Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2006470066 YAĞMUR TİTİZ 2006470070 SERAP TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2006470066 YAĞMUR TİTİZ 2006470070 SERAP TURAN."— Sunum transkripti:

1 YAĞMUR TİTİZ SERAP TURAN

2 KİBBUTZ

3 KİBBUTZ: Topluluk KİBBUTZM: Çoğul KİBBUTZNİK: Kibbutz Üyesi olarak ifade edilir.

4 Kırsal alanlarda yerleşim yerleri Kibbutzlar ve Moshawlar’dır.
KİBBUTZ: Bütün değerlerin toplu mülkiyet altında bulunduğu, çalışmanın toplu olarak örgütlendiği ve çocukların bakımı da beraber olmak üzere yaşama koşullarının büyük bir bölümünün toplu olarak düzenlendiği tarımsal bir köydür.

5 MOSHAWLAR ‘da ise; Kibbutzların aksine her aile kendisine ayrılan alanda geliri kendisine ait olmak üzere çalışır. Hiçbir aileye “emek kiralama” izni verilmez. Moshawlar ülkenin tarımsal üretim merkezidir. Tarımsal üretim toplu olarak hazırlanır, bireysel ve tarımsal tüketim maddeleri de benzer biçimde toplu olarak satın alınır.

6 Temel başlangıcı Marksist Kuram’a dayanan “herkese yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre “ felsefesi ile hareket eden Kibbutz’un İsrail Devleti’nin kuruluşunda önemli etkileri olmuştur. 1948 yılında İsrail Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Kibbutzlar gerek savunma için asker yetiştirmek gerekse tarımsal kalkınmayı sağlayacak yerler olarak görülmüştür. Ayrıca devletin gelişmesine katkı sağlamış 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan kaçan Yahudilere yerleşim yeri olmuştur. Sosyalizm ve Siyonizmi pratik bir şekilde biraraya getiren Kibbutzim İsrail’e özgü bir deneydir ve tarihte gelmiş geçmiş en büyük ortaklaşa toplum hareketinden biridir.

7 Kibbutz’un dayandığı tek ve en önemli ideal; “emeğin ahlaki” değeridir
Kibbutz’un dayandığı tek ve en önemli ideal; “emeğin ahlaki” değeridir. İnsan kendisine, topluma ve doğaya emek sayesinde dönebilir. Kibbutz’un gücü bireyin ve grubun yaşantısının her alanında tam uyumunu, her bireyin en çok gereksinimini ve insanın ahlaki değerlerinin sürekli olarak derinleşmesini sağlayan toplumsal doğasındadır.

8 Kibbutz hareketi “kiralık emeğe” 3 ahlaki yönden karşı çıkar:
Toprağa kök salma gereği, Ucuz emeği kullanan sahiplerinin rahata düşkün bir aylak sınıfını oluşturmaması, Bütün ücretli işçiliğin sömürücülüğü yarattığına inanıldığı içindir.

9 Kibbutz hareketi tamamen tarıma dayanıyordu ancak az sayıda da sanayi vardı.
Kibbutz üyeleri ister inek sağsın ister büyük bir sanayiyi yönetsinler eşit şekilde ödüllendiriliyorlardı. İhtiyaçlara göre üretim ve tüketim mevcuttu.

10 Ekonomik olarak varolabilmek için erkek ve kadın işgücünün çoğunun üretken çalışmaya yönelmesi gereği kadının tarlada çalışabilmesini sağlamak için bir toplu çocuk bakımı düzeni geliştirilmiş.

11 Yeni doğan çocuk bu bakım evlerine 4 günlükken girer ve Çocuklar Toplumu’nun bir üyesi olur. Orta dereceli okulu bitirinceye kadar bu topluluğun üyesi olarak kalır ve daha sonra Kibbutz üyeliğine seçilir.

12

13 Günümüzde Kibbutz; Kibbutz, İsrail’in varlığının büyük bir bölümünde, en yüksek ideallerin bir ifadesi olarak; kollektif emek, toprak sevgisi ve katıksız bir eşitçilik vardı. Yeni Kibbutzlar topluluk ve değerlere vurgu yaparak, kollektif sorumlulukla bireysel özgürlük arasında daha iyi ayarlanmış bir denge aramaktadır.

14 Yeni Kibbutzlar’da ya maaş alıyorlar yada kazandıkları geliri yansıtacak şekilde kendilerine ödenekler tahsis ediliyor. Toplam eşitlik kavramı günümüzde değerini yitirmiş bulunmaktadır; fakat toplumsal hizmetler yine de üyelerine sunuluş açısından eşitsizliği en aza indirmek için gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamaktadır. Enerji, konut, ders dışı eğitim gibi giderleri ise ödemeler ile karşılamaktadır.

15 Tüm Kibbutz varlıkları hala topluluğa aittir ama üretim araçlarının yönetiminde üyelerin söz sahibi oluşu önemli ölçüde düşürülmüştür. Yani topluluklar artık büyük oranda kamuoyu yoklaması yerine profesyonel yöneticilerle idare ediliyor. Bu sanayinin gelişmesinin özel yatırımların ve turizmin artmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Halk iktidar olmak için sadece biraraya geliyor.

16 İSRAİL DEVLETİ 14 Mayıs 1948 tarihinde Britanya mandası sona erdiğinde İsrail bağımsızlığını ilan etti. Bunun üzerinden bir gün geçmeden Arap ülkeleri İsrail’e saldırdı. Savaştan yenik ayrılan taraf Arap ülkeleri oldu ve 1949 yılında ateşkes imzalandı. İsrail savaş sonunda %56 olan Filistin toprağını %78’e çıkardı. 11 Mayıs 1949 tarihinde de Birleşmiş Milletler’in üyesi olmuştur.

17 1967 yılı İsrail-Filistin ilişkilerinde kırılma noktası olmuştur.
İsrail’in Batı Şeria ve Gazze’yi işgal etmesi Filistinlileri tam anlamıyla İsrail yetkesine sokmuştur. İsrail’in Filistinliler ile olan gerginliği hala sürmektedir.

18 İsrail’in varlık sebebi olan ;”sürgünlerin ülke içinde toplanması” ilkesi doğrultusunda ülkenin kapılarının sonuna kadar açılmıştır. Her Yahudi’nin ülkeye gelme ve vatandaşlık kazanma hakkı teyit edilmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğunu bu göçler oluşturduğu için İsrail etnik açıdan oldukça çeşitliliğe sahiptir. Bazı yıllar % 58’lere varan nüfus artışının sebebi de bu göçlerdir.

19 İsrail devleti kurulduğu tarihte toplam nüfusu 786
İsrail devleti kurulduğu tarihte toplam nüfusu kişi iken günümüzde ise 7 milyonu aşan bir nüfusa sahiptir. Bu 7 milyonluk nüfusun yarıdan fazlasını Yahudiler diğer kısmını ise Araplar, Çerkezler ve diğer küçük topluluklar oluşturmaktadır.

20 İSRAİL’DE DEMOKRASİ İsrail Devleti yasama, yürütme, yargı dallarından oluşan parlamenter bir demokrasidir.

21 Yürütme organı, yasama organının (Knesset’in) güvenine bağlıdır ve yargının bağımsızlığı kanunla teminat altına alınmıştır. Knesset ( İsrail Parlamentosu)

22 DEVLET MÜFETTİŞLİĞİ 1949 yılında kurulmuş olan devlet müfettişliği; kamu yönetiminin hukuka uygun, düzenli, etkin ve dürüst bir şekilde çalışmasını sağlamak için dışarıdan denetim yapar ve bu konular üzerine raporlar hazırlar. 1971 yılından itibaren ombudsman sıfatıyla da görev yaparak, müfettişin görev yetkisine tabi olan devlet ve kamu organlarına karşı halktan gelen şikayetleri inceler.

23 HİSTADRUT (Genel Sendikalar Federasyonu)

24 HİSTADRUT 1920 yılında ülke işçilerini temsil etmek ve üyelerine istihdam sağlayacak sanayiler kurmak için kurulmuştur. Central Plaza New York City 1934

25 İsrail ekonomisindeki çalışma alanlarının çoğu temsil edilmektedir.
Bugün üyesi ile işçilerin yerel örgütlenmesi ile uğraşan, toplu sözleşmeleri imzalayan ve bunların uygulanmasını gözeten 78 sendikayı biraraya getirmektedir. İsrail ekonomisindeki çalışma alanlarının çoğu temsil edilmektedir.

26 Günümüzde ise; Histadrut işçilerin daha fazla alt işveren yoluyla veya bireysel sözleşmeler kapsamında istihdam edilmelerinden dolayı geçmişte olduğu kadar güçlü değildir.

27 TEŞEKKÜR EDERİZ 


"2006470066 YAĞMUR TİTİZ 2006470070 SERAP TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları