Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Papilloma ve Polyomaviruslar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Papilloma ve Polyomaviruslar"— Sunum transkripti:

1 Papilloma ve Polyomaviruslar
Dr Gökhan AYGÜN

2 Papovaviruses

3 Papovaviridae “Papilloma Polyoma Vacuolating agent”
“oma” tümör oluşumu Çıplak DNA virusları İkozahedral İki alt aile: Papillomavirinae, Polyomavirinae Yapısal olarak benzerler Papillomavirus üretilemiyor. Polyomaviruslar ürüyor

4 Papillomavirus Üretici hücre kültürü yok
Çalışmalar ve bulgular kısıtlı Tamamen farklılaşmış skuamöz epitel hücrelerinde çoğalabiliyor Siğil ………………Kanser DNA homolojisi ile 100 üzerinde tip tanımlanmıştır Genom sirküler Sekiz erken gen (E1-8) ve iki yapısal gen (L1,2) kodlar

5 Papillomavirus Kontamine gereçler ile temas yoluyla bulaşabilir
Cinsel ilişkiyle bulaşabilir * En sık CİBH ** Prezervatif yeterince koruyucu değil Doğum kanalından geçerken bebeğe bulaşabilir

6 Papillomavirus Replikasyon konak hücre transkripsiyon mekanizmaları ile ilgili Bazal hücreleri enfekte eden virus erken gen ürünleri hücre büyümesini stimüle eder Bu süreçte çeşitli hücre gen ürünleri oluşturulur ve viral gen ekspresyonları artar Viral genler özel keratinlerin yapımını uyarır Nukleusta viral partikül oluşur ve dışarı saçılır

7 papillomavirus

8 HPV onkogenez

9 HPV onkogenez

10 HPV onkogenez

11 Papillomavirus: enfeksiyondan kansere

12 HPV …serviks kanseri

13 HPV ve kanser

14

15 HPV enfeksiyonları Serviks kanserinin en sık nedeni
Penis, anogenital kanserlerin önemli etkeni Epidermodisplasia verruformis etkeni

16 Serviks kanseri ABD 2004-2008 serviks kanseri oranları
En sık etken HPV Yardımcı faktörler: sigara, CİBH, stres,immunyetmezlikler, …

17 Serviks kanseri

18 Pap smear /koilositoz

19 HPV tanı PCR İn-situ hibridizasyon
Dokuda immunfloresans ve immunperoksidaz boyama yöntemleri Lezyonlu bölge için asetik asit!

20 Genital siğil En sık CİBH Prezervatif kullanımı engelleyemiyor
Kondiloma akuminata

21 Çeşitli siğiller Figure 24.17

22 HPV klinik Solunum yollarında papillomlar Laringeal (özellikle 6,11)
2/ erişkin 4.5/ çocuk

23 HPV tedavi Cerrahi, Kimyasal (% podofilin solüsyonu), kriyoterapik çıkarma İmikuimod (Aldara)..immunmodülatör Lezyon içine cidofovir Sistemik tutulumda interferon

24 Polyomaviruslar

25 SV40 infection cycle

26 Polymaviruslar ve patogenez

27 Polymaviruses

28 JC/BK virus Solunum yolu ile bulaş Erişkinlerin % 80’inde antikor (+)
İlk viremi ile böbreklerde yoğunlaşırlar İkinci viremi ile böbreklerde latent kalırlar İmmunsupresyon ile reaktivasyon: JC ..MSS yoğunlaşması….PML BK.. Üriner sistem…Hemorajik sistit, stenoz

29 PML Progressive multifocal leukoencephalopathy.
Sadece beyaz maddede lezyonlar Özel inklüzyonlu hücreler Demiyelinizasyon

30 right parietal and left parieto-occipital white matter.
PML Axial T2-weighted magnetic resonance imaging scan High signal lesions are seen in the right parietal and left parieto-occipital white matter.

31 JC/BK virus tanı/tedavi
Sitoloji (Decoy hücreleri) PCR Histoloji İmmunperoksidaz, IFA boyamaları Tedavi:yok İmmun sistem baskısını azaltmak !


"Papilloma ve Polyomaviruslar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları