Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı"— Sunum transkripti:

1 Patoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı
Mart 2009

2 Temel ilkeler Hizmet ilkeleri: Adaletli, insancıl, hızlı ve nitelikli hizmet vermek Eğitim ilkeleri: Yaygın temel eğitimi gerçekleştirmek, sorgulayıcı, yenilikçi, uygulamaya öncelik veren, sistemli düşünmeyi temel alan eğitim Araştırma ilkeleri: ülke ve bölgenin gereksinim ve sorunlarına öncelik veren, ortak çalışmayı temel alan, farklı bilim dalları ve diğer patoloji merkezleri ile işbirliği yapan, sürekliliği ve uzun erimli planları olan araştırmalar.

3 Planın kapsamı Mevcut sorunların çözümü ve yeni hedeflerin saptanması.
Hizmet, eğitim ve araştırma konularında olanaklarımız, eksiklerimiz, hedeflerimiz. İnsan gücü planlanması (Akademik kadro, uzmanlık öğrencileri, teknisyen, sekreterler, yardımcı elemanlar) nitelik ve nicelik yönünden neler olmalı? Mekan ve altyapı bakımından neleri hedeflemeliyiz? Teknik olanakların geliştirilmesi, yeni yöntemler, çalışma mekanları. Eğitim hedeflerimiz. Öğrenci eğitimi, asistan eğitimi, akademisyenlerin yetiştirilmesi, rotasyonerler, teknisyenlerin hizmet içi eğitimi, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu, sağlık hizmetleri yüksek okul eğitimleri. Araçlar, süreçler ve uygulama. Bölgemizdeki Patoloji uzmanlarının sürekli eğitimi ve mesleki işbirliği için öneriler. Araştırma hedefleri. Asistan tezleri, ortak çalışmalar, günlük uygulamaya konulacak konularda ön çalışmalar neler olabilir? Hizmet sunumu bakımından neler planlanabilir? Daha nitelikli, daha hızlı, daha yaygın hizmet için aşamalar, öneriler. Otomasyon sisteminden beklentiler. Fakülte geneline ilişkin Anabilim Dalımızın katkıları. Konseyler, ortak toplantılar, Kurullar, ortak araştırma projeleri. Sosyal ortam açısından öneriler. Üniversite ve fakültenin idari işleyiş ve yönetimi ile ilgili öneriler. İlimiz ve Üniversite hizmet alanındaki vatandaşlara ilişkin hedef ve öneriler.

4 Uzun erimli (15 yıllık) ana hedefler
Hastanemizin ve bölge sağlık kuruluşları için hastalıkların tanısı konusunda yeterli referans merkezi olmak. Otopsi, histopatoloji, sitopatoloji ve moleküler patoloji dallarının yetkinlikle uygulanabildiği bir merkez olmak. Hastalıkların nedenleri ve tanı yolları konusunda bölge halkının aydınlatılmasına ve sağlık bilincinin geliştirilmesine düzenli katkı yapan bir merkez olmak. Tıp fakültesi mezunlarına hastalıkların tanı ve patogenezi konusunda yeterli ve güncel temel bilgilerle donatan ve bu bilgileri sürekli yenileyen bir merkez olmak. Hekimler tarafından uzmanlık eğitim almak konusunda öncelikle tercih edilen bir merkez olmak Bölgemizdeki patoloji uzmanlarının sürekli eğitimini, danışmalarını destekleyen bir merkez olmak Başta kanser araştırmaları olmak üzere tıptaki önemli gelişmelerde her yıl en az birkaç araştırmanın yapıldığı ve sonuçlarının yayınlandığı bir merkez olmak. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki patoloji merkezleriyle sürekli ve düzenli iletişimi gerçekleştirmek

5 İnsangücü, donanım ve işleyişle ilgili hedefler
Patolojinin temel dallarında özelleşmiş, ancak genel patoloji eğitimini de yetkinlikle sürdüren eğitici kadrosu oluşturulması. Sitopatoloji Jinekopatoloji Dermatopatoloji Nöropatoloji Hematopatoloji Meme patolojisi Nefropatoloji Endokrin sistem patolojisi Mide barsak sistemi patolojisi

6 Kısa erimli hedefler (1 yıllık) ve plan
Ana hedef; laboratuar inceleme (Hizmet) ve tıp eğitimi ve uzmanlık öğrencisi eğitimi konusunda, teknik donanım, insangücü, mekan yerleşimi, araç-gereç konularında temel sorunları çözmektir.

7 a. Hizmet ve eğitim konusunda:
Patoloji ve sitoloji inceleme başvurularının düzgün kaydedilmesi, İnceleme sürelerinin en aza indirilmesi ve randevuların koşulsuz gerçekleştirilmesi (İnceleme sonuçlarının söz verilen süre içinde bitirilerek rapor edilmesi) Histopatolojik incelemelerde (Kemik doku ve immünohistokimyasal inceleme gerektirenler dışında) en çok 7, Sitolojik incelemelerde (İmmünositokimyasal inceleme gerektirenler dışında) en çok 5 gün sonra rapor yazılarak sonuç verilmesi, Otopsilerin 7 gün içinde ön raporlarının, en geç dört haftada kesin raporlarının yazılması. Tespit, takip ve boya işlemlerinde kullanılan malzemenin düzenli kalite kontrolünün teknisyenlerce yapılması, Hekimler tarafından incelemesi bitirilen raporların en az hata ile günü gününe yazılması, Bütün tümör olgularının ulusal ve uluslar arası ilgili kuruluşların istemlerine uygun biçimlerde incelenmesi ve rapor edilmesi, Deri, böbrek, karaciğer ve kemik iliği biyopsilerinde histopatolojik değerlendirmelerin raporlarda ayrıntılı ve standart olarak yer alması, Meme tümörleri, üroonkoloji, jinekoonkoloji, deri tümörleri, beyin tümörleri konusunda klinikopatolojik çalışma gruplarının oluşturulması (Düzenli konsey toplantıları)

8 b. Eğitim programlarında
Tıp eğitiminde teorik derslerin eğitim hedeflerine ve programa uygun olarak gerçekleştirilmesi, öğrenci pratiklerinin makroskopi ve mikroskopi eğitimlerinde öğrencilerin daha etkin katılımının sağlanması, Sınavlarda bugüne kadar sorulan tüm soruların gözden geçirilerek bir soru bankasında toplanması, Öğrencilere önerilen kaynak kitaplarla ilgili bir liste hazırlanarak iletilmesi, Pratik sınavlarda standart uygulama ve sözlü sınav yapılması, Asistan karnesinin güncellenmesi. Uzmanlık eğitiminde öğretim üyelerinin günlük mikroskop başı eğitiminin yanı sıra her ay bir öğretim üyesinin seminer veya kurs hazırlaması, günlük olgu tartışmaları, haftada bir makale saati ve ayda iki kez asistan seminerleri yapılması, Bölgedeki patoloji uzmanlarının da katılabileceği aylık toplantılar yapılması, Tıbbi Laboratuar, Ebelik, Hemşirelik programlarındaki derslerin hedeflerinin ve programlarının yeniden belirlenmesi, Rotasyona gelen asistanlara patolojide inceleme yöntemleri, istem formu doldurulması, tespit sıvıları, ince iğne aspirasyonu endikasyonları ve uygulama yöntemi, servikal yaymalarda istenmeyen durumlar, patoloji ve sitoloji raporlarının değerlendirilmesi başlıklarında bir veya iki saatlik ders verilmesi.

9 c. Mekan düzenlemesi Makroskopi odası: Aynı anda üç makroskopi ekibinin çalışabileceği, ışık ve havalandırma bakımından uygun çalışma koşulları sağlanmış bir makroskopi salonu hazırlanması, Diseksiyonun standartlara uygun olarak yapılabilmesi için gerekli malzemenin sağlanması, şematik yönlendiriciler asılması, Kütüphane: Temel başvuru kaynak kitaplarının güncelleştirilmesi Asistan odası: Biri dual, ikisi binoküler olmak üzere en az üç mikroskop bulunan bilgisayar ve internet donanımı olan 24 saat çalışılabilecek bir oda düzenlenmesi.

10 d. Teknik donanım: Teslim alınan tıbbi malzemenin bulaşıcı hastalık risklerini en aza indiren biçimde teslim alınıp makroskopi odasına ve sitoloji boyama bölümüne iletildiği bir düzenleme, Makroskopide kullanılan cerrahi aletlerin (Pens, penset, makas, bistüri, bıçak, kemik kesimi) sayı ve nitelik bakımından yeterli hale getirilmesi, Mikroskopların bakımının yapılması, Otomatik immünohistokimyasal boyama, bir mikrotom, etüv, su banyosu, formalin, ksilen ve alkol için geri döüşüm cihazı, bir derin dondurucu alınması. Kayıt ve rapor yazımında kullanılan bilgi işlem programının istekler doğrultusunda iyileştirilmesi, yazılmış bütün raporların istendiğinde arama yapılabilecek tek bir sistemde birleştirilmesi. Bölümdeki bilgisayarların işlevlerinin belirlenmesi, kapasitelerinin yükseltilmesi, araştırma, veri yükleme ve depolama konusunda gerekli düzenlemenin tamamlanması.

11 e. Öğretim üyeleri arasında etkin bir işbölümünün tamamlanması.
Birinci kategori Bilgi işlem, kayıt ve rapor sistemi Makroskopi ve mikroskopi düzeni Öğrenci eğitimi (Sınavlar, teorik dersler, ders araçları) Asistan eğitimi (Planlama, uygulamanın denetimi, eğitim arşivleri) Öğrenci makroskopisi Öğrenci mikroskopisi

12 e. Öğretim üyeleri arasında etkin bir işbölümünün tamamlanması.
İkinci kategori Histokimya İmmünohistokimya Arşiv (Blok, lam, rapor) Makro ve Mikrofotografi Bilgisayarlar Üçüncü kategori Otopsi İmmünofloresan inceleme Stok ve malzeme izlemi Cihaz bakımı ve onarımı


"Patoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları