Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Kalp Yetmezliğinde KPET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Kalp Yetmezliğinde KPET."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Kalp Yetmezliğinde KPET

2

3  Taşikardi  Koroner arter hastalığı  Myokardiyopati  Kalp yetmezliği  Konjenital kalp hastalıkları  Kapak hastalıkları

4 SOL VENTRİKÜL DİSFONKSİYONU  VA/Q uyumsuzluğu  Kan (O 2 ) akımı  V D /V T  pH  Ventilatuvar ihtiyaç  H+La -  CO 2  ATP Üretimi Yetersiz myokard kasılması Nefes darlığı EGZERSİZ KISITLANMASI Dispne, halsizlik

5  Kalp yetmezliği birden çok organı etkileyen bir hastalıktır PERİFERİK KASLAR DOLAŞIM AKCİĞERLER

6 Neden KPET yapalım? Fonksiyonel kapasitenin, hastalığın derecesinin belirlenmesi Mortalite ve Prognoz Tedavinin takibi Nakil endikasyonu

7 Hangi cihazı kullanalım? Koşu bandı  Eğim ve hız artar  İş yükü hesaplanamaz  VO 2 /WR hesaplanamaz  Güvenlik daha az  Artefakt daha çok  O 2 tüketimi %7-10 Bisiklet  Watt cinsinden iş yükü artar  İş yükü hesaplanabilir  Artefakt daha az  Güvenlik daha fazla  Ramp protokolleri ve endurance teste daha uygun

8 Hangi protokolleri tercih edelim?  Giderek artan iş yükü (incremental)  Sabit iş yükü (constant) AT değerleri Pik değerler

9 Hangi parametreler önemli?  Peak VO 2  O 2 pulse  VE/VCO 2 eğimi  WR  VO 2 /WR  AT’ ye ulaşım  AT/ VO 2  VD/VT  HRR  BR  VT  VE  PECO 2 /PETCO 2

10 PVO 2 ( Pik oksijen tüketimi )  Peak VO 2,CO düşüklüğüne ikincil olarak V/Q bozukluğu ve kan akımının az olması nedeni ile düşüktür

11 PVO 2 SAĞLIKLI KY zaman

12 Wasserman K. Circulation 1997

13

14 HR ( Kalp hızı )  KY’de egzersize kardiyak hız artış yanıtı sağlıklı olgulara göre daha fazladır  HR-VO 2 grafiği normale göre kalbin daha çabuk hızlanması nedeni ile daha diktir  İstisna durumlar: Hastanın  - bloker, Ca++ kanal blokeri kullanması, zeminde kardiyak blok olması

15 O 2 pulse ( Oksijen sunumu )  Peak VO 2 / Peak HR  Kardiyak out putu yansıtır  O 2 pulse = SV x c (a-v)  CO = VO 2 /C(a-v)O 2  Egzersiz boyunca özellikle AT’den itibaren O 2 pulse eğimi normalden farklı olarak azalır  Egzersiz durduğunda recovery’nin başlangıcında O 2 pulse eğimi artar (çünkü egzersiz durunca afterload artar) (Anemi ve hipoksemi olmaması koşulu ile)

16 O 2 pulse- zaman KY SAĞLIKLIKY zaman

17 ∆VO 2 /WR ( oksijen tüketimi farkı/ işyükü )  Egzersizin başlangıcında normal, AT ve üzerinde artış hızı normale göre azalır Normal KOAH KH W.R. İSTİRAHAT EGZERSİZ VO 2

18 Peak VO 2 - 0 watt VO 2 Peak WR-0.75 X Uygulanan watt ∆VO 2 /WR Wasserman K. et al Principles of Exercise Testing 2005

19 ATVO 2 (Anaerobik eşikteki oksijen tüketimi)  Egzersize kardiyak outputta artış cevabı yetersizdir  Bu nedenle kaslara oksijen sunumu düşüktür  Ekstremite kasları glikoliz için anaerobik yolu erken kullanmaya başlar  Hızlı kasılan kas lifi yönünde değişiklik vardır  Hücre içi pH erken düşer, AT’ ye erken girilir  ATVO 2 beklenene göre düşük olur

20 VD/VT ( Ölü boşluk hacmi/ tidal soluk hacmi ) VD/VT = (PaCO 2 - PECO 2 ) PaCO 2 = Bohr denklemi Artmış V/Q defektini gösterir

21 Wasserman K. Circulation 1997

22 VE/VCO 2 (dakika ventilasyonu/ekspire edilen CO 2 hacmi)  Kalp yetmezliğinde artan önemli bir göstergedir  Yüksek V/Q defektini gösterir  > 44 ise kalp yetmezliği için önemli bir mortalite göstergesi  > 34 ise 3 yıllık sağ kalım % 57 Normal sınırda ise % 93 Normal sınırda ise % 93 Robbins M. et al. Circulation 1999 Ponikowski P et al. Circulation 2001

23 VEVCO 2 KY zaman SAĞLIKLI

24 KY olgularında VE/VCO 2 slope 130% (beklenenin) Kaplan-Meier sağ kalım analizi Kleber FX, Circulation 2000

25 Kalp büyüklüğü akciğer mekaniklerini etkiler. Vücut pozisyonu akciğer mekaniklerini etkiler Egzersiz akciğer mekaniklerini etkiler Ödem akciğer mekaniklerini etkiler

26 VE, TV Wasserman K. Circulation 1997

27 TV-zaman KYSAĞLIKLI zaman

28 VE-zaman KY zaman SAĞLIKLI VE-zaman

29 VE  VA = VCO 2 x 863/PaCO 2  VE = VA+ VE x (VD/VT) ise; ise;  VE = VCO 2 x 863/[PaCO 2 x (1-VD/VT)] Wasserman K. Circulation 1997

30

31 VE  31 KKY olgu, NYHA II, III  VE sağlıklı olgulara göre % 43  (49L/dk)  İstirahatte PaCO 2 normal  VE  = HCO 3 = CO 2 + HCO Laktik asidoza ikincil hiperventilasyon Ölü boşluk ventilasyonuna ikincil Wasserman K, Basic Res Cardiol. 1996

32 PETCO 2 PECO 2, PECO 2 /PETCO 2 Hansen JE, Ulubay G, Chow BF, Sun XG, Wasserman K VD/VT artışına ikincil olarak

33  Peak VO 2   O 2 pulse  ancak egzersiz sonlanınca hızla artar  VE/VCO 2 eğiminde   WR   Peak VO 2 ’ ye yakın VO 2 /WR   Peak VO 2 ’ ye yakın ∆VO 2 /WR   AT’ ye ulaşım erken  AT/ VO 2   VD/VT’de   HRR   BR = N  TV   VE   PETCO 2 PECO 2 /PETCO 2 

34 KY hastalarında KPET’e göre egzersiz kapasitesinin sınıflandırması Sınıf Yetmezlik Peak VO 2 AT derecesi (mL/kg/dk) (mL/kg/dk) A Normal-hafif > 20 >14 B Hafif-orta 16-20 11-14 C Orta- ağır 10-16 8-11 D Ağır < 10 < 8 Weber et al. Circulation 1987

35 KPET sonuçlarına göre KY derecesi AT/VO 2 ml/dk/kg PeakVO 2 ml/dk/kg AT/VO 2 ml/dk/kg PeakVO 2 ml/dk/kg Normal>14> 20 Normal>14> 20 Hafif KY11-13.916-20 Hafif KY11-13.916-20 Orta KY8-10.910-15 Orta KY8-10.910-15 Ağır KY5-7.910-8 Ağır KY5-7.910-8 Çok ağır KY <5 < 8 Çok ağır KY <5 < 8 Weber KT et al.Am J Cardiol 1985 Yetmezlik derecesi

36  AT/ VO 2 < 10ml/dk/kg  Peak VO 2 < 14ml/dk/kg kötü prognoz PVO 2 kalp yetmezliğinde bağımsız prognostik faktör  PVO 2 %> %50

37 2-year mortality % 48 % 32 % 12 % 4 <13 mL/kg/min 13-16.5 mL/kg/min 16.6-21.6 mL/kg/min >21.6 mL/kg/min 3032000 Francis et al % 22 % 5  14 mL/kg/min >14 mL/kg/min 2172001 Gitt et al % 39 % 8  14 mL/kg/min >14 mL/kg/min 541999 Gitt et al 3-year mortality % 25 % 32 % 7 <10 mL/kg/min 10-14 mL/kg/min >14 mL/kg/min 5001998 Osada et al % 13 % 5  14 mL/kg/min >14 mL/kg/min 6441998 Myers et al % 36 % 13 % 2 <10 mL/kg/min 10-18 mL/kg/min >18 mL/kg/min 6531998 Opasich et al % 30 % 21 % 10 <10 mL/kg/min 10-16 mL/kg/min >16 mL/kg/min 3331996 Stevenson et al % 30 % 6  14 mL/kg/min >14 mL/kg/min 1141991 Mancini et al % 36 % 15  13 mL/kg/min >13 mL/kg/min 2011987 Likoff et al 1-year mortality % 77 % 21 <10 mL/kg/min 10-18 mL/kg/min 271985 Szlachcic et al Mortality Threshold Value Peak VO 2 CHF Patients n= YearAuthor Prognastic Value of Peak V0 2 in CHF Patients According to the Literature: Mortality after 1, 2 and 3 Years after Evaluation

38 Circulation 1991; 83:778-786Mancini MD

39 KKY’de Peak VO 2 ve prognoz Zaman (ay) Peak VO 2 (ml/kg/dk) Mancini MD Circulation 1991; 83:778-786

40 VO 2 max > % 45 ve % 45 ve < % 45 (beklenenin) olgularda sağ kalım Kleber FX, Circulation 2000

41 Gitt AK, Circulation 2002 KY’de 6 ayda ölüm riski ve egzersiz parametreleri

42 Kalp Transplantasyon Kriteri Transplantasyon peak VO 2 kategorisi (mL/kg/dk) Yeterli endikasyon <10 Olası endikasyon <14 Yetersiz endikasyon >15 Mudge et al. J Am Coll Cardiol 1993

43 JACC 2004:787-93 Kalp yetmezlikli hasta Maksimum medikal tedavi öner Kalp yetmezliği Survival Skoru Orta risk Peak VO 2 (ml/dk/kg) sapta 10-14 <10>14 Transplantasyon için değerlendir Medikal tedaviye devam et Yüksek risk Düşük risk Transplantasyon için değerlendir Medikal tedaviye devam et 1 yıl sonra tekrar değerlendir Kalp nakline aday olguların değerlendirilmesi Medikal tedavi

44  Kardiyak output’u artırıp, periferik dokulara kan akışını düzenleyerek PVO 2 ’yi artırırlar Agostoni P. Clinical Exercise Testing, 2002 Vazodilatörler Ca 2 + blokörler ACE inhibitörleri AT 1 blokörleri  -blokörleri Egzersiz zamanı      Peak VO 2      Peak VE  Peak VT  VE/VCO 2  O 2 -pulse  VO 2 /WR ∆ VO 2 /WR


"Doç. Dr. Gaye ULUBAY Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Kalp Yetmezliğinde KPET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları