Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

2 Plan Kronik solunumsal hastalıklar  KSH da egzersiz intoleransına katkıda bulunan faktörler Pulmoner Rehabilitasyon  Tanım  Hastanın değerlendirilmesi ve seçimi  Program düzenlenmesi

3 Plan Kronik solunumsal hastalıklar  KSH da egzersiz intoleransına katkıda bulunan faktörler Pulmoner Rehabilitasyon  Tanım  Hastanın değerlendirilmesi ve seçimi  Program düzenlenmesi

4 Kronik hastalıklar  Tanım: “Aşağıdaki özelliklerden bir veya daha çoğunu içeren ve normalden sapma gösteren tüm bozukluklar :  Devamlılık gösterir  Sakat bırakır  İrreversibl patolojik değişikliklere neden olur  Rehabilitasyon için hastaya özel eğitim gerektirir  Uzun süre gözlem gerektirir

5

6

7 Daily physical activity pattern in COPD WalkingStandingSittingLyingOthers 6 1141 27 42 5212 0%20% 40% 60%80%100% Healthy elderly (n=25) COPD patients (n=50) 4 Pitta et al. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:972-977

8 Hava hapsi Hiperinflasyon Havayolu obstrüksiyonu HRQoL da azalma Kısıtlı aktiviteDispne Hasta merkezli sonuçlar Anksiyete Takipne  Vant. Gereksinimi Kondisy. azalmaKOAH Hipoksemi Alevlenmeler Cooper CB. Am J Med 2006; 119(10A): S21-S31. Kronik Solunumsal hastalık Pulmoner fizyolojik anormallikler

9 IC, egzersize dayanıklılık ve dispne İnspirasyon kapasitesi Egzersize dayanıklılık Egzersizde dispne r=-0.50 P<0.001 r=-0.61 P<0.001 r=0.52 P<0.001 O’Donnell et al. Eur Respir J. 2004;23:832–840

10 KOAH’da egzersizde dinamik hiperinflasyon O’Donnell D, Chest 2000

11 Schols et al. ARRD 1993; 147: 1151-6 Vücut kompozisyonu

12 KOAH’da periferik kas güçsüzlüğü Bernard S et al. AJRCCM 1998; 158: 629-34

13 Richardson RS et al. AJRCCM 2004; 169: 89-96 (Vastus Lateralis) Fiber type changes Atrophy Apoptosis KOAH’da iskelet kası yapısal değişiklikleri FEV 1 %32 PaO 2 87

14 Mortalite tahmininde egzersiz kapasitesi Proportion surviving Months of follow-up 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 01224364860 I II III IV I: Peak VO 2 : >995 mL/min (n=37) II: Peak VO 2 : 793 -995 mL/min (n=38) III: Peak VO 2 : 654 - 792 mL/min (n=38) IV: Peak VO 2 : <654 mL/min (n=37) Oga T, et al. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:544-549

15 Egzersiz kapasitesi (ve yaşam kalitesini) düzeltmeyi hedefleyen girişimler  Oxygen  Heliox  Rehabilitation  Bronchodilators  LVRS

16 Plan Kronik solunumsal hastalıklar  KSH da egzersiz intoleransına katkıda bulunan faktörler Pulmoner Rehabilitasyon  Tarihçe  Tanım  Hastanın değerlendirilmesi ve seçimi  Program düzenlenmesi

17 Pulmoner rehabilitasyon 1970 ler: İlk kontrollü PR çalışmaları 1980 ler: Şüpheci yaklaşım İdeal aday: Optimal medikal tedaviye rağmen fonksiyonlarında ve günlük yaşam aktivitelerinde HRQoL bozukluğuna yol açan önemli bozukluk bulunan kişiler GOLD: PR, FEV1 değeri %80 in altında olan hastalarda göz önüne alınmalı Bir çok ulusal ve uluslar arası rehber PR nu önemli bir tedavi olanağı olarak ele aldı NETT: PR programlarının KOAH hastalarında önemli bir yeri olduğunu gösterdi

18 ERS-ATS statement 2006 Pulmoner rehabilitasyon, semptomatik ve günlük yaşam aktiviteleri azalmış olan kronik solunum hastalığına sahip kişiler için kanıta dayalı, mültidisipliner, ve çok yönlü bir girişimdir. PR, hastanın bireysel tedavisine eklenir ve şu konular göz önüne alınır:  Semptomların azalması  Fonksiyonel durumu iyileştirmek  Katılımı arttırmak  Hastalığın sistemik bulgularını stabilize ederek veya geri döndirerek sağlık giderlerini azaltmak Tanımlama

19 Pulmoner rehabilitasyon Kronik solunum hastasının yaşam boyu sürecek bakım ve yönetimine entegre edilir Hasta, aile ve PER ekibi arasında aktif bir iş birliğini gerektirir ERS-ATS statement 2006

20 PR programlarından yararlanan hastalıklar KOAH Astım Göğüs duvarı hastalıkları Kistik Fibrozis Interstisyel akciğer hast.; post-ARDS akc. fibrozisi Akciğer kanseri Nöromüsküler hastalıklar ( örn. post–polyo sendr.)  Ağır formlarda egz. Eğitimi uygun olayabilir  Esneklik eğitimi  Vantilatör yardımının optimizasyonu : Perioperatif evre Pre- ve post–akciğer transplantasyonu, LVRS Pulmoner vaskülar hastalıklar

21 Pulmoner rehabilitasyon endikasyonları Pulmoner hastalığa bağlı semptomlar olması Standart medikal rejimlerin ile yeterli semptomatik iyileşme olmaması Motive ve uyumlu hasta Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

22 Contrindications to pulmonary rehabilitation Motivasyon eksikliği Uyumsuzluk Finans sorunları Ağır kognitif boz., psikiyatrik sorun Unstable comorbidite (unstable angina, kompanse olmayan KKY) Süplemanter O 2 ile düzelmeyen ağır egzersiz hipoksemisi Başka ağır hast. Nedeniyle egzersiz yapamama (artrit, inme) Sigara içme* Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

23 PR uygulamaları PR uygulamalarında organizasyon : Hastanede yatan hastaya Ayaktan hastaya Ev koşullarında Bunların kombinasyonu Hastanede yatan hastaya PR: ABD de Gidip gelme zorluğu Egzersizden çok medikal tedavi rejimleri ve vantilatör dasteği ile ilgili programlara odaklanmak Avrupada Hastane programlarına ayaktan hasta da katılabilir Gidip gelme zorluğu

24 Bir PR takımında mültidisipliner grup üyeleri Doktorlar  Göğüs uzmanı  Psikiyatr Terapistler  Fizik tedavi  Meşguliyet  Solunum Hemşire veya egzersiz fizyoloğu Beslenme uzmanı Sosyal hizmetli Psikolog Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

25 Pulmoner rehabilitasyonun başarısında anahtar faktörler Hasta seçimi Program bileşenleri

26 HASTA SEÇİMİ SEMPTOMLARI OLAN HERHANGİ BİR HASTA (ACCP/AACVPR) ? AKCİĞER FONKSİYONLARI ? YAŞ ? KO-MORBİDİTE ? SİGARA ? PSİKOSOSYAL KOŞULLAR ? KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ ? MODİFİKASYON

27 PR programlarının temel komponentleri Hasta eğitimi Psikososyal destek Göğüs fizyoterapisi Egzersiz eğitimi Kas eğitimi Beslenme desteği Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

28 EğitimPsiko- sosyal destek Genel egzersiz eğitimi Selektif kas eğitimi Göğüs fizyotera pisi Meşguliy et tedavisi Beslenme KOAH+++++++++++ + Astım++ +++++ KF & bronşektazi ++ +++(*)++(*)++++++ Göğüs duv hast+++ Nöromüsküler h++++ Uyku hastalıkları++++++ İnterst. akc. has Pre-post operat++ ++++++++++ Trakeos hast++ ++++ PR programlarının ana komponentleri Donner CF, Decramer M. Pulmonary Rehabilitation ERJ Monograph, 2000: 13:132-142 (+): Kanıt yok, (++): Az kanıt var, (+++): Yeterli kanıt var, (*): Transplantasyon hazırlığı için başvurulmuştur.

29 Grup eğitim seanslarında ele alınan konular Belirli akc. hastalıklarında sorunlar Solunumsal ilaçlar Oksijen tedavisi Enerji koruma teknikleri Gevşeme teknikleri Solunum teknikleri  Büzük dudak solunumu  Diyafragmatik solunum Beslenme Acil durumlarda yapılacaklar Seyahat Yaşamın sonu kavramları Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

30 PR’un anlamlı yararları Çok sayıda randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen (A düzeyi kanıt) 1. Fonksiyonel kapasitenin iyileşmesi (6MWD veya Shuttle Yürüme Testi) 2. Dispnede azalma* 3. Sağlığabağlı yaşam kalitesinde iyileşme * Bazı randomize kontrollü çalışmalar ile gözlemlenen (B düzeyi kanıt) 1. Hospitalizasyonda azalma* * Sadece ağır obstr. Olan KOAH hastalarında Hill N.Proc Am Thorac Soc Vol 3. pp 66–74, 2006

31 Egzersiz kapasitesinin artmasıA Dispne hissinin azalmasıA Yaşam kalitesinin artmasıA Hospitalizasyonun azalmasıA Anksiyete ve deprs. azalmasıA Kol fonksiyonlarınım artışıB Yaşam süresine etkiB Solunum kas eğitimi (+ genel egzersiz)C Psiko sosyal destekC GOLD Exc. Summ. 2008 KOAH da PR nun yararları

32 Kısır döngü Cooper. Med Sci Sports Exerc. 2001;33(7 suppl):S643-S646. Kronik Pulmoner Hastalık Fiziksel düşkünlük Fiziksel iyilik Egzersiz kapasitesi azalması Egzersiz kapasitesi artması Dispnede artışDispne azalması HareketsizlikPulmonaner Rehabilitasyon V E gereksinimi artışı VE gereksinimi azalması

33


"Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon; bileşenleri, organizasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları