Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Papilloma ve Polyomaviruslar Dr Gökhan AYGÜN. Papovaviruses.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Papilloma ve Polyomaviruslar Dr Gökhan AYGÜN. Papovaviruses."— Sunum transkripti:

1 Papilloma ve Polyomaviruslar Dr Gökhan AYGÜN

2 Papovaviruses

3 Papovaviridae “Papilloma Polyoma Vacuolating agent” “oma” tümör oluşumu Çıplak DNA virusları İkozahedral İki alt aile: Papillomavirinae, Polyomavirinae Yapısal olarak benzerler Papillomavirus üretilemiyor. Polyomaviruslar ürüyor

4 Papillomavirus Üretici hücre kültürü yok Çalışmalar ve bulgular kısıtlı Tamamen farklılaşmış skuamöz epitel hücrelerinde çoğalabiliyor Siğil ………………Kanser DNA homolojisi ile 100 üzerinde tip tanımlanmıştır Genom sirküler Sekiz erken gen (E1-8) ve iki yapısal gen (L1,2) kodlar

5 Papillomavirus Kontamine gereçler ile temas yoluyla bulaşabilir Cinsel ilişkiyle bulaşabilir * En sık CİBH ** Prezervatif yeterince koruyucu değil Doğum kanalından geçerken bebeğe bulaşabilir

6 Papillomavirus Replikasyon konak hücre transkripsiyon mekanizmaları ile ilgili Bazal hücreleri enfekte eden virus erken gen ürünleri hücre büyümesini stimüle eder Bu süreçte çeşitli hücre gen ürünleri oluşturulur ve viral gen ekspresyonları artar Viral genler özel keratinlerin yapımını uyarır Nukleusta viral partikül oluşur ve dışarı saçılır

7 papillomavirus

8 HPV onkogenez

9

10

11 Papillomavirus: enfeksiyondan kansere

12 HPV …serviks kanseri

13 HPV ve kanser

14

15 HPV enfeksiyonları Serviks kanserinin en sık nedeni Penis, anogenital kanserlerin önemli etkeni Epidermodisplasia verruformis etkeni

16 Serviks kanseri ABD 2004-2008 serviks kanseri oranları En sık etken HPV Yardımcı faktörler: sigara, CİBH, stres,immunyetmezlikler, …

17 Serviks kanseri

18 Pap smear /koilositoz

19 HPV tanı PCR İn-situ hibridizasyon Dokuda immunfloresans ve immunperoksidaz boyama yöntemleri Lezyonlu bölge için asetik asit!

20 Genital siğil En sık CİBH Prezervatif kullanımı engelleyemiyor Kondiloma akuminata

21 Çeşitli siğiller Figure 24.17

22 HPV klinik Solunum yollarında papillomlar Laringeal (özellikle 6,11) 2/100.000 erişkin 4.5/100 000 çocuk

23 HPV tedavi Cerrahi, Kimyasal (% 10-25 podofilin solüsyonu), kriyoterapik çıkarma İmikuimod (Aldara)..immunmodülatör Lezyon içine cidofovir Sistemik tutulumda interferon

24 Polyomaviruslar

25 SV40 infection cycle

26 Polymaviruslar ve patogenez

27 Polymaviruses

28 JC/BK virus Solunum yolu ile bulaş Erişkinlerin % 80’inde antikor (+) İlk viremi ile böbreklerde yoğunlaşırlar İkinci viremi ile böbreklerde latent kalırlar İmmunsupresyon ile reaktivasyon: JC..MSS yoğunlaşması….PML BK.. Üriner sistem…Hemorajik sistit, stenoz

29 PML Progressive multifocal leukoencephalopathy. Sadece beyaz maddede lezyonlar Özel inklüzyonlu hücreler Demiyelinizasyon

30 PML Axial T2-weighted magnetic resonance imaging scan High signal lesions are seen in the right parietal and left parieto-occipital white matter.

31 JC/BK virus tanı/tedavi Sitoloji (Decoy hücreleri) PCR Histoloji İmmunperoksidaz, IFA boyamaları Tedavi:yok İmmun sistem baskısını azaltmak !


"Papilloma ve Polyomaviruslar Dr Gökhan AYGÜN. Papovaviruses." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları