Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Erasmus+ LdV Programı Koordinatörü 20 Ocak 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Erasmus+ LdV Programı Koordinatörü 20 Ocak 2014."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Erasmus+ LdV Programı Koordinatörü 20 Ocak 2014

2 Niçin Yeni Bir Program?  Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe  7 yıllık bütçeleme dönemleri  Daha basit, bütünleştirilmiş tek bir program

3 Niçin Yeni Bir Program?  Avrupa’nın hem şimdi karşılaştığı hem de gelecek on yılda karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmeye yardım edecek bir enstrüman  Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, büyüme ve istihdamı desteklemek ve sosyal eşitlik ve içermeyi teşvik etmek adına Avrupa 2020 stratejisinin anahtar faktörleri olarak düzenlenmiştir.  Bu çerçevede; Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır.

4 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ aşağıdakilerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır:  Temel eğitim hedefi de dâhil, Avrupa 2020 stratejisinin amaçları;  Eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliği (ET 2020) için stratejik çerçeve amaçları;  Ortak Ülkelerin yükseköğretim alanındaki sürdürülebilir gelişmesi;  Gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin genel amaçları (2010-2018);  Birliğin spor alanındaki çalışma planına uygun olarak, özellikle halka yönelik spor kapsamında sporun Avrupa boyutunu geliştirme amacı;  Avrupa Birliği Antlaşmasının 2 No.lu Maddesi uyarınca Avrupa değerlerinin tanıtımı.

6 Erasmus+: Önemli Özellikleri  Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve doğrulanması  Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması  Uluslararası boyut  Açık erişim  Çok dillilik  Eşitlik ve sosyal içerme  Katılımcıların korunması ve güvenliği

7 Neler Değişti?  Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi  Daha basit başvuru ve uygulama koşulları  Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek  Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme  Kaliteye vurgu

8 Programın Yapısı 2007-2013 Dönemi 2014-2020 Dönemi Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink İkitaraflı Program ERASMUS + 3 Ana Eylem 1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Spor Jean Monnet Faaliyetleri

9 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog : Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

10 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yükseköğretim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor Jean Monnet Faaliyetleri

11 Erasmus+ Hedef Kitlesi  Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar  İşletmeler  Eğitim çalışanları  Örgün eğitim öğrencileri  Yetişkin eğitimi öğrenicileri  Gençler  Gençlik çalışanları

12 Hangi Ülkelerde Uygulanacak?  28 Avrupa Birliği üyesi ülke  4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç  2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya  Program Üyesi toplam 34 ülke  Ortak Ülkeler

13 Eğitim-Öğretimin Spesifik Amaçları  Temel yeterlilik ve becerilerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna özel bir önem vererek eğitim ve öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek;  Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulusötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek;  Ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayatboyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak;  Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

14 Eğitim-Öğretimin Öncelikleri  Girişimcilik gibi temel ve çapraz becerilerin, dijital becerilerin ve çok dilliliğin geliştirilmesi;  BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını ve açık eğitim kaynaklarına (OER) erişimin desteklenmesi  AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha güçlü bir bütünlüğün desteklenmesi

15 Mesleki Eğitim-Öğretimin Öncelikleri  Eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştiren projelere (özellikle işletmeler ve sosyal ortaklar),  Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi suretiyle potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri eksiklikleri yaşanan alanların üzerine odaklanan,  Orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesine öncelik verilecektir;

16


"ERASMUS+ GENEL TANITIMI Celil YAMAN Erasmus+ LdV Programı Koordinatörü 20 Ocak 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları