Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kardiyak Arrest Nedenleri Ve Kardiyak Arrestten Korunma Bahar Kuvaki Balkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kardiyak Arrest Nedenleri Ve Kardiyak Arrestten Korunma Bahar Kuvaki Balkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Kardiyak Arrest Nedenleri Ve Kardiyak Arrestten Korunma Bahar Kuvaki Balkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD İzmir, 2009

3  Erişkinlerde kardiyorespiratuvar arrest nedenleri  Risk altında olan hastaların erken tanınması  Acil Tıbbi Ekibinin (Medical Emergency Team) rolü  Kardiyorespiratuvar arrest riski olan hastalara ilk yaklaşım Sunum Hedefleri

4  Erişkinlerde kardiyorespiratuvar arrest nedenleri  Risk altında olan hastaların erken tanınması  Acil Tıbbi Ekibinin (Medical Emergency Team) rolü  Kardiyorespiratuvar arrest riski olan hastalara ilk yaklaşım

5  Havayolu  Solunum  Dolaşım Çoğu olguda sorun; ile ilgilidir Kardiyorespiratuvar arrest nedenleri

6 Hava Yolu Sorunları Obstrüksiyona yol açan  SSS depresyonu  Kan  Kusmuk  Yabancı cisim  Travma  Enfeksiyon  İnflamasyon  Laringospazm  Bronkospazm Solunum Sorunları  Azalmış solunum dürtüsü SSS depresyonu  Azalmış solunum eforu Kas güçsüzlüğü Sinir hasarı  Restriktif göğüs defekti Kırık kostalara bağlı ağrı  Akciğer hastalıkları Pnömotoraks Hemotoraks Enfeksiyon KOAH’da akut atak Astım Pulmoner emboli ARDS Dolaşım Sorunları Primer  Akut koroner sendromlar  Disritmiler  Hipertansif kalp hastalığı  Kalp kapak hastalığı  İlaçlar  Kalıtsal kalp hastalıkları  Elektrolit / asid-baz denge bozuklukları  Elektrik çarpması Sekonder  Asfiksi  Hipoksemi  Kan kaybı  Hipotermi  Septik şok

7 Kardiyorespiratuvar arrest nedenleri Kardiyak kökenli (%56-80) Hastane içiHastane dışı Kardiyak kökenli olmayan (%10-34) Hastane içiHastane dışı

8  Kardiyak Kökenli Kardiyak Arrestler İskemik kalp hastalığı Koroner arterlerin aterosklerotik olmayan hastalığı Kardiyomiyopatiler Kapak hastalıkları İnfiltratif ve inflamatuvar miyokard hastalığı Konjenital kalp hastalıkları Elektriksel bozuklukları Engdahl J, Resusc 2002 Chugh SS, Progress in Cardiovascular Diseases 2008 Kardiyorespiratuvar arrest nedenleri Hastane dışı %80 Koroner Arter Hastalığı %10-15 Kardiyomiyopatiler 5-10 Diğerleri

9 Kardiyorespiratuvar arrest nedenleri Hastane dışı  Kardiyak olmayan nedenler (%34.1) İnternal nedenler  Travmatik olmayan kanamalar  Pulmoner emboli  Malignite  İntrakraniyal patolojiler Eksternal nedenler  Travma  Entoksikasyon  Boğulma  YCHO Kuisma M, Eur Heart J, 1997

10 Ocak 1995-Aralık 2005 arasındaki kardiyak kökenli olmayan kardiyak arrestler

11 EtiyolojiN = 90/412 (% 21.7)Yaşayan (% 8.9) Solunum yetmezliği32 (35.6)2 (6.25) Bilinmeyen14 (15.6)0 Pulmoner emboli12 (13.3)2 (16.7) Aşırı doz9 (10.0)1 (11.1) Kanama8 (8.9)1 (12.5) Elektrolit bozuklukları4 (4.4)2 (50) Sepsis4 (4.4)0 Boğulma2 (2.2)0 İntrakraniyal patoloji3 (3.3)0 Hematolojik patoloji1 (1.1)0 Malignite1 (1.1)0

12 Kardiyak n=4055 Kardiyak olmayan n=1360 Cerrahi Travma n=329 OAH n=275 Entoks n=180 Diğer n=576 Yaş726351714268 VF4887859 PEA193336351336 Asistoli315652537852 Taburcu (%) 1044534 %25%24%20%13%43

13  Erişkinlerde kardiyorespiratuvar arrest nedenleri  Risk altında olan hastaların erken tanınması  Acil Tıbbi Ekibinin (Medical Emergency Team) rolü  Kardiyorespiratuvar arrest riski olan hastalara ilk yaklaşım

14 Erken tanı :  Kardiyak arrest ve ölümleri  Yoğun bakıma yatışı  Uygun olmayan resüsitasyon girişimlerini önler Yaşam Kurtarma Zinciri

15 “The most sophisticated intensive care often becomes unnecessarily expensive terminal care when the pre-ICU system fails.” Safar P. Crit Care Med 1974;2:1-5 Yoğun bakım öncesi sistemde yetersizlik varsa, en gelişmiş yoğun bakım hizmeti bile sıklıka gereksiz pahalılıkta bir terminal (son) bakıma dönüşür. 1924-2003

16  2 aylık çalışma dönemi/877 olgu (Danimarka, Üniversite Hastanesi)  Günde 1 kez randomize olarak SS, SpO2, KAH, Sistolik KB  Her 5 hastadan birinde vital bulgularda bozulma saptanmış  Bu olgularda 30 günlük mortalitede 3 kat artış saptanmış  Servis hemşireleri anormal vital bulgusu olan olguların yaklaşık %50’sinin farkında değilmiş

17

18 Riskli Hastanın Tanınması Hastane içi kardiyak arrestler  Olguların %84’ü önceden bulgu vermektedir  Bulgu veren olguların %60’ında arrest önlenebilir (hipoksi, hipotansiyon) Çözüm ?? Kardiyak Arresti “Önleyici” Ekip ??

19  Early Warning Score (Erken Uyarı Skoru)  Medical Emergency Team (Acil Tıbbi Ekip)  Rapid Response Team (Hızlı Yanıt Ekibi)  Critical Care Outreach (Yoğun Bakım Uzantısı)  Patient At Risk Team (Riskli Hasta Ekibi)

20 Riskli Hastanın Tanınması Erken Uyarı Skoru UPVA SSS > 37.536.6-37.435.1-36.5< 35 Isı °C > 3021-2915-209 -14< 8 Solunum Sayısı > 200101-19981-10071-80< 70 Sistolik KB mmHg > 130111-130101-11051-10041-50< 40 Nabız 3210123 “ Skor > 4  hasta, doktor tarafından tekrar değerlendirilir

21  “rutin olmayan” bulgular da dikkate alınmalı Kan gazları analizi SpO2 İdrar çıkışı

22 Acil Tıbbi Ekipler Emergency Medical Team

23 Acil Tıbbi Ekibi Çağırma Kriterleri Akut DeğişiklikFizyoloji Hava yolu Tehdit altında Solunum Tüm solunum arrestleri Solunum sayısı < 5 dk -1 Solunum sayısı > 40 dk -1 Dolaşım Tüm kardiyak arrestler Nabız hızı < 40 atım dk Nabız hızı > 140 dk Sistolik KB < 90 mmHg Nörolojik durum Bilinç düzeyinde ani azalma GKS’da > 2 puan düşme Tekrarlayan/uzun süren nöbetler Diğer Yukarıda sayılan kriterlere uymadığı halde şüphe uyandıran hastalar Hillman K, Resuscitation 2001

24

25 ATE çağırma kriterleri Havayolu solunum sıkıntısı hava yolu risk altında Solunum SS > 30/dk SS < 6/dk SpO 2 < 90 (O 2 ) konuşma güçlüğü Dolaşım KB < 90 mmHg KAH > 130/dk Nörolojik durum bilinç düzeyinde azalma Diğer

26  Avustralya’da 23 devlet hastanesi  741744 olgu (12 ay)  ATE ve KAE karşılaştırması  11242 istenmeyen olay / 3700 ATE çağrısı Acil Tıbbi Ekip çağırıları arttıkça kardiyak arrest ve beklenmedik ölümler azalmıştır. Bu sonuç serviste durumu kötüleşen hastaların erken dönemde Acil Tıbbi Ekip tarafından değerlendirilmesine bağlı olabilir.

27  Erişkinlerde kardiyorespiratuvar arrest nedenleri  Risk altında olan hastaların erken tanınması  Acil Tıbbi Ekibinin (Medical Emergency Team) rolü  Kardiyorespiratuvar arrest riski olan hastalara ilk yaklaşım

28 Yaşamı tehdit edici olaylarda tanı ve tedavi kursu

29 A… B… C… D… E… “airway” “breathing” “circulation” “disability” “exposure” Riskli hastalarda “ABCDE” yaklaşımı Havayolu Solunum Dolaşım Nörolojik durum Hastanın değerlendirilmesi

30 “ABCDE” Yaklaşımı  Personel güvenliği  Hastanın yanıt verme durumu  Yaşamsal bulgular nabız, solunum sayısı, kan basıncı, SpO 2, EKG  İntravenöz erişim ve kan örneği Siz hiç yaşam belirtilerine bakmazmısınız? Siz hiç yaşam belirtilerine bakmaz mısınız ???

31 “ABCDE” yaklaşımı Havayolu Havayolu obstrüksiyonunda tanı  Konuşabilme  Solunum zorluğu, solunum sıkıntısı, boğulma  Yeterli soluk alamama  Gürültülü solunum stridor, wheezing, “gurgling”  Tahterevalli bulgusu, yardımcı solunum kaslarının kullanımı

32 Havayolu obstrüksiyonunda tedavi  Havayolu açıklığı - örn. baş ekstansiyonda, çenenin itilmesi, “jaw thrust”  Basit ek uygulamalar  İleri teknikler - örn. LMA, trakeal tüp  Oksijen “ABCDE” yaklaşımı Havayolu

33 Solunum sorunlarının tanınması  Bak Solunum sayısı, solunum şekli, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, siyanoz, göğüs deformitesi, bilinç durumu – varsa SpO2  Dinle Gürültülü solunum, solunum sesleri (ral, ronküs, tek taraflı solunum sesleri)  Hisset Ekspansiyon, perküsyon, trakeanın pozisyonu, krepitasyon “ABCDE” yaklaşımı Solunum

34 Solunum sorunlarında tedavi  Havayolu  Oksijen  Altta yatan nedenin tedavisi - örn. pnömotoraksın drenajı  Solunum yetersiz ise desteklenmesi - örn. balon-valf-maske ile ventilasyon “ABCDE” yaklaşımı Solunum

35  Nabız – KAH  Kan basıncı  Kapiller dolum zamanı (KDZ)  Kalbin oskültasyonu  Göğüs ağrısı, dispne, bilinç değişikliği  Oligüri  Monitörizasyon (ritm)  EKG (iskemi)  Kanama, volüm kaybı ? Dolaşım sorunlarında tanı “ABCDE” yaklaşımı Dolaşım

36  Havayolu, solunum  Oksijen  İV erişim, kan alınması  Nedene yönelik tedavi  Sıvı tedavisi  Hemodinamik izlem  İnotrop /vazopresör ilaçlar  Akut koroner sendromda Oksijen/Aspirin/Nitratlar/ Morfin (MONA) Dolaşım sorunlarında tedavi “ABCDE” yaklaşımı Dolaşım

37 “ABCDE” yaklaşımı Disability – nörolojik durum  Tanı Nörolojik değerlendirme (USAY = AVPU veya Glasgow Koma Skalası) Pupil reaksiyonu Kas tonusu ve hareket Postür  U - Uyanık  S - Sesli uyarıya yanıt  A - Ağrılı uyarıya yanıt  Y - Yanıt yok  A – alert  V – responds to voice  P – responds to pain  U – unresponsive

38 “ABCDE” yaklaşımı Disability – nörolojik durum Tedavi- ABC  Altta yatan nedenin tedavisi  İlaç çizelgesinin kontrolü  Kan şekeri kontrolü  Lateral pozisyon uygulamasını düşünün

39  Tam değerlendirme için giysilerini çıkarın - örn. yaralanmalar, kanama, döküntüler  Isı kaybını önleyin  Mahremiyeti koruyun “ABCDE” yaklaşımı Exposure – Tüm vücudun incelenmesi

40 Özet  Havayolu, solunum veya dolaşım problemleri kardiyorespiratuvar arreste neden olabilir  Çoğu hastada kardiyorespiratuvar arrest öncesi uyarıcı bulgu ve semptomlar vardır  Risk altındaki hastaların erken tanınması ile kardiyorespiratuvar arrest önlenebilir  Kardiyorespiratuvar arrest riski olan hastaların tanı ve tedavisinde “ABCDE” yaklaşımı uygulanmalıdır

41 “Doktor lütfen bana ikinci bir şans tanıyın”


"Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. Kardiyak Arrest Nedenleri Ve Kardiyak Arrestten Korunma Bahar Kuvaki Balkan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları