Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARAGRAFTA ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARAGRAFTA ANLAM."— Sunum transkripti:

1 PARAGRAFTA ANLAM

2 1-Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur?
A)Kimsenin henüz kalkmamış olması ona her şeyi karıştırma özgürlüğü veriyordu. B)Bir şangırtı ile ev halkı küçüğün başına toplanı verdi. C)Neşe ile yerinden fırlayan çocuk, kendisine bir uğraş arıyordu. D)Dolabın önündeki vazoyu incelemek hiç de fena olmazdı.

3 1-Paragrafın ilk cümlesi başlangıç özelliği gösterir
1-Paragrafın ilk cümlesi başlangıç özelliği gösterir. Bu tür cümlenin öncesi yoktur. Paragraf C seçeneğindeki cümle ile başlar. Cevap. C

4 2- (1) Gökte yıldız yok, ay yok; ama ben kitabı kolayca okuyabiliyorum.(2) Notlarımı yazıyorum .(3) Ah, bu alev renkli kuzey geceleri! (4) Anlatılmaz bir hüzün içinde trenden iniyorum.(5) Durmadan gülen sinirsiz bir gök altında her şey gülüyor.(6) Yaşamak burada tatlı bir düş gibi… Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A)1 B)2 C)3 D)4

5 2-Paragrafta kuzey gecelerinin güzelliği anlatılmaktadır
2-Paragrafta kuzey gecelerinin güzelliği anlatılmaktadır. Burada yaşamanın hoşluğundan söz edilmektedir. Ancak 4’te burada anlatılanların dışında bir düşünceden söz edilmiştir. Cevap:D

6 A)İnsan ilişkileri B)Çalışmanın önemi C)İnsanın üstünlüğü D)Saygınlık
3-Çalışkan insan her yerde kendini kabul ettirir. Değil dostları, düşmanları bile ona hakkını teslim eder. Çalışkan insan elbette miskin miskin oturanla bir tutulmaz. Bu ne vicdana ne insafa sığar. Çalışkan insan başkalarına muhtaç yaşamaktan kurtulmuştur. Her insan çalışmayı ibadet bilmelidir. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A)İnsan ilişkileri B)Çalışmanın önemi C)İnsanın üstünlüğü D)Saygınlık

7 3-Paragrafta her cümlede çalışmanın farklı bir yararı anlatılmış
3-Paragrafta her cümlede çalışmanın farklı bir yararı anlatılmış. Öyleyse bu parçanın konusu “Çalışmanın önemi” olcaktır. Cevap: B

8 4-Uçun kuşlar uçun doğduğum yere,
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, Dikenler içinde sarı gül vardır. Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurt sevgisi B)Sıla hasreti C)Doğal güzellikler D)Dostlara sitem

9 4-Şiirde şairin yurdundan ayrı olduğu, yurdunu özlediği anlatılıyor
4-Şiirde şairin yurdundan ayrı olduğu, yurdunu özlediği anlatılıyor. O halde şiirin teması sıla (yurt )hasretidir. Cevap: B

10 A)Hata yapmamak gerektiği B)Yanlışı savunmanın zorluğu
5-İnsan çok kere hislerine kapılarak yanlış bir hareketi yahut ortaya attığı bir düşünceyi savunmak için nelere katlanmaz. İçinden belli belirsiz bir ses, ona yanıldığını söylese bile, saçma bir gururun etkisi ile yanıldığının itiraf etmenin bir küçüklük olduğunu sanır. Paragrafta anlatılmak istenen hangisidir? A)Hata yapmamak gerektiği B)Yanlışı savunmanın zorluğu C)Yanlışlığın gururdan kaynaklandığı D)Yanlışı kabul etmenin zorluğu

11 5-Paragrafta anlatılmak istenen yanlış yaptığında çoğunlukla yanlışını kabul etmek istemediği onu savunmak için çaba harcadığıdır. Cevap: D

12 6-Yaz, allı güllü bir mevsimdir
6-Yaz, allı güllü bir mevsimdir. Dostluk kapılarını açar, sevgilerle boylanır, umutlar yükler insana. Henüz yeşilini süren dolgunlaşma çağında başaklar, albenili gelincikler, mavi peygamber çiçekleri yazın bize sunduğu güzelliklerdir. Bu parçada yaz mevsimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A-Arkadaşlıkları pekiştirdiğine B-İnsanlara umut aşıladığını C-Güzellikleri beraberinde getirdiğine D- En sevilen mevsim olduğuna

13 6-Yaz mevsiminin birçok güzel özelliğinden bahsedilmiştir
6-Yaz mevsiminin birçok güzel özelliğinden bahsedilmiştir. Fakat en sevilen mevsim olduğuna değinilmemiştir. Cevap: D

14 7-Çiçekler dağılmış, yapraklar sarı
Bulutlar gözleri yaşarmış geldi Dumanlar bürüdü yeşil dağları Bahara doymadan yine kış geldi Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A-Hüzün B-Öfke C-Şaşma D-Sevgi

15 7-Şair burada çiçeklerin dağınıklığından, yaprakların sararmasından bulutların gözlerinin dolmasından bahsederek hüznünü belirtmiştir. Cevap: A

16 D-Yazarlara verilen ödüllerde tarafsız davranılmamaktadır.
8-Yazarlıklarını ödül kazanarak tescil ettiren çoğu ödül olayının kapanmasından sonra yazarlıklarını sürdürdüklerini belirten bir çalışma içine girememiş tek satır yazamamışlardır. Bu cümleden aşağıdaki sonuçlardan hangisi ulaşılır? A-Ödüllerin sona ermesi bazı sanatçıların üretkenliğini engellemektedir. B-Ödüllerin sanatçıları isteklendirici yönü vardır. C-Ödüle layık görülen yazarlar büyük sanatçıdır. D-Yazarlara verilen ödüllerde tarafsız davranılmamaktadır.

17 8-Paragrafta bazı yazarların ödül ile teşvik oldukları ödüller kesildiği zaman üretkenliklerinin engellendiğinden bahsedilmektedir. Cevap: A

18 9-Kadınlarımız sadece evlerine değil, topluma da yararlı olmalıdır
9-Kadınlarımız sadece evlerine değil, topluma da yararlı olmalıdır. Cumhuriyet Türkiye’sine de yakışan budur. Büyük Atatürk’ün hedefi, istediği de buydu. Türk kadınının da bu yetenek, bu azim vardır çünkü. Parçaya göre Atatürk’ün hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A-Çağdaş bir Türkiye oluşturmak B-Kadınları topluma kazandırmak C-İnsanları yararlı kişiler haline getirmek D-Türkiye’nin ilerlemesi sağlamak

19 9-Paragrafa göre Atatürk’e göre Türk kadınları yetenekli ve azimlidir
9-Paragrafa göre Atatürk’e göre Türk kadınları yetenekli ve azimlidir. Kadınlar topluma kazandırılmalıdır. Cevap: B

20 10-Düşünüyorum da bütün sıkıntıların kaynağı insanoğlu
10-Düşünüyorum da bütün sıkıntıların kaynağı insanoğlu. Ama çözümler iyilikler de yine insan eliyle gerçekleşir. Yani insansız olmuyor. Güzellikler ancak insanla tamamlanabilir. Onun fırçasıyla asıl anlamına kavuşuyor evren. O olmadımı, hayatın rengi, kokusu kalmıyor. Ama çözümsüzlükler de, felaketlerde yine onun eliyle dünyamızı sarıp sarmalıyor. Bu parçada insanoğlu ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A-İyilik ve kötülüğün kaynağı olduğu B-Dünyayı bayındır hale getirdiği C-Dünyanın güzelliklerinden yararlandığı D-Yaşamı güzelleştirdiği

21 10-Paragrafta tüm olumsuzlukların ve yine tüm çözümlerin insandan kaynaklandığı belirtiliyor. Cevap: A

22 11-Bir insanın yaşadığı çevreyi koruması için, kendini o çevrenin bir parçası olarak hissetmesi gerekir. Böyle olursa kişi çevresine karşı duyarlı olur. Bir ağaç kesildiğinde, tarihi bir çeşme tahrip edildiğinde buna tepki duyar. Bu paragrafa göre, kişilerin yaşadıkları çevreyi koruma çabalarında aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? A-Çevreyi sevmeleri B-Tarihi eserleri korumaları C-Kendilerini yaşadıkları çevrenin bir ögesi görmeleri D-Ağaçların kesilmesini engellemeleri

23 11- Paragrafta insanlar bulundukları çevreyi benimsemeli ve kendilerini o çevrenin bir öğesi gibi görmelidirler. Cevap: C

24 12-Öğrendiklerimizin çoğunu dinleme yolu ile elde ederiz bunun için öncelikle dinlemeyi bilmeliyiz dinlerken dik oturmalı başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Konuşmacıyı istekle dinlemeli, dikkatimizi anlatılanlara vermeliyiz. Dinlerken not almalı anlamadığımız yerleri konuşma sonunda sormalıyız. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken özellikler arasında sayılmamıştır? A)Başkalarını rahatsız etmemek B)Not tutmak C)Konuşmacıya yoğunlaşmak D)Dinleyenleri uyarmak

25 12- Paragrafta başkalarını rahatsız etmemek, not tutmak konuşmacıya yoğunlaşmak iyi bir dinleme yolu olarak belirtilmiş ama dinleyenleri uyarmaktan bahsedilmemiştir edilmemiştir. Cevap: D

26 13-Ressam doğayı tuvaline yansıtırken özgürdür
13-Ressam doğayı tuvaline yansıtırken özgürdür.Dilediği nesne ya da varlığı alırken dilediğini de çıkarma özgürlüğüne sahiptir.Fotoğrafçı öyle değildir.Elindeki makine optik bir göz gibidir.İstemediği ayrıntıları da alır. En küçük detaylar bile karşısına çıkar. Bu açıdan o,fotoğraf çekerken bu detayları kendi ayıklamalıdır. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A-Tartışma B-Örneklendirme C-Karşılaştırma D-Betimleme

27 13-Paragrafta ressam ve fotoğrafçı karşılaştırması yapılmıştır
13-Paragrafta ressam ve fotoğrafçı karşılaştırması yapılmıştır. Cevap: C

28 14-Güreşen her devenin mutlaka bir adı vardır
14-Güreşen her devenin mutlaka bir adı vardır. Bu adlar sahipleri tarafından verildiği gibi, güreş anında yaptığı hareketlerden ve oyunlarından dolayı seyirciler tarafından da verilir. TV’nin sevilen dizilerinin kahramanları da develere isim olarak verildiği görülür. Birkaç deve ismini vermemiz konuya açıklık getirecektir: Kolonbo, Şahintepesi, Sarızeybek, Yörükali, Fırat… Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Örneklendirme B-Tanımlama C-Karşılaştırma D-Öyküleme

29 14-Paragrafta güreş anında yaptığı hareketlerden ve oyunlardan dolayı develere verilen isimler örneklendirilmiştir. Cevap: A

30 15-Önümüzde bir yayla…Bazı yerlerde yeşimsi,bazı yerlerde sarımtırak renkler hakim yaylada.İlerde ağaçların yoğunlaştığı yerde küçük bir ırmak akıyor.Çobanlar kuzularını ırmak kıyısında otlatıyor. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A-Açıklama B-Betimleme C-Tanımlama D-Tartışma

31 15-Paragrafta yazar yaylayı gözünde canlandırarak sanki bir tablo oluşturmuştur. Betimleme yapılmıştır. Cevap: B


"PARAGRAFTA ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları