Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 4 5 ÇEK CUMHURİYETİ Genel Ekonomik ve Ticari Değerlendirme, Yabancı Sermaye, İş Yeri Açılması, Müşavirlik Faaliyetleri ve İhracatçı Firmalara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 4 5 ÇEK CUMHURİYETİ Genel Ekonomik ve Ticari Değerlendirme, Yabancı Sermaye, İş Yeri Açılması, Müşavirlik Faaliyetleri ve İhracatçı Firmalara."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 ÇEK CUMHURİYETİ Genel Ekonomik ve Ticari Değerlendirme, Yabancı Sermaye, İş Yeri Açılması, Müşavirlik Faaliyetleri ve İhracatçı Firmalara Yönelik Faaliyetler

6 6 GENEL ÖZELLİKLER Merkezi plan ekonomilerinde başarısızlık AB’nin genişlemesi AB üyeliği (01.05.2004) GSMH formasyonu (imalat sanayii) Mevcut refah düzeyi AB ve NATO standartları Türkiye – Çek Cumhuriyeti / STA (01-24 / 25-97) / GB’nin yeni üyelere teşmili

7 7 ÜLKE KİMLİĞİ Başkent : Prag (1,18 milyon) Yönetim : Parlamenter Dem. Yüzölçümü : 78.866 Büyük kentler : Prag, Brno (382), Ostrava (320), Plzen (167)

8 8 ÜLKE KİMLİĞİ Nüfus : 10 m (5,2 m kadın; 4,9 m erkek) Artış : %o - 1,8 Ort. Hayat beklentisi : 71,5 (erkek); 78,2 (kadın) Okur yazarlık: % 100 Ortalama hane halkı : 2,78 kişi

9 9 KÜLTÜREL BOYUTLAR (Hofstede) PDI: 30 / 40 / 60 (CZ / AB / TR) IDV: 55 / 55 / 30 MAS: 40 / 53 / 40 UAI: 55 / 70 / 80 Din: Katolik; husit; ateist CZ; Müslüman TR

10 10 EKONOMİK GÖSTERGELER GSMH : 90,4 milyar USD ( % 80 özel) Kişi başına GSMH : 8.369 USD GSMH Büyümesi : % 3,7 Enflasyon : % 1,0 Endüstriyel Üretim Artışı : % 5,8 Faal nüfus : 5,1 milyon İşsizlik : % 10,0 İhracat / ithalat : % 98

11 11 DIŞ TİCARET İthalat : 36,5 milyar USD (2001); 40,7 milyar USD (2002), 51,3 milyar (2003), 66 milyar (2004) İhracat : 33,4 milyar USD (2001); 38,4 milyar (2002), 48,2 milyar (2003),65 (2004) İthalat (Türkiye): 172 (0,63); 235; 326; 376 İhracat (Türkiye): 128; 275; 328; 508 milyon (>%1)

12 12 DÖVİZ KURLARI / FAİZLER / YABANCI SERMAYE 2001 : 38,0 CZK / USD; 34,08 CZK /EUR 2002 : 32,7 CZK / USD; 30,81 CZK /EUR 2003 : 28,6 CZK / USD; 31,8 CZK /EUR 2004 : 23,1 CZK / USD; 30,1 CZK /EUR 2 Haftalık repo faizi : % 2,3 DYSY : % 10 GSMH

13 13 DIŞ TİCARET / BLOKLAR - ÜLKELER OECD payı İthalat: (% 85); İhracat (% 90) AB payı İthalat (% 70); İhracat (% 75)

14 14 Önde Gelen Ticaret Ortakları İthalat (%) Almanya: 33 Rusya: 5,5 Slovakya: 5,4 İtalya: 5,2 Fransa: 4,81

15 15 Önde Gelen Ticaret Ortakları İhracat (%) Almanya: 38,3 Slovakya: 8,02 Avusturya: 5,77 İngiltere: 5,45 Polonya: 5,23

16 16 DIŞ TİCARET / EŞYA (SITC) İthalat / İhracat : Gıda ve canlı hayvan (% 3,88 – 2,70) İçecekler ve tütün (% 0,53 – 0,68) Yakıtlar hariç hammaddeler (% 2,92 – 3,02) Mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili eşya (% 9,11 – 3,01) Kimyasallar (% 11,01 – 6,47) İmal edildiği maddeye göre tasnif edilen eşya (% 20,46 – 24,55) Makina ve ulaştırma ekipmanı (% 41,81 – 47,14) Muhtelif mamul eşya (%10,03 – 12,21) Diğerleri (% 0,02 – 0,1)

17 17 TÜRKİYE İLE TİCARET (EŞYA) İthalat : 87.03 (35,8 milyon USD); 85.28 (28,9 milyon USD); 87.02 (17,5 milyon USD); 85.44 (4,7 milyon USD); 87.01 (10,3 milyon USD) İhracat : 85.40; 84.02; 84.21; 87.03; 84.74

18 18

19 19 MALİYETLER Nakliye –Kont. (20 ft; 500 – 1.500 USD) –Kamyon 3.000 EUR (1.500 – 3.500/4.000 (01.09)) Genel olarak Almanya ile paralel Lojistik Mrkz. % 30 – 35 BA ort. Gümrükleme : 100 – 200 USD

20 20 MALİYETLER İhracatın sigortalanması L/C ; bankalar; danışmanlar üzerinden araştırma İşlemlerin mukaveleye bağlanması; sevk öncesi kontrol Alacakların tahsili; Pr.Av.B. vs. Satıcının desteklenmesi – ?

21 21 MALİYETLER Marka tescili: FMH Bern, Paris ve Ulusl. Telif Hakları Konvansiyonları – Çek Cumh. Yerli mevzuat : AB ile uyumlu Uygulama ? Sp 301 WL (optik medya)

22 22 MALİYETLER KDV : Temel had: % 19; % 5 KDV : 750*4 (AB üyeliği) Kurumlar vrg. % 31 ÖTV : Yakıt, alkollü içkiler vb. eşya Gelir vrg. 109> % 15; 312 % 32 Yabancı personel istihdamı : ?

23 23 DYSY (Çek Yat. Ajansı) 2002 : 9,3 milyar USD Teşvik: 1998; Eşikler (Genel; kalkınma öncelikleri) ; % 40 üretim hattı; kurumlar vergisi istisnası Teşvik: Yurtdışı mağaza ve ofis (DTM)

24 24 DYSY (Dağılımlar; ÇYA) Bölgeler: Usti (3,8); Merk. Bohemya (3,2); Güney Moravya (1,7); Pardubice (1,5); Plzen (1,1); Prag (1,0) Ülkeler: Almanya (2,8); A.B.D. (2,5); Japonya (2,1); Fransa (1,1); Holanda (1) Sektörler: Otomotiv (5); kimya (2,6); elektronik (2,3); gıda ve içecek (0,9); hizmetler (0,8); tekstil (0,36)

25 25 ÇEK CUMHURİYETİNDE İŞYERİ AÇILMASI Yabancı şahısların taşınmaz malların alımı da dahil olmak üzere ticari faaliyette bulunması serbesttir. Yabancı şahısların ticari faaliyet gerçekleştirilmesi : –Çek Cumhuriyetinde yabancı bir firmanın temsilciliğinin açılması, –Çek normlarına uygun olarak firma kurulması

26 26 TİCARET LİSANSI Yabancı şahıslar, –Kalış müsaadesi, –Yetkili ticari müdür olacaklar ise Çek dilinde yeterlilik, –Temiz kağıdı, Konularında ispat ve ibraza mecburdur. Bu belge ticaret lisans ofisinden alınmaktadır.

27 27 TİCARET SİCİLİNE KAYIT Firma kuruluş ve yetki belgeleri, Müdürlerin imza sirkülerleri, Sermaye ödenmesine dair ispat belgeleri, Yabancı müdürlerin kalış müsaadeleri, Müdürlerin ve denetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanan taahhütname, İlgililerin adli sicil kayıtları, Firmanın ticaret lisansları, Firmanın adresinin bulunduğu yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi.

28 28 FİRMA KURULUŞ SENEDİ İsim ve adres, Ortaklar, Faaliyetler, Sermaye, Kurucular, Firma biçimi (a.ş.; ltd.) Hususlarını içerir ve noterde hazırlanır.

29 29 KURULUŞ SERMAYESİ Asgari sermaye şartı: –200.000 CZK (s.r.o.) –2.000.000 CZK (a.s.) Bu sermaye bir Çek bankasında veya Çek Cumhuriyetinde kayıtlı bir bankaya yatırılacaktır.

30 30 TİCARET SİCİLİ, KDV VE GELİRLERİN TRANSFERİ Ticaret lisansının alınmasını müteakip bölge ticaret mahkemesi tarafından ticari kimlik numarası (IČO) düzenlenir. Vergi siciline kayıt mükellefiyeti ticaret siciline kaydın gerçekleşmesinden sonraki 30 günde tamamlanır. KDV (DIČ) mükellefiyeti ise ciroya (750*4) bağlı olarak gerçekleşir. Karın transferi tamamen garanti altındadır.

31 31 T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DTM Y.D (58) GÖREVLER : Kamu / Özel sektör Kamu: DTM (Raporlama; Çek Cum. DT uygulamaları; Alım heyetleri; Ticaret Heyetleri; Milli Katılımlar; Uyuşmazlıklar) Kamuya ait diğer uygulamalar (Fiyatlar; diğer DT işlemleri)

32 32 T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Özel sektör : Çek firmalarının talepleri (OAİB www.dtm.gov.tr, ITO vb.)www.dtm.gov.tr Özel sektör : İhracatçılarımızın talepleri (Pazara giriş stratejisi; safhaları : doğrudan ihracat; pazarlama zinciri) (%80) iş ziyaretleri, heyetler

33 33 TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ’NE BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR Üretim ve ihracatı yapılan eşyanın G.T.İ.P. Dahil tam tanımı, Firmanın tam unvanı, Yetkili kişinin adı ve unvanı, Posta adres ve kodu, E posta adresi (web ?) URL adresi

34 34 T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Çek Cumhuriyeti hakkında bilgi temini (czgenel.doc; Pazar büyüklüğü (?) istatistikler (Türk – Çek İşadamları Birliği; CESTA 4 www ÇİO; ÇMB; meslek kuruluşları; ülkedeki fuarlar; milli katılımlar) Başvuruların değerlendirilmesi * Yapılan başvuruların ÇEO (telecom.cz) / TR-CZ İAB ne (üyeler) iletilmesi Firma bilgilerinin temini (muhtelif kaynaklar)

35 35 T.C. PRAG BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Çek Cumhuriyetinde mukim firmalar için kaynaklar: Web : Firma rehberleri, ticari kuruluşlar; arama makinelerinin ticari bölümleri; online kataloglar; fuar organizatörlerine ait sayfalar Kataloglar : CD, basılı – kağıt format (transfer *.jpg ; *.tif ?) Verinin düzenliliği, zamanlar ? İşlem optimizasyonu : Son kullanıcının doğrudan işlem yapabilmesi, hassasiyet, zaman kullanımı, verinin tekrar kullanılabilir olması, transfer edilebilir ve kullanılabilir dosyalar *.csv - *.xls / *.txt

36 36 KATALOGLAR KATALOGTASNİFKODTUTARLI ?FİRMA S.GÜNCEL ?ZAMAN K. KOMP. 7ÇOK İYİ64.932% 9020.0006 AYİMKANSIZ T/D. 4ÇOK İYİ1.364% 9070 – 75 S İMALAT. 4ÇOK İYİ1.705% 9570 – 75 S İTH/İHR. 7ÇOK İYİ1.481% 9070 – 75 S Ç.E.O. 6ORTA202% 901.50012 AY8 S EDB 6ORTA202% 451.60012 AY8 S INF 9İYİ623% 751.50012 AY60 S FUAR KT.ÇOK İYİDEĞİŞ.% 100MUHT.


"1. 2 3 4 5 ÇEK CUMHURİYETİ Genel Ekonomik ve Ticari Değerlendirme, Yabancı Sermaye, İş Yeri Açılması, Müşavirlik Faaliyetleri ve İhracatçı Firmalara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları