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri

20 CHT-Tesis Maliyetleri by MT CİHAZADETBİRİM MALİYET (C$) TOPLAM MALİYET (C$) Paletli Besleyici (42 inç)170757 Çeneli kırıcı 1100x850mm1306540 Konik Kırıcı11123992 Titreşimli Elek (-20 mm)159724 Silo D:8 m L: 18 m.1199221 Paletli Besleyici157549 Çubuklu Değirmen11066609 Çubuk Şarjı (61,71 ton)159405 Bilyalı Değirmen11671865 Bilya Şarjı (73,49 ton)182403 Pompa2740214804 Hidrosiklon41474358972 Bant Konveyörler 6 m. Bant Konveyör187491 20 m. Bant Konveyör1164106 20 m. Bant Konveyör1119602 18 m. Bant Konveyör1155356 1 m. Bant Konveyör133575 60 m. Bant Konveyör1206295 3 m. Bant Konveyör152380 20 m. Bant Konveyör199332 TOPLAM 5689977 Maliyet İndeksleri

21 CHT-Tesis Maliyetleri by MT Maliyet İndeksleri


"Cevher Hazırlama Tasarımı Tesis Maliyetleri Prof. Dr. Mehmet TANRIVERD İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları