Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Dayanışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Dayanışma."— Sunum transkripti:

1 Toplumsal Dayanışma

2 Toplumsal Dayanışma Nedir?
Dayanışma bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması demektir. Toplumsal dayanışma ise toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık idrak etmemiz gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak unsurlardan birisi dayanışmadır. Ülke içinde veya dış ülkelere karşı her zaman birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Toplumsal dayanışma denildiğinde konuyu birçok farklı noktadan incelemek gerekir. Toplumu oluşturan bireylerdir. Bireyler arasında güven ilişkisi, demokrasi, hukuka saygı, kurumlar arasındaki iletişim, köylü yada kentli bireylerin birbirine olana saygı ve bağlılığı, devlete olan güven ve günümüz Türkiye'sinde olumlu yada olumsuz her türlü gelişmelere verilen reaksiyonlar olarak incelenebilir. Birlik ve beraberlik denildiğinde toplumsal dayanışmaya en büyük örnek Kurtuluş Savaşımızdır. Konu hakkında Paulo Coelho'nun yazısından biraz söz etmek istiyorum. Yazı şöyle Çiftçi, Tarım Bakanlığı tarafından verilen bütün madalyaları kazanmayı başarmıştı. Çünkü yetiştirdiği buğdaylar mükemmel kalitedeydi. Meraklı bir gazeteci bu büyük başarının sırrı üzerine uzun bir makale yazmak amacıyla çiftçinin yaşadığı yere gitmeye karar verir. Oraya varır varmaz çiftçiye, bölgedeki en iyi ürünü yetiştirmeyi her zaman nasıl başardığını sordu. “Çok basit” diye cevap verdi çiftçi “Hasat bittiğinde buğday tanelerini büyük bir bölümünü ayırıyor ve onları komşularıma dağıtıyorum” İnsan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır. Yalnız yaşaması mümkün değildir. Birlikte yaşamanın gereği olan dayanışma ile insanlar yardımlaşmayı, birlikte iş yapmayı öğrenirler. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Atalarımız bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurgulamışlardır. Dayanışma toplumlar arasında, millet içerisinde ve milletlerarasında olabilir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Milleti'nin dayanışması ile düşman yurttan kovulmuş ve vatan tamamen kurtarılmıştır. Dünya da ise, Birleşmiş Milletler buna örnek olarak gösterilebilir

3 Dayanışma İle İlgili Ata Sözleri
Hatta Dayanışma Gelmiş Geçmiş Tüm Türk Halkının Ruhuna işlenmişdir.Bu Konuyla İlgili Çok Değerli Ata Sözleri Bilinmektedir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır Yakın dost ,hayırsız akrabadan yeğdir İyilik eden iyilik bulur Yalnız taş duvar olmaz El eli yıkar, iki el de yüzü Veren eli herkes öper (Cimri olmayan, ona buna yardım elini uzatan, eli açık olan, iyilik yapan kimseyi pek çok kişi sever; ona saygı duyar.)

4 DİNİMİZDE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ
. DİNİMİZDE DAYANIŞMANIN ÖNEMi Dinimiz İslâmiyet, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde güç kuvvet bulup gelişmiş, insanlığa büyük bir hidayet meşalesi olmuştur İlk müslümanlar Mek-ke'de, Medine'de, Kur'an'da Allah'ın talimatlarına hak-kıyla uyarak Hz Peygamber'in rehberliğinde yardım-laşmanın ve dayanışmanın eşsiz örneklerini bizzat yaşayarak vermişlerdir Kitabımız Kur'an'da, bakınız, Allah Teâlâ bu hu-susta bize ne buyuruyor: " İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın Al-lah'tan sakının; çünkü Allah'ın azabı çetindir " (5 Maide, 2) "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi or-tak koşmayın Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın ve uzak komşulara, yanında bulunan ar-kadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kö-lelere iyilik edin . .Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez " (4 Nisa, 36) Ayrıca Allah, her hafta cuma günü hutbe so-nunda, hatiplerin okuduğu Nahl Suresi'nin 16/90 ayetinde de adaletten sonra ihsanı, akrabaya vermeyi emretmekte, her türlü edepsizliği, fenalığı ve azgınlığı yasaklamaktadır Dinimizde yardımlaşma ve dayanışma imanın, ibadetin ve ahlâkın gereğidir İmanın gereği olduğunu Peygamberimiz pek çok kutlu hadisinde ifade et-mişlerdir: "Sizden biriniz, nefsi için istediğini mü'min kardeşi için de istemedikçe kâmil imanla iman etmiş olmaz " "Mü'min için mü'min, birbirini sağlamca kavramış yapı taşlarının oluşturduğu sağlam binalar gibidir " Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bu hadisler-de, Peygamberimiz yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret buyurmaktadır Allah Teâlâ Kitab-ı Kerim'inde yardımlaşma ve dayanışmanın fiilî örneğini ortaya koyup Allah yo-lunda infakta ve harcamada bulunanlara, müslü-man kardeşine yardım elini uzatanlara, bakınız, Ba-kara Suresi'nin 261 ayetinde nasıl müjdeler veriyor: "Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dâne olmak üzere yedi başak veren bir dânenin durumu gibidir Allah dilediğine kat kat verir Allah'ın lütfu geniştir, O, her şeyi hakkıyla bilir " Müslüman Allah'ın ve Rasülü'nün davetine ica-bet eden, onların çağrılarına kulak veren insandır Müslüman, helâl mal kazanır, harama asla el uzatmaz, faizden kaçınır, karaborsa ve aldatmaya ilti-fat etmez, kazandığı maldan mü'min kardeşlerinin muhtaçlarına seve seve dağıtır Müslüman, çocukları, yetimleri, yoksulları, kim-sesizleri, sakatları, dulları, acizleri, felâkete uğramış-ları daima gözetir Müslüman, zekât farzını tam olarak yerine ge-tirdiği gibi adaklar, kurbanlar keserek, sadakalar, hayırlar dağıtarak, fıtır sadakası vererek, aç ve muh-taçların ihtiyaçlarını gidererek yardımlaşmanın ve dayanışmanın gönüllü neferi olur Böylece top-lumun iç barış ve huzuru için büyük katkılarda bulu-nan müslüman, vakıflar kurar, hayır dernekleri tesis eder, kendinden çok din kardeşini düşünür, hediye ve bağışlarda bulunur, bu suretle gönülleri fetheder Bütün bu saydığımız hususlar İslâmî yardımlaş-ma ve dayanışmasının özünü oluşturan güzel davra-nışlar ve salih amellerdir Müslüman her şeyden önce ailesinde yardım-laşma ve dayanışma içinde olmalıdır Müslüman ma-hallesinde, köyünde, kentinde de aynı davranışları sergilemelidir Zira Müslüman daima Hz Peygamber (s a v )'in şu hadislerini kendisine rehber edinmeli, bu hadislerle önünü aydınlatmalıdır: "Müslümanlar, birbirlerini sevmekte, merhamet-leşmekte, ilgi duyup yardımlaşmada bir vücut gibi-dirler Vücuttan bir organ hastalandığında, diğer organları, uykusuzluk ve ateşte aynı acıyı tatmaya ça-ğırır " "Yanıbaşındaki komşusu aç olduğu halde, onun durumunu bile bile, karnı tok yatan bana inanmamış olur "

5 VAN DEPREMİ ÜLKEMİZDEKİ EN YAKIN VE EN BÜYÜK ÖRNEKLERDEN BİRİ VAN DA 7.2 ŞİDDETİNDE YAŞANAN BÜYÜK VAN(ERÇİŞ) DEPREMİDİR BU YAŞANAN FACİANIN ARDINDAN TÜM TÜRKİYEDE ELİNDEN GELDİĞİ KADAR YARDIM ETDİ VE BU GÖRÜNTÜLER ORTAYA CIKTI

6

7

8

9 .

10 SON OLARAK BİZ DAYANIŞMAYI ANLATMAYA ………….ÇALIŞTIK……………..
Dayanışmanın olmadığı yerlerdeki en büyük sorun yok olma tehlikesidir dayanışma çağımızın en büyük ihtiyacı olmakla birlikte en büyük eksikliğidir dayanışmanın olmaması insan tarihini bitirmekte ve bizi bir felakete sürüklemektedir dayanışma güçlü ve güçsüzlerin eşit olması iyi ve güzel bir hayat ve parlak bir gelecek getirir.ve bunlar insanın aklına ister istemez yeni ve çok güçlü bir soru getirir dayanışma olmasaydı insan hayatında ne gibi eksiklikler olurdu dayanışma olmasaydı insan var olur muydu bu sorunun cevabı günümüzde bu durum felaket olarak söylenir dayanışma bir insanı oluşturan en baş manevi kavramdır dayanışma bir insanı kökten değiştirebilir günümüz insan oğlunda bu pek görülmese de hala var olmaktadır dayanışma bir güç gösterisidir dayanışma insan oğlunu güçlü kılar bunun sebebi hayattan aldığı zevk dir bu insana onu kollayanlar insanlar olduğunu gösterir

11 Vakit Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz
Başkan:Seda Budak Hazırlayanlar:Ezgi Karaaslan Ömer Ertoğrul Vakit Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz


"Toplumsal Dayanışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları